27 – Ingen vei tilbake!

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Ingen vei tilbake!

Når en fallskjermhopper går mot døråpningen i flyet og hopper ut vet han at det er ingen vei tilbake. Han har gått for langt og hvis han skulle ha glemt å spenne på seg fallskjermen, kan ingen ting redde ham, og han vil med sikkerhet rase mot en skremmende død. For en tragedie! Men det er noe enda verre som kan hende med en person. Visselig er det mye verre å komme til det punktet der det ikke finnes noen vei tilbake til Gud. Likevel har millioner nærmet seg dette punktet uten å ha noen ide om det! Er det mulig at du er en av dem? Hva er den forferdelige synden som kan lede til en slik skjebne? Hvorfor kan ikke Gud tilgi den? For et klart og tydelig svar, men likevel fullt av håp, ta noen minutter med dette fascinerende studiet.

1. Hva er den synden som Gud ikke kan tilgi?

“Hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, men spott mot Ånden skal ikke menneskene bli tilgitt.” Matt 12,31.

Synden som Gud ikke kan tilgi er “blasfemi mot Den Hellige Ånd”. Men hva er “blasfemi mot Den Hellige Ånd”? Folk har mange forskjellige meninger om denne synden. Noen tror det er mord; noen forbannelse av Den Hellige Ånd; noen å begå selvmord; noen drap av det ufødte barn; noen det å fornekte Kristus; noen en grufull, forferdelig ekstrem ugudelig handling og andre tilbedelse av
en falsk gud! Det neste spørsmålet vil kaste noe hjelpende lys på dette sentrale tema.

2. Hva sier Bibelen om synd og blasfemi?

“Hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt.” Matt 12,31.

Bibelen sier at all synd og blasfemi skal bli tilgitt. Så ingen av de nevnte Mord, selv om det er forferdelig, er ikke den synden Herren ikke kan tilgi.syndene i det foregående svaret er den synden som Gud ikke kan tilgi. Ingen handling av noe slag er den utilgivelige synd.

Høres selvmotsigende.
Ja, det høres selvmotsigende, men begge de følgende erklæringer er sanne:

A. Enhver og alle typer av synd og blasfemi vil bli tilgitt.
B. Blasfemi eller synd mot Den Hellige Ånd vil ikke bli tilgitt.

Jesus kom med begge uttalelsene.
Jesus kom med begge uttalelsene i Matt 12,31 så det er ikke noen feil her. For å få harmoni i uttalelsene, må vi avdekke Den Hellige Ånds arbeid.

3. Hva er arbeidet til Den Hellige Ånd?Den Hellige Ånd leder mennesker til bibelsannheter.

“Og når Han [Den Hellige Ånd] kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:”… “skal Han veilede dere til hele sannheten.” Joh 16,8.13.

Oppgaven til Den Hellige Ånd er å overbevise meg om synd og lede meg til hele sannheten. Den Hellige Ånd er Guds kraft til omvendelse. Uten Den Hellige Ånd er det ingen som føler sorg over synden, heller ikke blir noen omvendt.

4. Når Den Hellige Ånd overbeviser meg om synd, hva må jeg da gjøre for å bli tilgitt?Gud vil tilgi alle synder som jeg bekjenner for Ham.

“Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” 1 Joh 1,9.

Når jeg er blitt overbevist om synd av Den Hellige Ånd, må jeg bekjenne mine synder for å bli tilgitt. Når jeg har bekjent dem, tilgir ikke bare Gud meg, men Han renser meg på mirakuløst vis fra all synd. Gud venter. Han er klar til å tilgi meg enhver synd jeg kan ha begått (Sal 86,5), men bare hvis den blir bekjent og oppgitt.

5. Hva om jeg ikke bekjenner mine synder etter Den Hellige Ånds overbevisning?

“Den som skjuler sine overtredelser, skal det ikke gå godt, men den som bekjenner og vender seg fra dem, skal få barmhjertighet.” Ordsp 28,13.

Hvis jeg ikke bekjenner syndene mine kan ikke Jesus tilgi meg. Slik blir enhver synd jeg ikke De som dekker over synd fremfor å bekjenne den vil ikke bli velsignet av Gud.har bekjent den utilgivelige synd, inntil jeg har bekjent den. Tilgivelse etterfølges alltid av bekjennelse. Den kommer aldri forut for.

Stor fare ved å motstå Den Hellige Ånd.
Å stå imot Den Hellige Ånd er svært risikabelt, fordi det så lett fører til fullstendig avvisning av Ånden som er den synden som Gud aldri kan tilgi. Da er punktet det er for sent, passert. Den Hellige Ånd er den eneste kraften som er gitt meg til overbevisning. Om jeg permanent avviser Ham, er min sak håpløs. Dette tema er så viktig at Gud illustrerer og forklarer det på mange forskjellige måter i Skriften. Se opp for disse forskjellige forklaringene, ettersom du studerer dette studiehefte.

6. Når Den Hellige Ånd overbeviser meg om synd og leder meg til nye sannheter, når bør jeg reagere?

Bibelen sier:Når Den Hellige Ånd har overbevist om synd, må jeg umiddelbart reagere.

A. “Så snart de hører om meg, lyder de meg.” Sal 18,45.

B. “Jeg skyndte meg og drygde ikke med å holde Dine bud.” Sal 119:60.

C. “Se, nå er det den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag.” 2 Kor 6,2.

D. “Og nå, hva venter du på? Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du påkaller Herrens navn.” Apg 22,16.

Bibelen gjentar stadig at når jeg er overbevist om synd, må jeg umiddelbart bekjenne den. Og når jeg lærer nye sannheter, må jeg umiddelbart akseptere det.

7. Hvilken alvorlig advarsel gir Gud om sin Hellige Ånds bønnfallende stemme?Gud advarte menneskene på Noahs tid at Hans Hellige Ånd ikke ville bønnfalle dem for evig###;### det vil Han heller ikke i dag.

“Min Ånd skal ikke strides med mennesket for evig.” 1 Mos 6,3.

Gud advarer på det sterkeste at Den Hellige Ånd ikke vil fortsette i evighet å trygle en person om å avstå fra synd og tilbe Gud.

8. Når stopper Den Hellige Ånd å bønnfalle en person?

“Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For … selv om de hører, hører de ikke og forstår ikke.” Matt 13,13.

Den Hellige Ånd slutter å snakke til en person når vedkommende har blitt døv for Hans Å stenge av vekkerklokken istedenfor å stå opp fører meg til det stedet der jeg ikke lenger hører den. På samme måte går det når en stenger ute Den Hellige Ånd, en blir døv for Hans stemme.stemme. Bibelen beskriver det som ”hører og dog ikke hører”. Det har ingen hensikt å sette på vekkerklokken i en døv persons rom. Han vil ikke høre den. På samme måte kan en person tilpasse seg selv til ikke å høre vekkerklokken ringe, ved gjentatte ganger å slå den ned og ikke stå opp. Til slutt kommer dagen da klokken ringer uten at han hører det.

Ikke steng ute Den Hellige Ånd.
Slik er det også med Den Hellige Ånd. Hvis jeg stenger Ham ute, vil Han en dag snakke til meg uten at jeg hører Ham. Når den dagen kommer vil Ånden med tristhet snu seg bort fra meg fordi jeg er blitt døv for Hans bønnfalling Jeg har passert det punktet der retrett er mulig. Hvilken alvorlig og urovekkende advarsel mot å neglisjere Den Hellige Ånds stemme!

9. Gud, gjennom sin Hellige Ånd, bringer lys (Joh 1,9) og overbevisning (Joh 16,8) til hver person på kloden. Hva må jeg gjøre når jeg mottar lyset fra Den Hellige Ånd?

“Men de rettferdiges sti er som det strålende lys, som skinner klarere og klarere til høylys dag. De Når jeg mottar nytt lys fra Guds Ord, må jeg umiddelbart følge det.ugudeliges vei er som det dype mørke.” Ordsp 4,18.19. Da sa Jesus til dem: “Vandre mens dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere.” Joh 12,35.

Bibelens regel er at når Den Hellige Ånd bringer meg nytt lys eller overbevisning om synd, må jeg umiddelbart handle — adlyde uten å nøle. Når jeg mottar nytt lys fra Guds Ord, må jeg umiddelbart følge det. Hvis jeg adlyder og vandrer i lyset etter hvert som jeg mottar det, vil Gud fortsette å gi meg lys. Hvis jeg nekter, vil endog det lyset jeg har, slukne og jeg vil bli etterlatt i mørket. Mørket som kommer fra en hardnakket og endelig forkastelse av å følge lyset er et resultat av en endelig avvisning av Ånden, og det etterlater meg uten håp.

10. Kan hvilken som helst synd bli synd mot Den Hellige Ånd?

Ja, hvis jeg standhaftig nekter å bekjenne og vende om, vil jeg omsider bli døv for Den Hellige Ånds trygling og slik passere linjen uten retrettmuligheter. Følgende er noen få bibeleksempler:

A. Judas’ utilgivelige synd var grådighet (Joh 12,6). Hvorfor? Var det fordi Gud ikke kunne tilgi ham? Judas’ utilgivelige synd var grådighet fordi han nektet å bekjenne og oppgi den.Nei! Den ble utilgivelig fordi Judas nektet å lytte til Den Hellige Ånd og bekjenne sitt syndige begjær. Omsider ble han døv for Den Hellige Ånds stemme.

B. Lucifers utilgivelige synd var stolthet og selvopphøyelse (Jes 14,12-14). Gud kan tilgi disse syndene. Lucifer kunne ha blitt tilgitt og renset, men han nektet å lytte inntil han ikke lenger kunne høre Åndens stemme.

C. Fariseernes utilgivelige synd var fornektelsen av Jesus som Messias (Mark 3,22-30). Gjentatte ganger ble de overbevist av en dyp, inderlig overbevisning om at Jesus var Messias — Sønnen til den levende Gud i himmelen. Men de forherdet sine hjerter og nektet hardnakket å akseptere Ham som Frelser og Herre. Til slutt ble de døve for Den Hellige Ånds stemme. Så en dag, etter enda et stort mirakel av Jesus, fortalte fariseerne mengden at Jesus fikk sin kraft fra djevelen. Kristus fortalte dem umiddelbart at å tilskrive Hans mektige mirakler til djevelen, tilkjennegav at de hadde overskredet linjen hvor retrett var mulig og dermed spottet Den Hellige Ånd. Gud ville med glede ha tilgitt dem. Men de nektet, inntil de var stein døve for Den Hellige Ånds stemme og kunne ikke lenger bli nådd.

Jeg kan ikke velge konsekvensene.
Når Ånden fremsetter sin appell kan jeg velge å ta imot eller avvise, men jeg kan ikke velge konsekvensene. De er låst. Hvis jeg konsekvent adlyder, vil jeg bli lik Jesus. Den Hellige Ånd vil besegle eller merke meg i pannen som et Guds barn (Åp 7,2.3) og slik forsikre meg om en plass i Guds himmelske rike. Hvis jeg hårdnakket nekter å adlyde, vil jeg tvinge Den Hellige Ånd bedrøvet bort og Han vil forlate meg for alltid, følgelig er min skjebne forseglet. Hvilken alvorlig advarsel mot å ignorere Den Hellige Ånd!

11. Etter at kong David hadde begått en forferdelig dobbeltsynd i hor og mord, hvilken angstfylt bønn ba han?Kong David visste at hvis Den Hellige Ånd forlot ham, ville han gå fortapt. Derfor ba han Gud om ikke å ta sin Hellige Ånd fra ham.

“Ta ikke Din Hellige Ånd fra meg.” Sal 51,13.

Han tryglet Gud om ikke å ta fra ham Den Hellige Ånd. Hvorfor? Fordi David visste at hvis Den Hellige Ånd forlot ham, var han fra det øyeblikket dømt. Han visste at bare Den Hellige Ånd kunne lede ham til anger og fornyelse og han skalv ved tanken på at han kunne bli døv for Hans stemme. Bibelen forteller oss et annet sted at Gud til slutt forlot Efraim, fordi han var knyttet til sine avguder (Hos 4,17) og ikke ville lytte til Ånden. Han hadde blitt åndelig døv. Det mest tragiske som kan hende enhver person, er hvis Gud må snu seg bort og etterlate ham alene. Ikke la det skje deg!

12. Hvilket alvorlig tungtveiende bud gav Paulus til menigheten i Tessalonika?Synd er som vann. Å fortsette å synde slukker Den Hellige Ånds ildtunger.

“Utslokk ikke Ånden.” 1 Tess 5,19.

Den Hellige Ånds trygling er som en brann som brenner i en persons sinn og hjerte. Synd har den samme effekten på Den Hellige Ånd som vann har på ilden. Ettersom jeg ignorerer Den Hellige Ånd og fortsetter å synde, heller jeg vann over Den Hellige Ånds ild. Paulus kraftige ord til Tessalonikerne gjelder også oss i dag. Ikke slukk Den Hellige Ånds brann ved gjentatt å nekte å lytte til Åndens stemme. Hvis ilden slukner, har jeg passert punktet hvor retrett er mulig.

Hvilken som helst synd kan slukke ilden.
Enhver ubekjent eller uoppgitt synd kan til slutt slukke Den Hellige Ånds ild. Det kan være å nekte å holde Guds hellige syvende-dags sabbat. Det kan være bruk av tobakk. Det kan være mangel på å tilgi en som har sveket eller skadet deg. Det kan være umoral. Det kan være å beholde tienden. Nekte å adlyde Den Hellige Ånds stemme på et hvilket som helst område tømmer vann på Den Hellige Ånds ild. Ikke slukk ilden. Det finnes ingen større tragedie enn det.

13. Hvilken annen sjokkerende uttalelse kom Paulus med til de troende i Tessalonika?

“Og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen, for at alle de som ikke trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt.” 2 Tess 2,10-12.

For noen kraftige og sjokkerende ord! Gud sier at de som nekter å ta imot sannheten og overbevisningen fra Den Hellige Ånd (etter at Ånden har forlatt dem), mottar en kraftig villfarelse slik at de tror løgnen. Snakk om alvorlig tanke!

14. Hvilken smertelig erfaring vil noen av de som har fått disse sterke villfarelsene møte på dommens dag?

“Mange skal si til Meg på den dag: “Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Herren vil stenge ute mange erklærte kristne fra himmelen fordi de nekter å adlyde Ham.Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?” Men da skal Jeg bekjenne for dem: “Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!” Matt 7,22.23.

De som roper “Herre, Herre” vil bli sjokkert og lamslått over å se at de er utestengt. De vil definitivt være sikre på at de er frelst. Jesus vil da uten tvil minne dem om den avgjørende tiden i livene deres, da Den Hellige Ånd påvirket dem med ny sannhet og overbevisning. Det var krystallklart og innlysende. Den holdt dem våken om natten, urolig og kjempende over en beslutning. Slik som hjertene deres brente i dem! Til sist sa de: “Nei”! Og de nektet å lytte mer til Den Hellige Ånd. Da kom det en sterk villfarelse over dem som fikk dem til å føle seg frelst mens de var fortapt. Kan et menneske møte en større tragedie?

15. Hvilket advarende ord gir Jesus oss for å hjelpe oss til å unngå å tro at vi er frelst når vi faktisk er fortapt?

“Ikke alle som sier til Meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Trygghet som aksepterer ulydighet mot Gud er en falsk trygghet som vil dømme mange.Min himmelske Fars vilje.” Matt 7,21.

Jesus advarer på det sterkeste at ikke alle som tror seg frelst vil komme inn i Hans rike, men derimot bare de som gjør Hans vilje. Vi lengter alle etter frelsesvisshet. Det er en guddommelig befaling. Imidlertid finnes det en falsk forsikring som sveiper over dagens kristenhet, den lover mennesker frelse, mens de fortsatt lever i synd og tilkjennegir ingen endret livsstil.

Engstelige pastorer.
Flere og flere fremstående kirkeledere er engstelige over at så mange kirker er pakket av mennesker som har følelsen av “trygghet”, enda de faktisk ikke har blitt forvandlet av Jesus Kristus. Ei heller adlyder de Ham.

Jesus renser luften.
Jesus sier at sann trygghet bare finnes for de som gjør hans Fars vilje. Når jeg velger Jesus som herre og mester i mitt liv, vil livsstilen min forandre seg radikalt. Jeg vil bli en fullstendig ny skapning (2 Kor 5,17). Jeg vil gladelig holde Hans bud, gjøre Hans vilje (Joh 14,15) og lykkelig følge etter der Han leder (1 Pet 2,21). Hans fantastiske oppstandelseskraft (Fil 3,10) forvandler meg til Hans bilde (2 Kor 3,18). Hans vidunderlige fred strømmer gjennom livet mitt (Joh 14,27). Med Jesus boende ved sin Ånd i meg (Ef 3,16.17), kan jeg si: “Jeg makter alt” (Fil 4,13) og “ingenting skal være umulig for dere” (Matt 17,20).

Fantastisk ekte trygghet kontra falsk trygghet.
Ettersom jeg følger etter i Frelseren fotspor, lover Han at ingen kan ta meg ut av hans hånd (Joh 10,28) og at livets krone venter meg (Åp 2,10). Hvilken fantastisk, praktfull, ekte trygghet Jesus gir sine tilhengere! Alle andre løfter om trygghet er falske. De vil lede menneskene til rettssalen i den himmelske domstol med følelsen av at de er frelst, mens de faktisk er fortapt (Ordsp 16,25).

16. Hva er Guds velsignede lovnad til sine trofaste tilhengere som har kronet Ham som Herre i sine liv?Hvis jeg gjør Jesus til Herre i livet mitt, lover Han å frelse meg inn i sitt rike.

“Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.” “For det er Gud som virker i dere både å ville og å virke for Hans gode vilje.” Fil 1,6; 2,13.

 Pris Gud! De som har gjort Jesus til herre og mester i sine liv, er lovt at ved Jesu mirakel skal de bli ført trygt inn i hans evige rike. Ingenting kan måle seg med det!

17. Hvilket ærerikt løfte har Jesus ellers gitt oss alle?

“Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til Jesus lover å komme inn i livet mitt hvis jeg åpner døren for Ham.ham og holde måltid med ham, og han med Meg.” Åp 3,20.

Jesus lover å komme inn i våre liv når vi åpner døren for Ham. Det er Jesus som ved sin Hellige Ånd banker på min og din hjertedør. Han — Kongen over kongene, verdens Frelser — ofrer tid fra overvåkningen av universet, for å besøke deg og meg regelmessig med kjærlighetsbesøk og vennlige, omsorgsfulle veiledninger og råd. Hvilken dårskap, hvilken utrolig ulykke hvis vi noen gang skulle bli for opptatt eller for uinteressert til å danne et varmt, kjærlig og varig vennskap med Jesus. Jesu nære venner vil ikke stå i fare for å bli avvist på dommens dag. Jesus vil personlig ønske dem velkommen inn i sitt rike (Matt 25,34).

18. Vil du bestemme deg for alltid å åpne når Jesus banker på hjertedøren og være villig til å følge dit Han leder deg?

Et avskjedsordPlanlegg å delta i den lystige gruppen som vil møtes i skyene den dagen Han kommer.
Dette er det siste studiehefte i vår serie på 27. Vårt inderlige ønske er at du har blitt ledet til audiens hos Jesus og har erfart et fantastisk nytt forhold til Ham. Vi håper du vil vandre nærmere Mesteren hver dag og snart slutte deg til den glade gruppen som vil bli forvandlet og ført inn i Hans velsignede rike når Han kommer i skyen. Hvis vi ikke møtes på denne jorden, la oss bli enige om å møtes i skyen på den store dagen. Vær så snill å ringe eller skrive hvis vi kan assistere deg videre på din reise mot himmelen.

Ditt svar:____________________________________

SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Bibelen sier at Gud forherdet faraos hjerte (2 Mos 9,12). Det virker ikke rettferdig. Hva betyr det?
Den Hellige Ånd tryglet hele folket (Joh 1,9) akkurat som solen skinner på alt og alle. Den samme solen som herder leire, smelter også voks. Den Hellige Ånd har også forskjellig effekt på våre hjerter, avhengig av hvordan vi forholder oss til Hans bønnfalling. Hvis jeg påvirkes, vil hjertet bli mykt og jeg vil bli fullstendig endret (1 Sam 10,6). Hvis jeg avviser Ånden, vil hjertet bli hardt (Sak 7,12).

Faraos respons.
Farao herdet sitt hjerte ved å avvise Den Hellige Ånd (2 Mos 8,15.32; 9,34). Bibelen sier at Gud forherdet hans hjerte fordi Guds Hellige Ånd bønnfalte farao. Siden farao fortsatte å avvise, hardnet hjertet hans slik solen herder leire. Hadde farao lyttet, ville hans hjerte ha myknet slik solen smelter voks.

Judas og Peter.
Kristi disipler Judas og Peter demonstrerte det samme prinsippet. Begge gjorde en stor synd. Den ene svek og den andre fornektet Jesus. Hvilken er verst? Hvem kan vel si det? Den samme kjærlige Hellige Ånd bønnfalte begge to. Judas stålsatte seg, og hjertet hans ble som en stein. Peter var, på den andre siden mottagelig for Ånden, og hans hjerte smeltet. Han var oppriktig angerfull og ble senere en av de største forkynnere i den apostoliske kirken. Les i Sak 7,12.13 om Guds alvorlige advarsel mot å forherde våre hjerter fra å høre og adlyde hans Ånds bønnfallelse.

2. Hva tenker du om å be om “tegn” fra Herren?
I Det Nye Testamentet snakker Jesus bestemt imot det. Han sa: “En ond og utro slekt krever tegn.” Matt 12,39. Han lærte sannheten og støttet seg på Det Gamle Testamentet, som var datidens tilgjengelige skrifter. De forstod så altfor godt hva Han sa. De så også miraklene som Han gjorde, men fortsatt så avviste de Ham. Senere sa Han: “Hvis de ikke hører på Moses og profetene, vil de heller ikke bli overbevist selv om en stod opp fra de døde.” Luk 16,31. Bibelen sier at vi skal teste alt opp mot Skriften (Jes 8,19.20). Hvis vi forplikter oss til å gjøre Jesu vilje og følge hvor Han leder, lover Han å hjelpe oss å skille sannhet fra falskhet (Joh 7,17).

3. Finnes det stunder der bønn ikke hjelper?
Ja. Hvis en person, mot bedre vitende, er ulydig mot Gud (Sal 66,18) og ber Gud allikevel å velsigne ham (enda han ikke har planer om å endre seg), da er denne personens bønner ikke bare verdiløse, men Gud sier at de er vederstyggelige (Ordsp 28,9).

4. Jeg er dypt bekymret over at jeg kan ha avvist Den Hellige Ånd og ikke kan bli tilgitt. Kan du hjelpe meg?
Du har ikke avvist Den Hellige Ånd. Du kan vite det fordi du føler deg bekymret eller skyldig. Det er bare Den Hellige Ånd som bringer deg bekymring og skyldfølelse (Joh 16,8-13). Hvis Den Hellige Ånd hadde forlatt deg ville du ikke hatt noen bekymring eller skyldfølelse i hjertet. Gled deg og pris Gud! Gi Ham livet ditt nå! Og andektig følg og adlyd Ham i dagene som kommer. Han vil gi deg seier (1 Kor 15,57), opprettholde deg (Fil 2,13) og bevare deg til sitt annet komme (Fil 1,6).

5. Lignelsen om såmannen (Luk 8,5-18). Hva menes med sæden som falt på veikanten og ble spist av fugler?
Bibelen sier: “Sæden er Guds ord. De ved veien er de som hører det; så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, forat de ikke skal tro og bli frelst.” Luk 8,11.12. Jesus peker på at når Den Hellige Ånd gir oss nytt lys fra Skriften, som vi kommer til forståelse av, må vi umiddelbart handle. Hvis ikke har den onde muligheten til å fjerne sannheten fra våre sinn.

6. Hvordan kan Herren si “Jeg har aldri kjent dere” til menneskene Han henvender seg til i Matt 7,21-23? Jeg trodde Gud kjente alt og alle!
Gud refererer her til å kjenne noen som en personlig venn. Vi lærer å kjenne Ham som en venn når vi kommuniserer med Ham daglig, gladelig følger Ham og fritt deler med Ham våre sorger og gleder, slik vi gjør med en jordisk venn. Jesus sier også: “Dere er Mine venner, hvis dere gjør alt det Jeg befaler dere.” Joh 15,14. Dem Han henvender seg til i Matteus kapittel 7 har avvist hans Hellige Ånd. De har enten omfavnet en teologi om frelse uten å skille seg fra synden eller en frelse av egne gjerninger — og ingen av disse har behov for Jesus. De har bygd seg opp selv og har ikke tatt tid til å bli fortrolige med Jesus. Følgelig forklarer Han at Han ikke er blitt fortrolig med dem, eller kjent med dem som sine personlige venner.

7. Kan du forklare Ef 4,30?
Verset lyder slik: “Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Ham som dere ble beseglet med til forløsningens dag.” Paulus påstår her at Den Hellige Ånd er en person, fordi bare personer kan føle sorg. Og enda viktigere, han stadfester at Kristi Hellige Ånd kan sørgmodig bli bortvist av min avvisning av hans kjærlige appell. Lik en kurtise som for alltid opphører etter gjentatte avvisninger fra den ene parten, kan vårt forhold til Den Hellige Ånd ende permanent, bare på grunn av vår standhaftige motstand mot å reagere på hans kjærlige appell.