Andakt

Hvilen i Kristus er en vidundermedisin

Den gode hyrde 2

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!»  Matt 11:28

 Blir et tre beskåret eller et menneske skadet eller brekker et bein, begynner naturen straks å reparere skaden. Allerede før behovet oppstår, er hjelpen der, og straks noe skjer, settes alle krefter inn på å lege skaden. Før synden skapte behovet, hadde Gud tilveiebrakt botemiddelet.
Den kraften som Kristus fyller oss med er kjærlighetens kraft som gir liv. De sterkeste kreftene vi har blir satt i aktivitet. Sjelen blir satt fri fra skyldfølelse og sorg, fra angst og bekymring, som ellers ville knuse livskreftene. Den gir sinnsro og klare tanker. Den planter en glede i sjelen som ingenting kan ødelegge, gleden ved den Hellige Ånd, den helsefremmende og livgivende gleden. Vi har hvile i Kristus.