09 – Renhet og styrke!

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.
Er du trøtt av å såre dine kjære og krenke din samvittighet? Lever du i konstant anger på Renhet og styrke!grunn av tidligere tabber? Har du noen gang ønsket at du kunne ta et bad og komme opp ren både innvendig og utvendig? Da har vi gode nyheter til deg, for det er mulig. Gud har en plan som fullstendig er i stand til å vaske bort alle dine synder og oppgradere din karakter – absurd? Ikke i det hele tatt. Kristus sier: ”Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen” (Rom 6,4). Når du aksepterer Kristus dør det gamle livet og Herren lover å glemme alle dine synder! Og ikke bare det, Han kan også hjelpe deg til å overkomme hver syndig vane i livet ditt. Visste du at korset er nevnt 28 ganger i Bibelen, mens dåpen derimot er nevnt hele 97 ganger? Da må den være ganske så viktig, og det er ikke så rart heller, fordi den innebærer et nytt liv, der marerittet med en syndig fortid for alltid er glemt og begravet. Les Bibelens forbløffende fakta vedrørende dette enestående tema … du vil aldri mer bli den samme!
 
"Dette verset gjør det klart at dåp er nødvendig for frelsen."

Dette verset gjør det klart at dåp er nødvendig for frelsen.

1. Er dåp virkelig nødvendig?

“Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.” Mark 16,16.

Ja, virkelig! Hvordan kan noe språk eller ord gjøre det tydeligere?

 

2. Men røveren på korset ble ikke døpt, så hvorfor skulle jeg?

“For Han vet hvordan vi er formet, Han minnes at vi er støv.” Sal 103,14.

Omstendighetene gjorde det menneskelig sett umulig for røveren på korset å bli døpt.

Omstendighetene gjorde det menneskelig sett umulig for røveren på korset å bli døpt.

Heller ikke gav han tilbake det han hadde stjålet, som Herren spesifikt pålegger i Esek 33,15. Gud holder oss ansvarlige for hva vi kan gjøre, men Han er også klar over “støvets” begrensninger. Han vil ikke kreve en fysisk umulighet. Hvis tyven kunne ha steget ned av korset, ville han umiddelbart latt seg døpe. Dette er det eneste eksempelet i Bibelen på unntak av denne regelen. Gud ønsket å være sikker på at ingen fant grunnlag for å nekte dåp.

 

3. Det finnes mange forordninger som kalles dåp. Er ikke en av disse akseptable, under forutsetning av at personen er ærlig og oppriktig vedrørende saken?

“Det er én Herre, én tro, én dåp.” Ef 4,5

Nei! Det finnes bare en sann dåp. Alle øvrige såkalte dåpshandlinger er forfalskninger.

Merk: Djevelens kampplan for dåp er: “Ta ditt valg. Hvilken dåp har ingen betydning. Det er ånden som teller.” Men Bibelen sier: “Èn Herre, én tro, én dåp.” Ef 4,5. Den sier også: “Lyd Herrens røst i alt det som jeg taler til deg.” Jer 38,20.

 

4. Hvordan ble Jesus døpt?

Jesus ble døpt ved neddykking.

Jesus ble døpt ved neddykking.

“Jesus … ble døpt av Johannes i Jordan. Og med det samme Han kom opp fra vannet, så han himmelen dele seg.” Mark 1,9.10.

Ved neddykking! Legg merke til at etter seremonien “steg Han opp av vannet”. Jesus ble døpt “i Jordan”, ikke på elvebredden, som mange tror. Johannes fant alltid en plass å døpe “fordi det var meget vann der” (Joh 3,23), slik at det var dypt nok. Bibelen pålegger oss å følge Jesu eksempel (1 Pet 2,21). Enhver dåp foruten full neddykking er et brudd på dette påbudet. Ordet dåp kommer fra det greske ordet “baptizo”. Det betyr “å dyppe under, senke ned i, eller dykke”. Det er 8 forskjellige greske ord som beskriver anvendelsen av væsker. Men blant disse forskjellige ordene — med betydning å stenke, helle, eller å dyppe under — er det bare betydningen “å dyppe under” (baptizo) som er brukt for å beskrive dåpen.

 

5. Men endret ikke disiplene eller apostlene fremgangsmåten for dåpen?

Filip døpte etioperen ved neddykking.

Filip døpte etioperen ved neddykking.

“Og både Filip og hoffmannen gikk ned i vannet, og han døpte ham. Da de kom opp av vannet, tok Herrens Ånd Filip bort.” Apg 8,38,39.

Nei! Legg merke til at Filip, en leder i den tidlige menighet, døpte den etiopiske hoffmannen ved neddykking, nøyaktig slik som Johannes døpte Jesus. Og apostelen Paulus advarte med å si at enhver som lærte i strid med Jesu lære skulle være “forbannet”. Gal 1,8. Ingen person — uansett hvor gudelig — er berettiget til å endre Guds ord eller bud.

 

6. Siden Jesus og disiplene døpte ved neddykking, hvem introduserte da disse andre såkalte dåpsritualene som eksisterer i dag?

Alle former for dåp utenom full neddykking kommer fra mennesker og ikke Skriften.

Alle former for dåp utenom full neddykking kommer fra mennesker og ikke Skriften.

“Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.” Matt 15,9.

Menn på villspor introduserte andre dåpsritualer i direkte strid med Guds ord. Jesus sier: «Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter?” “Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.” Matt 15,3.6. Tilbedelse som er menneskers lærdommer er “forgjeves.” Bare tenk på det! Den hellige forordningen med dåpen har blitt forandret og gjort betydningsløs gjennom sannhetens risikofylte reise gjennom århundrene. Ikke noe rart i at Bibelen oppfordrer oss til “å stride alvorlig for den tro som én gang for alle ble overgitt til de hellige.” Jud 3.

 

7. Hva må en person gjøre for å bli klar til dåp?

Det er tre enkle ting en person må gjøre forut for dåpen.

Det er tre enkle ting en person må gjøre forut for dåpen.

A. Lær Guds krav. “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem … og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere.” Matt 28,19.20.

B. Tror på sannhetene i Guds ord. “Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.” Mark 16,16.

C. Angrer, snur seg bort fra sine synder, og erfarer sann omvendelse. “Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse.” Apg 2,38. “Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet.” Apg 3,19.

 

8. Hva er meningen med dåpen?

“Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.” Rom 6,4-6.

"Når jeg er døpt så bekrefter jeg min tro på Jesu død, begravelse og oppstandelse."

Når jeg er døpt så bekrefter jeg min tro på Jesu død, begravelse og oppstandelse.

Den representerer at den troende følger Kristus i Hans død, begravelse, og oppstandelse. Symbolikken er perfekt og fylt med en dypere betydning. I dåpen er øynene lukket, hendene foldet og pusten er fraværende som i døden. Så kommer begravelsen i vannet og oppstandelsen fra den våte grav til et nytt liv i Kristus. Når en kommer opp av vannet åpnes øynene, og kandidaten begynner å puste og blir gjenforent med venner — et fullstendig bilde på oppstandelsen. Den store forskjellen mellom kristenheten og alle andre religioner er simpelthen døden, begravelsen og oppstandelsen i Kristus. I disse tre handlingene er det muliggjort alt det Gud ønsker å gjøre for oss. For å holde liv i disse tre viktige handlingene i de kristnes sinn inntil enden, har Herren etablert dåp ved full neddykking som et minnesmerke. Der er ingen symbolikk av død, begravelse og oppstandelse i andre former for dåp. Kun full neddykking oppfyller betydningen av Rom 6,4-6.

 

"Nyomvendte er som små barn som skal lære å gå. Noen ganger sklir de og faller."

Nyomvendte er som små barn som skal lære å gå. Noen ganger sklir de og faller.

9. Men en person skal ikke la seg døpe før han er sikker på at han aldri vil falle mer, er det slik?

“For hvis det først er et villig sinn, blir det verdsatt etter det en har, og ikke etter det en ikke har.” 2 Kor 8,12.

Dette er som å si at et lite barn aldri skal forsøke å gå før det er sikker på at det ikke vil skli eller falle. En nyomvendt er som en nyfødt “baby” i Kristus. Dette er grunnen til at omvendelsens erfaring er kalt “den nye fødsel”. Den onde, syndefulle fortiden eksisterer ikke lenger for et Guds barn. En persons gamle synderegister er tilgitt og glemt av Gud ved omvendelsen. Og dåpen symboliserer begravelsen av det gamle livet. Vi begynner det kristne livet som babyer, ikke som voksne, og Gud dømmer oss etter vår holdning og retning i livet, heller enn noen få feiltrinn og tryninger vi kan erfare som umodne kristne.

 

10. Hvorfor er dåp så viktig for en omvendt synder?

Dåpen er en vidunderlig begivenhet fordi den symboliserer begravelsen av det syndige livet og begynnelsen på det nye livet med Kristus.

Dåpen er en vidunderlig begivenhet fordi den symboliserer begravelsen av det syndige livet og begynnelsen på det nye livet med Kristus.

“Og nå, hva venter du på? Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du påkaller Herrens navn.” Apg 22,16.

Dåpen er et offentlig vitnesbyrd om at den angrende synderen har blitt tilgitt og renset av Jesus (1 Joh 1,9) og at hans syndfulle, forræderiske fortid er lagt bak ham. Det finnes ingen kriminelle anklager, ei heller bevis for sådanne, mot en person etter omvendelsen. Dagens menn og kvinner vakler og strever under syndens tunge byrde. Denne urenhetens byrde er så overveldende til den menneskelige personligheten at folk vil gjøre nesten hva som helst for å oppnå en følelse av tilgivelse og renhet. Mange har blitt drevet til psykiatrisk behandling, hvor mennesker oppriktig prøver å hjelpe medmennesker. Men den virkelige hjelpen får en ved å komme til Kristus, som sier til alle som oppsøker Ham: “Jeg vil; bli ren.” Matt 8,3. Ikke bare renser Han, men Han korsfester også den gamle syndens natur som er i deg. Begravelsen i dåpens vann symboliserer begravelsen av det moralsk forkastelige liket til det gamle syndfulle livet. Forordningen er av ytterste viktighet fordi den offentlig representerer den mest fantastiske forskrift som noen gang er gitt til mennesker.

 

11. Hvor lang tid tar det å bli forberedt for dåp?

Filip døpte den etiopiske hoffmannen samme dag som han aksepterte Kristus som sin frelser.

Filip døpte den etiopiske hoffmannen samme dag som han aksepterte Kristus som sin frelser.

Det kommer an på personen. Noen griper ting hurtigere enn andre. Men i de fleste tilfeller kan forberedelsene bli gjort på forholdsvis kort tid. Her er noen bibelske eksempler:

A. Den etiopiske hoffmannen (Apg 8,26-39) — Døpt samme dag som han hørte sannheten.

B. Fangevokteren og hans familie (Apg 16,23-34) — Døpt samme natt som de hørte sannheten.

C. Saul fra Tarsus (Apg 9,1-18) — Døpt 3 dager etter at Jesus talte med ham på veien til Damaskus.

D. Kornelius (Apg 10,1-48) — Døpt samme dag som han hørte sannheten.

Ved omvendelsen vil Gud:
1. Tilgi og glemme vår fortid.
2. Mirakuløst forvandle oss til åndelige skapninger.
3. Adoptere oss som sine egne sønner og døtre. Unektelig vil ikke en ekte omvendt person ønske å utsette dåpen, som offentlig hyller Jesus for det mirakelet Han har gjort.

 

Gud gleder seg med mennesker som døpes ved neddykking. Er Han tilfreds med din dåp?

Gud gleder seg med mennesker som døpes ved neddykking. Er Han tilfreds med din dåp?

12. Hvordan føler Gud det vedrørende en omvendt persons dåp?

Han sa ved sin Sønns dåp: “Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.” Matt 3,17. Også i dag har Gud velbehag i en persons dåp når den er utført ved full neddykking i harmoni med Hans påbud. De som elsker Herren vil alltid streve etter å glede Ham (1 Joh 3,22; 1 Tess 4,1). Har Gud velbehag i din dåp?

 

13. Kan en person erfare sann dåp uten å bli et medlem av Guds menighet?

Dåpen er den formelle inntreden i Guds menighet. Å bli døpt uten å gå inn i menigheten er ubibelsk.

Dåpen er den formelle inntreden i Guds menighet. Å bli døpt uten å gå inn i menigheten er ubibelsk.

Nei! Gud sier uttrykkelig. Merk følgende:

A. Alle er kalt inn i ett legeme. “Den ble dere også kalt til i ett legeme.” Kol 3,15.

B. Menigheten er legemet. “Og Han er hodet for legemet, menigheten.” Kol 1,18.

C. Vi entrer legemet ved dåpen. “For i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme.” 1 Kor 12,13.

D. Guds omvendte folk blir lagt til menigheten. “Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten.” Apg 2,47.

 

14. Merk fire ting som dåpen ikke gjør:

Første:

Dåpen i seg selv endrer ikke et menneskes hjerte; den er et symbol på den forandringen som har funnet sted. Et menneske kan bli døpt uten tro, uten anger og uten et nytt hjerte. Det kan endog la seg neddykke etter Jesu eksempel, men vil simpelthen komme opp av vannet som en våt synder istedenfor en tørr en — fremdeles uten tro, uten anger og uten et nytt hjerte. Dåpen kan ikke produsere en ny person. Ei heller kan den forvandle eller gjenføde noen. Det er den forvandlende kraften til Den Hellige Ånd som fornyer hjertet ved omvendelsen. En må bli født av Ånd så vel som av vann.

Hvis Jesus taler til deg om dåp, så ikke avvis Ham. Dåpen er et offentlig uttrykk for ditt ønske om å følge Gud.

Hvis Jesus taler til deg om dåp, så ikke avvis Ham. Dåpen er et offentlig uttrykk for ditt ønske om å følge Gud.

Andre:
Dåpen får ikke nødvendigvis en person til å føle seg bedre. Den behøver heller ikke nødvendigvis å endre det følelsesmessige. Noen mennesker er skuffet fordi de ikke føler noen forskjell etter dåpen. Men frelsen er en tros- og lydighetssak og ikke bygget på følelser.

Tredje:
Dåpen fjerner ikke fristelser. Djevelen er ikke ferdig med en person når han er døpt. Men Jesus er hjelperen til hver troende. Han sier: “Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg.” Hebr 13,5. “Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut.” 1 Kor 10,13 Dette er et løfte i Skriften.

Fjerde:
Dåpen garanterer ikke frelsen. Den er ikke et magisk ritual. Frelsen kommer bare som en fri gave fra Jesus Kristus, ved erfaringen av “den nye fødsel”. Dåpen er et symbol på sann omvendelse, og uten at omvendelsen går forut for dåpen, er dåpsseremonien meningsløs.

 

15. Jesus ber deg om å bli døpt ved full neddykking, som et symbol på at dine synder er vasket bort. Ønsker du å planlegge for snart å kunne delta i denne hellige forordningen?

Svar: