Warning: The magic method Gallery_Video::__wakeup() must have public visibility in /home/6/j/jesuliv/www/wp-content/plugins/gallery-video/video-gallery.php on line 86

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/6/j/jesuliv/www/wp-content/plugins/gallery-video/video-gallery.php:86) in /home/6/j/jesuliv/www/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 90
Andakt - Side 4 av 4 - Jesuliv.org

Andakt

Hvilken vei?

«Gå inn gjennom den trange port! For den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den; for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.» Matt. 7: 13. 14.

 

narrow-way

Foran deg ligger to veier, den brede vei med selvtilfreds-stillelse, og den smale selvfornektelsens vei. På den brede veien kan du ta med deg egenkjærlighet, stolthet og kjærlig-het til verden. Men de som går på den trange veien, må legge til side enhver byrde og synden som henger så fast ved oss. Hvilken vei har du valgt, veien som fører til evig død, eller veien som leder til herlighet og udødelighet?
Det har aldri vært en alvorligere tid i historien enn den vi lever i. Våre evige interesser står på spill, og vi burde våkne opp til forståelse av hvor viktig det er å gjøre vårt kall og var utvelgelse fast. Vi må ikke ta sjansen å overlate våre evige interesser til tilfeldighetene. Vi må være alvorlige. Hva vi er, hva vi gjør og vår handlemåte i fremtiden, er alt sammen spørsmål av den aller største betydning, og vi kan ikke ha råd til å være slappe, likegyldige og sorgløse. Det sømmer seg for hver enkelt av oss a spørre: «Hva betyr evigheten for meg?» Står våre føtter på den sti som leder til himmelen, eller på den brede vei som fører til fortapelse? . . .
De som har fremgang i sitt kristenliv, vil betrakte alt som tap fordi kunnskapen om Kristus Jesus er så meget mer verd. Bare de som blir i Kristus, kan forstå hva sant liv er. De for-står å verdsette sann religion. De har lagt sine talenter når det gjelder innflytelse, midler og dyktighet, på alteret. De søker først og fremst å få vite hva han vil som døde for å forløse dem. De vet at veien de må vandre, er bratt og smal, og at de vil komme til å møte mange hindringer og fristelser når de motstår de tillokkelser som finnes på den brede veien som leder til ruin, men de ser Jesu fotspor klart, og de tren-ger seg frem mot målet til seiersprisen som Gud har kalt dem til der ovenfra ved deres Herre og frelser. De velger konge-veien til himmelen.

Ellen G. White