AMAZING FACTS – et nettbasert bibelverktøy

Alle 27 AF bibelstudier kan lastes ned fra https://www.bibelnett.org/bibelstudier

Alt det Guds Ord har å fortelle deg.

Bibellesing er ikke bare spennende lesing. Det utfordrer oss og det inspirerer oss. Ikke minst viser den veien til frelse, og gir oss glede og håp. Her er noen få punkter som du kan se inn i.

Bibelen forteller:

 • Hvorfor du kan stole på Bibelen. Les
 • At helligdommen i det Gamle Testamentet var et bilde på Jesus og planen for å redde deg. Les
 • Hvordan Gud tilintetgjør de ugudelige. Les
 • Hvordan Gud gav oss en hviledag. Les
 • At Donald Trumps nasjon er omtalt i profetiene. Les
 • Europas og verdens historie. Les
 • Hvem Antikrist er. Les
 • Hva du skal gjøre for å bli frelst. Les
 • Om en periode på 1000 år. Les
 • Hvorfor Jesus måtte dø. Les
 • På hvilke måte Jesus kommer igjen. Les
 • Hvordan du kan ha et lykkelig ekteskap. Les
 • At Gud er opptatt av din helse. Les 

Lukas evangelium gir oss mange svar på disse spørsmålene. Ikke mindre enn 24 ganger i Lukas så møter Jesus kvinner, og snakker med dem eller om dem.

Ord som aksepterende, følsom og bekreftende summerer Jesu innstilling til kvinner. La oss se nærmere på noen av disse.


Når kommer Jesus igjen?

Hør hva Jesus selv sier om dette:

Mark 13:32  Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.

Han sier også dette i forbindelse med sin gjenkomst:

Matt 24:32-33  Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren.


Hva skjer når jeg dør?

Før Jesus vekket opp Lasarus, som hadde vært død i flere dager, kom han med følgende to viktige uttalelser:

Joh. 11:11. «Vår venn Lasarus sover, men jeg drar for å vekke ham opp.»

Tre vers lenger ned, i vers 14, sier han rett ut: «Lasarus er død.»

Hvorfor bruker Jesus ordene død og søvn synonymt? Lever vår bevissthet i døden, eller er vi uvitende om hva som foregår? 

La Bibelen selv svare på dette og mange flere spørsmål om døden. 


Den glemte hviledagen!

Visste du at det er en veldig viktig dag som nesten alle har glemt? Det er forbløffende at bare et fåtall er klar over den, fordi det er en av de mest betydningsfulle dager i menneskehetens historie! Det er ikke bare en historisk dag, men en dag for både nåtiden og fremtiden. Videre kan det som hendte på denne glemte dagen ha en betydelig påvirkning av livet ditt. Ønsker du å få vite flere historiske fakta vedrørende denne glemte dagen? Da skal du nøye studere dette studie.


Dokumentar

Åpenbaringen: Bruden, Dyret og Babylon

Denne dokumentaren viser hvordan tidlig kristendom gradvis adopterte hedenskap og tradisjoner istedenfor bibelsk sannhet. Den avslører den åndskampen som har pågått ned gjennom tidene, og som ingen, selv idag kommer utenom.

Dokumentaren er en Amazing Facts produksjon. Den MÅ sees.

Norsk undertekst


Film

Tell the World

«Tell the World» shares the compelling story of a small group of farmers from the northeast region of the United States who would go on to set the foundation of the Seventh-day Adventist Church. Since the 19th century, the Church has been at the forefront of matters relating to health, education, communication, and Biblical interpretation.

Dokumentaren er en Amazing Facts produksjon. Den MÅ sees.

Engelsk