26 – En forvandlende kjærlighet!

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Å være forelsket endrer alt. For eksempel leste en ung kvinne, som gikk på eEn forvandlende kjærlighet!t engelsk litteraturkurs på universitet, en stor bok. Hun fant hele greia veldig kjedelig og kunne knapt nok konsentrere seg om det hun leste. Men så møtte hun en frapperende ung professor på universitetet, og de ble hurtig forelsket. Snart oppdaget hun at hennes kjære var forfatteren av den boken hun hadde strevet slik med. Den natten sov hun ikke, men pløyde gjennom hele boken, for deretter å utbasunere: “Dette er den beste boken jeg noen gang har lest!” Hva endret hennes perspektiv? Kjærlighet. På samme måte finner mange i dag Skriften kjedelig, trykkende og utiltrekkende. Men det endrer seg fullstendig når du blir forelsket i forfatteren. Se hvordan i dette hjertevarme studiehefte!

1. Hvem er forfatteren av Skriften?

“Om denne frelsen har profetene grundig undersøkt og gransket, … idet de gransket etter Jesus er forfatteren av Skriften.hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste til da Han på forhånd vitnet om Kristi lidelser og herlighetene som skulle følge deretter.” 1 Pet 1,10.11.

Bibelens Gud (sågar i Det Gamle Testamentet) er i realiteten alltid Jesus Kristus. Jesus skapte verden (Joh 1,1-3.14; Kol 1,13-17), skrev de ti bud (Neh 9,6.13), var Israels Gud (1 Kor 10,1-4), og inspirerte profetene som skrev (1 Pet 1,10.11). Dermed blir Jesus Kristus Skriftens forfatter.

2. Hva er Jesu holdning til menneskene på jorden?Jesus elsker menneskene på jorden med en evig kjærlighet.

“For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Joh 3,16.

Jesus elsker oss med en ubeskrivelig, usvikelig kjærlighet som overgår all forstand.

3. Hvorfor skulle vi elske Jesus?Jesus døde for oss alle, selv om ingen av oss fortjente det.

“Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.” 1 Joh 4,19. “Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.” Rom 5,8.

Vi skulle elske Ham fordi Han elsket oss høyt nok til å dø for oss — mens vi enda var Hans fiender.

4. I hvilken henseende er et vellykket ekteskap og den kristne livsstil lik?

“Og hva vi enn ber om, det får vi fra Ham, for vi holder Hans bud og gjør de ting som er til behag for Ham.” 1 Joh 3,22.

I et godt ekteskap er visse ting påkrevd, slik som trofasthet til ens ektemake. Andre ting kan fremstå som uvesentlige, men hvis de tilfredsstiller en ektemake, er de nødvendige. Hvis de skaper mishag, bør de fjernes. Slik er det også med den kristne livsstilen. Jesu bud er nødvendige. Men i Skriften har også Jesus lagt ut for oss prinsippene i en oppførsel som behager Ham. Som i et godt ekteskap, blir det en pur glede for en kristen å gjøre Jesus, den ene som han elsker, lykkelig. Han unngår også de tingene som mishager Ham.

5. Hva sier Jesus er resultatet av å gjøre de ting Han ønsker?Å gjøre Jesu vilje medfører et rikt og gledesfylt liv.

“Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, … Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.” Joh 15,10.11.

Djevelen hevder at å følge kristne prinsipper er trist, kjedelig, fornedrende og legalistisk. Men Jesus sier at det fører til fullkommen glede (Joh 15,10.11) og et rikere liv (Joh 10,10). Å tro på djevelens løgner fører bare til hjertesorg og fratar mennesker det “virkelige livet”.

6. Hvorfor gir Jesus oss konkrete prinsipper for en kristen livsstil?

Fordi de:Jesu bibelske prinsipp for en kristen livsstil beskytter oss mot Satans faresone.

A. Alltid er til vårt eget beste (5 Mos 6,24). Som gode foreldre lærer barna sine gode prinsipper, slik lærer også Jesus sine barn gode prinsipper.
B. Som et vern mot synd (Salm 119,11). Jesu lære beskytter oss mot å vandre inn i Satans risikosone, for deretter å synde.
C. Viser oss hvordan vi skal følge i Jesu fotspor (1 Pet 2,21).
D. Bringer oss sann lykke (Joh 13,17).
E. Gir oss en anledning til å utrykke vår kjærlighet til Ham (Joh 15,10).
F. Hjelper oss å være det rette eksempelet for andre (1 Kor 10,31-33; Matt 5.16).

7. Hvordan sier Jesus at kristne skal forholde seg til ondskapen i verden og dens verdslighet?

Hans bud og råd er klare og spesifikke:Når jeg elsker tingene i verden, blir jeg Guds fiende.

A. Ikke elsk verden eller de tingene som er i verden. Tingene i verden som ikke er av Gud er: (1) kjødets lyst, (2) øyets lyst og (3) stolthet (1 Joh 2,16). All synd faller inn i en eller flere av disse tre kategoriene. Satan bruker disse tre veiene for å lure oss til å elske verden. Når jeg begynner å elske verden, blir jeg en fiende av Gud (1 Joh 2,15.16; Jak 4,4).

B. Jeg må holde meg selv uplettet av verden (Jak 1,27).

8. Hvilken alarmerende advarsel gir Gud oss angående verden?En kristen må bestemt avvise alle ting i verden, ellers blir han ført vill av Satan.

Jesus advarer kristne: “Skikk dere ikke like med denne verden.” Rom 12,2. Djevelen er ikke nøytral. Konstant presser han hver kristen. Gjennom Jesus (Fil 4,13) må jeg bestemt avvise djevelens forslag, og han vil flykte fra meg (Jak 4,7). I Det øyeblikket jeg tillater “press” av noe annet slag å påvirke min adferd, vil jeg umerkelig begynne å gli inn i frafall. Kristen opptreden skal ikke avgjøres av følelser og majoritetens holdninger, men fra Jesu ord i Skriften.

9. Hvorfor trenger vi å beskytte tankene våre?

“For slik som han tenker i sin sjel, slik er han.” Ordsp 23,7.Vi må nøye vurdere tankene våre, fordi tanker fører til handlinger.

Vi må vokte våre tanker fordi tankene styrer adferden. Gud ønsker å hjelpe oss til å ta “enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus”. 2 Kor 10,5. Men Satan ønsker desperat å bringe “verden” inn i vårt sinn. Han kan gjøre dette bare gjennom våre fem sanser — spesielt syn og hørsel. Han tvinger sine syn og lyder inn på oss alle, og uten at vi konsekvent nekter å se og høre hva det er han tilbyr, vil han lede oss inn på den brede veien som fører til fortapelse. Bibelen er tydelig. Vi blir forvandlet til å bli lik de tingene vi stadig ser og hører (2 Kor 3,18).

10. Hva er noen av prinsippene for kristen livsførsel?

“For øvrig, brødre, de ting som er sanne, … sømmelige, … rettferdige, … rene, … verd å elske, … det tales vel om, … et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!” Fil 4,8.

Kristne må skille seg fra alt som ikke er sant, ærlig, rettferdig, rent, kjærlig og har godt rykte. De vil unngå:

A. Uærlighet av ethvert slag — bedrageri, løgn, tyveri, urettferdighet, intensjon om å bedra, sladder og svik.

B. Urenhet av ethvert slag. Dette inkluderer hor, utroskap, blodskam, homoseksualitet, all slags perversitet, pornografi, blasfemi, uanstendig samtale, grove vitser, sosial dans, fordervede sanger eller musikk og det meste som blir vist på TV og i kinoer.

C. Steder vi aldri ville invitere Jesus å bli med, slik som nattklubber, barer, spillekasinoer, veddeløpsbaner, etc.

La oss bruke noen få minutter til å legge ut om faren ved populærmusikk, dans, televisjon, video og teater.

Sang og musikk.Kristne må unngå enhver musikkform som bryter<br /> ned lengselen etter en gudfryktig livsstil.
Mange typer av verdslig musikk (rap, country, pop, rock, hardrock, voksen populærmusikk og dansemusikk) har i stor grad blitt erobret av Satan. Lyrikken glorifiserer ofte umoralen og ødelegger lengselen etter åndelige ting. Forskere har oppdaget noen interessante ting vedrørende musikkens makt:

1. Den når hjernen gjennom følelser og setter til side resonneringsevnen.
2. Den påvirker alle funksjoner i kroppen.
3. Den kan forandre puls, pustefrekvens og reflekser uten at personen oppdager det.
4. Synkoperte danserytmer endrer sinnsstemninger og skaper en mild hypnotisk tilstand hos tilhøreren.

Selv uten lyrikk, har musikken i seg selv kraft til å fornedre en persons følelser, begjær og tanker. Verdslige rockemusikere innrømmer åpent dette. Rolling Stones’ leder Mick Jagger sa: “Du kan føle at adrenalinet går gjennom kroppen din. Det er en form for seksualitet.”1 John Oates i Hall and Oates erklærte at “Rock ‘n’ Roll er 99 % sex.”2 Ville slik musikk behage Jesus? Omvendte utenlandske hedninger forteller oss at vår moderne verdslige spillebandmusikk er av samme type de har brukt i heksekraft og djevletilbedelse! Spør deg selv: “Hvis Jesus kom for å besøke meg, hvilken musikk ville jeg da være komfortabel med å be Ham lytte til sammen med meg?” Enhver musikk du ikke er sikker på, burde oppgis.

(For en dypere analyse av forfallen verdslig musikk, anbefaler vi Notes on Music av Carol og Louis Torres, som kan kjøpes fra Amazing Facts.) Når vi blir forelsket i Jesus, endrer Han våre musikalske ønsker. “Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren.” Sal 40,4.

Gud har fremskaffet mye god og inspirerende musikk for sitt folk som forfrisker, opphøyer og styrker den kristne erfaringen. De som aksepterer djevelens nedbrytende musikk som en erstatning, mister en av livets store velsignelser og lykke.

Dans.
Dans leder uunngåelig bort fra Jesus og åndelighet. Da israelittene danset rundt gullkalven, glemte de Gud (2 Mos 32,17-25). Da datteren til den ugudelige Herodias danset foran kong Herodes, ble døperen Johannes halshugget (Matt 14,2-12). Legg merke til disse sjokkerende statistikkene: En katolsk skrifteprest i New York sa at tre fjerdeparter av alle kvinner som hadde erkjent hor, la skylden på dans. Andre prester har sagt at tre fjerdeparter er for lite; de anslår ni tiende-deler. Husk, hvis Kristus kan delta i en aktivitet sammen med deg, er du trygg. Hvis ikke, la det være.

TV, video, og teater.
Appellerer de tingene du ser på TV, video, eller i teateret til din lavere eller høyere natur? Leder de deg til større kjærlighet til Kristus eller verden? Opphøyer de Jesus eller satanisk umoral? I våre dager snakker endog verdslige og ikke kristne ut mot mange av dagens TV- og filmproduksjoner. Satan har fanget øynene og ørene til milliarder, og som et resultat forvandles verden hurtig om til en syndens bule av umoral, kriminalitet, terror og håpløshet. I en studie fremkom det at uten TV “ville det være 10.000 færre mord pr år i USA, 70.000 færre voldtekter og 700.000 færre voldssaker.”3 Jesus, som elsker deg, ber deg ta øynene bort fra Satans hjernevasking og heller se på Ham. Han sier: “Vend dere til Meg og bli frelst, alle jordens ender!” Jes 45,22.

1 Newsweek, “Mick Jagger and the Future of Rock,” Jan. 4, 1971, p. 47.
2 Circus magazine, Jan. 31, 1976, p. 39.
3 Newsweek, “Violence, Reel to Reel,” Dec. 11, 1995, p. 47.

11. Hvilken klart definert liste gir Jesus oss som vi kan bruke som en veileder for TV-titting?

“Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, En trygg rettesnor for TV-titting er å spørre seg selv om en vil føle seg komfortabel med å invitere Jesus til å se programmet sammen med en.avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.” Gal 5,19-21.

Skriften er for tydelig til å misforstås. Hvis en familie skulle forby alle TV- program som viser frem eller tolererer en av syndene over, ville det bli svært lite igjen å se på. Hvis Jesus kom på besøk til deg, hvilke TV-program ville du føle deg komfortabel med å be Ham se sammen med deg? Alle andre program er sannsynligvis uegnet for kristne seere.

12. I dagens besluttsomme, selvstendig tenkende samfunn, føler mange seg fullt ut i stand til å ta åndelige beslutninger uavhengig av andre, inkludert Jesus. Hva sier Jesus om slike mennesker?Mitt valg av TV-program, ja faktisk all min adferd, må bli ledet av Skriften og ikke av mine følelser.

Lytt til Jesu utvetydige erklæring: “Dere må ikke gjøre slik som vi gjør her i dag, at enhver gjør det som er rett i egne øyne,” 5 Mos 12,8. “Det kan ligge en vei framfor mannen, en vei som synes å være rett, men enden på den er dødens vei.” Ordsp 16,25. “Dårens vei er rett i hans egne øyne, men den som hører på råd, er vis.” Ordsp 12,15. “Den som stoler på sitt eget hjerte, er en dåre.” Ordsp 28,26.

13. Hvilken alvorlig advarsel gir Jesus oss om eksempel og innflytelse i våre liv?

“Men den som fører en av disse små som tror på Meg, til fall, for ham ville det være bedre om en kvernstein ble hengt rundt halsen hans, og at han ble druknet i havets dyp.” Matt 18,6. “La oss … ha den innstilling at vi ikke legger en snublestein … i veien for en bror.” Rom 14,13. “For ingen av oss lever for seg selv.” Rom 14,7.

Alle forventer at ledere, mennesker med innflytelse, berømte atleter og andre viden kjente personligheter, setter et godt eksempel og bruker sin innflytelse på en klok måte — for å betale en såkalt “gjeld til samfunnet”. Men i dagens verden er vi ofte dessillusjonerte ved de frastøtende og uansvarlige handlingene prominente individer gjør. Jesus sier klart fra i Rom 1,14 at kristne, som representerer Ham og Hans rike, skylder virkelig samfunnet noe. Og Han kommer med en alvorlig advarsel til kristne som overser sin innflytelse og sitt eksempel og derved leder folk på villspor. Slike vil ikke komme inn i Hans rike.

14. Hva er Jesu prinsipper og holdninger angående klær og smykker?

A. Kle deg beskjedent. Se 1 Tim 2,9. Husk at verden kommer inn i våre liv gjennom Gud ber sitt folk om å sette ornamenter og smykker til side.kjødets lyst, øyets lyst og stoltheten (1 Joh 2,16). En skamløs kledning involverer alle disse tre og er uakseptabelt for en kristen.

B. Legg prydgjenstander og smykker til side. “Stolthet” er det store problemet her. Jesu tilhengere skulle fremstå annerledes. Deres utseende vitner om dem og sender lys til andre (Matt 5,16). Smykker tiltrekker seg oppmerksomhet og opphøyer selvet. I Bibelen er det et symbol på frafall og illojalitet. Da Jakob og hans familie gav sine liv på nytt til Herren, begrov de sine smykker i jorden (1 Mos 35,1.2.4).

Da israelittene var i ferd med å gå inn i det lovede landet, befalte Herren dem å fjerne smykkene sine (2 Mos 33,5.6). I Jesaja kapittel 3 sier Gud klart fra at ved å bære smykker (armbånd, ringer, øreringer, etc. som nevnt i versene 19-23), så syndet folket (vers 9). I Hos 2,13, sier Herren at når Israel sviktet Ham, begynte de å bære smykker. I 1 Tim 2,9 og 1 Pet 3,3, informerer både Paulus og Peter oss om at Guds folk ikke vil pynte seg med gull, perler eller kostelig skrud. Legg merke til at Peter og Paulus her snakket om utsmykningen Gud ønsket at Hans folk skulle bære: “Den saktmodige og stille ånd” (1 Pet 3,4) og “gode gjerninger” (1 Tim 2,10). Jesus summerer det opp med å beskrive sin sanne menighet i Åp 12,1 som en ren kvinne kledd med solen (Jesu klare lys og rettferdighet), og den frafalne kirken som en skjøge smykket med gull, edelstener og perler (Åp 17,3.4). Gud ber sitt folk om å skille seg fra Babylon (Åp 18,2-4) og alt den står for — inkludert smykkene som drar oppmerksomheten mot selvet — og i stedet for kle seg med Jesu rettferdighet. Når vi blir forelsket i Jesus, er det en pur glede og tilfredsstillelse å leve i pakt med Hans livsstil.

15. Hvordan forholder oppførsel og lydighet seg til frelsen?

Lydighet og kristen oppførsel er et bevis eller vitnesbyrd om at jeg er blitt frelst av Alt som reduserer min kjærlighet for åndelige ting blir en avgud.Jesus Kristus (Jak 2,20-26). Sakens fakta er at uten at ens livsstil endrer seg etter omvendelsen, er omvendelsen sannsynligvis ikke ekte. En omvendt person vil finne sin største glede i å avdekke Jesu vilje i alle ting og frydefullt følge etter hvor Han leder.

Vokt deg for avguderi.
Det første brevet til Johannes snakker om kristen oppførsel. Ved slutten (1 Joh 5,21), advarer Jesus oss gjennom sin tjener Johannes om å holde oss borte fra avguderi. Herren refererer til alt som kan gripe inn i, eller minske min kjærlighet til Ham — slik som musikk, moter, eiendeler, smykker, umoralsk underholdning etc. Den naturlige frukten, eller resultatet, av en sann omvendelse er å følge Jesus med glede og adoptere Hans livsstil.

16. Burde vi vente at alle vil se med velvilje på en kristen livsstil?Mennesker som aldri har gitt sitt liv til Jesus vil aldri forstå en kristen livsstil, og vi skulle heller ikke vente det.

Nei. Jesus sa at det som hører Gud til, er tåpeligheter for det naturlige mennesket, fordi de ikke har Guds Ånd (1 Kor 2,14). Når Jesus refererer til oppførsel, legger Han ned prinsipper for de som søker å bli ledet av Hans Ånd. Hans folk vil være takknemlige og vil gladelig følge Hans råd. Andre forstår ikke, eller ønsker ikke veiledning.

17. Hvordan vil en person som avviser Jesu standard for kristen livsstil se på himmelen?En person som avviser Jesu livsstil ville følt seg misserabel i himmelen.

En slik person ville føle seg utilpass i himmelen. Han ville klage på at der ikke var noen nattklubber, ingen sprit, ingen pornografi, ingen prostituerte, ingen sensuell musikk, ingen slibrige bøker, ingen ugudelighet og ingen hasardspill. Himmelen ville være “helvete” for de som ikke har oppnådd et ekte kjærlighetsforhold til Jesus. Dette er grunnen til at en kristen standard ikke gir noen mening for dem (2 Kor 6,14-17).

18. Hvordan kan jeg adoptere og følge disse bibelske retningslinjene uten å opptre fariseerisk, dømmende og legalistisk?

Alt vi gjør skulle gjøres med en ting for øyet: å vise kjærlighet og aktelse for Jesus (1 Joh 3,22). Når Jesus blir løftet opp og gjort synlig for folk (Joh 12,32), vil de bli dratt mot Ham. Vårt ene spørsmål skulle alltid være: “Ville dette ære Jesus? Ville jeg lytte til dette, synge dette, gjøre dette, se på dette, drikke dette, kjøpe dette, lese dette, si dette eller gå dit hvis Jesus var her, personlig, sammen med meg?” Jesus er sammen med deg og meg (Matt 28,20), og Han ser alt vi gjør. Jeg må føle Jesu tilstedeværelse ved alle livets sider og aktiviteter.

Når jeg bevist bruker tid sammen med Ham, blir jeg slik som Han (2 Kor 3,18). Da vil mennesker som er sammen med meg, reagere som de gjorde av disiplene i gammel tid: “Undret de seg, og de kjente dem igjen, at de hadde vært med Jesus.” Apg 4,13. Kristne som lever slik, vil aldri bli fariseeriske, dømmende eller legallistiske. I gammeltestamentlig tid var Guds folk nesten alltid frafalne fordi de valgte å leve som sine hedenske naboer, fremfor å følge den særegne livsstilen Gud fremla for dem (5 Mos 31,16; Dom 2,17; 1 Krøn 5,25; Esek 23,30).

Dette er sant også i dag. Ingen kan tjene to herrer (Matt 6,24). De som klamrer seg til verden og dens livsstil, vil sakte bli formet av Satan til å adoptere hans følelser og begjær og på den måten bli programmert til fortapelse. De som følger Jesu prinsipp for en kristen livsstil, vil bli forvandlet til å gjenspeile Hans bilde og forberedt for himmelen. Det finnes ingen gyllen middelvei.

19. Ønsker du så sterkt å følge Kristus at å følge Hans prinsipp for en kristen livsstil vil bli en glede og lyst?

Ditt svar:________________________________________

SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Jeg vet hva Gud vil jeg skal gjøre, men jeg føler meg ikke klar til å begynne med det. Hva foreslår du?
Gjør det umiddelbart! Stol aldri på følelser. Gud leder gjennom Skriftens ord (Jes 8,20). Følelser leder ofte galt avsted. De jødiske lederne følte at de skulle korsfeste Jesus, men de tok feil. Mange vil føle seg frelst ved Jesu annet komme, men i stedet vil de være fortapt (Matt 7,21-23). Djevelen påvirker følelsene. Hvis jeg stoler på følelsene mine, vil han føre meg i fortapelsen.

2. Jeg er urolig. Jeg ønsker veldig sterkt å gjøre en spesiell ting. Jeg innser likevel at på grunn av hvordan dette fremstår, kan noen føle at jeg gjør noe ondt. Hva burde jeg gjøre?
Bibelen er klar, den sier: “Avstå fra enhver form for ondskap!” 1 Tess 5,22. Og apostelen Paulus sier at hvis hans kjøttspising støter noen, vil han aldri spise det mer (1 Kor 8,13). Han sa også at hvis han ignorerte den forulempede personens følelser og fortsatte å spise kjøtt, var det synd.

3. Det ser ut for meg som at kirken ramser opp for mange ting jeg må gjøre og for mange ting jeg ikke må gjøre. Jeg blir drevet opp mot veggen. Er ikke det å følge Jesus det som virkelig betyr noe?
Jo, å følge Jesus er det som har betydning. Imidlertid betyr det å følge Jesus noe for en person, mens det kan bety noe helt annet for en annen person. Den eneste trygge måten å få vite hva det betyr å følge Jesus, er å sjekke med Bibelen hva Jesus sier om hva som er rett i de varierende sakene. De som kjærlig følger Jesu bud, kan ganske snart komme inn i Hans rike (Åp 22,14). De som følger menneskelover vil bli ført vill og kan bli ledet bort fra Hans rike (Matt 15,3-9).

4. Noen få av Guds krav ser urimelige og unødvendige ut for meg. Jeg forstår ikke hvorfor de er viktige. Hva foreslår du?
Barn føler ofte at noen av foreldrenes krav (som for eksempel “Ikke lek i gaten”) er urimelige. Men etter noen år vil barnet takke foreldrene for deres beskyttelse. Vi er “barn” i omgang med Gud, fordi Hans tanker og handlinger er så høyt over våre, som himmelen er over jorden (Jes 55,8.9).

Vi trenger å stole på vår kjærlige himmelske Far i de få områdene vi ikke forstår, og holde opp med å “leke i gaten”, hvis Han krever det. Han vil aldri holde tilbake noe godt fra oss (Sal 84,12). Når jeg oppriktig elsker Jesus, vil jeg la tvilen komme Ham til gode og gjøre hans vilje selv om jeg ikke alltid forstår hvorfor.

Den nye fødselen er nøkkelen. Bibelen sier at når jeg er født på ny, vil ikke det å seire over verden være noe problem, fordi en omvendt person vil ha tro og tillit til å følge Jesus i alle ting (1 Joh 5,4). Å nekte å følge Ham fordi jeg ikke forstår hvorfor, åpenbarer en mangel på tillit til Frelseren.

5. Vil jeg dra fordeler av Jesu kjærlige prinsipp, lover, og bud?
Absolutt! Hvert eneste ett av Jesu prinsipper, regler, lover eller bud, medfører utrolig fremragende velsignelser. Historiens største lotterigevinst blekner til en bagatell når den sammenlignes med Guds rike velsignelser som Han gir sine lydige barn. Her nevnes noen få fordeler som kommer av å følge Jesu regler:

1. Jesus er en personlig venn.
2. Jesus er en partner i forretninger.
3. Frihet fra skyld.
4. Fred i sinnet.
5. Fri for frykt.
6. Ubeskrivelig lykke.
7. Et lengre liv.
8. Forsikring om et himmelsk hjem.
9. Bedre helse.
10. Ingen bakrus.

Snakk om rikdommer! En sann kristen mottar fordeler fra sin himmelske Far som selv de rikeste menneskene på jorden aldri kan kjøpe.

6. Har jeg et ansvar i å forelese om standard og livsstil for andre mennesker?
Den beste regelen vi kan følge, er å være opptatt av vår egen livsstil. “Ransak dere selv”, sier Bibelen i 2 Kor 13,5. Når vår livsstil er som den burde være, fungerer vårt eksempel som et stille vitne og vi behøver ikke å forelese for noen. Selvfølgelig har foreldre et spesielt ansvar til å hjelpe sine barn til å forstå hvordan de skal følge Jesus.

7. Hva er den største faren for kristne i dag?
Blant de største farene er delt lojalitet. Mange kristne har to kjærligheter som deler hjertet: kjærlighet til Jesus og kjærlighet til verden og dens syndefulle praksis og fornøyelser. Det ser ut til at altfor mange ønsker å se hvor nær de kan vandre i verdens skikker og fortsatt bli regnet som kristne. Det fungerer ikke. Jesus har tydelig advart oss at “ingen kan tjene to herrer”. Matt 6,24.

8. Men er det ikke legalisme å følge disse kristne atferdsreglene?
Ikke uten at en person gjør det for å bli frelst. Frelse kommer bare som en mirakuløs fri gave fra Jesus. Frelse ved gjerninger (eller atferd) er ikke frelse i det hele tatt. Imidlertid er det å følge Jesu standard i atferd, fordi jeg har blitt frelst og derfor elsker Ham, aldri legalisme.

9. Omfatter den kristne standarden Jesu bud om å la vårt lys skinne?
Sikkert og visst! Jesus sier at en sann kristen er et lys (Matt 5,14). Han sier også: “La lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i himmelen.” Matt 5,16. Du hører ikke et lys, du ser det. Mennesker vil se den kristnes lys ved hans oppførsel, kledning, spisevaner, samtale, holdning, sympati, renhet, vennlighet og ærlighet (Jesu standard). De vil forhøre seg om hans livsstil og vil således ofte bli ledet til Kristus.

10. Er ikke den kristne standarden kulturell? Endres ikke denne med tiden?
Tradisjoner kan endre seg, men den bibelske standarden består. “Men vår Guds ord står fast til evig tid.” Jes 40,8. Kirken skal lede, ikke følge etter. Den må ikke programmeres av kultur, humanisme eller trendene i tiden. Vi skal ikke bringe menigheten ned på en feilende menneskelig standard, men derimot opp mot Jesu standard. Når en menighet lever, taler, ser ut som og oppfører seg som verden, hvem vil da gå til henne for å få hjelp? Jesus sender et vekkende rop til sitt folk og sin menighet, og sier: “Kom ut fra dem og vær atskilt. … Rør ikke det som er urent, så skal Jeg ta imot dere.” 2 Kor 6,17.

Jesu menighet skal ikke imitere verden, men derimot forkaste den. “Verden” har ødelagt milliarder. Menigheten må ikke forene seg med dens ødeleggelse. Menigheten må stå fast og med en vennlig, men bestemt stemme kalle mennesker til å lytte til Jesus og komme opp på Hans standard. Når en lytter blir kjær i Jesus og ber Ham kontrollere livet sitt, vil Frelseren utføre de miraklene som er nødvendig for å endre ham og eskortere ham trygt til Guds evige rike. Det finnes ikke noen annen vei til himmelen.

11. Utvilsomt er ikke all dans ond. Danset ikke David fremfor Herren?
Riktig, ikke all dans er ond. David hoppet og danset foran Herren som et uttrykk for lovprisning for Herrens velsignelser (2 Sam 6,14-16). Dessuten danset han uten partner. Davids dans var av samme art som den lamme mannen da han sprang av glede etter å ha blitt helbredet av Jesus (Apg 3,8-10). En slik dans, eller springing, anbefales av Jesus for de som blir forfulgt (Luk 6,22.23).

Dans med noen av det motsatte kjønn (som fører til umoralskhet og ødelagte hjem) og uanstendig dans (slik som stripping) er av typen som blir fordømt av Bibelen.

12. Hva sier Bibelen om mennesker som fordømmer og dømmer hverandre?
“Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt.” Matt 7,1.2. “Derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du enn er som dømmer. For i hver sak du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. For du som dømmer, gjør de samme ting.” Rom 2,1. Hvordan kan dette bli tydeligere? Det finnes ingen unnskyldning eller berettigelse for at jeg kan dømme noen annen enn meg selv. Jesus er dommeren (Joh 5,22). Når jeg dømmer andre, tilraner jeg meg Kristi posisjon som dommer og blir dermed en miniatyr av antikrist (1 Joh 2,18) — virkelig en alvorlig tanke!