All posts by Knut

Jesus møter kvinner

Jesus møter kvinner

  • Jesus viser at kvinnen hadde samme status og verdi som mennene som så på seg selv som Abrahams sønner. Han gjenopprettet kvinnen til sin rette plass i samfunnet.

    Foto: EIMB/Thinkstock

Hvordan så Jesus på kvinner? Hvordan møtte han dem og hvilket gjensvar gav de til ham?

Lukas evangelium gir oss mange svar på disse spørsmålene. Ikke mindre enn 24 ganger i Lukas så møter Jesus kvinner, og snakker med dem eller om dem.

Ord som aksepterende, følsom og bekreftende summerer Jesu innstilling til kvinner. La oss se nærmere på noen av disse.

Jesus var aksepterende

Lukas er unik blant tekster fra den her tiden fordi han beskriver følelsene og de fysiske reaksjonene hos en kvinne under hennes graviditet. Her beskrives hvordan Elisabeth og Maria, som begge var gravide møtes. «Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes» (Lukas 1:41). Dette gjentas i vers 44. Senere leser vi også om hvordan Maria viser moderlige følelser i det hun «svøpte ham og la ham i en krybbe» (Lukas 2:7).

Det er ikke mange, om noen, antikke tekster som i det hele tatt bryr seg om kvinners følelser under graviditeten eller hennes spesielle evner til å ta hånd om sitt barn. Men for Gud var det viktig at få dette med i sitt evige ord.

Jesus følte seg aldri truet når kvinner var i nærheten. Vi blir fortalt om en kvinne som kom under en middag, knelte ved Jesus, fuktet hans føtter med sine tårer og tørket dem med håret sitt (Lukas 7:36-50). Jesus tillot henne å gjøre dette uten å vise noe misnøye eller å bli flau.

Ingen «Rabbi» fra den tiden hadde til vane å inkludere kvinner blant sine disipler. Men Lukas er klar på at Jesus hadde kvinner blant sine nærmeste etterfølgere.

Kvinner tjente Jesus på mange forskjellige måter. Jesus trakk seg ofte tilbake til Marta og Marias hjem hvor han kunde hvile fra alt oppstyr (Lukas 10:38-42).

Når Lukas beskriver folkemengden som førte Jesus til Golgata skriver han også om «Jerusalems døtre» som fulgte ham og gråt for ham (Lukas 23:27-29). Og når vi kommer til selve korsfestelsen oppdager vi at mer eller mindre alle disiplene hans kom seg i sikkerhet. Men kvinnene ble igjen. De stod tyste ved korsets fot.

Også etter Jesu død, mens disiplene gjemte seg bak lukkede dører, redde for Romerne, så var det kvinnene som forberedte de velluktende oljene og salvene de skulle salve Jesu kropp med. De gjorde alle de nødvendige forberedelsene for å utføre denne kjærlighetshandlingen senere. De hadde ingen som helst anelse om hvordan de skulle flytte på den store steinen og komme inn i graven. Men de var rede til å gjøre det de kunne.

Fra første stund da Guds Sønn kom til vår verden som et hjelpeløst lite barn, til de siste timene etter hans død og oppstandelse og før hans himmelfart, så var kvinner i Jesu nærhet og tjente ham. Jesus tok imot og aksepterte deres tjenester.

Jesus var følsom

Jesus var følsom og viste forståelse for de sosiale og religiøse ulemper kvinner kjempet med, og han var villig til å lette disse byrdene. Han viste medfølelse og omtanke.

En dag var Jesus hjemme hos Peter, og Peters svigermor ble syk. I den kulturen vi snakker om her krevdes det mye for at en kvinne skulle legge seg syk og ikke utføre de tjenester som var forventet av henne. Jesus var ikke noen vanlig gjest. Som Rabbi hadde han rett til å besøke et hjem og også forvente å få de tjenester han ønsket. Men Jesus bruker ikke sin rett som Rabbi eller gjest her. Istedenfor vender han seg til Peters svigermor og helbreder henne. Han ville ikke ta imot hennes tjenester før han selv hadde tjent henne.

Ved et annet tilfelle vekket Jesus opp fra de døde sønnen til en enke i byen Nain (Lukas 7:11-17). I denne kulturen var situasjonen kritisk for en kvinne som ikke hadde noen mannlige slektninger i livet. Jesus så begravelsesfølget og kvinnen som gikk alene bak kisten. Han skjønte at det ikke fantes noen mann som kunne ta seg av kvinnen, så Jesus vekket opp den unge mannen til livet igjen.

Vi ser også tydelig i Lukas hvordan Jesus er mot fordommer og misbruk av religion mot kvinner. I Lukas kapitel 20 forsvarer Jesus kvinner mot Fariseernes grådighet. Et enda bedre eksempel på dette finner vi Lukas 13 hvor Jesus på en sabbat, i Kapernaums synagoge, helbreder en kvinne.

Synagogen var først og fremst et sted for menn, og på sabbaten var det helt fullt. Spesielt den her dagen da Jesus var på besøk (Luk 13:10-17). Jesus skulle undervise fra Guds Ord og alle forventet å høre Ordet forkynt med myndighet. Men midt i alt dette så Jesus plutselig en kvinne lengst bak i synagogen. Hun var krumbøyd og kunde ikke rette seg opp.

Jesus gjorde siden fire ting som var ekstraordinære i forhold til de gjengse kulturelle reglene på den tiden.

Først kalte han henne til seg. Han bad henne komme frem til området der hvor bare menn fikk komme. Han avbrøt undervisningen fra Guds Ord – som var noe av det helligste for en jøde på den tiden – for å betjene en kvinne.

For det andre brøt Jesus de kulturelle reglene gjennom å snakke til henne. Det finnes de som sier at det under Jesu tid fantes menn som jevnlig bad «Takk Gud for at jeg ikke ble født som hedning, en hund eller en kvinne». Legg merke til rekkefølgen i bønnen. Ikke rart hvis alle ble sjokkert da Jesus snakket med kvinnen.

Jesus brøt med kulturen på en tredje måte: Han la hendene sine på henne. Helt uhørt. Det fantes fariseere som ikke en gang kunne tenke seg å se på en kvinne, og så det som en meget stor synd om de gjorde det. Enda mer da å røre ved henne.

For det fjerde bekreftet Jesus hennes verdi som en del av det lokale samfunnet. Jesus skjønte hva de som var der tenkte, så han sa til dem: «Hyklere … løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke?» (Lukas 13:15). De var alle klar over at de brøt sabbatsreglene når de gav vann til dyrene sine. Jesus fortsatte: Denne kvinnen er mer verd enn noen av dyrene deres. Hun er ikke noe dyr. Hun er «Abrahams datter». Jesus viser at kvinnen hadde samme status og verdi som mennene som så på seg selv som Abrahams sønner. Han gjenopprettet kvinnen til sin rette plass i samfunnet.

Det er viktig at vi tar denne hendelsen til oss, for her ser vi hvordan Jesus frivillig risikerer livet sitt for en kvinne. Han ydmyket sine motstandere i deres egen synagoge gjennom å vise følsomhet, vennlighet og barmhjertighet mot en kvinne.

Jesus var bekreftende

Jesus lot kvinnene skjønne at de var smarte og hadde en egenverdi i Jesu kjærlighet. Ikke en eneste gang i de fire evangeliene nedvurderte Jesus en kvinne. Under hele sin virksomme tid var Jesus bekreftende mot kvinner.

Dessverre er det fortsatt i mange kulturer slik at man ser det som en fordel å føde en sønn foran en jente. Når en sønn er født, samles man rundt faren og gratulerer. Kvinnen som har gjort alt arbeid får veldig lite oppmerksomhet.

Men når vi leser om Jesu fødsel og hans første dager i livet, så får Maria like mye, om ikke mer oppmerksomhet som Josef. Josef forsvinner faktisk litt i bakgrunnen, og det er Maria som havner i sentrum.

Da Jesus ble 12 år tok Maria og Josef ham med til tempelet i Jerusalem (Lukas 2:41-52). Dette var Jesus sin Bar Mitzvah – han skulle ifølge loven bli en mann, og i og med det også ta aktivt del i Israels pakt med Gud. Han trengte heller ikke lenger å lytte til en kvinnes eller sin mors tilrettevisning.

Da seremonien var over drog Maria og Josef hjemover. Til sin forskrekkelse oppdaget de at Jesus ikke var med. De vendte tilbake til Jerusalem og fant etter hvert Jesus i tempelet. I Lukas 2:48 spør Maria Jesus, «Hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har vært så redde!»

Jesus som nå var en paktens sønn, en mann, kunne bare sagt: «Kvinne la meg være!». Men istedenfor sa han med kjærlighet og respekt, «Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» (Lukas 2:49).

Jesus gjorde ofte det lille ekstra ved å løfte opp kvinner som gode eksempler på tro. Jesus besøkte en gang Simon den spedalskes hjem (Lukas 7:36-50). I det de besøkende la seg til bords kom en prostituert kvinne inn i rommet. Hun knelte ned, gråt ved Jesu føtter, og lot sitt hår falle for å tørke føttene med det. Til sist salvet hun også Jesu føtter med en dyr olje. Dette var i den kulturen en sjokkerende hendelse. Alle rundt bordet visste hva slags kvinne hun var, og ventet med spenning for å se hvordan Jesus skulle håndtere situasjonen.

Jesus skjønte opplagt hvordan de tenkte: «Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: ‘Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus; du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.’» Så sa han til kvinnen: «Syndene dine er tilgitt. … Din tro har frelst deg. Gå i fred!»

Flere ganger brukte Jesus kvinner som eksempler i sine lignelser, og da var det alltid med en positiv innstilling. I Lukas 15 leser vi lignelsen om kvinnen som mistet en sølvmynt. Hva slags kvinne var det? Var det en distré kvinne som ikke kunne holde orden på pengene sine? Nei, hun var en ressursrik kvinne som var klar til å tenne lys der hvor det trengtes. Hun tente lys og lette etter mynten til hun fant den.

I Lukas 18 kommer en enke tilbake til en urettferdig dommer gang på gang. Hva slags kvinne var hun? En kvinne uten forstand som ikke skjønte når hun skulle gi seg? Nei, hun var ifølge Jesus en iherdig kvinne som kjente til loven og hennes rettigheter. Hun holdt ut til hun fikk det som var hennes rett.

I Lukas 21 finner vi Jesus og disiplene i tempelet. Disiplene ser på når folk kommer og legger sine gaver i tempelkisten. Plutselig sier Jesus – «Så dere det?» Disiplene trodde de hadde gått glipp av en skikkelig stor gave. Jesus fortsatte – «Så dere ikke hva den fattige enken gjorde?» «Jo, vi så men hun gav jo bare to små slanter.» «Dere skjønner ikke. De andre ga av sin overflod men hun gav av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.» En navnløs kvinne ble et eksempel på den generøsitet Gud forventer av oss alle.

I motsats til så mye av hva vår kultur står for i dag, så utnyttet Jesus aldri kvinner. Han klarte å snakke åpent med kvinner selv om han brøt alle kulturelle regler for sin tid. Han truet eller skremte aldri en kvinne. Han gav dem aldri noen utfordrende blikk. Han brukte aldri noe grovt eller nedvurderende språk. Han trengte ikke å gjøre slike ting for å bevise for de han møtte at han var mann.

Det er derfor jeg tror både kvinner og menn tiltrekkes av Jesus. Jesus løftet opp og bekreftet hver enkelt kvinne som han møtte. Kvinner kan i Jesus se en type mann som de ønsker at hver mann skulle være. Og menn kan i Jesus se den mannen de selv ønsker de kunne være.

Som kontrast til dagens holdning hvor nedlatenhet mot kvinner nærmest er så innebygd vår kultur og vårt språk at vi ikke en gang tenker over det, så møtte Jesus kvinner med åpenhet og aksept.

Jesus møtte kvinner med den dypeste respekt, og vi burde gjøre det samme. Kvinner har gjennom historien og i forskjellige kulturer mange ganger blitt mishandlet, og undertrykt av menn på grove og grusomme måter. I motsetning til dette viste Jesus hvordan Gud ønsker at kvinner skal møtes. I Jesus kan vi se et menneske som Gud vil at alle kvinner skal bli kjent med.

——————-

Kilder til denne artikkelen er Doug Clark, «Jesus and Women»  Enrichment Journal

Kevin Higgins, «Women in the life and Teachings of Christ  Sermon» (May 10,2005)

Er alle profeter ekte?

Er alle profeter ekte?

  • En person kan leve et godt liv og ha en utmerket innflytelse på andre, men det gjør ikke vedkommende til en profet. Kall og alle de andre testene må også passe.

    Foto: Nomadsoul1/Thinstock

 

Bruk disse bibelske testene for å avgjøre om profeten er ekte!

En profet er en person kalt av Gud til tjeneste for ham. En slik person ble kalt Nabi eller Seer. De fikk se inn i framtiden og ble vist ting som skulle skje. Å forutsi fremtidige hendelser var kun en del av profetens oppgaver. Ellers gikk oppgaven fra Gud ut på å forkynne for folket, gi råd, tilrettevisning og oppmuntring.

Bibelen advarer mot falske profeter. Den gir eksempler på både ekte og falske profeter og profetier. Også i dag, i kristen sammenheng, er det forkynnere og kirkeledere som tar seg titler. Noen kaller seg apostler og andre profeter. Hvordan skal du og jeg kunne skjelne mellom en ekte og en falsk profet? Er det mulig? Ja, Bibelen gir oss kjennetegn slik at vi kan teste ut hva som er ekte eller falskt.

I en tale om framtiden advarte Jesus to ganger om å være på vakt overfor falske profeter: «Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill… For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill» (Matteus 24:11, 24). Advares det mot noe falskt, forutsettes det også å være en ekte variant.

Paulus advarer ikke generelt mot profeter. I Efeserne kan vi lese om hensikten med gavene Kristus gav til menigheten: «Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp kunne bygges opp, inntil vi alle når frem til enhet i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket, som er fullvoksent og har hele Kristi fylde» (Efeserne 4:11-13). Disse gavene, inklusive profetgaven, skulle være i menigheten så lenge det var behov for dem. Disse gavene skulle være tilstede i menigheten, og er kjennetegn på Guds sanne menighet.

Vi ser at Paulus advarer ikke mot ekte profeter. Han utfordrer deg og meg som leser Bibelen: «… forakt ikke profetordet, men prøv alt og hold fast på det gode» (1 Tessaloniker 5:20-21). Alt som gir seg ut for å være profeti eller profet er ikke av det gode. Den onde har laget forfalskninger av Guds gode og ekte gaver. Derfor utfordres vi til å avsløre bedrag og forsøk på å føre vill. Dette var situasjonen på Bibelens tid, og det er ikke mindre aktuelt i dag. En ekte profet vil ikke undervise om noe som er i strid med Bibelens ord.

Det er fire hovedtester av en profet i Bibelen. Alle testene må passe om en skal trekke riktig konklusjon:

Test 1: «Til ordet og til vitnesbyrdet!…» (Jesaja 8:20)

En senere profet vil alltid være i harmoni med det Gud tidligere har åpenbart. Profetene talte ord fra Gud, idet de ble inspirert av Den Hellige Ånd. Han motsier ikke seg selv. Et godt eksempel på en profet som anvendte denne testen på en annen finner vi i Jeremia 28. Tanken er at Jeremia sier til Hananja: Vi får se hvilken profeti som går i oppfyllelse. Senere konfronterte Jeremia ham og fortalte rett ut at Gud hadde ikke sendt ham (Jeremia 28:15). Alvoret med en falsk profeti ser vi i vers 16, der Hananja fikk vite at han på grunn av dette skulle dø det samme året.

Når en som gjør krav på å være Guds profet består denne første testen, noe som kan kreve tid, er vi klar til å gå videre med neste test.

Test 2: «Derfor skal dere kjenne dem på fruktene» (Matteus 7:20).

Bakgrunnen for denne testen finner vi i Matteus 7:15: «Ta dere i vare for de falske profetene!…» Et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre bærer dårlig frukt. Hvilket liv lever personen, og hvilke resultater av lære og innflytelse kan vi se i menigheten? Vanligvis krever denne testen mer tid og er vanskeligere å kontrollere enn den første.

Det stilles høye krav til en som er en Guds representant. På den andre side gjør ikke den profetiske gave personen feilfri. Han eller hun er et menneske, og ikke feilfri. Det er ikke enkelte feiltrinn som avgjør denne testen, men livet vedkommende lever, og innflytelsen på enkeltmennesker og menigheten.

En person kan leve et godt liv og ha en utmerket innflytelse på andre, men det gjør ikke vedkommende til en profet. Kall og alle de andre testene må også passe. Dersom en person lærer i harmoni med Guds ord og de tidligere profetene, lever et gudfryktig og oppbyggelig liv, da kan vi konkludere at vi er klar for den neste testen.

Test 3: «… må ordet til profeten gå i oppfyllelse…» (Jeremia 28:9).

Forutsigelser er ikke hovedoppgaven til profeten, men profetene fikk i mange tilfeller åpenbaringer om framtiden. Når slike forutsigelser forelå, ville det være viktig at det ikke var i strid med tidligere budskaper. Forutsigelsene måtte gå i oppfyllelse. Her gjelder ikke annet enn at det alltid og fullt ut stemte. Noen profetier ble oppfylt i profetens egen tid, mens andre gikk i oppfyllelse senere i historien.

Profetier og løfter ble ofte gitt på betingelser (cf. Jona 3-4). Om forutsetningene og betingelsene ikke ble oppfylt, gikk heller ikke profetien i oppfyllelse. Profeten ble ikke dermed en falsk profet.

Test 4: «… bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod…» (1 Johannes 4:2).

Dette er mer enn å bekjenne sin tro på at Jesus har levd. Det er snakk om å tro det Bibelen lærer om Jesus: «…Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet» (Johannes 1:14). Ordet ble kjøtt i inkarnasjonen av Guds Sønn som menneske. Tidligere vers i Johannes 1 presenterer Ordet som Gud, Skaper, Livgiver, og Lyset. Hans fødsel, syndfrie liv, og stedfortredende død, oppstandelse og himmelfart, tjeneste som Øversteprest i den himmelske helligdom, hans annet komme, er alt nært knyttet opp til troen på at han kom i kjøtt og blod, og bekjennelsen av Jesus som Herre og Frelser. Profetens liv må samsvare med en slik bekjennelse. «For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod…» (2 Johannes 7).

Andre kjennetegn

Disse fire bibelske kjennetegn er tilstrekkelig i seg selv til å teste hvem som er en sann profet og hvem som er falsk. I tillegg til disse hovedtestene, finnes det noen kjennetegn en skulle merke seg. Plassen tillater meg ikke å gå i detaljer her, men la meg kun nevne kort: a) Fysiske manifestasjoner, b) Timingen, c) Trygg og fryktesløs opptreden, d) Høyt åndelig nivå, e) Praktisk natur. Ikke alle disse kjennetegn var nødvendigvis tilstede samtidig. Disse forholdene skal en ikke tilskrive den samme betydning som de fire bibelske hovedtestene.

Noen profetier er gitt i symbolikk, men kan forstås ved å bruke bibelske tolkningsprinsipper. Ikke bare må vi avvise det falske, men utfordringen for oss ligger i å oppdage og følge det ekte.

«… Vær tro mot Herren deres Gud, så skal dere stå støtt! Vær tro mot profetene hans, så skal dere ha lykken med dere!» (2 Krønikebok 20:20).

 

Artikkelen hentet fra Syvendedags Adventistkirken

Uke 11

I himmelen med Jesus

«Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.» Ef 2,4-6.

Som Gud oppreiste Kristus fra de døde for at han skulle bringe liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet, og på den måten frelse sitt folk fra deres synder, slik har Kristus oppreist falne mennesker til åndelig liv, gitt dem del i sitt liv og fylt deres hjerter med håp og glede.

Kristus gav seg selv for å forløse menneskene for at alle som tror på ham skal få evig liv. De som forstår å vurdere dette store offer, får fra Frelseren den mest dyrebare av alle gaver – et rent hjerte. De får en erfaring som er mer verdifull enn gull, sølv eller edelstener. De er sammen med: ham «i himmelen i Kristus Jesus» og opplever i samfunnet med ham den glede og fred som bare han kan gi. De elsker ham av hele sitt hjerte og sinn, av sin sjel og sin styrke, fordi de forstår at de er hans blodkjøpte arv. Deres åndelige syn fordunkles ikke av verdslig innstilling eller verdslige mål. De er ett med Kristus slik som han er ett med Faderen.

”Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra an urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk som med iver gjør gode gjerninger.» Tit 2, 14. Hans offer var så fullstendig at gjennom virkningen av hans nåde kan hver enkelt nå fullkommenhetens norm. Om dem som tar imot hans nåde og følger hans eksempel, vil det bli skrevet i Livets bok: «Fullkommen i ham, uten flekk eller rynke.»

”Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far . . . som har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.» Ef 1; 3. Hva mer kan. vi be om som ikke er innbefattet i denne barmhjertige og over all måte rikelige forsikring? Gjennom Kristi fortjeneste er vi blitt velsignet med all åndelig velsignelse «i himmelen med ham». Det er vår forrett å komme nær til Gud, og ånde inn atmosfæren av hans nærvær. . . . Ikke noe annet enn det å bli i Kristi nærhet vil gi fred, frigjørelse, mot og kraft.

 

Fra andaktsboken «Lys fra det høye,»  av Ellen G. White.

Pavemakten og USA rekker hverandre hånden

Av: Daniel Pel

 

Når protestene forstummer, har Bibelen profetert om et samarbeid mellom Pavekirken og USA.

 

handshake_fullarticle

Foto: Niyazz/Thinkstock

Pave Frans og biskop Mounib Younan, leder i Det lutherske verdensforbund, undertegnet en felleserklæring den 31. oktober, 2016, der katolikker og lutheranere lovte å føre dialog for å fjerne gjenstående hindringer på veien mot full enhet. Erklæringen ble undertegnet under den økumeniske bønnegudstjenesten som ble holdt i Lunds Lutherske katedral den første dagen av pavens besøk i Sverige.

 

Felleserklæringen hevder at «vår felles tro på Jesus Kristus og dåpen krever en daglig omvendelse, som innebærer at vi legger til side historiske uoverensstemmelser og konflikter, og trer inn i forlikelsens tjeneste.» Dokumentet favner en rekke trosbaserte samfunn: «Vi uttrykker vår takknemlighet til våre brødre og søstre, som er til stede forenet i bønn, og representerer forskjellige kristne verdenssamfunn og fellesskap. Vi forplikter oss til å bevege oss fra konflikt til enhet (communion).»

 

Det er ingen tilfeldighet at dokumentet ble undertegnet den 31. oktober, 2016 – på reformasjonsdagen. Den 31. oktober, 1517, naglet Martin Luther sine berømte 95 teser til kirkedøren i Wittenberg. Luther kom bl.a. med et frimodig utspill mot Pavekirkens avlatshandel. «Sola Scriptura» var reformasjonens motto – «Skriften alene». Roms tradisjoner hadde skygget over de hellige sannhetene i Guds ord. Ritualer og former, der kraften til frelse ble underlagt Romerkirken, erstattet en enkel tro på Jesus Kristus.

 

Doktrinært har ikke Romerkirken forandret seg mye fra Reformasjonens tid. Men det har skjedd en endring. Protestantismen protesterer ikke lenger. I stedet opplever vi en nedtoning av forskjeller og det oppfordres til enhet, slik vi nylig har vært vitne til i Sverige.

 

Populariteten til den nåværende paven er overveldende. Han fremstår som hele verdens hyrde – ikke bare Romerkirkens. Som aldri før i historien har vi vært vitne til hvordan religiøse ledere flokker til paven i Rom og søker enhet. Paven har også aktivt nådd ut til verdens politiske arena. I september 2015 holdt pave Frans sin historiske tale i kongressen i Amerika. Det er bemerkelsesverdig at et land som er grunnlagt på protestantiske verdier tyr til paven i Rom for åndelig og politisk veiledning.

 

Bibelen profeterer om pavekirken og USA

Bibelens profetier forutsier at det som kjennetegnet den Romerske kirke i fortiden, vil kjennetegne dens makt i framtiden. I Johannes Åpenbaring, kapittel 13, leser vi om et dyr som stiger opp av havet. Et dyr i Bibelens profetier er et bilde på et rike eller en makt (Daniel 7:17). Alle kjennetegnene på dyret i Åpenbaringen 13 peker tydelig på Romerkirken. Anerkjente bibelgranskere og reformatorer, som Wyclif, Tyndale, Cranmer, Bunyan, Whitfield, Spurgeon, Edwards og Sir Isaac Newton, identifiserte pavedømmet som Bibelens Antikrist.

 

Ifølge profetien i Åpenbaringen 13 skulle dyret få en maktperiode på 42 profetiske måneder (Åpenbaringen 13:5). Hvis man følger det bibelske fortolkningsprinsippet om at en dag i profetien tilsvarer et år i virkeligheten (4 Mosebok 14:34 og Esekiel 4:6), ser vi på en tidsramme på 1260 år. I 538 e.Kr. fikk paven politisk makt, og kirke og stat var forenet. Dette innledet en brutal tid for det europeiske kontinentet – 1260 år med forfølgelse og blodsutgytelse. Å ikke delta i messen, å bekjenne sin synd direkte til Jesus i stedet for til presten, eller bare det å eie en bibel, stemplet deg som en fiende av kirken. Millioner mistet livet fordi deres tro og overbevisning gikk på tvers av Romerkirkens. Dette var mulig fordi kirken hadde knyttet seg til Europas konger og dermed kunne utøve militær makt. I 1798 tok dette slutt, da Napoleon sendte sin hær til Rom, avskaffet pavedømmet og tok paven til fange.

 

Verden ser ut til å ha bevegd seg inn i en ny tidsalder. Men hvorfor er det så viktig å minnes historien? Åpenbaringsboken forutsier at det som har vært skal komme tilbake. 

På slutten av den profetiske 1260-års perioden, som fører oss gjennom den mørke middelalder, får vi møte et nytt dyr. Det er en annen makt som står frem, annerledes enn den første. «Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage» (Åpenbaringen 13:11).

Det første dyret kom opp fra havet (Åpenbaringen 13:1), mens det andre steg opp av jorden. Ifølge Bibelens profetier er havet et bilde på folkemasser (Åpenbaringen 17:15). Romerkirken sto fram i et befolket område, mens det lammelignende dyret skulle stå fram i et mindre befolket område.

 

At dyret lignet på et lam sier mye. I Åpenbaringen nevnes ordet «lam» 27 ganger. I alle referanser, utenom denne, henviser det til Jesus. Vi er med andre ord vitne til en kristen nasjon, som vokser fram i et lite bebodd område, på slutten av 1260-års perioden, altså omkring 1798.

 

Det er også interessant å legge merke til at det første dyret hadde kroner på hornene sine (Åpenbaringen 13:1) – et bilde på Pavedømmets makt over kongene i Europa. Det andre dyret hadde ikke kroner. Vi er vitne til en nasjon uten monarki. Alle kjennetegnene peker i retning av USA. En kristen nasjon, uten pave eller konge, ble et tilfluktssted for de som var forfulgt i den gamle verden.

 

Pavekirken og USA skal samarbeide

Men ifølge profetien skulle nasjonen forandre seg og tale som en drage. Den skulle blåse liv i makten til det første dyret. «All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget» (Åpenbaringen 13:12). Det utenkelige forutsies: En protestantisk nasjon, der kirke og stat er adskilt, vil utøve religiøs makt. Profetien fortsetter: «Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde» (Åpenbaringen 13:15).

 

Interessant språkbruk – «dyrets bilde». Et bilde er noe som ligner på originalen – som en sønn som ligner faren på en prikk, eller ditt eget speilbilde. I framtiden vil vi være vitne til et bilde av dyrets makt – slående likt hva vi har sett i historien. Det som forårsaket forfølgelsen i fortiden, vil forårsake forfølgelsen i framtiden – en uhellig allianse av kirke og stat som undertrykker samvittighetsfriheten. Romerkirken vil på nytt gjøre krav på tilbedelse, og verdens politiske makter vil støtte henne. Det ble blåst liv i dyrets bilde – Romerkirkens makt vil vekkes til live. De politisk/religiøse maktene forsøker desperat å skape en falsk etterligning av Guds handlemåte.

 

Hva er det første vi lærer om menneskeheten i Første Mosebok? «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem» (1 Mosebok 1:27). «Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning» (1 Mosebok 2:7).

 

Sekulær makt vs. Åndens kraft

Livspust, bilde, liv – kjente uttrykk, ikke sant? Man kan se hvor Åpenbaringsboken har hentet uttrykkene fra. I Første Mosebok har vi den sanne versjonen, mens Åpenbaringsboken beskriver en falsk etterligning. Gud blåser sitt liv i oss. Han holder oss i live. Jesus ønsker å ånde Den Hellige Ånd på oss, som han gjorde med disiplene: «Så åndet han på dem og sa: ‘Ta imot Den Hellige Ånd’» (Johannes 20:22).

 

Det store spørsmålet er: Hvem vil vi være lojal mot? Menneskelige makter, politiske eller religiøse, som søker etter verdensherredømme, eller vår skaper og frelser, Jesus Kristus, som tok våre synder på seg for å sette oss fri? Det ene leder til fangenskap, den andre til frihet. Det ene lover verdslig makt, den andre gir oss Den Hellige Ånd – en kraftkilde til å leve et nytt liv.

 

Trenger du en fornyelse i ditt åndelige liv? Tiden er inne for å be vår himmelske far om å blåse nytt liv i oss. Idet verden følger undrende etter dyret (Åpenbaringen 13:3), ser Jesus etter et folk som ber om å bli fylt av Ånden. Vi går tidsaldrenes høydepunkt i møte – og det er bare et åndedrett unna.

 

Studer videre «USA i profetiene»

EU i profetien

 

PROFETIEN OM EUROPAS FREMTID

Utgitt av Norsk Bibelinstitutt
www.norskbibelinstitutt.no

Forfatter: Alf Lohne
.
globe_europe_large2Dette er en profeti som fører helt ned til vår egen tid, og som viser hva vi går i møte. Bibelen gir oss grunn til å se lyst på fremtiden: «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter» (2 Peter 1:19).

Ifølge dette gjør vi vel i å akte på profetiene i Bibelen. De er som et lys som skinner på et mørkt sted. De veileder oss og oppmuntrer oss inntil vi når Guds rike.

Jesus fortalte en gang disiplene om store begivenheter som skulle hende blant nasjoner og folkeslag. Mens han snakket om dette, kom han med noen underlige kommenterer om å lese profeten Daniels bok. «Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser!» (Matteus 24:15).

Rett før dette fortalte Jesus om tegnene som viser at hans gjenkomst er nær. Han nevner bl.a. at evangeliet skal forkynnes til alle folkeslag. Og så sier han altså at vi må se til å forstå det profeten Daniel har talt om. 

Dette betyr at vi finner noen profetier i Daniels bok som er spesielt interessante for oss. Disse profetiene handler om en rekke forhold som utspiller seg i dag og som opptar tenkende mennesker.

 

En profetisk drøm

En av disse profetiene finner vi i kapittel to i Daniels bok: «I sitt andre regjeringsår hadde Nebukadnesar drømmer som gjorde hans ånd urolig, og han fikk ikke sove. Kongen lot da kalle til seg spåmennene, åndemanerne, trollmennene og kaldeerne, for at de skulle fortelle kongen hva han hadde drømt. De kom og trådte fram for kongen» (Daniel 2:1-2).

Kong Nebukadnesar, som hersket i Babylon ca. år 600 f. Kr., hadde altså en drøm som gjorde et sterkt inntrykk på ham.

De fleste drømmer har vel ingen betydning, men denne gangen var det annerledes. Den var viktig nok til å bli skrevet inn i Bibelen, og som vi skal se, inneholdt den en bemerkelsesverdig profeti.

Drømmen gjorde så sterkt inntrykk på kongen at han ikke fikk sove lenger. Men selve drømmen hadde han glemt da han våknet. Han forsto det var noe spesielt, noe av betydning, men det var umulig for ham å gjengi hva det var.

Vismennene og drømmetyderne drøftet saken med kongen. Selv om de sa at de var rede til å tyde drømmen, var de helt klare på at de først måtte få vite hva Nebukadnesar hadde sett. Hvis ikke han selv kunne det, var oppgaven umulig for dem å løse.

Da ble den despotiske kongen «harm og meget vred,» står det. I raseri befalte han at alle Babylons vismenn, og alle hans ledende menn, skulle drepes. 

Blant de ledende menn i landet var også den gudfryktige unge Daniel og hans tre venner. De var deportert til Babel som jødiske krigsfanger, men deres evner og klokskap førte dem til ledende stillinger i landet. Og fordi de hørte med til de ledende embetsmenn, rammet kongens befaling også dem.

 

Gud griper inn 

Beretningen forteller videre at disse fire unge mennene straks søkte Gud og ba om hans hjelp. Som svar på denne bønnen fikk Daniel om natten et syn som viste ham hva kongen hadde drømt. Gud åpenbarte også for Daniel hva drømmen betydde.

Det varte ikke lenge før Daniel ble ført inn for kong Nebukadnesar for å fortelle hva han visste. Noe av det første Daniel sa til kongen, var: «Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre mens du hvilte på ditt leie» (Daniel 2:28).

Legg merke til innledningen. Daniel roste ikke seg selv og sin kunnskap. Han ga hele æren til Gud og sa at Gud åpenbarer hemmeligheter. Dernest sa Daniel at gjennom drømmen har Nebukadnesar fått vite hva som skal skje i de siste dager.


Og så fortalte Daniel hva kongen hadde drømt og hva det hele betød. «Konge, du så i synet 
en veldig billedstøtte. Det var en meget stor billedstøtte, og den skinte med strålende glans. Den stod like foran deg og var et fryktinngytende syn. Billedstøttens hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og hoftene av kobber, benene av jern, føttene dels av jern, dels av leire» (Daniel 2:31-33).

Videre sa Daniel: «Mens du stod og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da knustes på én gang både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassene om sommeren, vinden tok det så det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet billedstøtten, ble til et stort fjell som fylte hele jorden» (Daniel 2:34-35).

Slik sluttet synet. En stein som ikke var kastet med hender, rammet bildet på føttene og knuste det, mens steinen selv ble til et fjell som fylte hele jorden. 

La oss lese videre og se hva denne drømmen betyr: «Konge, du er kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket og makten og styrken og æren! Menneskenes barn, overalt hvor de bor, markens dyr og himmelens f
ugler – alle har han gitt i din hånd og gjort deg til 
herre over dem. Du er hodet av gull» (Daniel 2:37-38).


Først beskrev Daniel Nebukadnesars mektige Babylon, og så sa han: «Du er hodet av gull». 
Det edleste av metallene var brukt som symbol på Babylon som kong Nebukadnesar hersket over.

Og Babylon var virkelig et gullrike. Ruinene i dag taler sitt tydelige språk om Babylons ufattelige rikdommer og storslåtte prakt. Det er som om historieskriverne overgår hverandre i å beskrive Babylons hengende hager, gullkledde avgudsbilder, skjønne templer og store palasser. 

Hovedstaden var omgitt av en mektig mur. Den var 117 m høy og 27 m bred. Et firspann med hester kunne snu oppå den. De hengende hager som ble regnet som et av verdens sju underverker, gjorde at byen kunne tåle en mangeårig beleiring. Nebukadnesar trodde sikkert, som vår tids diktatorer, at hans rike skulle bestå gjennom lange tider. Vi husker f.eks. Hitlers ord om det tyske tusenårsrike.

På en av søylene i Babylon har man funnet denne inskripsjonen: «Måtte du stå evinnelig!» Men hva sa profeten?

La oss lese: «Men etter deg skal det oppstå et annet rike, ringere enn ditt, og så et tredje rike, av kobber, som skal herske over hele jorden. Deretter skal det komme et fjerde rike, som skal være sterkt som jern. Likesom jernet knuser og sønderslår alt, så skal dette riket, som knusende jern, slå i stykker og knuse alle de andre rikene» (Daniel 2:39-40).

Brystet og armene av sølv betød at etter Babylon skulle det komme et annet rike – ringere enn Babylon, slo Daniel fast.

Det medo-persiske riket overtok herredømmet da Babylon falt i 538 f. Kr., ca. 65 år etter at profetien var uttalt. Medo-Persia var like stort eller til og med større, men kunne ikke måle seg med Babylon i rikdom og luksus. Medo-Persia hadde heller ikke den forholdsvis høye kultur og sivilisasjon som gullriket Babylon hadde. På mer enn én måte var det et ringere rike, på samme måte som sølv er ringere enn gull.

Men heller ikke «sølvriket» Medo-Persia skulle bestå. Det hadde makten i ca. 200 år. Buken og hoftene av kobber betød at et tredje rike skulle komme. Dets storhet fremgår av profetens ord om at det skulle herske over hele jorden.

Det greske verdensriket som fulgte, kjennetegnes også på dets veldige utstrekning. Under Aleksander den store ble herredømmet utvidet til ikke bare å omfatte Makedonia, Grekenland, Det persiske rike og Egypt. Keiser Aleksanders makt strakk seg til og med helt til India. Det greske eller hellenske riket ble det største og mektigste opp til sin tid.

Men heller ikke Aleksanders drømmer om et bestående gresk verdensrike skulle oppfylles. Vi leste at benene av jern symboliserte et fjerde rike – sterkt som jern. Det skulle knuse og sønderslå de andre rikene.

Det er ingen tvil om at den fjerde makten er den som historieskriveren Gibbon så betegnende kaller «jernriket Rom».

LegsToFeet1Romerrikets historie oppfyller den korte, men likevel klare beskrivelse i Daniels profeti. Gjennom hard og ubønnhørlig krig ble land etter land knust inntil Rom sto som ubestridt seierherre ved Middelhavet og i Vest-Europa. Ved begynnelsen av den kristne æra sto romerske legioner bak uttrykket «Pax Romana» – romersk fred. Rom ble større og sterkere enn noen av sine forgjengere. Det ble som profetien sa, jernriket som knuste og sønderslo til
det selv hadde makten.

Men Daniel gikk videre i sine forutsigelser: «Men når du så at føttene og tærne var dels av pottemakerleire, dels av jern, så betyr det at riket skal være et delt rike. Det skal ha noe av jernets styrke i seg, ettersom du så at jern var blandet med leiren. Og det at tærne på føttene var dels av jern, dels av leire, det betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del svakt» (Daniel 2:41-42).

Ifølge disse tekstene, symboliserer føttene av jern og leire delingen av Romerriket. Det skulle ikke som de andre, følges av et nytt verdensrike, men spaltes opp i deler som ikke henger sammen, liksom jern og leire ikke kan blandes. Slik gikk det også. Umoral og luksus undergravde Rom innenfra, og utenfra splittet folkevandringen det store Romerriket. Siden fremsto Europa, delt opp i en rekke sterke og svake nasjoner. Slik som profeten sa det skulle gå, slik vitner historien at det også gikk. Men hva skjer videre? Sier profetien noe om det?
.
Et splittet Europa

Vi leser: «Og når du så at jernet var blandet med leire, så betyr det at de skal blande seg med hverandre ved giftermål. Men de vil likevel ikke holde sammen, likesom jern ikke blander seg med leire» (Daniel 2:43).

Dette er en svært bemerkelsesverdig del av profetien. Den har også en spesiell betydning i våre dager. Her står det at man prøver å få føttene og tærne (Europa) til å henge sammen ved hjelp av giftermål. Men det skal ikke lykkes. De skal «likevel ikke holde sammen», sier profetien.

Man har virkelig forsøkt å knytte rikene i Europa sammen ved ekteskapsinngåelser, som profetien forutsa. Før den første verdenskrig ble kong Christian IX av Danmark og dronning Victoria av England kalt «besteforeldre» til de kronede herskere i Europa. De var knyttet sammen gjennom ekteskap. Men Bibelen sa at de likevel ikke skulle holde sammen.

Den første verdenskrig beviste sannheten i disse ordene.

hitler1Keisere, diktatorer og herskere har prøvd å tilrane seg verdensherredømmet. Det er nok å nevne navn som Karl den store, Ludvig XIV, Napoleon, keiser Wilhelm, Adolf Hitler.

Det så ut som om det skulle lykkes for dem å samle Europa under ett styre, men profetien sto i veien. De skal «likevel ikke holde sammen». Det er Guds urokkelige ord om nasjonenes skjebne i Europa. Vår egen tid viser på en forbausende detaljert måte hvordan profetien er oppfylt og oppfylles.

Men hva skal skje videre? La oss lese: «Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet» (Daniel 2:44).

Legg merke til ordene: «I disse kongers dager». Etter at Rom er delt, og etter at man forgjeves har forsøkt å samle Europa til ett; da skal himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges.

stone1«Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender. Og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. – Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den» (Daniel 2:45).

Hittil har alt som profetien forutså, gått i oppfyllelse. De fire store verdensrikene fremsto og gikk til grunne som Daniel sa. De var Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Rom. Det siste ble delt i svake og sterke nasjoner. Noen har prøvd å samle dem, men forgjeves. Guds ord sa jo at de i lengden ikke skulle holde sammen.

Det neste som skal skje er at den siste delen av drømmen oppfylles. En stein som ikke var revet løs av mennesker, knuste hele bildet. Og steinen ble til et fjell som fylte hele jorden. 

Det betyr at Guds rike skal opprettes. Det er det neste verdensrike, og det skal opprettes i disse dager – i vår tid. Like sikkert som hele profetien ellers er oppfylt, vil også den siste delen oppfylles.

Jesus Kristus kommer som Kongenes konge og Herrenes herre. Hans rike skal stå fast i all evighet. Det riket ønsker jeg å tilhøre. Hva med deg?

Alf Lohne

 

P 01 Årtusenenes mann

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

 Lekse 1
Det mektige Babylonske Årtusenenes mannriket var overdådig og prangende, men allikevel så funderte kong Nebukadnesar fra sin kongelige seng på rikets fremtid. Hvor lenge ville denne gylne æraen vare, og hvordan ville det gå med hans mektige imperium når han var borte? Med disse turbulente spørsmålene i tankene falt han endelig i søvn. 
Den natten fremstod en livaktig statue av en mann, sammensatt av flere metaller, i et panorama av farger som var ulikt alt annet som han hadde erfart. Med ett byks var han ute av sengen og mens det dekorerte sengeteppet ble slengt til side ropte han til livvaktene sine: ”Tilkall alle magikere og astrologer umiddelbart. Jeg må få vite tydningen av denne drømmen!” Kongens vise menn ble kommandert ut og ført frem for den frustrerte monarken, og kongen sa til dem: «Jeg har hatt en drøm. Jeg er urolig til sinns og ønsker å forstå drømmen.» Dan 2,3. En av de falske profetene utbrøt umiddelbart: «Fortell tjenerne dine drømmen, så skal vi fortelle
deg tydningen.» Men som det så ofte skjer med drømmer, så hadde detaljene allerede blitt ganske tåkelagt i Nebukadnesar’s sinn.Disse mennene hadde hevdet at de hadde guddommelig innsikt, men kongen var begynt å dra i tvil deres evner i så måte. Følgende ville være den perfekte test: «Hvis dere forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere få rike gaver og stor ære av meg,» sa kongen til sine rådgivere, «men hvis dere ikke forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere hugges i biter, og husene deres skal legges i grus!»Magikerne og astrologene hadde ikke noe annet valg enn å innrømme at de var maktesløse i å tyde kongens drøm uten først å ha hørt denne. Rasende over disse hyklerne befalte kongen at alle Babylons vismenn skulle samles for å henrettes. Imidlertid hadde
Herren fortsatt en person i Babylon som kunne forklare drømmen om den gigantiske årtusenets statue.
 
1. Hvorfor ga Gud den babylonske kongen denne drømmen?

1. Hvorfor ga Gud den babylonske kongen denne drømmen?

Dan 2,28 Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter, og Han har gjort kjent for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager.

Svar:  ____________________

 

Merk:   I denne drømmen om statuen av forskjellige metaller åpenbarte Gud fremtiden gjennom de kommende årtusener, og viste fremvekst og fall av alle verdensriker som ville ha direkte påvirkning for Hans folk.

2. Når kongens rådgivere sviktet i å åpenbare og forklare drømmen, hva var da Nebukadnesars befaling?

2. Når kongens rådgivere sviktet i å åpenbare og forklare drømmen, hva var da Nebukadnesars befaling?

Dan 2,12 På grunn av dette ble kongen … Han gav befaling om å utrydde alle de vise mennene i Babylon.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Babylons astrologer og magikere hevdet å ha overnaturlige krefter, men når de ikke kunne åpenbare drømmen for kongen, viste de seg som kraftløse hyklere. Hvis kongen hadde husket drømmen, ville de ganske enkelt ha produsert en oppdiktet tydning. I sinne befalte Nebukadnesar at alle vismennene skulle drepes — til og med de som ikke var tilstede. Blant de som ikke var tilstede ved det første møtet med kongen, var en gudfryktig fange med navnet Daniel, som nylig hadde blitt opplært til tjeneste for kongen.

3. Når Daniel fikk høre om dødsdekretet, hva ba han da kongen om, og hva fortalte han sine venner?

3. Når Daniel fikk høre om dødsdekretet, hva ba han da kongen om, og hva fortalte han sine venner?

Dan 2,16 Så gikk Daniel inn og bad kongen om å gi ham tid, så han kunne forklare tydingen for kongen.Dan 2,17-18. Deretter gikk Daniel til huset sitt og gjorde beslutningen kjent for vennene sine, Hananja, Misjael og Asarja, for at de skulle søke barmhjertighet fra himmelens Gud når det gjaldt denne hemmeligheten.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Daniel ba kongen om litt tid og lovte at han ville åpenbare drømmen og dens tydning. Kongen, som fortsatt var desperat etter å få vite betydningen av sin drøm, imøtekom Daniels bønn. Så henvendte han og vennene hans seg til den eneste Kilden som kunne åpenbare kongens drøm. De bad til himmelens Gud.

4. Når Herren åpenbarte drømmen for Daniel, til hvem ga da Daniel ære og pris?

4. Når Herren åpenbarte drømmen for Daniel, til hvem ga da Daniel ære og pris?

Dan 2,23.23 Jeg takker og priser Deg, mine fedres Gud. … Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Tilblivelse og fall av verdensriker kan se ut som menneskers verk, men Daniels bønn og lovprising åpenbarer tydelig en sentral guddommelig inngripen. Ingenting skjer som Gud ikke allerede er klar over, og har tillatt. Noen ganger forstår vi kanskje ikke hva som skjer i verden i dag, eller hvorfor, men det er en trøst at Gud fortsatt styrer. Bare Daniel kunne åpenbare drømmen for kongen, men han gir tydelig æren til Han som har åpenbart drømmen for ham — himmelens Gud.

5. Hvilke to objekter var det Daniel sa at kongen hadde sett i sin drøm?

5. Hvilke to objekter var det Daniel sa at kongen hadde sett i sin drøm?

Dan 2,31 Du så, konge, og se! Det var en stor billedstøtte!

Dan 2,34 Mens du så på dette, ble en stein slått løs, men ikke av hender.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det første som kongen så var en stor statue laget av følgende materialer:

1. Hodet var av gull.
2. Brystet og armene var av sølv.
3. Magen og lårene var av bronse.
4. Leggene var av jern.
5. Føttene var av jern og leire.

Deretter så kongen en stein som hadde blitt revet løs uten hender. På dette tidspunktet, utenfor enhver tvil, satt kong Nebukadnesar som trollbundet på kanten av sin trone. Daniel hadde gjenfortalt drømmen nøyaktig slik som Gud hadde åpenbart for ham. Nå ventet kongen i spenning på å få høre tydningen. Daniel gikk over til å legge frem tydningen slik som Herren hadde åpenbart det for ham, og vi
gjør vel i å motta den slik som Han har åpenbart. Den eneste sikre måten å tolke Bibelen og profetier på, er å la Bibelen forklare seg selv.

6. Hva representerer hodet av gull?

6. Hva representerer hodet av gull?

Dan 2,38. Du er dette hodet av gull.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Kongen ble ansett som rikets overhode. Dette er grunnen til at Nebukadnesar representerte Babylon, imperiet som profetien begynner med. Neo-Babylon regjerte verden fra 612 – 539 f.Kr. som et av de mektigste riker i oldtiden — ett som tydelig kunne bli beskrevet som hodet av gull. Legg merke til at profetien starter på Daniels tid.

7. Ville det Babylonske riket være evigvarende?

7. Ville det Babylonske riket være evigvarende?

Dan 2,39. Men etter deg skal det oppstå et annet rike, dårligere enn ditt.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Babylons regjering ville ikke vare i all tid. Suksessrike kongedømmer underlagt Babylon ville regjere etter hvert. Akkurat slik som sølv er lavere rangert enn gull, slik ville kongedømmene som fulgte etter Babylon være mindre glansfulle. Ledet av Kyros i 539 f.Kr., inntok Medo-Persia Babylon og forvandlet den til ruiner. Mederne og Perserne var verdensherskere fra 539 – 331 f.Kr. I deres regjeringstid måtte all skatt betales i sølv.

8. Hvilket metall representerer kongeriket som etterfølger Medo-Persia?

8. Hvilket metall representerer kongeriket som etterfølger Medo-Persia?

Dan 2,39 Så skal det komme et tredje rike, som er av bronse. Det skal herske over hele jorden.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det greske bronseriket inntok herredømmet når Aleksander den store beseiret mederne og perserne i slaget om Arbela i 331 f.Kr., og grekerne beholdt makten til omkring 168 f.Kr. Greske soldater ble kalt ”bronsebelagt” fordi deres rustninger var av bronse. Legg merke til hvordan de etterfølgende metaller i statuen er av redusert verdi, men allikevel av større varighet enn de tidligere.

9. Hvilket metall representerer det fjerde kongeriket?

9. Hvilket metall representerer det fjerde kongeriket?

Dan 2,40 Det fjerde riket … skal være sterkt som jern.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det romerske jernriket beseiret grekerne i 168 f.Kr. og hersket over verden inntil romerne ble beseiret av østgoterne i 476 e.Kr. Romerriket er det riket som regjerte når Jesus Kristus ble født. Legg merke til hvordan Daniel forutsa 1.000 år av verdenshistorien med eksakt nøyaktighet. Tilblivelse og fall av de fire verdensrikene — Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Rom — er tydelig forutsagt i Bibelen, og bekreftet av historien.

10. Hva ville skje etter det romerske imperiets fall?

10. Hva ville skje etter det romerske imperiets fall?

Dan 2,41.42 Slik skal riket være delt. … På samme måten som tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, slik skal riket dels være sterkt og dels skrøpelig.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Når det romerske riket begynte å smuldre bort i 476 e.Kr., så ble den ikke overtatt av en annen verdensmakt. Isteden hærtok barbariske makter det romerske riket og delte det — akkurat slik som Daniel hadde forutsagt. 10 av disse stammene utviklet seg til det moderne Europa. Det var østgoterne, visigoterne, frankerne, vandalene, alemannerne, sueverne, anglo-sakserne, herulerne, lombardene og
burgunderne. Syv av disse eksisterer fortsatt i Europa. For eksempel ble anglosakserne til England, frankerne ble Frankrike, alemannerne ble Tyskland, og lombardene ble Italia.

11. Ville disse rikene noen gang lykkes i å forenes?

11. Ville disse rikene noen gang lykkes i å forenes?

Dan 2,43 Slik du så jernet blandet med leire, slik skal de blande seg ved menneskers sæd. Men de skal ikke henge fast til hverandre, slik jernet ikke blander seg med leire.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Gjennom giftermål, allianser og traktater har mennesker ikke lykkes med å forene det europeiske kontinentet. Gjennom historien har ledere som Karl den store, Napoleon, Keiser Wilhelm, Mussolini, og Hitler kjempet for å bygge et nytt Europeisk rike; men disse Skriftens ord har stoppet hver eneste som har forsøkt å bli verdenshersker. Åpenbaringen kapitel 13 forteller oss at det vil bli gjort et nytt forsøk på å etablere en verdensreligion, men Daniels profetier presiserer klart at verden vil forbli politisk delt resten av denne jordens historie.

12. Hvem vil opprette det endelige riket?

12. Hvem vil opprette det endelige riket?

Dan 2,44. I disse kongenes dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri i evighet skal bli ødelagt.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det neste store universelle kongedømme vil bli det himmelske riket som er beskrevet i Matt 25,31-34.

13. Hva gjør steinen med de andre verdensrikene?

13. Hva gjør steinen med de andre verdensrikene?

Dan 2,34.35 Mens du så på dette, ble en stein slått løs, men ikke av hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem i småbiter. … Steinen som hadde truffet billedstøtten, ble til et stort fjell og fylte hele jorden.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Steinen som ble revet løs «uten menneskehender» representerer Guds rike. Det vil ikke bli en samling av jordiske riker, men en fullstendig erstatning (Åp 21,1). Skriften erklærer at når Jesus Kristus returnerer til jorden, så vil Han fullstendig utslette alle jordiske riker og opprette et evigvarende rike (Dan 2,44). Hvilke oppløftende nyheter! Jesus Kristus kommer igjen! Hele historien går mot dette klimakset, når Guds Sønn skal returnere som Majestet for å opprette sitt evigvarende rettferdighetsrike.

Kong Nebukadnesar kan ha trodd at han beseiret den sanne Gud når han inntok Jerusalem og plyndret tempelet (Dan 1,1.2), Men han ble hurtig vist at Gud er hersker over alt. Menneskelige begivenheter er underlagt Hans kontroll, og til sist vil Han vinne konflikten. Babylon, Medo- Persia, Grekenland, Rom og de 10 delene av det romerske riket kan ha søkt å tilrane seg guddommelig autoritet og utrydde Guds folk, men alle jordiske riker vil til slutt bli tilintetgjort ved Jesu komme. Takk Gud, Han vil vinne den store konflikten!

14. Etter å ha hørt Daniels tydning av drømmen, hva sa da Nebukadnesar om Herren?

14. Etter å ha hørt Daniels tydning av drømmen, hva sa da Nebukadnesar om Herren?

Dan 2,47 Kongen talte til Daniel og sa: «Sannelig, din Gud er gudenes Gud, kongenes Herre og en som åpenbarer hemmeligheter, siden du kunne åpenbare denne hemmeligheten.»

Svar:  ____________________

 

Merk:   Etter å ha sett at Gud hadde fullstendig kontroll over verdenssituasjonen, sannet Nebukadnesar at den Gud som Daniel tjente var over alle de hedenske gudene i Babylon. Hvor hurtig endret ikke situasjonen seg! Daniel og vennene hans, fordi de var trofaste mot Gud, ble opphøyd til posisjoner som fremstående ledere i riket (Dan 2,48.49). Gud ærer alltid de som ærer Ham (1 Sam 2,30).

15. I det du ser at Gud har full kontroll over de jordiske begivenhetene, er du da villig til å gi Ham full kontroll over livet ditt?

Svar:  ____________________

 

Tillegg

Tillegg

Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier

Gull = Babylon
Hodet av gull representerer Babylon, som var den herskende verdensmakt fra 612-539 f.Kr..

Sølv = Medo-Persia
Brystet av sølv representerte Medo-Persia, den regjerende verdensmakt fra 539-331 f.Kr..

Bronse = Grekenland
Lårene av bronse representerte Grekenland, den dominante verdensmakt fra 331-168 f.Kr.

Jern = Rom
Leggene av jern representerte Rom, som hadde verdensherredømmet fra 168 f.Kr.-476 e.Kr.

Jern og leire = Det delte riket
Føttene som var delvis av jern og delvis leire representerte et rike som ikke ville holde sammen. Ingen enkeltmakt har regjert verden siden 476 e.Kr., og den vil forbli delt inntil Kristi gjenkomst.

Stein =Kristi evige rike, Hans verden, og Hans lov

P 02 Tilbake til Jerusalem

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Lekse 2

JTilbake til Jerusalemesu disipler var fullstendig knust. Alle deres håp og drømmer var blitt naglet til korset sist fredag. Med følelser som svingte mellom sorg og forvirring, vandret Cleopas og hans venn med tunge skritt den 11 km lange veien fra Jerusalem til deres hjemsted i Emmaus. Ved solnedgang den søndag ettermiddagen, mens de sakte tok seg frem langs veien, kom en fremmed og slo følge med dem. Lite viste de at den nye reisekameraten deres var selveste Herren som hadde oppstått. I det de la lite merke til deres nye
reisefølge, gjentok de to nedslåtte disiplene den siste helgens sjokkerende nyheter, mens de følte seg mer og mer motløse for hvert skritt.
Ettersom Jesus rolig lyttet til deres fortelling, ønsket Han desperat å åpenbare seg for sine nedtrykte venner. Men Herren skjulte med hensikt sin sanne identitet, fordi det de trengte nå, mer enn noe annet, var å forstå Skriften. Hvis Kristus hadde tillatt disse to trofaste følgesvennene å få vite hvem Han var, så ville de ha blitt alt for oppskjørtet til å være i stand til å lytte til de viktige sannhetene Han hadde å dele med dem.Selv etter å ha lyttet til hans lære og undervisning i tre og ett halvt år, forstod de fortsatt ikke Hans misjon. Han hadde fortalt dem rett ut: «Menneskesønnen skal bli forrådt og overgitt i menneskers hender, og de skal slå Ham i hjel. Og etter at Han er slått i hjel, skal Han oppstå på den tredje dag. Men de forstod ikke dette ordet, og de var redde for å spørre Ham.» Mark 9,31.32. Jesus grep bestemt inn i deres triste samtale, og i løpet av de neste timene så ga Han dem nøkkelen til å forstå Skriften
og profetiene.
1. Hvor mye av Skriften er vi bedt om å tro på?

1. Hvor mye av Skriften er vi bedt om å tro på?

Luk 24,25 Tro alt det som profetene har talt!2 Tim 3,16 Hele Skriften er innåndet av Gud.

Svar:  ____________________
 

Merk:   Bibelens bøker, Guds hellige sannhet, er å finne i Det Gamle og Det Nye Testamentet. Nøkkelen til å forstå Åpenbaringen finnes hovedsakelig i Det Gamle Testamentets historier. For eksempel er 278 av de 404 versene som finnes i Åpenbaringen rene ekko fra andre historier og profetier i Det Gamle Testamentet.

2. Hvem åpenbarte Skriftene og profetene ifølge Jesus?

2. Hvem åpenbarte Skriftene og profetene ifølge Jesus?

Luk 24,27 Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham i alle Skriftene.Joh 5,39 Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg!Åp 1,1 Jesu Kristi Åpenbaring, som Gud gav Ham for å vise Sine tjenere de ting som må skje om kort tid.

Svar:  ____________________
  

Merk:   Den sentrale personen i hele Skriften og alle profetiene er Jesus. Disse sjarmerende sekvensene vil dekke mange profetiske tema, men husk at det primære fokuset i Daniel og Åpenbaringen er Jesus Kristus og Hans rike.

3. Hvilket annet navn bruker Bibelen på Jesus?

3. Hvilket annet navn bruker Bibelen på Jesus?
Joh 1,1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.Joh 1,14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.
Svar:  ____________________
4. Hvilke type mennesker brukte Gud til å skrive Bibelen?

4. Hvilke type mennesker brukte Gud til å skrive Bibelen?

2 Pet 1,21 Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.

Svar:  ____________________

5.Evig liv kommer ved å kjenne Jesus (Joh 17,3). Hvordan ble Jesus gjenkjent av sine disipler?

5.Evig liv kommer ved å kjenne Jesus (Joh 17,3). Hvordan ble Jesus gjenkjent av sine disipler?

Luk 24,35 De fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente Ham da Han brøt brødet.
Svar:  ____________________
  

Merk:   I Bibelen er brød symbolet på Guds Ord. Jesus sier: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Matt 4,4. Etter som vi leser, ransaker og følger Skriften, vil vi finne styrke, glede, fred, og evig liv.

6. Hvor viktig bør bibelstudier være for den kristne?

6. Hvor viktig bør bibelstudier være for den kristne?

Job 23,12 Ordene fra Hans munn har jeg tatt vare på framfor min egen lov.Sal 119,105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.

Svar:  ____________________
 

Merk:   Djevelen hater Bibelen, og vil gjøre nær sagt hva som helst for å hindre mennesker i å lese den. Han vet at profetiene avslører hans planer om å forføre den menneskelige rasen. Så bli ikke forbauset hvis Satan prøver å distrahere deg fra å følge med i denne serien, eller prøver å gjøre deg opptatt med andre ting. Gud vil rydde vei for de som søker å finne sannheten.

7. Hvem hjelper oss med å forstå Bibelen?

7. Hvem hjelper oss med å forstå Bibelen?

Joh 16,13 Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten.Joh 14,26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, … skal lære dere alle ting.1 Kor 2,13 Disse ting taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Den Hellige Ånd lærer.

Svar:  ____________________
8. Hva må jeg gjøre for å være sikker på at Den Hellige Ånd leder bibelstudiet mitt?

8. Hva må jeg gjøre for å være sikker på at Den Hellige Ånd leder bibelstudiet mitt?

Luk 11,9 Derfor sier Jeg dere: Be, og det skal bli gitt dere.Luk 11,13 Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!Joh 7,17 Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om Jeg taler ut fra Meg Selv.

Svar:  ____________________
  

Merk:   En del av arbeidet til Den Hellige Ånd er å hjelpe oss til å forstå sannheten i Skriften. Dette er grunnen til at vi alltid skal be Den Hellige Ånd om å lede oss før vi starter studiet av Guds hellige bok. Jeg kan være sikker på at Den Hellige Ånd leder mitt bibelstudie hvis (1) jeg ber Ham lede meg, og (2) jeg er villig til å følge sannheten ettersom Han åpenbarer den for meg.

9. Hvordan vil studier av Ordet under bønn hjelpe oss?

9. Hvordan vil studier av Ordet under bønn hjelpe oss?

Sal 119,11 I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg.Jer 33,3 Kall på Meg, så skal Jeg svare deg og vise deg store og utilgjengelige ting, ting du ikke kjenner.Rom 15,4 For alt det som før ble skrevet, ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp.Jak 1,5 Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, … og den skal bli gitt ham.

Svar:  ____________________
10. Hvilken metode for bibelstudier anbefaler Skriften?

10. Hvilken metode for bibelstudier anbefaler Skriften?

Jes 28,10 For det kommer bud på bud, … regel på regel, litt her, litt der.1 Kor 2,13 Men med ord som Den Hellige Ånd lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.2 Pet 1,20 Da dere først og fremst vet dette at ikke noen profeti i Skriften er gitt til egen fortolkning.

Svar:  ____________________
  

Merk:   Vi må legge til side våre egne ideer og studere Bibelen ved å lese alt i Skriften vedrørende et gitt tema, og deretter sammenligne alle versene for dette. Vi må la Bibelen tale for seg selv. Når dette blir gjort, så kommer alltid sannheten tydelig frem. Det var måten Jesus brukte da Han overbeviste de to disiplene på veien til Emmaus om at Han virkelig var Messias (Luk 24,27).

11. Hva vil studier av Skriften gjøre for oss?

11. Hva vil studier av Skriften gjøre for oss?

2 Tim 3,15 Og helt fra barndommen av har du kjent De hellige Skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Svar:  ____________________
 

Merk:   Skriften hjelper oss å forstå Guds store frelsesplan — den viktigste informasjon som noen gang er gitt til dødelige.

12. Hvor finner vi sannheten om hvordan vi følger Jesus?

12. Hvor finner vi sannheten om hvordan vi følger Jesus?

Joh 14,6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet.Joh 17,17 Ditt ord er sannhet.

Svar:  ____________________
  

Merk:   Vi finner sannheten i Guds Ord — Bibelen. Sannheten er en sjelden vare i dagens verden, og hele menneskeheten lider som et resultat av dette. Sannheten om alle ting som er av betydning finnes i Skriften. Å studere den og følge dens råd setter mennesker fri (Joh 8,32) og gir dem et lykkelig, overveldende liv (Joh 15,11).

13. Hvilke advarsler vedrørende bibelstudier er gitt i Skriften?

13. Hvilke advarsler vedrørende bibelstudier er gitt i Skriften?

2 Tim 2,15 Vær nøye med å framstille deg for Gud … en som deler ut sannhetens ord på rett måte.2 Pet 3,16 I alle brevene … er det noen ting som er vanskelig å forstå. Og de som er ulærde og ubefestede, forvrenger dette, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.

Svar:  ____________________
  

Merk:   «Legger fram sannhetens ord på rett måte» betyr å forklare den korrekt og sannferdig. Det finnes en stor fare i muligheten til å forvrenge Skriften for å tilpasse den til våre egne meninger. Hva jeg mener om Bibelen betyr lite. Det som virkelig teller er hva Bibelen sier om seg selv.

14. Hvordan skal vi teste all religiøs lære og doktriner?

14. Hvordan skal vi teste all religiøs lære og doktriner?

Apg 17,11 De tok imot ordet med all godvilje og gransket i Skriftene hver dag for å finne ut om det var slik.Jes 8,20 Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.

Svar:  ____________________
  

Merk:   All religiøs lære må sjekkes opp mot Bibelen. Hvis en lære ikke tydelig samsvarer med Skriften, så er den falsk og skal avvises.

15. Hva hendte når Jesus forklarte Skriften for de to bedrøvede disiplene på veien til Emmaus?

15. Hva hendte når Jesus forklarte Skriften for de to bedrøvede disiplene på veien til Emmaus?

Luk 24,32 De sa til hverandre: Brant ikke hjertet vårt i oss da Han talte med oss på veien, og da Han åpnet Skriftene for oss?

Svar:  ____________________
16. Etter at disse to disiplene fikk forklart profetiene, og forsto at Jesus var i live, hva gjorde de da?

16. Etter at disse to disiplene fikk forklart profetiene, og forsto at Jesus var i live, hva gjorde de da?

Luk 24,33 Så brøt de opp med det samme og vendte tilbake til Jerusalem. Og de fant de elleve og dem som var sammen med dem.

Svar:  ____________________
  

Merk:   En av de første reaksjonene som disiplene hadde etter at de hadde hørt Jesus forklare Skriften var et brennende ønske om å dele disse gode nyhetene med andre. Vi håper også at det er ditt ønske å invitere venner til å studere disse bibelstudiene sammen med deg.

17. Ønsker du fullt ut å forstå og følge Skriften?

17. Ønsker du fullt ut å forstå og følge Skriften?

Svar:  ____________________
TILLEGG: Følgende er en liste med nøkkelord som ofte har symbolsk betydning i bibelske profetier. Hvert symbol er trykt med fet skrift og etterfølges av dens bokstavelige betydning.
Engel = Budbærer
Dan8,16; 9,21; Luk 1,19.26; Hebr1,14
Babylon = Religiøs utroskap/forvirring
1 Mos 10,8-10; 11,6-9; Åp 18,2.3; 17,1-5
Dyr = Kongedømme/regjering/politisk makt
Dan 7,17.23
Brød = Guds Ord
Joh 6,35.51.52.63
Dag = Bokstavelig år
Esek4,6; 4 Mos 14,34
Drage = Satan eller hans demoner
Jes 27,1; 30,6; Sal 74,13.14; Åp 12,7-9; Esek 29,3; Jer 51,34
Pannen = Hjernen
Rom 7,25; Esek 3,8.9
Hånd = Arbeid
Fork 9,10
Sjøge = Frafallen kirke/religion
Jes 1,21-27; Jer 3,1-3.6-9
Hode = Overordnet myndighet/herskere/regjeringer
Åp 17,3.9.10
Horn = Konge eller kongedømme
Dan7,24; 8,5.21.22; Sak 1,18.19; Åp 17,12
Lam = Jesus/offer
Joh 1,29; 1 Kor 5,7
Lampe = Guds Ord
Sal 119,105
Løve = Jesus Kristus
Åp 5,4-9
Merke = Tegn eller segl på godkjenning eller avslag
Esek 9,4; Rom 4,11; Åp 13,17; 14,9-11; 7,2.3
Fjell = Politisk eller religiøs-politisk makt
Jes 2,2.3; Jer 17,3; 31,23; 51,24.25; Esek 17,22.23; Dan 2,35.44.45
Olje = Den Hellige Ånd
Sak 4,2-6; Åp 4,5
Rød = Synd/korrupsjon
Jes 1,18; Nah 2,3; Åp 17,1-4
Klippe = Jesus/sannhet
1 Kor 10,4; Jes 8,13.14; Rom 9,33; Matt 7,24
Segl = Tegn eller merke på godkjenning eller avslag
Rom 4,11; Åp 7,2.3
Slange = Satan
Åp 12,9; 20,2
Stjerner = Engler/budbærere
Åp 1,16.20; 12,4.7-9; Job 38,7
Sol = Jesus/evangeliet
Sal 84,12; Mal 4,2; Matt 17,2; Joh 8,12; 9,5
Sverd = Guds Ord
Ef 6,17; Hebr 4,12
Tyv = Jesu uventede komme
1 Tess 5,2-4; 2 Pet 3,10
Tid = Bokstavelig år
Dan 4,16.23.25.32; 7,25; Dan 11,13 margen
Vann = Bebodd område/folk, nasjoner
Åp 17,15
Hvit kledning = Seier/rettferdighet
Åp 19,8; 3,5; 7,14
Vind = Konflikt/opprør/“krigsvinder”
Jer 25,31-33; 49,36.37; 4,11-13; Sak 7,14
Kvinne, ren = Sann menighet
Jer 6,2; 2 Kor 11,2; Ef 5,23-27Kvinne,
Skjøge = Frafallen menighet
Esek 16,15-58; 23,2-21; Hos 2,5; 3,1; Åp 14,

P 03 Den kommende kongen

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Lekse 3

AtDen kommende kongenalja, den brutale dronningen av Juda, var enda mer ugudelig enn sin mor Jesabel. Når hennes sønn Akasja døde, så tok hun hurtig kontroll over kongeriket ved å henrette alle sine sønnesønner som kunne regjerte i hennes sted. «Men Josjeba, … Akasjas søster, tok Joasj, Akasjas sønn. … De gjemte ham … for Atalja, så han ikke ble drept. Siden ble han gjemt i Herrens hus i seks år sammen med henne, mens Atalja hersket over landet.» 2 Kong 11,2.3.I seks år så var det bare en håndfull betrodde mennesker som viste at det kongelige barnet bodde og gjemte seg i Herrens tempel. Jojada, ypperstepresten, elsket Joasj og lærte ham opp som sin egen sønn. I seks år ba og planla Jojada for den beste anledningen til å introdusere denne rettmessige arvingen for folket. Til slutt samlet den gamle presten i all hemmelighet noen pålitelige offiserer i hæren og viste dem at Akasjas yngste sønn fortsatt var i live.De besluttet å vente til fredag kveld, når alle de trofaste folkene ville komme til tempelet for sabbatstilbedelse, med å presentere den
unge kongen for dem. Med hundrevis av bevæpnede soldater på hver side, brakte Jojada landets tronarving fremfor mengden hvor han ble introdusert. Først ble folket overrasket, men når de så den kongelige kronen som var plassert på Hans hode, gjorde de ham til konge og salvet ham, og de klappet i hendene og sa: «Leve kongen!» 2 Kong 11,12.Når den ugudelige Atalja hørte lyden av trompeter, og at hele folket frydet seg, kom hun springende inn i tempelet bare for å oppdage at hennes terrorregime var over. Den dagen ble hun og hennes medsammensvorne henrettet og kongedømmet ble gitt til Joasj.Bibelen forteller oss at en annen av Davids etterkommere snart vil komme ut av det himmelske tempelet, omgitt av blåsende trompeter, for å motta sitt rettmessige kongerike og utrydde de ugudelige.
 
1. Hvem er kongen som snart vil komme ut av den himmelske helligdommen?
1. Hvem er kongen som snart vil komme ut av den himmelske helligdommen?
Åp 14,14 Og jeg så, og se, en hvit sky, og på skyen satt En som lignet Menneskesønnen. På Sitt hode hadde Han en gullkrone og i Sin hånd en skarp sigd.
Svar:  ____________________
  
2. Vil Jesus komme stille når Han kommer tilbake?

2. Vil Jesus komme stille når Han kommer tilbake?

1 Tess 4,16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen.Jer 25,30 Herren skal brøle fra det høye, og fra Sin hellige bolig skal Han heve Sin røst. Han skal brøle mektig mot Sin flokk. Han skal sette i et rop.Sal 50,3 Vår Gud kommer, og Han skal ikke tie. … en veldig storm omgir Ham.

Svar:  ____________________

Merk:   Jesu annet komme vil helt klart bli langt mer høylydt enn menneskelig språk kan beskrive. Det vil ikke være noe hemmelighetsfullt over det.

 

3. Hvilke andre fysiske bevis vil ledsage Jesu annet komme?

3. Hvilke andre fysiske bevis vil ledsage Jesu annet komme?

Åp 16,18 Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden.

Svar:  ____________________
 
4. Hvem vil se Jesus når Han kommer tilbake?

4. Hvem vil se Jesus når Han kommer tilbake?

Matt 24,30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.Åp 1,7 Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham.

Svar:  ____________________

Merk:   Dette er for tydelig til å misforstås. Hver levende person, ugudelig eller rettferdig, vil se Jesus når Han returnerer til jorden. En hemmelig oppsamling, eller «henrykkelse» av Guds folk er ikke beskrevet i Bibelen.

 

5. Hvem vil være med Jesus når Han kommer i skyene?

5. Hvem vil være med Jesus når Han kommer i skyene?

Matt 25,31 Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på Sin herlighets trone.

Svar:  ____________________

Merk:   Glansen av Herrens gjenkomst vil til sammenligning gjøre glansen av en hydrogenbombe svak og ubetydelig. Ved Jesu grav så var glansen fra en engel nok til at alle vaktene falt til jorden som døde (Matt 28, 2-4). Glansen fra alle himmelens engler vil gjøre Jesu annet kommet alt for tydelig til at noen vil gå glipp av det. I tillegg til dette kommer den fantastiske herligheten til Jesus og Hans Far (Luk 9,26). Jesu annet komme vil bli som lynet som flerrer fra himmelbryn til himmelbryn (Matt 24,27).

 

6. Hva vil glansen fra Jesu komme gjøre med de levende ugudelige?

6. Hva vil glansen fra Jesu komme gjøre med de levende ugudelige?

2 Tess 1,7.8 Når Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen med Sine mektige engler. Da tar Han hevn med flammende ild over dem som ikke kjenner Gud.2 Tess 2,8 Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved Sin gjenkomst i herlighet.

Svar:  ____________________
7. Hva vil skje med de rettferdige som er døde ved Jesu komme?

7. Hva vil skje med de rettferdige som er døde ved Jesu komme?

1 Tess 4,16 Og de døde i Kristus skal stå opp først.

Svar:  ____________________
 
8. Hva skjer på dette tidspunktet med de levende og oppståtte hellige?

8. Hva skjer på dette tidspunktet med de levende og oppståtte hellige?

1 Kor 15,52.53 De døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.

Svar:  ____________________

Merk:   Ingen foruten Gud eier udødelighet (1 Tim 6,15.16). Men det vil bli gitt som en fri gave til de rettferdige ved Jesu annet komme. Deres legemer vil også bli forvandlet til himmelske, uforgjengelige legemer, likt det Jesus har (Fil 3,20.21).

 

9. Hva skjer med de rettferdige etter forvandlingen?

9. Hva skjer med de rettferdige etter forvandlingen?

1 Tess 4,17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften.

Svar:  ____________________

Merk:   Guds hellige vil møte Herren i luften. Jesus berører ikke jorden ved sitt annet komme. Han fremstår derfor ikke på jorden slik som mange tror. Hans annet komme vil bli en tilsynekomst på himmelen, ikke en tilstedeværelse på jorden.

 

10. Hvilken alvorlig advarsel kommer Jesus med i forbindelse med sitt annet komme?

10. Hvilken alvorlig advarsel kommer Jesus med i forbindelse med sitt annet komme?

Matt 24,5 For mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal forføre mange.Matt 24,24.26 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Så hvis de da sier til dere: «Se, … Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke.

Svar:  ____________________

Merk:   Satan vil etterligne Kristi annet komme ved å fremstå på jorden som et strålende vesen, og han vil forføre milliarder. Jesus har advart oss om at Han ikke vil berøre jorden i det hele tatt ved sitt annet komme, men derimot forbli i luften. De blendende forførelsene til Satan vil bli så overbevisende at de fleste mennesker vil bli forført.

 

11. Hva vil beskytte de rettferdige fra å bli forført?

11. Hva vil beskytte de rettferdige fra å bli forført?

Jes 8,20 Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.

Svar:  ____________________

Merk:   Merk: Guds folk vil ikke bli forført, fordi de vil vite ut fra studier av Guds Ord hvordan Jesus vil komme igjen (Apg 17,11). Enhver tilsynekomst som ikke samsvarer med Skriften er en forfalskning og må avvises. Jesus har advart oss.

Matt 24,25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. 

 

12. Vil det være trygt å gå å se en falsk kristus?

12. Vil det være trygt å gå å se en falsk kristus?

Matt 24,26 Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit.

Svar:  ____________________
  
13. Hva vet vi om tiden for Jesu gjenkomst?

13. Hva vet vi om tiden for Jesu gjenkomst?

Matt 24,36 Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, men bare Min Far.Matt 24,33 Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for dørene!

Svar:  ____________________

Merk:   Bare Gud vet den nøyaktige tiden for Jesus annet komme. Enhver form for datosetting er uforenlig med Bibelen. Men Jesus gjør det klart at når vi ser tegnene på Hans komme bli oppfylt (Matt 24, 4-51; Luk 21, 8-33; og 2 Tim 3, 1-8), da kan vi vite at Hans komme er veldig nær — ja rett for døren.

14. Hva vil englene gjøre ved Jesu annet komme?

14. Hva vil englene gjøre ved Jesu annet komme?

Matt 24,31 Engler … skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre.

Svar:  ____________________

Merk:   Din skytsengel (Matt 18,10) vil antageligvis være den første til å gratulere deg ved Jesu gjenkomst. For en velsignet tanke! Det er ikke noe å undres over at Bibelen kaller det annet komme for det «velsignede håp» (Tit 2,13)!

15. Siden vi lever rett før Jesu annet komme, hvordan bør vi da forholde oss til denne store og strålende hendelsen?

15. Siden vi lever rett før Jesu annet komme, hvordan bør vi da forholde oss til denne store og strålende hendelsen?

Matt 24,44 Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det.

Svar:  ____________________
 
16. Hvordan vil folk bli belønnet ved Jesu annet komme?

16. Hvordan vil folk bli belønnet ved Jesu annet komme?

Åp 22,12 «Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.

Svar:  ____________________

Merk:   Folk vil bli frelst av nåde ved tro, det er vårt liv, og ikke våre ord, som viser om vår tro er ekte (Matt 7,21-23).

17. Hva vil de ugudelige si når Jesus kommer tilbake?

17. Hva vil de ugudelige si når Jesus kommer tilbake?

Åp 6,15-17 Og kongene på jorden, de store menn, de rike menn, hærførerne, de mektige menn, hver trell og hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene i fjellene.Og de sier til fjellene og klippene: «Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?»

Svar:  ____________________

Merk:   Under dette endelige jordskjelvet, vil de ugudelige — skrekkslagne av frykt — foretrekke at klippene og fjellene faller over dem fremfor å stå uforberedt ansikt til ansikt foran Kong Jesus.

18. Hva vil de rettferdige si når Jesus kommer til syne?

18. Hva vil de rettferdige si når Jesus kommer til syne?

Jes 25,9 «Se, dette er vår Gud! Vi har ventet på Ham, og Han skal frelse oss. … Vi vil fryde oss og glede oss i Hans frelse.»

Svar:  ____________________
 
19. Hva er hovedgrunnen for Jesu annet komme?

19. Hva er hovedgrunnen for Jesu annet komme?

Joh 14,3 Skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.

Svar:  ____________________

Merk:   Den mest oppløftende grunnen til Jesu annet komme er for å hente sine barn tilbake til det strålende hjemmet som Han har forberedt for dem. Ingen flere tårer, hjertesorg eller sykdommer vil noen gang mer oppstå. Derimot vil glede og fred over all forstand råde.

20. Jesus kommer i skyene snart. Planlegger du å være klar til å ta imot Ham?

20. Jesus kommer i skyene snart. Planlegger du å være klar til å ta imot Ham?

Svar:  ____________________
TILLEGG
Den hemmelige opprykkelsesteorien er basert på åtte premisser som mange aksepterer som fakta uten at de stopper opp og undersøker påstanden. Imidlertid er vår eneste sikkerhet i at vi daglig studerer Skriften for å fastslå om tingene forholder seg slik (Apg 17,11). De åtte punktene vedrørende den hemmelige henrykkelsesteorien er følgende:1. Henrykkelsen er hemmelig.2. Henrykkelsen er usynlig.3. Henrykkelsen etterlater de ugudelige i live.4. Gud fjerner de rettferdige for å beskytte dem mot plagene.5. Jesu annet komme vil være i to trinn: (1) den hemmelige henrykkelsen, og (2) den virkelige gjenkomsten som vil bli storslått.6. Disse to begivenhetene vedrørende det annet komme skjer med 7 års mellomrom.7. Henrykkelsen vil finne sted før åpenbaringen av antikrist, som da vil forårsake plagene.8. De ugudelige vil nå få en ny sjanse til å omvende seg til Kristus.Å undersøke disse punktene fullstendig, kan vi ikke gjøre i dette begrensedetillegget, men vi skal kort kommentere hvert punkt. Punkt 1 og 2 ble dekket av studiedelen, men er tatt med på listen så den er komplett. Vær forberedt på noen overraskelser!1. Henrykkelsen er ikke stille, men derimot svært høylydt. Skriften sier: «For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.» 1 Tess 4,16. David sier: «Vår Gud kommer, og Han skal ikke tie. … en veldig storm omgir Ham.» Sal 50,3. og Jeremia sier: «Herren skal brøle fra det høye, … Han skal brøle
mektig … Han skal sette i et rop. … Den mektige røsten når ut til jordens ende.» Jer 25,30.31. Ingenting ved dette er stille! Kristus vil komme med en røst som høres over hele verden. Merk deg dette. Hvis du lever når Jesus kommer tilbake, så vil du høre Ham.2. Henrykkelsen er ikke usynlig; den vil bli sett av alle. Alle englene vil komme sammen med Jesus (Matt 25,31). En enslig engel kom til syne ved Jesu oppstandelse, og glansen fra ham var så overveldende at hele den romerske vaktstyrken falt til jorden som døde menn (Matt 28, 2-4). Tenk på den sjokkerende glansen fra alle himmelens engler! I tillegg kommer skinnet fra Jesus
(Matt 25,31) og Hans Far (Matt 16,27). Stråleglansen vil bli langt over menneskers fatteevne. Jesus legger til: «For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.» Matt 24,27. Hemmelig? På ingen måte. Faktisk så slår Bibelen dette fast ved å si: «Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham.» Åp 1,7. Vær trygg på at om du lever ved Jesu
annet komme, så vil du se Ham når Han kommer!3. Henrykkelsen etterlater ikke de ugudelige i live. De blir drept ved Herrens gjenkomst (Jes 11,4; Mal 4,1; 2 Tess 2,8).4. Gud fjerner ikke de rettferdige fra plagene, men derimot beskytter sitt folk gjennom dem (Sal 91, 5-12).5. Kristi annet komme vil ikke bli i to trinn — et hemmelig og ett som blir sett av alle. Det finnes bare ett annet komme, og det vil bli sett av hver levende person på kloden. Det finnes ikke ett eneste skriftsted som støtter teorien om et todelt annet komme.6. Den hemmelige henrykkelsen lærer at det er en 7-års periode mellom Jesu annet komme første gang og Jesu annet komme andre gang. Dette er ikke i henhold til Skriften.7. Antikrist kommer ikke til syne 3½ år etter Jesu annet komme. Han har vært aktiv i mange århundrer (1 Joh 4,3) og gjør fortsatt sitt ondskapsfulle arbeid.8. De ugudelige vil ikke få en ny anledning til å bli frelst etter Jesu annet komme. Alle syndere vil bli tilintetgjort ved Jesu annet komme. Det finnes ikke noen ny mulighet for noen etter at Jesus har kommet tilbake.

P 04 Den opprørske prinsen

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

 

Lekse 4

Den opprørske prinsenAbsalom var den flotteste og den mest utspekulerte og ambisiøse sønnen som David hadde. Bibelen sier: ”I hele Israel var det ingen som ble hyllet så mye som Absalom, som også var en vakker mann. Fra isse til fotsåle fantes det ikke noe lyte på ham.” 2 Sam 14,25.Men denne bestemte unge prinsen ønsket mer en bare folkets beundring for sitt flotte utseende. Han ønsket makt og farens trone. Han ønsket å bli Israels konge—uansett pris. Først drepte Absalom sin eldre bror Amnon, etter at Amnon hadde forgrepet seg på sin halv-søster Tamar. Amnon var Davids førstefødte sønn og arving til tronen. Så, etter at Absalom hadde vunnet tilbake farens tillit, begynte han å så tvil i hele riket om farens lederskap, dømmekraft, og rettferdighet. ”Slik stjal Absalom hjertene til Israels menn.” 2 Sam 15,6.Tilslutt slo hans onde plan ut i fullt opprør, da Absalom forsøkte å myrde sin egen far og kuppe kongeriket. David og hans trofaste menn ble tvunget til å flykte fra Jerusalem. Men etter en hard kamp noen dager etter sikret David seg tronen på nytt, og den forfengelige prinsen Absalom ble drept.En trist historie, men dette var ikke den første kongelige familiefeiden. For lenge siden, i et annet stort kongerike, ledet en lignende hendelse til det mest tragiske opprøret gjennom alle tider. Kongeriket var himmelen!

1. Hva var navnet til den opprørske prinsen i himmelen, og hva gjorde han opprør mot?

Jes 14,12 Å, at du er falt ned fra himmelen, du (Lucifer), strålende stjern1. Hva var navnet til den opprørske prinsen i himmelen, og hva gjorde han opprør mot?e, morgenrødens sønn!Jes 14,13.14 For det er du som har sagt i ditt hjerte: … jeg vil bli lik Den Høyeste.Esek 28,17 Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet.

Svar:  ____________________

Merk:   Lucifer var den mektigste og vakreste av Guds skapninger. Han var den øverste av alle englene, og ledet etter all sannsynlighet det himmelske kor. Men han tillot at hans skjønnhet fylte ham med stolthet. (Se tillegget «Satan symbolisert ved kongene i Tyrus og Babylon.»)

2. Skapte Gud en djevel da Han skapte Lucifer?2. Skapte Gud en djevel da Han skapte Lucifer?

Esek 28,15 Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble
funnet misgjerning i deg.

Svar:  ____________________

Merk:   Gud skapte en perfekt engel, som ved egen frie vilje valgte å bli en djevel. Det kan være vanskelig å forstå, men hvis vi hadde kjent Lucifer før hans fall ville vi ha elsket ham. Vi vet ikke nøyaktig hvor lenge, men Lucifer kan ha tjent Gud i lang tid før han begynte å dyrke stoltheten og bitterheten. Herren kunne ha skapt alle sine skapninger som roboter, men en robot kan ikke elske. Sann kjærlighet må være villig til å ta en risiko. Det er derfor foreldre velger å få barn, vel vitende om at noen ganger kan de velge å være ulydige. Gud tillot Satan å gjennomføre sitt opprør av forskjellige grunner. For det første, for alltid å slå fast at Gud skapte sine skapninger med frihet til å velge. For det andre, hvis Gud hadde tilintetgjort Lucifer umiddelbart etter at han begynte å spre tvil om Guds kjærlighet og styresett, så ville alle de andre intelligente skapningene for alltid sittet igjen med ubesvarte spørsmål. De kunne ha tenkt: «Kanskje Lucifer hadde rett?» Derfor ble Lucifer gitt adgang til å demonstrere de forferdelige resultatene av synden. Og til slutt, Gud ønsker ikke at Hans skapninger skal adlyde Ham kun fordi de ellers ville bli straffet. Han ønsker at vi skal adlyde ut fra kjærlighetens prinsipper, fremfor å adlyde av frykt.

3. Hva hendte til slutt?

3. Hva hendte til slutt?

Åp 12,7 Og det brøt ut krig i himmelen, Mikael og englene hans kjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet.

Svar:  ____________________

Merk:Omsider ble Lucifer og de englene som fulgte ham kastet ut av himmelen.

4. Hvilke mektige vesen arbeider under Satans kommando?

4. Hvilke mektige vesen arbeider under Satans kommando?

Åp 12,4 Og halen hans drog med seg en tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem ned på jorden.Åp 12,9 Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.

Svar:  ____________________

Merk:   Satan er så utspekulert at han var i stand til å forføre en tredjedel av himmelens engler i opprøret mot Gud. Under navnene «djevler» og «demoner» utfører nå disse falne englene Satans plan. I historien om Absalom, så ser vi at også han gjorde svært lite av sitt eget skitne arbeid. Absalom beordret sine tjenere til å utføre sin vilje.

2 Sam 13,28 Absalom hadde befalt tjenerne sine og sagt: «Følg med når Amnon blir lystig til sinns av vinen. …, skal dere drepe ham. Frykt ikke! Har jeg ikke befalt dere?2 Sam 14,30 Da sa han til tjenerne sine: «Se, åkeren til Joab er like ved siden av min. … Gå og sett fyr på den!»

5. Hvilke metoder bruker Satan i sitt arbeid?

5. Hvilke metoder bruker Satan i sitt arbeid?

Åp 12,9 Satan, han som forfører hele verden.Mark 1,13 Og Han var der i ødemarken i førti dager og ble fristet av Satan.Åp 16,14 For de er demoners ånder som gjør tegn.Åp 12,10 For anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned.Joh 8,44 Han var en morder fra begynnelsen … for han er en løgner og løgnens far.

Svar:  ____________________

Merk:   På et område har Satan en fordel fremfor Gud i kampen mellom det gode og det onde. Gud bruker bare sannhet, mens Satan bruker både sannhet og løgn i varierende kombinasjoner, for å kunne fremstille sin sak på beste måte. (Se tillegget «Forvent det uventede.»)

6. Når er djevelen farligst?6. Når er djevelen farligst?

2 Kor 11,14. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel.

Svar:  ____________________

Merk:   Akkurat som djevelen lot Absalom som om han elsket folket og bare ville deres beste, for så å kunne forføre dem. 2 Sam 15,5.6 Slik skjedde det at hver gang det var noen som nærmet seg og falt på kne for ham, så pleide han å rekke ut hånden, gripe tak i ham og kysse ham. På denne måten oppførte Absalom seg overfor hele Israel som kom til kongen for å få dom. Slik stjal Absalom hjertene til Israels menn. Satan er farligst når han fremstår som en åndelig person som jobber innenfor menigheten. (Se tillegget ”En intelligent engel.”)

7. Kjenner Satan Bibelen?

7. Kjenner Satan Bibelen?

Matt 4,5.6 Da tok djevelen … og sa til Ham: «Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg ned! For det står skrevet: Han skal gi Sine engler befaling om deg.»

Svar:  ____________________

Merk:   Djevelen er en ekspert på å sitere og forvrenge Bibelen med den hensikt å forføre folk. Derfor er det av største betydning at Guds folk kjenner Skriften og derved kan unngå å bli forført.

8. Hvem på jorden er det djevelen hater mest?8. Hvem på jorden er det djevelen hater mest?

Åp 12,17 Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd.

Svar:  ____________________

9. Hvil9. Hvilke to livsfarlige dyr bruker Bibelen for å illustrere Satan?ke to livsfarlige dyr bruker Bibelen for å illustrere Satan?

1 Pet 5,8 Vær edrue, vær årvåkne! For
deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.Åp 12,9 Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan.

Svar:  ____________________

Merk:   Både løver og slanger bruker list og avledning for å fange byttet sitt. Akkurat som djevelen kaster de seg plutselig over byttet på en brutal og likegyldig måte, uten å ense de lidelsene som de da blir ansvarlige for.

10. Hva er den eneste måten å seire over Satan på?

10. Hva er den eneste måten å seire over Satan på?

Jak 4,7.8 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere.

Svar:  ____________________

Merk:   Den beste måten å komme nærmere Gud på er gjennom bønn og bibelstudium.

11. Hvordan bekjempet Jesus djevelens angrep?

11. Hvordan bekjempet Jesus djevelens angrep?

Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: «Bort med deg,* Satan! For det står skrevet.»Ef 6,17 Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.Hebr 4,12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd.

Svar:  ____________________

Merk:   Vår eneste sikkerhet mot Satans listige forførelser er å gjøre seg godt kjent med Guds Ord slik at det hindrer oss i å synde. Den samme metoden som Jesus brukte for å nedkjempe djevelen er også tilgjengelig for oss i dag.

Sal 119,11 I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg.Ef 6,11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep.

12. Hvordan vil Satans undergang ligne på Absaloms fall?12. Hvordan vil Satans undergang ligne på Absaloms fall?

2 Sam 18,17 De tok Absalom og kastet ham i en veldig stor grøft i skogen.Jes 14,15 Men til dødsriket skal du føres ned, lengst nede i avgrunnens dyp.

Svar:  ____________________
13. Vil Satan noengang gjenoppstå for å friste Guds folk?

13. Vil Satan noengang gjenoppstå for å friste Guds folk?

Esek 28,19 Du er blitt til redsler, og for evig skal du ikke være mer.Nah 1,9 Trengselen skal ikke oppstå for andre gang.

Svar:  ____________________
14. Hvordan føles det for Gud å tilintetgjøre de ugudelige?

14. Hvordan føles det for Gud å tilintetgjøre de ugudelige?

Esek 33,11 Si da til dem: Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i det at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø, Israels hus?

Svar:  ____________________

Merk:   Det smerter Gud å måtte ødelegge de ugudelige. Faktisk så kaller Bibelen denne ødeleggelsen av de ugudelige for Hans «fremmede verk» fordi den er fremmed for Hans kjærlige natur (Se Jes 28,21).

15.Hvordan reagerte David da han fikk vite at hans opprørske sønn Absalom hadde blitt drept?

15.Hvordan reagerte David da han fikk vite at hans opprørske sønn Absalom hadde blitt drept?

2 Sam18,33 Da ble kongen dypt grepet, og han gikk opp på rommet over porten og gråt. Mens han gikk, sa han: «Min sønn Absalom, min sønn, min sønn Absalom, om bare jeg hadde vært død i ditt sted! Absalom, min sønn, min sønn!»

Svar:  ____________________

16. Ønsker du å velge å elske og tjene Ham?16. Ønsker du å velge å elske og tjene Ham?

Dette rørende eksempelet åpenbarer hvordan vår himmelske Far føler vedrørende sine fortapte barn. Ikke bare var Han villig til å dø i vårt sted; Han gikk ett skritt lenger — Han ga oss sitt største offer, sin Sønn! Gud ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Han søker desperat å frelse deg. Derfor døde Jesus i ditt sted. Mesteparten av verden har forent seg med Satan i opprøret mot himmelens Gud.

Svar:  ____________________
TILLEGG:
Satan symbolisert ved kongene i Tyrus og Babylon
I Jes 14,14-15 bruker Bibelen kongen i Babylon som symbol på Satan, og i Esek 28,11-19 symboliserer Satan kongen av Tyrus. I begge disse tilfeller vet vi at symbolikken går lenger enn til noen jordisk konge, fordi Guds beskrivelse av personen ikke samsvarer med noe dødelig menneske. Legg merke til måten Lucifer (nå kalt Satan) er beskrevet i de følgende skriftsteder:• falt fra himmelen (Jes 14,12)• var full av visdom og perfekt i skjønnhet (Esek 28,12)• hadde vært i Eden (vers 13)• kostelige steiner dekket ham (vers 13)• en salvet kjerub med dekkende vinger (vers 14)• var på Guds hellige berg (vers 14)• var fullkommen i sin ferd (vers 15)Siden kongene av Babylon og Tyrus fremviste den samme politikken og led den samme destruktive skjebnen som Satans rike vil gjøre, så brukte Gud dem til å symbolisere Satan. I realiteten er alle bibelske autoriteter enige i denne symbolikken. Dessuten har Bibelen mange andre referanser til Lucifer (se Luk 4,5.6; 10,18; Joh 8,44; 2 Pet 2,4; 1 Joh 3,8; Judas 6; Åp 12,7-9), men uten Esek 28 og Jes 14, så ville vi ikke hatt det komplette bildet.
Forvent det uventede
Mange forventer at Satan åpent skal fremstå som Guds fiende i endetiden, men dette er ikke riktig. Satan er virkelig Guds bitreste fiende, men hans strategi er å late som om han er rettferdig (Matt 24,24). Han kan fremstå som en strålende engel (2 Kor 11,13-15) og søke menneskers tilbedelse (Åp 13,12). Skriften er klar på at hans guddommelige utseende vil være så overbevisende at «hele verden» undrer seg og følger etter dyret (Åp 13,3). Snakk om tragedie! Satan vil etterligne Kristus så godt at nær sagt hele verden følger ham, mens de tror at de følger Kristus. Vil du bli forført? Ikke hvis du gir akt på Bibelens advarsler.
En intelligent engel
Satan er tilfreds med at mennesker beskriver ham som et stygt rødt vesen med flaggermusvinger, delvis menneske og delvis dyr, med splittede hover og lang hale, bærende på en høygaffel mens han fyrer i helvete. Ingenting er lenger borte fra sannheten en dette. En slik beskrivelse kommer fra gresk mytologi. Det finnes ikke antydning til slikt nonsens i Skriften. Bibelen beskriver Satan som en intelligent og meget attraktiv engel med en overnaturlig evne til å kommunisere. Han er også meget godt kjent med Skriften (Matt 4, 5-6). Djevelen er en selvutnevnt fiende av Gud, og hans mål er å sverte Guds karakter og tilrane seg Hans trone. Satan hater også deg og dine kjære, og har planer om å ødelegge deg. Denne serien vil hjelpe deg til å forstå planene hans og forhindre dem. Bare legg livet ditt trygt i Guds hender og be oppriktig om veiledning.

P 05 Det høyeste offer

 

 Lekse 5
Himmelen var fremdeles mørk nDet høyeste offerår den gamle patriarken tydelig hørte Guds stemme: «Abraham!» Han sv
arte: «Her er jeg.» Da sa Han: «Ta nå din sønn, din enbårne sønn Isak, som du elsker, og dra til Moria-landet. Der skal du bære ham fram som brennoffer på et av fjellene Jeg skal si deg.» 1 Mos 22,1.2.
Abraham begynte å skjelve når han tenkte over de sjokkerende konsekvensene av denne befalingen. Gud hadde lovet ham at gjennom Isak skulle han bli stamfar til en mektig nasjon. Alle Abrahams håp og drømmer var rettet mot denne mirakelsønnen som de hadde fått i sin alderdom. Han forstod ikke hvorfor Gud ba ham gjøre en så fremmed handling, men han hadde lært å adlyde og stole på sin himmelske Far — selv om han ikke skjønte det.Dermed vekte Abraham unge Isak og to pålitelige tjenere, og det lille følget begynte på den tre dager lange reisen til Moria. Da de nærmet seg offerfjellet, ba Abraham sine tjenere om å vente der på at han og Isak skulle komme tilbake. Så plasserte han veden på sønnens rygg, og sammen begynte de på oppstigningen til fjellet.Da Isak følte at noe var galt spurte han, «Min far!» Han svarte: «Her er jeg, min sønn.» Så sa han: «Se, ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» Abraham sa: «Min sønn, Gud vil utse for Seg Selv lammet til brennofferet.» Så gikk de to sammen. 1 Mos 
22,7.8. Når de nådde toppen av fjellet, forklarte Abraham gråtende grunnen til reisen. Villig aksepterte Isak Guds befaling. Etter den siste omfavnelsen bandt faren kjærlig sin sønn og la ham på steinalteret. Abraham løftet kniven, da ble han brått stoppet av en engel, og ble isteden befalt å ofre en vill bukk som hadde satt fast hornene sine i en tornebusk.Denne følelsesladede historien var ikke den eneste gangen en far var nødt til å ta den smertefulle avgjørelsen om å ofre sin kjære sønn.
 
 1. Hvem representerte dyret som ble ofret i steden for Isak?

1. Hvem representerte dyret som ble ofret i steden for Isak?

Joh 1,29 Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier: «Se der! Guds lam, som bærer verdens synd!

Svar:  ____________________
 
 
2. Hvorfor var det nødvendig at Jesus døde?

2. Hvorfor var det nødvendig at Jesus døde?

Rom 3,23 For alle har syndet. Rom 6,23 For syndens lønn er døden. Hebr 9,22 Uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse. 1 Kor 15,3 Kristus døde for våre synder. 1 Pet 3,18 For også Kristus led én gang for synder, den rettferdige for de urettferdige.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Bibelen er uvurderlig siden den forteller om hvordan synden kom inn i verden og hvordan den vil bli fjernet. Gud kan ikke tolerere den stygge og ondskapsfulle synden. Straffen for synd er døden. Og enda verre, da Adam og Eva syndet arvet hele den menneskelige rasen denne dødssykdommen. Guds lov og straffen for å bryte den kunne ikke endres, og dermed ble alle mennesker fordømt. Men Gud kunne ikke holde ut å bli adskilt fra sine skapninger. Så, ved en utrolig kjærlighetshandling, valgte Han å sende sin egen Sønn inn i verden for å dø for din og min skyld. Vår synd og vår dødsstraff ble lagt på Ham, og vi ble satt fri.

 
3. Hva kalles den store frelsesplanen?

3. Hva kalles den store frelsesplanen?

Åp 14,6 Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden

Svar:  ____________________
  

Merk:

Guds frelsesplan er kalt «evangeliet» som betyr «gode nyheter». Og det er virkelig de mest fantastiske nyheter som noen gang er levert til mennesker. Vår dødsstraff ble sonet av Jesus og vår skyld ble fjernet.

 

4. Hvorfor ga Gud oss et slikt fantastisk offer4. Hvorfor ga Gud oss et slikt fantastisk offer

Joh 3,16 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne.
Svar:  ____________________
  

Merk:

De sterkeste jordiske båndene er foreldrenes kjærlighet til sine barn. Når Gud Faderen var villig til å la sin Sønn lide og dø i vårt sted, så demonstrerte Han på det aller sterkeste hvor høyt Han elsker hver og en av oss.

 

5. Hva må jeg gjøre for å ha nytte av Jesu offerdød?

5. Hva må jeg gjøre for å ha nytte av Jesu offerdød?

Apg 16,31 Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst. Joh 1,12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Jesu frelsesoffer er en fri gave (Rom 6,23). Min oppgave er å tro at det er sant og ta imot den frie gaven i tro.

 

  
6.Hvordan blir jeg da tilgitt og renset?

6.Hvordan blir jeg da tilgitt og renset?

Apg 3,19 Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet. 1 Joh 1,9 Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Å bekjenne er den verbale siden ved omvendelsen. Sann omvendelse inkluderer en anger for — og flukt fra — synd (Ords 28,13).

  
7. Hva er den vidunderlige omvendelseserfaringen kalt?

7. Hva er den vidunderlige omvendelseserfaringen kalt?

Joh 3,7 Dere må bli født på ny.

Svar:  ____________________
  
Merk:
Denne erfaringen er referert til som den nye fødsel, fordi fra det øyeblikket er fortiden lagt bak. Isteden begynner vi et nytt liv, på lik linje med en nyfødt baby. Det er en fantastisk erfaring å starte et nytt liv uten en eneste flekk av skyld på rullebladet vårt.
  
8. Hvem tar bolig i hjertet hos hver gjenfødt kristen?

8. Hvem tar bolig i hjertet hos hver gjenfødt kristen?

Joh 14,17 Sannhetens Ånd, … dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Faktisk så bor Jesus selv i den kristne gjennom sin Hellige Ånd.

9. Når Jesus bor i hjertet mitt ved Den Hellige Ånd, hva vil jeg da gjøre?

9. Når Jesus bor i hjertet mitt ved Den Hellige Ånd, hva vil jeg da gjøre?

Fil 2,13 Både å ville og å virke for Hans gode vilje.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Jeg vil ønske å gjøre Hans vilje, og Han gir meg kraften til å virkeliggjøre det.

 

  
10. På hvilket grunnlag kan jeg være sikker på at min nye fødsel vil bli en suksess?

10. På hvilket grunnlag kan jeg være sikker på at min nye fødsel vil bli en suksess?

Fil 1,6 Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Jeg er trygg fordi Jesus lovte å fullføre den for meg ved sin store kraft. Frelsen hviler på Hans makt, ikke min.

 

  
11. Hvorfor feiler mennesker i sin kristne erfaring?

11. Hvorfor feiler mennesker i sin kristne erfaring?

Jes 53,6 Vi vendte oss hver til sin vei. 2 Pet 3,2 Minnes … budet fra oss, vi som er Herrens og Frelserens apostler.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Mennesker feiler ofte i å leve som en kristen fordi de aksepterer Jesus som en Frelser, men ikke som en Herre eller «Hersker» i deres liv. De fleste av oss ønsker å leve våre liv på vår egen måte. Når vi aksepterer Jesus som Herre, så overgir vi våre liv til Ham. Vi ber Ham overta styringen av våre liv, og ber Ham om å veilede oss. (Se tillegget «Engang frelst alltid frelst?»)

  
12. Hvordan kan jeg vite at Jesus aksepterer meg, og at jeg er Hans barn?

12. Hvordan kan jeg vite at Jesus aksepterer meg, og at jeg er Hans barn?

Tit 1,2 Gud, Han som ikke kan lyve, har lovt. Matt 7,7 Be, og det skal bli gitt dere.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Vi vet at Jesus tar imot oss når vi spør Ham, fordi Han ikke kan lyve. Han har lovt å ta imot oss, og Han tar imot oss — ikke fordi vi føler noe annerledes, men fordi Han har lovt det.

  
13. Hvordan vil sann omvendelse endre et liv?

13. Hvordan vil sann omvendelse endre et liv?

Joh 13,35 Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. 2 Kor 5,17 Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. 1 Joh 3,22 Vi holder Hans bud og gjør de ting som er til behag for Ham. Rom 12,2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Apg 1,8 Dere skal være vitner om Meg. Ef 6,18 Og be alltid med all bønn og påkallelse i Ånden!

Svar:  ____________________
  
14. Hvilke vidunderlige løfter følger det kristne livet?

14. Hvilke vidunderlige løfter følger det kristne livet?

Fil 4,13 Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg. Fil 4,19 Gud skal etter Sin rikdom fylle all deres trang. Mark 10,27 For alt er mulig for Gud. Joh 15,11 For at deres glede skal bli fullkommen. Joh 10,10 For at de skal ha liv, og det i overflod. Hebr 13,5 Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg. Hebr 13,6 Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Joh 14,27 Min fred gir Jeg dere.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Gud gir sitt folk følgende åtte dyrebare løfter:

• Vi kan utføre alt gjennom Jesus

• Alle våre behov vil bli tilfredsstilt.

• Ingenting vil være umulig for oss.

• Vår glede vil bli fullkommen.

• Vi vil ha et rikere liv.

• Gud vil aldri forlate eller svikte oss

• Vi behøver aldri å frykte for hva mennesker kan gjøre mot oss.

• Herren vil gi oss sin fullkomne fred. Pris Herren! Hvordan kan noe bli bedre en dette?

  
15. Vil du bestemme deg for å ta imot Jesu plan for å frelse deg, eller til å fornye denne beslutningen?

15. Vil du bestemme deg for å ta imot Jesu plan for å frelse deg, eller til å fornye denne beslutningen?

Svar:  ____________________
   
TILLEGG
Engang frelst, alltid frelst?

Kan en person gå fortapt etter at han har tatt imot Kristus som sin Frelser? Bare i Guds Ord kan vi finne et svar på dette spørsmålet. Bibelen taler for seg selv: «La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han som gav løftet, er trofast. Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger. For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder.» Hebr 10,23.24.26.Ingen plass lærer Bibelen at vårt ansvar opphører når vi blir en kristen. Guds Ord er tydelig: «For om de først har flyktet unna verdens urenheter ved erkjennelsen av Herren og Frelseren Jesus Kristus, og de så igjen blir viklet inn i disse urenhetene og underlagt dem, da er det siste blitt verre for dem enn det første. For det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn å ha kjent den for så å vende seg bort fra det hellige budet som ble overgitt til dem. Men det har gått med dem som det heter i det sanne ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Et nyvasket svin velter seg i gjørmen.» 2 Pet 2,20-22.Kristenheten hviler på mer enn en enkelt avgjørelse. Jesus sa at vår frelse er basert på den forutsetningen at vi fortsetter å adlyde i Ham. (Joh 15,4). Og apostelen Paulus sier, «Jeg dør daglig.» 1 Kor 15,31. Dette betyr at han på en daglig basis velger å fornekte seg selv og følge Jesus. Herren selv sier: «Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg.» Luk 9,23.Bibelen lærer ikke at vi kan snu ryggen til sannheten og fremdeles bli frelst. Esek 18,24 sier: «Men om en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, og han gjør etter alle de styggedommene som den ugudelige gjør, skal han da få leve? All den rettferdigheten han har gjort, skal ikke bli husket. På grunn av den troløsheten han har vist og den synden som han har gjort, skal han dø.» Paulus minner oss også om: «Derfor må den som tror at han står, passe seg så ikke han faller.» 1 Kor 10,12. Noen mennesker tror at de kan prate uten å handle. Men Jesus sier: «Ikke alle som sier til Meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn? Men da skal Jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!» Matt 7,21-23.Paulus beskriver den konstante kampen til den sanne kristne når han sier: «Vet dere ikke at alle de som deltar i et kappløp, er med og løper, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan få den! Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet. … Men jeg legger tvang på mitt legeme og holder det i trelldom, slik at jeg som har forkynt for andre, ikke selv skal bli forkastet.» 1 Kor 9,24.25.27.Å tro at så snart vi er frelst så kan vi ikke gå fortapt, er det samme som å tro at Gud tar fra oss vår største frihet — friheten til å velge. På den annen side ønsker Gud at vi skal ha visshet for at Han vil fullføre det arbeidet som Han har påbegynt i våre liv. «Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil 1,6.Vi kan være trygge på at hvis vi fortsetter å følge Ham, så vil Han fortsette å lede oss, og Han vil aldri slippe en hånd som av fri vilje er plassert i Hans. «Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.» Matt 24,13.