Warning: The magic method Gallery_Video::__wakeup() must have public visibility in /home/6/j/jesuliv/www/wp-content/plugins/gallery-video/video-gallery.php on line 86

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/6/j/jesuliv/www/wp-content/plugins/gallery-video/video-gallery.php:86) in /home/6/j/jesuliv/www/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 90
Andakt - Side 2 av 4 - Jesuliv.org

Andakt

Løfte om kraft

«For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd» (Apostlenes gjerninger 1, 5.)

Det er ikke på grunn av hindringer fra Guds side at hans nådes rikdommer ikke tilflyter menneskene. Hans gave er som Gud selv. Han gav med en rundhåndethet som folk ikke verdsetter fordi de ikke liker å ta imot. Hvis alle var villige til å ta imot, ville alle bli fylt av Den hellige ånd….Vi er så alt for tilfredse med små krusninger på overflaten, enda vi har lov til å forvente kraftige bevegelser fra Den hellige ånd.

Tar vi imot dfenne gaven vil vi få alle andre med på kjøpet, får vi får denne gaven etter hans uendelige rike nåde mot oss i Kristus Jesus, og han står rede til å gi enhver i den grad ha har evne til å ta imot. Så la oss ikke slå i ro med bare litt av denne velsignelsen (akkurat nok til å bevare oss fra dødens søvn), men a oss legge vinn på å få del i Guds nådes store rikdommer.

Gud har gitt oss løfte på løfte og forsikret oss om sin store makt, men likevel er vår tro så svak at vi ikke griper fatt i denne kraften. Å, som vi trenger en levede, oppriktig tro på Guds ords sannheter! Jeg tenker stadig på dette store behovet som guds folk har…Hva skal vi gjøre for å få dem til å innse at vi lever i denne verdens siste tid?…Vi trenger en tro som kan gripe Guds hånd.

Ånden gis bare til dem som ydmykt venter på Gud og er våkne for hans ledelse og nåde. Gud venter på at de skal be om og ta i mot hans kraft. Vi er blitt lovt denne velsignelsen. Når vi i tro gjør krav på den, får vi alle andre velsignelser med på kjøpet. Ånden gis etter Kristi nådes rikdom. Han er rede til å utruste hvert menneske, alt etter dets evne til å ta imot.

 

Fra andaktsboken «Livet sammen med Gud,»  av Ellen G. White.