AMAZING FACTS – et nettbasert bibelverktøy

Alle AF bibelstudier kan lastes ned fra https://www.bibelnett.org/bibelstudier


Alt det Guds Ord har å fortelle deg.

Bibellesing er ikke bare spennende lesing. Det utfordrer oss og det inspirerer oss. Ikke minst så gir det oss glede og håp. Her er noen få punkter som du kan se inn i.

NB! I Guds Ord, Bibelen, finner du Veien, Sannheten og Livet.

Bibelen forteller:

 • Hvorfor du kan stole på Bibelen. Les
 • At helligdommen i det Gamle Testamentet var et bilde på Jesus og planen for å redde deg. Les
 • Hvordan Gud tilintetgjør de ugudelige. Les
 • Hvordan Gud gav oss en hviledag. Les
 • At Donald Trumps nasjon er omtalt i profetiene. Les
 • Europas og verdens historie. Les
 • Hvem Antikrist er. Les
 • Hva du skal gjøre for å bli frelst. Les
 • Om en periode på 1000 år. Les
 • Hvorfor Jesus måtte dø. Les
 • På hvilke måte Jesus kommer igjen. Les
 • Hvordan du kan ha et lykkelig ekteskap. Les
 • At Gud er opptatt av din helse. Les 

ARTIKKELER

Jesus møter kvinner

 • Jesus viser at kvinnen hadde samme status og verdi som mennene som så på seg selv som Abrahams sønner. Han gjenopprettet kvinnen til sin rette plass i samfunnet.

  Foto: EIMB/Thinkstock

Hvordan så Jesus på kvinner? Hvordan møtte han dem og hvilket gjensvar gav de til ham?

Lukas evangelium gir oss mange svar på disse spørsmålene. Ikke mindre enn 24 ganger i Lukas så møter Jesus kvinner, og snakker med dem eller om dem.

Ord som aksepterende, følsom og bekreftende summerer Jesu innstilling til kvinner. La oss se nærmere på noen av disse.

 Les videre…

 


Er alle profeter ekte?

Bruk disse bibelske testene for å avgjøre om profeten er ekte!

Av Karl Johan Bergland

Foto: Nomadsoul1/Thinstock

Bibelen advarer mot falske profeter. Den gir eksempler på både ekte og falske profeter og profetier. Også i dag, i kristen sammenheng, er det forkynnere og kirkeledere som tar seg titler. Noen kaller seg apostler og andre profeter. Hvordan skal du og jeg kunne skjelne mellom en ekte og en falsk profet? Er det mulig? Ja, Bibelen gir oss kjennetegn slik at vi kan teste ut hva som er ekte eller falskt.

 

Les videre…


Pavemakten og USA rekker hverandre hånden

Av Daniel Pel

handshake_fullarticle

Når protestene forstummer, har Bibelen profetert om et samarbeid mellom Pavekirken og USA.

 Pave Frans og biskop Mounib Younan, leder i Det lutherske verdensforbund, undertegnet en felleserklæring den 31. oktober, 2016, der katolikker og lutheranere lovte å føre dialog for å fjerne gjenstående hindringer på veien mot full enhet. Ingen tilfeldig valgt dato, for den 31. oktober, 1517, naglet Martin Luther sine berømte 95 teser til kirkedøren i Wittenberg.

Nå protesterer ikke protestantene lenger, selv om Romerkirken ikke har forandret seg vesentlig etter Reformasjonens tid. Bibelens profetier forutsier at det som kjennetegnet den Romerske kirke i fortiden, vil kjennetegne dens makt i framtiden.

Verden ser ut til å ha bevegd seg inn i en ny tidsalder. Men hvorfor er det så viktig å minnes historien? Åpenbaringsboken forutsier at det som har vært skal komme tilbake. Det utenkelige forutsies: En protestantisk nasjon, der kirke og stat er adskilt, vil utøve religiøs makt. Profetien sier: «Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde» (Åpenbaringen 13:15).

Les videre…


DOKUMENTARER

Er reformasjonen og protesten over?

Den 31.oktober 2017 var det 500 år siden Martin Luther hengte opp sine 95 teser i protest mot den Romersk Katolske Kirken. I etterkant ble Luther bannlyst fra kirken og mange måtte bøte med livet for sin tro.

I dag er det en sterk økumenisk bevegelse som søker å gjenforene moderkirken (romerkirken) med de frafallende (protestantene). 31.oktober 2016 møtte Pave Francis protestanter i Sverige i det som ble starten på forberedelsene til 500 års jubileet 31.oktober 2017.

Hva vil bli resultatet av 500 års jubileet?  Blir det slutten på Protestantismen? Videoen nedenfor tar opp dette temaet og gir noen svar. Norsk tekst.


Åpenbaringen: Bruden, Dyret og Babylon

Denne dokumentaren viser hvordan tidlig kristendom gradvis adopterte hedenskap og tradisjoner istedenfor bibelsk sannhet. Den avslører den åndskampen som har pågått ned gjennom tidene, og som ingen, selv idag kommer utenom.

Dokumentaren er en Amazing Facts produksjon. Den MÅ sees.

Her med norsk tekstoversettelse.


TEMA: Jesu gjenkomst

Når kommer Jesus igjen?

Jesu_gjenkomstHør hva Jesus selv sier om dette:

Mark 13:32  Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.

Han sier også dette i forbindelse med sin gjenkomst:

Matt 24:32-33  Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren.

Les mer…


TEMA: Døden

Hva skjer når jeg dør?

kirkegårdFør Jesus vekket opp Lasarus, som hadde vært død i flere dager, kom han med følgende to viktige uttalelser:

Joh. 11:11. “Vår venn Lasarus sover, men jeg drar for å vekke ham opp.”

Tre vers lenger ned, i vers 14, sier han rett ut: “Lasarus er død.”

Hvorfor bruker Jesus ordene død og søvn synonymt? Lever vår bevissthet i døden, eller er vi uvitende om hva som foregår? 

La Bibelen selv svare på dette og mange flere spørsmål om døden. 

Les mer…


TEMA: Hviledagen

Den glemte hviledagen!

Visste du at det er en veldig viktig dag som nesten alle har glemt? Det er forbløffende at bare et fåtall er klar over den, fordi det er en av de mest betydningsfulle dager i menneskehetens historie! Det er ikke bare en historisk dag, men en dag for både nåtiden og fremtiden. Videre kan det som hendte på denne glemte dagen ha en betydelig påvirkning av livet ditt. Ønsker du å få vite flere historiske fakta vedrørende denne glemte dagen? Da skal du nøye studere dette studie.

Les mer…


ANDAKT

Hvordan blir jeg frelst?

I sin samtale med Nikodemus, som undrer seg over hvordan han kunne komme inn i Guds rike, sier Jesus i Johannes 3:16:For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Betingelsen er troen på Jesus, og tror har et rikt innhold. Les våre andakter.

Andaktsordet


TEMA: Antikrist

Hvordan er det mulig å påstå at pavemakten er “Antikrist”?

 

Hvem er Antikrist?

Enter the text or HTML code here