13 – Guds store helsesplan

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Fact

God medisinsk hjelp er uerstattelig – men ville det ikke være bra om Guds store helseplanvi ikke behøvde leger mer? Visste du at det finnes en anerkjent måte å gjøre leger arbeidsledige på? Ta vare på kroppen din! Forskere har utbasunert sterke advarsler om kolesterol, tobakk, stress, fedme og alkohol, så hvorfor strekke lykken? Hospitaler og psykiatriske institusjoner er pakket med folk som har ignorert advarslene – ønsker du virkelig å slå lag med dem? Gud bryr seg virkelig om hvordan du behandler kroppen din, og Han gir deg en fri helseplan og en manual å navigere etter… Bibelen! For å se de forbløffende fakta om hvordan du kan få en bedre helse og et lengre liv, se gjennom dette studiehefte – men vær nøye med å lese alt før du trekker noen konklusjoner!

1. Er helseprinsipper virkelig en del av sann bibelsk religion?1. Er helseprinsipper virkelig en del av sann bibelsk religion?

“Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.” 3 Joh 2.

Ja. Faktisk rangerer Bibelen helse som en av de virkelig viktige tingene. Menneskets hjerne, åndelige natur og kropp er alle innbyrdes gjensidig avhengige av hverandre. Det som påvirker det ene, påvirker det andre. Hvis kroppen din har forfalt på grunn av vanskjøtsel, så kan ikke hjernen og den åndelige naturen bli det Gud har foreskrevet at de skal være.

2. Hvorfor gav Gud helseregler til sitt folk?

«Herren befalte oss å holde alle disse lovene, … så det alltid skulle gå oss vel og Han kunne holde oss i live.” 5 Mos 6,24. “Så skal du tjene Herren din Gud, og Han skal velsigne brødet og vannet ditt. Jeg skal ta sykdom bort fra din midte.” 2 Mos 23,25.

Gud gav helseregler fordi Han vet hva som er best for den menneskelige kroppen. Bilfabrikanter plasserer en “brukermanual” i hanskerommet på hver ny bil, fordi de vet hva som er best for deres produkt. Gud som har skapt våre kropper har også en “brukermanual.” Den er kalt Bibelen – Den Hellige Skrift. Å ignorere Guds “brukermanual” fører til sykdommer, fordreide oppfatninger, og utbrente liv, akkurat som en misbrukt bil (mot fabrikantens råd) fører til alvorlig bilhavari. Å følge Guds råd fører til god helse (Sal 67,3) og et rikere liv (Joh 10,10). Disse store helselovene er som en vegg eller ett gjerde for å stenge ute sykdommene som kommer fra Satan. Gud gir oss disse reglene for at vi skal unngå djevelens feller.

3. Har Guds helselover noe å gjøre med spising og drikking?Guds helseregler har mye å bety for hvordan vi spiser og drikker.

“Hør på Meg, da skal dere få ete det gode.” Jes 55,2. “Enten dere da spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære.” 1 Kor 10,31.

Ja, en kristen vil også spise og drikke annerledes — alt til Guds ære — ved å bruke bare det som er godt. Hvis Gud sier at noe ikke er bra å spise, har Han en god grunn. Han er ikke en hard diktator, men en kjærlig Far. Alle Hans råd er til vårt beste. Bibelen lover: “Intet godt vil Han spare for dem som vandrer oppriktig.” Sal 84,12. Så hvis Gud holder tilbake noe fra oss, er det fordi det ikke er bra for oss.

Merk: Ingen person kan spise seg inn i himmelen. Endog ikke englenes mat vil gi adgang til Paradis. Bare ved å ta imot Jesus Kristus som Herre og Frelser er det mulig. Imidlertid kan ignorering av Guds helselover føre til fortapelse, fordi det forderver vurderingsevnen og fører til at vedkommende synder.

4. Hvilken perfekt diett gav Gud menneskene ved Gud foreskrev en vegetarisk diett for Adam og Eva.<br /><br /><br /><br /><br /><br /> skapelsen?

“Se, Jeg har gitt dere hver plante som setter frø … og hvert tre som gir frukt med frø i.” “Herren Gud bød Adam og sa: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete,” 1 Mos 1,29; 2,16.

Dietten Gud gav menneskene i begynnelsen, var frukt, korn og nøtter. Grønnsaker ble lagt til litt senere (1 Mos 3,18).

5. Hvilke ting er uttrykkelig nevnt av Gud som urent og forbudt?

I 3 Mos 11 og 5 Mos 14 har Gud klart pekt ut følgende grupper som urene. Les begge kapitlene i sin helhet.

A. Alle dyrene som ikke har hovene kløvd og tygger drøv (5 Mos 14,6).

B. Alle fisker og skapninger i vannet som ikke har både finner og skjell. Nesten alle fisker er rene (5 Mos 14,9).

C. Alle rovfugler, åtselfugler og de som lever av fisk (3 Mos 11,13-20).

D. De fleste “krypdyr” (eller hvirvelløse) er også urene (3 Mos 11,21-47).

Merk: Disse kapitlene gjør det klart at de fleste dyr, fugler og skapninger i vannet som folk normalt spiser, er rene. Allikevel finnes det noen betydningsfulle unntak. I henhold til Guds regelverk er de følgende dyrene urene og skal ikke spises: grisen, ekornet, kaninen, mallefisker, ålen, hummeren, muslingen, krabben, reken, østersen, frosken og mange andre.

6. Men jeg liker flesk. Vil Gud tilintetgjøre meg hvis jeg spiser det?

“For se, Herren skal komme med ild … og ved Sitt sverd skal Herren dømme alt kjød. De Herren slår i hjel, skal være mange. De som helliger seg og renser seg for å gå til hagene … de som spiser svinekjøtt og avskyelige ting, også mus, de skal alle sammen få sin ende, sier Herren.” Jes 66,15-17.

Dette kan virke sjokkerende, men det er sant og må fremlegges. Bibelen bekrefter at alle “de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus”, vil bli tilintetgjort av ilden ved Herrens komme. Når Herren sier at vi skal avstå fra å spise noe, skulle vi fullt ut adlyde Ham. Tross alt var det kun en munnfull av en forbuden frukt, spist av Adam og Eva, et syndfritt par, som opprinnelig brakte synd og død inn i denne verden. Kan noen si at det ikke spiller noen rolle når Gud så tydelig viser at det gjør det? Gud sier at menneskene vil bli tilintetgjort fordi de “valgte det jeg ikke hadde behag i”. Jes 66,4.

7. Men hadde ikke loven om rene og urene dyr sin opprinnelse fra Sinai? Gjaldt ikke den bare jødene, og ble den ikke avskaffet på korset?

Noahs offer av rene dyr<br /><br /><br /><br /><br /><br /> (1 Mos 8,20) viser at han forstod<br /><br /><br /><br /><br /><br /> forskjellen mellom rent og urent.“Så sa Herren til Noah: … Av hvert rent dyr skal du ta med deg sju par, … og to av de dyrene som er urene, en hann og en hunn.” 1 Mos 7,1.2.

Nei, absolutt ikke! Bibelen har omfattende bevis på at der var rene og urene dyr fra skapelsens opprinnelse. Noah levde lenge før noen jøde eksisterte, men han kjente til forskjellen på de rene og urene, fordi han tok inn i arken syv par av de rene og ett par av de urene. Like før Jesu annet komme refererer Åp 18,2 til noen fugler som er urene. Kristi død endret ikke disse helselovene, siden Bibelen sier at de som bryter dem vil bli tilintetgjort når Jesus kommer tilbake (Jes 66,15-17). Jødenes mage- og fordøyelsessystem er på ingen måte forskjellig fra hedningenes. Disse helselovene gjelder alle mennesker til alle tider.

8. Forbyr Bibelen bruk av alkoholholdige drikker?Bruken av alkohol er tydelig forkastet av Skriften.

“Vinen er en spotter, sterk drikk er en bråkmaker. Hver den som føres vill* av den, er ikke vis.” Ordsp 20,1. “Se ikke på vinen
, hvor rød den er, når den sprudler i begeret, når den inntas så rikelig. Til slutt biter den som en slange og stikker som en giftslange.” Ordsp 23,31.32. “Verken de som lever i hor, … eller drukkenbolter … skal arve Guds rike.” 1 Kor 6,9.10.

Ja, Bibelen forbyr bruken av alkoholholdige drikker.

9. Fordømmer ikke Bibelen bruk av tobakk og andre skadelige stoffer?

Ja, Bibelen gir seks grunner til hvorfor bruk av tobakk og skadelige stoffer mishager Gud:

 

A. Bruken av skadelige stoffer skader helsen og forurenser kroppen. “Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Hvis noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dere er dette templet.” 1 Kor 3,16.17.

 

B. Nikotin er et vanedannende stoff som slavebinder folk. Rom 6,16 sier at vi blir tjenere til hvem som helst (eller hva som helst) vi overgir oss til. Tobakksrøkere er slaver av nikotin. Jesus sier: “Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.” Matt 4,10.

 

C. Tobakksvanen er urenslig. “Derfor: Kom ut fra dem og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urent, så skal Jeg ta imot dere.” 2 Kor 6,17. Det er absurd å tro at Kristus bruker noen som helst form for tobakk, er det ikke?

 

D. Bruken av skadelige stoffer er sløseri med penger. “Hvorfor veier dere opp penger for det som ikke er brød?” Jes 55,2. Vi er Guds forvaltere over de pengene som er oss gitt, og “Ellers kreves det av forvaltere at de må bli funnet å være trofaste.” 1 Kor 4,2.

 

E. Bruken av skadelige stoffer drar aldri noen nærmere Kristus. “Avstå fra de kjødelige lyster som fører krig mot sjelen.” 1 Pet 2,11. Bruken av skadelige stoffer er en kjødelig lyst.

 

F. Bruken av skadelige stoffer avkorter livet. Nyere forskning bekrefter at bruk av tobakk ofte korter ned levealderen med så mye som en tredjedel. Dette bryter med Guds bud at “du skal ikke slå i hjel” (2 Mos 20,13). Selv om det er et drap som utvikles sakte, er det fortsatt et drap. En av de beste måtene å utsette begravelsen din på er å slutte med tobakk.

10. Hva er noen av de enkle, men veldig viktige helselovene som finnes i Bibelen?

Svar

Her er 11 bibelske helseregler:

 

A. Spis alle måltider til regelmessige tider, og bruk ikke dyrefett eller blod.
“Hold festmåltid til sømmelig tid.” Fork 10,17. “Dette skal være en evig lov for alle slekter, … Ikke noe fett eller blod skal dere ete.” 3 Mos 3,17.

Merk: Nyere forskning har bekreftet at de fleste hjerteattakk skriver seg fra altfor høyt kolesterolnivå i blodet — og at bruken av “fett” er hovedsaklig ansvarlig for dette. Når alt kommer til alt ser det ut som at Herren vet hva Han snakker om.

 

B. Ikke overspis.
“Sett en kniv for din strupe, hvis du er en grådig mann.” Ordsp 23,2. I Luk 21,34, (KJV) advarte Kristus spesielt mot “fråtseri” (overspising) i de siste dager. Overspising er ansvarlig for mange negative sykdommer.

 

C. Ikke vær misunnelig eller bær på nag.
Disse ondene bryter ned kroppsfunksjonene. Bibelen sier at “hissighet er råttenhet i benene”. Ordsp 14,30. Kristus befaler oss å gjøre opp våre anliggender som andre må ha mot oss (Matt 5,23,24).

 

D. Oppretthold et glad og lykkelig lynne.
“Et lykkelig hjerte gir god helse.” Ordsp17,22. “For slik som han tenker i sin sjel, slik er han.” Ordsp 23,7. Mange sykdommer menneskene lider av er et resultat av mental depresjon. Et glad og lykkelig lynne påvirker helsen og forlenger livet.

 

E. Sett hele din lit til Herren.
“Frykten for Herren fører til liv, mett kan han legge seg til hvile, og det onde skal ikke komme over ham.” Ordsp19,23. Tillit til Herren styrker helsen og livskvaliteten. “Min sønn, gi akt på mine ord, … For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme.” Ordsp 4,20.22. God helse kommer fra lydighet mot Guds bud og full tillit til Hans kjærlighet.

 

F. Balanser arbeid og trening med søvn og hvile.
“Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid.” 2 Mos 20,9.10. “Arbeiderens søvn er søt.” Fork 5:11. “I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød.” 1 Mos 3,19. “Det er forgjeves at dere står tidlig opp, … til det er sent.” Sal 127,2. “For hva har mennesket igjen for alt sitt strev og for sitt hjertes jag, som han har strevd med under solen? … Selv om natten får ikke hans hjerte hvile. Dette er også tomhet.” Fork 2,22.23.

 

G. Vær renslig.
“Rens dere.” Jes 52,11.

 

H. Vær måteholdende i alle ting.
“Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet.” 1 Kor 9,25. “La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker!” Fil 4,5. En kristen vil fullstendig avstå fra alt som er skadelig, og vise moderasjon i bruken av de gode tingene. Vaner som skader helsen bryter budet “du skal ikke slå i hjel”. De dreper gradvis. Trinn for trinn begår de selvmord.

 

I. Unngå all skadelig stimuli.
Her kommer en overraskelse for noen. Medisinsk forskning har bekreftet følgende fakta: At te, kaffe og brus som inneholder det vanedannende stoffet koffein og andre skadelige ingredienser, er alle ødeleggende for den menneskelige kropp. Ingen av disse inneholder noe av matverdi foruten sukker og fløte som tilsettes, og de fleste av oss bruker allerede for mye sukker. Stimuli gir en farlig og kunstig styrke av kroppen og er som å prøve å trille en vekt på ett tonn i en trillebår. Populariteten på disse drikkene er ikke smaken eller reklamen, men dosen av koffein som de inneholder. Mange mennesker er sykelig på grunn av sin avhengighet av kaffe, te og andre koffeinholdige drikker. Men den virkelige tragedien er at menn og kvinner søker ro og styrke i te og kaffe som billige erstatninger for bønn og bibelstudier. Dette behager djevelen, og det ødelegger menneskeliv.

 

J. Gjør måltidene til en glede.
“Og at hvert menneske spiser og drikker og får se det gode som kommer ut av alt sitt strev. Det er også en gave fra Gud.” Fork 3,13. Upassende krangler ved matbordet hemmer fordøyelsen. Unngå dem.

 

K. Hjelper de som er i nød.
“Å løse ugudelighetens bånd, å sette fri fra åkets tvang … dele ditt brød med den som sulter, så du leder de omflakkende fattige til ditt hus. Når du ser den nakne, så lar du ham få klær … Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden.” Jes 58,6-8. Dette er for tydelig til å misforstå: Når vi hjelper de fattige og trengende, forbedrer vi vår egen helse.

11. Hvilke alvorlige påminnelser gis til de som ignorerer Guds regler?Ignorering av Guds helseregler fører med sikkerhet til opphold på hospital.

“La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste.” Gal 6,7.

Svaret kan ikke misforstås. De som ignorerer Guds helseregler om hvordan man tar vare på kroppen sin vil høste sykdom og utbrente liv, akkurat som en som vanskjøtter sin bil vil ende opp i store bilhavari. Og de som fortsetter å bryte Guds helselover vil til slutt bli tilintetgjort av Herren (1 Kor 3,16.17). Guds helselover er ikke vilkårlige. De er naturlige, etablerte lover i universet, på lik linje med tyngdeloven. Å ignorere disse lovene vil alltid bringe ulykksalige resultater. Bibelen sier at: “En uforskyldt forbannelse — den rammer ikke”. Ordsp 26,2. Problemene kommer når vi ignorerer helselovene. Gud i sin nåde forteller oss hva disse lovene er slik at vi kan unngå de tragiske følgene av å bryte dem.

12. Hvilke skremmende, Stoffmisbrukende foreldre overfører ofte svakheter til sine barn.sjokkerende sannheter vedrørende helse involverer våre barn og barnebarn?

«Du skal ikke spise det, for at det kan gå godt med deg og dine barn etter deg.” 5
Mos 12,25. “For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg,” 2 Mos 20,5.

Svar:   Gud gjør det helt klart at barn og barnebarn (inntil fjerde generasjon) betaler for tåpelige foreldres ignorering av Guds helseregler. Barn og barnebarn arver svekkede, sykelige kropper når mor og far trosser Guds lover som gjelder deres helse. Er det dette du ønsker for dine kjære barn og barnebarn?

13. Hvilke flere sterke, nøkterne fakta åpenbarer Guds Ord?

Friluftsliv vil hjelpe oss til å bli klar for himmelen.«Men det skal aldri noensinne komme noe inn i den som gjør den uren.” Åp 21,27. “Men de som har et hjerte som følger de avskyelige gudebildene og styggedommene deres, deres ferd skal Jeg føre over deres eget hode, sier Herren Gud.” Esek 11,21.

Intet vanhellig eller urent vil komme inn i Guds rike. Alle urene vaner vanhelliger en person. Bruk av uegnet mat forurenser en person (Dan 1,8). Det er alvorlig, men sant. Å velge sine “egne veier” i det som “ikke behager” Gud, vil koste mennesker deres evige frelse (Jes 66,3.4.15-17).

14. Hva burde enhver oppriktig kristen umiddelbart anstrenge seg for å gjøre?

Oppriktig kjærlige kristne vil ønske å bringe sine liv i harmoni med Guds helseregler.“La oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd.” 2 Kor 7,1. “Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren.” 1 Joh 3,3. “Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.” Joh 14,15.

Svar:   Oppriktige kristne vil umiddelbart bringe sine liv i harmoni med Guds lover, fordi de elsker Ham. De vet at Hans regler tilfører dem lykke og beskytter dem mot djevelens sykdommer (Apg 10,38). Guds råd og regler er alltid til vårt beste, akkurat som gode foreldres råd er til det beste for deres barn. Og så snart vi vet bedre, holder Gud oss ansvarlig. “Den som altså vet å gjøre godt og ikke gjør det, han har synd av det.” Jak 4,17.

15. Men jeg er bekymret fordi noen av mine onde vaner er så inngrodde. Hva kan jeg gjøre?

“Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn.” John 1,12. “Jeg makter alt i KristOnde vaner som binder oss kan hurtig bli brutt av Jesus.<br /><br /><br /><br /><br /><br /> us, Han som styrker meg.” Fil 4,13.


Legg alle disse uvanene frem for Kristus. Han vil med glede gi deg både et nytt hjerte og den kraften du trenger for å bryte enhver ond vane og derved bli et Guds barn (Esek 11,18.19). Hvor oppløftende og hjertevarmende det er å vite at med Gud er allting mulig (Mark 10,27). Og Jesus sier: “Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut.” Joh 6,37. Jesus er rede til å bryte lenkene som binder oss. Han lengter etter å sette oss fri hvis vi bare tillater det. Våre bekymringer, onde vaner, nervøse spenninger og frykt vil være borte når vi gjør Hans befalinger. Han sier: “Dette har jeg talt til dere forat … deres glede skal bli fullkommen.” Joh 15,11. Djevelen argumenterer med at frihet finnes i ulydighet, men det er løgn. (Joh 8,44).

16. Hvilke fascinerende løfter er gitt vedrørende Guds nye rike?Himmelen vil være fri for plager og sykdommer. Alle dens innbyggere vil følge Guds helselover.

“Men ingen som bor der, skal si: Jeg er syk.” Jes 33,24. “Døden skal ikke være mer, heller
ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer.” Åp 21,4. “Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utslitt, de går og blir ikke trette.” Jes 40,31.

Innbyggerne i Guds nye rike vil adlyde helselovene hans, og der vil ikke finnes noen sykdom eller plager. De vil bli velsignet med en evig livskraft og ungdommelighet, og de vil bo sammen med Gud i guddommelig glede og lykke gjennom alle evigheter.

17. Siden helsefremmende livsstil så tydelig er en del av den bibelske læren, ønsker du da å følge Guds helseregler?

Svar: