Category Archives: Uncategorized

Jesus møter kvinner

Jesus møter kvinner

  • Jesus viser at kvinnen hadde samme status og verdi som mennene som så på seg selv som Abrahams sønner. Han gjenopprettet kvinnen til sin rette plass i samfunnet.

    Foto: EIMB/Thinkstock

Hvordan så Jesus på kvinner? Hvordan møtte han dem og hvilket gjensvar gav de til ham?

Lukas evangelium gir oss mange svar på disse spørsmålene. Ikke mindre enn 24 ganger i Lukas så møter Jesus kvinner, og snakker med dem eller om dem.

Ord som aksepterende, følsom og bekreftende summerer Jesu innstilling til kvinner. La oss se nærmere på noen av disse.

Jesus var aksepterende

Lukas er unik blant tekster fra den her tiden fordi han beskriver følelsene og de fysiske reaksjonene hos en kvinne under hennes graviditet. Her beskrives hvordan Elisabeth og Maria, som begge var gravide møtes. «Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes» (Lukas 1:41). Dette gjentas i vers 44. Senere leser vi også om hvordan Maria viser moderlige følelser i det hun «svøpte ham og la ham i en krybbe» (Lukas 2:7).

Det er ikke mange, om noen, antikke tekster som i det hele tatt bryr seg om kvinners følelser under graviditeten eller hennes spesielle evner til å ta hånd om sitt barn. Men for Gud var det viktig at få dette med i sitt evige ord.

Jesus følte seg aldri truet når kvinner var i nærheten. Vi blir fortalt om en kvinne som kom under en middag, knelte ved Jesus, fuktet hans føtter med sine tårer og tørket dem med håret sitt (Lukas 7:36-50). Jesus tillot henne å gjøre dette uten å vise noe misnøye eller å bli flau.

Ingen «Rabbi» fra den tiden hadde til vane å inkludere kvinner blant sine disipler. Men Lukas er klar på at Jesus hadde kvinner blant sine nærmeste etterfølgere.

Kvinner tjente Jesus på mange forskjellige måter. Jesus trakk seg ofte tilbake til Marta og Marias hjem hvor han kunde hvile fra alt oppstyr (Lukas 10:38-42).

Når Lukas beskriver folkemengden som førte Jesus til Golgata skriver han også om «Jerusalems døtre» som fulgte ham og gråt for ham (Lukas 23:27-29). Og når vi kommer til selve korsfestelsen oppdager vi at mer eller mindre alle disiplene hans kom seg i sikkerhet. Men kvinnene ble igjen. De stod tyste ved korsets fot.

Også etter Jesu død, mens disiplene gjemte seg bak lukkede dører, redde for Romerne, så var det kvinnene som forberedte de velluktende oljene og salvene de skulle salve Jesu kropp med. De gjorde alle de nødvendige forberedelsene for å utføre denne kjærlighetshandlingen senere. De hadde ingen som helst anelse om hvordan de skulle flytte på den store steinen og komme inn i graven. Men de var rede til å gjøre det de kunne.

Fra første stund da Guds Sønn kom til vår verden som et hjelpeløst lite barn, til de siste timene etter hans død og oppstandelse og før hans himmelfart, så var kvinner i Jesu nærhet og tjente ham. Jesus tok imot og aksepterte deres tjenester.

Jesus var følsom

Jesus var følsom og viste forståelse for de sosiale og religiøse ulemper kvinner kjempet med, og han var villig til å lette disse byrdene. Han viste medfølelse og omtanke.

En dag var Jesus hjemme hos Peter, og Peters svigermor ble syk. I den kulturen vi snakker om her krevdes det mye for at en kvinne skulle legge seg syk og ikke utføre de tjenester som var forventet av henne. Jesus var ikke noen vanlig gjest. Som Rabbi hadde han rett til å besøke et hjem og også forvente å få de tjenester han ønsket. Men Jesus bruker ikke sin rett som Rabbi eller gjest her. Istedenfor vender han seg til Peters svigermor og helbreder henne. Han ville ikke ta imot hennes tjenester før han selv hadde tjent henne.

Ved et annet tilfelle vekket Jesus opp fra de døde sønnen til en enke i byen Nain (Lukas 7:11-17). I denne kulturen var situasjonen kritisk for en kvinne som ikke hadde noen mannlige slektninger i livet. Jesus så begravelsesfølget og kvinnen som gikk alene bak kisten. Han skjønte at det ikke fantes noen mann som kunne ta seg av kvinnen, så Jesus vekket opp den unge mannen til livet igjen.

Vi ser også tydelig i Lukas hvordan Jesus er mot fordommer og misbruk av religion mot kvinner. I Lukas kapitel 20 forsvarer Jesus kvinner mot Fariseernes grådighet. Et enda bedre eksempel på dette finner vi Lukas 13 hvor Jesus på en sabbat, i Kapernaums synagoge, helbreder en kvinne.

Synagogen var først og fremst et sted for menn, og på sabbaten var det helt fullt. Spesielt den her dagen da Jesus var på besøk (Luk 13:10-17). Jesus skulle undervise fra Guds Ord og alle forventet å høre Ordet forkynt med myndighet. Men midt i alt dette så Jesus plutselig en kvinne lengst bak i synagogen. Hun var krumbøyd og kunde ikke rette seg opp.

Jesus gjorde siden fire ting som var ekstraordinære i forhold til de gjengse kulturelle reglene på den tiden.

Først kalte han henne til seg. Han bad henne komme frem til området der hvor bare menn fikk komme. Han avbrøt undervisningen fra Guds Ord – som var noe av det helligste for en jøde på den tiden – for å betjene en kvinne.

For det andre brøt Jesus de kulturelle reglene gjennom å snakke til henne. Det finnes de som sier at det under Jesu tid fantes menn som jevnlig bad «Takk Gud for at jeg ikke ble født som hedning, en hund eller en kvinne». Legg merke til rekkefølgen i bønnen. Ikke rart hvis alle ble sjokkert da Jesus snakket med kvinnen.

Jesus brøt med kulturen på en tredje måte: Han la hendene sine på henne. Helt uhørt. Det fantes fariseere som ikke en gang kunne tenke seg å se på en kvinne, og så det som en meget stor synd om de gjorde det. Enda mer da å røre ved henne.

For det fjerde bekreftet Jesus hennes verdi som en del av det lokale samfunnet. Jesus skjønte hva de som var der tenkte, så han sa til dem: «Hyklere … løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke?» (Lukas 13:15). De var alle klar over at de brøt sabbatsreglene når de gav vann til dyrene sine. Jesus fortsatte: Denne kvinnen er mer verd enn noen av dyrene deres. Hun er ikke noe dyr. Hun er «Abrahams datter». Jesus viser at kvinnen hadde samme status og verdi som mennene som så på seg selv som Abrahams sønner. Han gjenopprettet kvinnen til sin rette plass i samfunnet.

Det er viktig at vi tar denne hendelsen til oss, for her ser vi hvordan Jesus frivillig risikerer livet sitt for en kvinne. Han ydmyket sine motstandere i deres egen synagoge gjennom å vise følsomhet, vennlighet og barmhjertighet mot en kvinne.

Jesus var bekreftende

Jesus lot kvinnene skjønne at de var smarte og hadde en egenverdi i Jesu kjærlighet. Ikke en eneste gang i de fire evangeliene nedvurderte Jesus en kvinne. Under hele sin virksomme tid var Jesus bekreftende mot kvinner.

Dessverre er det fortsatt i mange kulturer slik at man ser det som en fordel å føde en sønn foran en jente. Når en sønn er født, samles man rundt faren og gratulerer. Kvinnen som har gjort alt arbeid får veldig lite oppmerksomhet.

Men når vi leser om Jesu fødsel og hans første dager i livet, så får Maria like mye, om ikke mer oppmerksomhet som Josef. Josef forsvinner faktisk litt i bakgrunnen, og det er Maria som havner i sentrum.

Da Jesus ble 12 år tok Maria og Josef ham med til tempelet i Jerusalem (Lukas 2:41-52). Dette var Jesus sin Bar Mitzvah – han skulle ifølge loven bli en mann, og i og med det også ta aktivt del i Israels pakt med Gud. Han trengte heller ikke lenger å lytte til en kvinnes eller sin mors tilrettevisning.

Da seremonien var over drog Maria og Josef hjemover. Til sin forskrekkelse oppdaget de at Jesus ikke var med. De vendte tilbake til Jerusalem og fant etter hvert Jesus i tempelet. I Lukas 2:48 spør Maria Jesus, «Hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har vært så redde!»

Jesus som nå var en paktens sønn, en mann, kunne bare sagt: «Kvinne la meg være!». Men istedenfor sa han med kjærlighet og respekt, «Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» (Lukas 2:49).

Jesus gjorde ofte det lille ekstra ved å løfte opp kvinner som gode eksempler på tro. Jesus besøkte en gang Simon den spedalskes hjem (Lukas 7:36-50). I det de besøkende la seg til bords kom en prostituert kvinne inn i rommet. Hun knelte ned, gråt ved Jesu føtter, og lot sitt hår falle for å tørke føttene med det. Til sist salvet hun også Jesu føtter med en dyr olje. Dette var i den kulturen en sjokkerende hendelse. Alle rundt bordet visste hva slags kvinne hun var, og ventet med spenning for å se hvordan Jesus skulle håndtere situasjonen.

Jesus skjønte opplagt hvordan de tenkte: «Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: ‘Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus; du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.’» Så sa han til kvinnen: «Syndene dine er tilgitt. … Din tro har frelst deg. Gå i fred!»

Flere ganger brukte Jesus kvinner som eksempler i sine lignelser, og da var det alltid med en positiv innstilling. I Lukas 15 leser vi lignelsen om kvinnen som mistet en sølvmynt. Hva slags kvinne var det? Var det en distré kvinne som ikke kunne holde orden på pengene sine? Nei, hun var en ressursrik kvinne som var klar til å tenne lys der hvor det trengtes. Hun tente lys og lette etter mynten til hun fant den.

I Lukas 18 kommer en enke tilbake til en urettferdig dommer gang på gang. Hva slags kvinne var hun? En kvinne uten forstand som ikke skjønte når hun skulle gi seg? Nei, hun var ifølge Jesus en iherdig kvinne som kjente til loven og hennes rettigheter. Hun holdt ut til hun fikk det som var hennes rett.

I Lukas 21 finner vi Jesus og disiplene i tempelet. Disiplene ser på når folk kommer og legger sine gaver i tempelkisten. Plutselig sier Jesus – «Så dere det?» Disiplene trodde de hadde gått glipp av en skikkelig stor gave. Jesus fortsatte – «Så dere ikke hva den fattige enken gjorde?» «Jo, vi så men hun gav jo bare to små slanter.» «Dere skjønner ikke. De andre ga av sin overflod men hun gav av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.» En navnløs kvinne ble et eksempel på den generøsitet Gud forventer av oss alle.

I motsats til så mye av hva vår kultur står for i dag, så utnyttet Jesus aldri kvinner. Han klarte å snakke åpent med kvinner selv om han brøt alle kulturelle regler for sin tid. Han truet eller skremte aldri en kvinne. Han gav dem aldri noen utfordrende blikk. Han brukte aldri noe grovt eller nedvurderende språk. Han trengte ikke å gjøre slike ting for å bevise for de han møtte at han var mann.

Det er derfor jeg tror både kvinner og menn tiltrekkes av Jesus. Jesus løftet opp og bekreftet hver enkelt kvinne som han møtte. Kvinner kan i Jesus se en type mann som de ønsker at hver mann skulle være. Og menn kan i Jesus se den mannen de selv ønsker de kunne være.

Som kontrast til dagens holdning hvor nedlatenhet mot kvinner nærmest er så innebygd vår kultur og vårt språk at vi ikke en gang tenker over det, så møtte Jesus kvinner med åpenhet og aksept.

Jesus møtte kvinner med den dypeste respekt, og vi burde gjøre det samme. Kvinner har gjennom historien og i forskjellige kulturer mange ganger blitt mishandlet, og undertrykt av menn på grove og grusomme måter. I motsetning til dette viste Jesus hvordan Gud ønsker at kvinner skal møtes. I Jesus kan vi se et menneske som Gud vil at alle kvinner skal bli kjent med.

——————-

Kilder til denne artikkelen er Doug Clark, «Jesus and Women»  Enrichment Journal

Kevin Higgins, «Women in the life and Teachings of Christ  Sermon» (May 10,2005)

Er alle profeter ekte?

Er alle profeter ekte?

  • En person kan leve et godt liv og ha en utmerket innflytelse på andre, men det gjør ikke vedkommende til en profet. Kall og alle de andre testene må også passe.

    Foto: Nomadsoul1/Thinstock

 

Bruk disse bibelske testene for å avgjøre om profeten er ekte!

En profet er en person kalt av Gud til tjeneste for ham. En slik person ble kalt Nabi eller Seer. De fikk se inn i framtiden og ble vist ting som skulle skje. Å forutsi fremtidige hendelser var kun en del av profetens oppgaver. Ellers gikk oppgaven fra Gud ut på å forkynne for folket, gi råd, tilrettevisning og oppmuntring.

Bibelen advarer mot falske profeter. Den gir eksempler på både ekte og falske profeter og profetier. Også i dag, i kristen sammenheng, er det forkynnere og kirkeledere som tar seg titler. Noen kaller seg apostler og andre profeter. Hvordan skal du og jeg kunne skjelne mellom en ekte og en falsk profet? Er det mulig? Ja, Bibelen gir oss kjennetegn slik at vi kan teste ut hva som er ekte eller falskt.

I en tale om framtiden advarte Jesus to ganger om å være på vakt overfor falske profeter: «Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill… For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill» (Matteus 24:11, 24). Advares det mot noe falskt, forutsettes det også å være en ekte variant.

Paulus advarer ikke generelt mot profeter. I Efeserne kan vi lese om hensikten med gavene Kristus gav til menigheten: «Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp kunne bygges opp, inntil vi alle når frem til enhet i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket, som er fullvoksent og har hele Kristi fylde» (Efeserne 4:11-13). Disse gavene, inklusive profetgaven, skulle være i menigheten så lenge det var behov for dem. Disse gavene skulle være tilstede i menigheten, og er kjennetegn på Guds sanne menighet.

Vi ser at Paulus advarer ikke mot ekte profeter. Han utfordrer deg og meg som leser Bibelen: «… forakt ikke profetordet, men prøv alt og hold fast på det gode» (1 Tessaloniker 5:20-21). Alt som gir seg ut for å være profeti eller profet er ikke av det gode. Den onde har laget forfalskninger av Guds gode og ekte gaver. Derfor utfordres vi til å avsløre bedrag og forsøk på å føre vill. Dette var situasjonen på Bibelens tid, og det er ikke mindre aktuelt i dag. En ekte profet vil ikke undervise om noe som er i strid med Bibelens ord.

Det er fire hovedtester av en profet i Bibelen. Alle testene må passe om en skal trekke riktig konklusjon:

Test 1: «Til ordet og til vitnesbyrdet!…» (Jesaja 8:20)

En senere profet vil alltid være i harmoni med det Gud tidligere har åpenbart. Profetene talte ord fra Gud, idet de ble inspirert av Den Hellige Ånd. Han motsier ikke seg selv. Et godt eksempel på en profet som anvendte denne testen på en annen finner vi i Jeremia 28. Tanken er at Jeremia sier til Hananja: Vi får se hvilken profeti som går i oppfyllelse. Senere konfronterte Jeremia ham og fortalte rett ut at Gud hadde ikke sendt ham (Jeremia 28:15). Alvoret med en falsk profeti ser vi i vers 16, der Hananja fikk vite at han på grunn av dette skulle dø det samme året.

Når en som gjør krav på å være Guds profet består denne første testen, noe som kan kreve tid, er vi klar til å gå videre med neste test.

Test 2: «Derfor skal dere kjenne dem på fruktene» (Matteus 7:20).

Bakgrunnen for denne testen finner vi i Matteus 7:15: «Ta dere i vare for de falske profetene!…» Et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre bærer dårlig frukt. Hvilket liv lever personen, og hvilke resultater av lære og innflytelse kan vi se i menigheten? Vanligvis krever denne testen mer tid og er vanskeligere å kontrollere enn den første.

Det stilles høye krav til en som er en Guds representant. På den andre side gjør ikke den profetiske gave personen feilfri. Han eller hun er et menneske, og ikke feilfri. Det er ikke enkelte feiltrinn som avgjør denne testen, men livet vedkommende lever, og innflytelsen på enkeltmennesker og menigheten.

En person kan leve et godt liv og ha en utmerket innflytelse på andre, men det gjør ikke vedkommende til en profet. Kall og alle de andre testene må også passe. Dersom en person lærer i harmoni med Guds ord og de tidligere profetene, lever et gudfryktig og oppbyggelig liv, da kan vi konkludere at vi er klar for den neste testen.

Test 3: «… må ordet til profeten gå i oppfyllelse…» (Jeremia 28:9).

Forutsigelser er ikke hovedoppgaven til profeten, men profetene fikk i mange tilfeller åpenbaringer om framtiden. Når slike forutsigelser forelå, ville det være viktig at det ikke var i strid med tidligere budskaper. Forutsigelsene måtte gå i oppfyllelse. Her gjelder ikke annet enn at det alltid og fullt ut stemte. Noen profetier ble oppfylt i profetens egen tid, mens andre gikk i oppfyllelse senere i historien.

Profetier og løfter ble ofte gitt på betingelser (cf. Jona 3-4). Om forutsetningene og betingelsene ikke ble oppfylt, gikk heller ikke profetien i oppfyllelse. Profeten ble ikke dermed en falsk profet.

Test 4: «… bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod…» (1 Johannes 4:2).

Dette er mer enn å bekjenne sin tro på at Jesus har levd. Det er snakk om å tro det Bibelen lærer om Jesus: «…Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet» (Johannes 1:14). Ordet ble kjøtt i inkarnasjonen av Guds Sønn som menneske. Tidligere vers i Johannes 1 presenterer Ordet som Gud, Skaper, Livgiver, og Lyset. Hans fødsel, syndfrie liv, og stedfortredende død, oppstandelse og himmelfart, tjeneste som Øversteprest i den himmelske helligdom, hans annet komme, er alt nært knyttet opp til troen på at han kom i kjøtt og blod, og bekjennelsen av Jesus som Herre og Frelser. Profetens liv må samsvare med en slik bekjennelse. «For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod…» (2 Johannes 7).

Andre kjennetegn

Disse fire bibelske kjennetegn er tilstrekkelig i seg selv til å teste hvem som er en sann profet og hvem som er falsk. I tillegg til disse hovedtestene, finnes det noen kjennetegn en skulle merke seg. Plassen tillater meg ikke å gå i detaljer her, men la meg kun nevne kort: a) Fysiske manifestasjoner, b) Timingen, c) Trygg og fryktesløs opptreden, d) Høyt åndelig nivå, e) Praktisk natur. Ikke alle disse kjennetegn var nødvendigvis tilstede samtidig. Disse forholdene skal en ikke tilskrive den samme betydning som de fire bibelske hovedtestene.

Noen profetier er gitt i symbolikk, men kan forstås ved å bruke bibelske tolkningsprinsipper. Ikke bare må vi avvise det falske, men utfordringen for oss ligger i å oppdage og følge det ekte.

«… Vær tro mot Herren deres Gud, så skal dere stå støtt! Vær tro mot profetene hans, så skal dere ha lykken med dere!» (2 Krønikebok 20:20).

 

Artikkelen hentet fra Syvendedags Adventistkirken

Pavemakten og USA rekker hverandre hånden

Av: Daniel Pel

 

Når protestene forstummer, har Bibelen profetert om et samarbeid mellom Pavekirken og USA.

 

handshake_fullarticle

Foto: Niyazz/Thinkstock

Pave Frans og biskop Mounib Younan, leder i Det lutherske verdensforbund, undertegnet en felleserklæring den 31. oktober, 2016, der katolikker og lutheranere lovte å føre dialog for å fjerne gjenstående hindringer på veien mot full enhet. Erklæringen ble undertegnet under den økumeniske bønnegudstjenesten som ble holdt i Lunds Lutherske katedral den første dagen av pavens besøk i Sverige.

 

Felleserklæringen hevder at «vår felles tro på Jesus Kristus og dåpen krever en daglig omvendelse, som innebærer at vi legger til side historiske uoverensstemmelser og konflikter, og trer inn i forlikelsens tjeneste.» Dokumentet favner en rekke trosbaserte samfunn: «Vi uttrykker vår takknemlighet til våre brødre og søstre, som er til stede forenet i bønn, og representerer forskjellige kristne verdenssamfunn og fellesskap. Vi forplikter oss til å bevege oss fra konflikt til enhet (communion).»

 

Det er ingen tilfeldighet at dokumentet ble undertegnet den 31. oktober, 2016 – på reformasjonsdagen. Den 31. oktober, 1517, naglet Martin Luther sine berømte 95 teser til kirkedøren i Wittenberg. Luther kom bl.a. med et frimodig utspill mot Pavekirkens avlatshandel. «Sola Scriptura» var reformasjonens motto – «Skriften alene». Roms tradisjoner hadde skygget over de hellige sannhetene i Guds ord. Ritualer og former, der kraften til frelse ble underlagt Romerkirken, erstattet en enkel tro på Jesus Kristus.

 

Doktrinært har ikke Romerkirken forandret seg mye fra Reformasjonens tid. Men det har skjedd en endring. Protestantismen protesterer ikke lenger. I stedet opplever vi en nedtoning av forskjeller og det oppfordres til enhet, slik vi nylig har vært vitne til i Sverige.

 

Populariteten til den nåværende paven er overveldende. Han fremstår som hele verdens hyrde – ikke bare Romerkirkens. Som aldri før i historien har vi vært vitne til hvordan religiøse ledere flokker til paven i Rom og søker enhet. Paven har også aktivt nådd ut til verdens politiske arena. I september 2015 holdt pave Frans sin historiske tale i kongressen i Amerika. Det er bemerkelsesverdig at et land som er grunnlagt på protestantiske verdier tyr til paven i Rom for åndelig og politisk veiledning.

 

Bibelen profeterer om pavekirken og USA

Bibelens profetier forutsier at det som kjennetegnet den Romerske kirke i fortiden, vil kjennetegne dens makt i framtiden. I Johannes Åpenbaring, kapittel 13, leser vi om et dyr som stiger opp av havet. Et dyr i Bibelens profetier er et bilde på et rike eller en makt (Daniel 7:17). Alle kjennetegnene på dyret i Åpenbaringen 13 peker tydelig på Romerkirken. Anerkjente bibelgranskere og reformatorer, som Wyclif, Tyndale, Cranmer, Bunyan, Whitfield, Spurgeon, Edwards og Sir Isaac Newton, identifiserte pavedømmet som Bibelens Antikrist.

 

Ifølge profetien i Åpenbaringen 13 skulle dyret få en maktperiode på 42 profetiske måneder (Åpenbaringen 13:5). Hvis man følger det bibelske fortolkningsprinsippet om at en dag i profetien tilsvarer et år i virkeligheten (4 Mosebok 14:34 og Esekiel 4:6), ser vi på en tidsramme på 1260 år. I 538 e.Kr. fikk paven politisk makt, og kirke og stat var forenet. Dette innledet en brutal tid for det europeiske kontinentet – 1260 år med forfølgelse og blodsutgytelse. Å ikke delta i messen, å bekjenne sin synd direkte til Jesus i stedet for til presten, eller bare det å eie en bibel, stemplet deg som en fiende av kirken. Millioner mistet livet fordi deres tro og overbevisning gikk på tvers av Romerkirkens. Dette var mulig fordi kirken hadde knyttet seg til Europas konger og dermed kunne utøve militær makt. I 1798 tok dette slutt, da Napoleon sendte sin hær til Rom, avskaffet pavedømmet og tok paven til fange.

 

Verden ser ut til å ha bevegd seg inn i en ny tidsalder. Men hvorfor er det så viktig å minnes historien? Åpenbaringsboken forutsier at det som har vært skal komme tilbake. 

På slutten av den profetiske 1260-års perioden, som fører oss gjennom den mørke middelalder, får vi møte et nytt dyr. Det er en annen makt som står frem, annerledes enn den første. «Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage» (Åpenbaringen 13:11).

Det første dyret kom opp fra havet (Åpenbaringen 13:1), mens det andre steg opp av jorden. Ifølge Bibelens profetier er havet et bilde på folkemasser (Åpenbaringen 17:15). Romerkirken sto fram i et befolket område, mens det lammelignende dyret skulle stå fram i et mindre befolket område.

 

At dyret lignet på et lam sier mye. I Åpenbaringen nevnes ordet «lam» 27 ganger. I alle referanser, utenom denne, henviser det til Jesus. Vi er med andre ord vitne til en kristen nasjon, som vokser fram i et lite bebodd område, på slutten av 1260-års perioden, altså omkring 1798.

 

Det er også interessant å legge merke til at det første dyret hadde kroner på hornene sine (Åpenbaringen 13:1) – et bilde på Pavedømmets makt over kongene i Europa. Det andre dyret hadde ikke kroner. Vi er vitne til en nasjon uten monarki. Alle kjennetegnene peker i retning av USA. En kristen nasjon, uten pave eller konge, ble et tilfluktssted for de som var forfulgt i den gamle verden.

 

Pavekirken og USA skal samarbeide

Men ifølge profetien skulle nasjonen forandre seg og tale som en drage. Den skulle blåse liv i makten til det første dyret. «All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget» (Åpenbaringen 13:12). Det utenkelige forutsies: En protestantisk nasjon, der kirke og stat er adskilt, vil utøve religiøs makt. Profetien fortsetter: «Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde» (Åpenbaringen 13:15).

 

Interessant språkbruk – «dyrets bilde». Et bilde er noe som ligner på originalen – som en sønn som ligner faren på en prikk, eller ditt eget speilbilde. I framtiden vil vi være vitne til et bilde av dyrets makt – slående likt hva vi har sett i historien. Det som forårsaket forfølgelsen i fortiden, vil forårsake forfølgelsen i framtiden – en uhellig allianse av kirke og stat som undertrykker samvittighetsfriheten. Romerkirken vil på nytt gjøre krav på tilbedelse, og verdens politiske makter vil støtte henne. Det ble blåst liv i dyrets bilde – Romerkirkens makt vil vekkes til live. De politisk/religiøse maktene forsøker desperat å skape en falsk etterligning av Guds handlemåte.

 

Hva er det første vi lærer om menneskeheten i Første Mosebok? «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem» (1 Mosebok 1:27). «Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning» (1 Mosebok 2:7).

 

Sekulær makt vs. Åndens kraft

Livspust, bilde, liv – kjente uttrykk, ikke sant? Man kan se hvor Åpenbaringsboken har hentet uttrykkene fra. I Første Mosebok har vi den sanne versjonen, mens Åpenbaringsboken beskriver en falsk etterligning. Gud blåser sitt liv i oss. Han holder oss i live. Jesus ønsker å ånde Den Hellige Ånd på oss, som han gjorde med disiplene: «Så åndet han på dem og sa: ‘Ta imot Den Hellige Ånd’» (Johannes 20:22).

 

Det store spørsmålet er: Hvem vil vi være lojal mot? Menneskelige makter, politiske eller religiøse, som søker etter verdensherredømme, eller vår skaper og frelser, Jesus Kristus, som tok våre synder på seg for å sette oss fri? Det ene leder til fangenskap, den andre til frihet. Det ene lover verdslig makt, den andre gir oss Den Hellige Ånd – en kraftkilde til å leve et nytt liv.

 

Trenger du en fornyelse i ditt åndelige liv? Tiden er inne for å be vår himmelske far om å blåse nytt liv i oss. Idet verden følger undrende etter dyret (Åpenbaringen 13:3), ser Jesus etter et folk som ber om å bli fylt av Ånden. Vi går tidsaldrenes høydepunkt i møte – og det er bare et åndedrett unna.

 

Studer videre «USA i profetiene»

EU i profetien

 

PROFETIEN OM EUROPAS FREMTID

Utgitt av Norsk Bibelinstitutt
www.norskbibelinstitutt.no

Forfatter: Alf Lohne
.
globe_europe_large2Dette er en profeti som fører helt ned til vår egen tid, og som viser hva vi går i møte. Bibelen gir oss grunn til å se lyst på fremtiden: «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter» (2 Peter 1:19).

Ifølge dette gjør vi vel i å akte på profetiene i Bibelen. De er som et lys som skinner på et mørkt sted. De veileder oss og oppmuntrer oss inntil vi når Guds rike.

Jesus fortalte en gang disiplene om store begivenheter som skulle hende blant nasjoner og folkeslag. Mens han snakket om dette, kom han med noen underlige kommenterer om å lese profeten Daniels bok. «Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser!» (Matteus 24:15).

Rett før dette fortalte Jesus om tegnene som viser at hans gjenkomst er nær. Han nevner bl.a. at evangeliet skal forkynnes til alle folkeslag. Og så sier han altså at vi må se til å forstå det profeten Daniel har talt om. 

Dette betyr at vi finner noen profetier i Daniels bok som er spesielt interessante for oss. Disse profetiene handler om en rekke forhold som utspiller seg i dag og som opptar tenkende mennesker.

 

En profetisk drøm

En av disse profetiene finner vi i kapittel to i Daniels bok: «I sitt andre regjeringsår hadde Nebukadnesar drømmer som gjorde hans ånd urolig, og han fikk ikke sove. Kongen lot da kalle til seg spåmennene, åndemanerne, trollmennene og kaldeerne, for at de skulle fortelle kongen hva han hadde drømt. De kom og trådte fram for kongen» (Daniel 2:1-2).

Kong Nebukadnesar, som hersket i Babylon ca. år 600 f. Kr., hadde altså en drøm som gjorde et sterkt inntrykk på ham.

De fleste drømmer har vel ingen betydning, men denne gangen var det annerledes. Den var viktig nok til å bli skrevet inn i Bibelen, og som vi skal se, inneholdt den en bemerkelsesverdig profeti.

Drømmen gjorde så sterkt inntrykk på kongen at han ikke fikk sove lenger. Men selve drømmen hadde han glemt da han våknet. Han forsto det var noe spesielt, noe av betydning, men det var umulig for ham å gjengi hva det var.

Vismennene og drømmetyderne drøftet saken med kongen. Selv om de sa at de var rede til å tyde drømmen, var de helt klare på at de først måtte få vite hva Nebukadnesar hadde sett. Hvis ikke han selv kunne det, var oppgaven umulig for dem å løse.

Da ble den despotiske kongen «harm og meget vred,» står det. I raseri befalte han at alle Babylons vismenn, og alle hans ledende menn, skulle drepes. 

Blant de ledende menn i landet var også den gudfryktige unge Daniel og hans tre venner. De var deportert til Babel som jødiske krigsfanger, men deres evner og klokskap førte dem til ledende stillinger i landet. Og fordi de hørte med til de ledende embetsmenn, rammet kongens befaling også dem.

 

Gud griper inn 

Beretningen forteller videre at disse fire unge mennene straks søkte Gud og ba om hans hjelp. Som svar på denne bønnen fikk Daniel om natten et syn som viste ham hva kongen hadde drømt. Gud åpenbarte også for Daniel hva drømmen betydde.

Det varte ikke lenge før Daniel ble ført inn for kong Nebukadnesar for å fortelle hva han visste. Noe av det første Daniel sa til kongen, var: «Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre mens du hvilte på ditt leie» (Daniel 2:28).

Legg merke til innledningen. Daniel roste ikke seg selv og sin kunnskap. Han ga hele æren til Gud og sa at Gud åpenbarer hemmeligheter. Dernest sa Daniel at gjennom drømmen har Nebukadnesar fått vite hva som skal skje i de siste dager.


Og så fortalte Daniel hva kongen hadde drømt og hva det hele betød. «Konge, du så i synet 
en veldig billedstøtte. Det var en meget stor billedstøtte, og den skinte med strålende glans. Den stod like foran deg og var et fryktinngytende syn. Billedstøttens hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og hoftene av kobber, benene av jern, føttene dels av jern, dels av leire» (Daniel 2:31-33).

Videre sa Daniel: «Mens du stod og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da knustes på én gang både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassene om sommeren, vinden tok det så det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet billedstøtten, ble til et stort fjell som fylte hele jorden» (Daniel 2:34-35).

Slik sluttet synet. En stein som ikke var kastet med hender, rammet bildet på føttene og knuste det, mens steinen selv ble til et fjell som fylte hele jorden. 

La oss lese videre og se hva denne drømmen betyr: «Konge, du er kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket og makten og styrken og æren! Menneskenes barn, overalt hvor de bor, markens dyr og himmelens f
ugler – alle har han gitt i din hånd og gjort deg til 
herre over dem. Du er hodet av gull» (Daniel 2:37-38).


Først beskrev Daniel Nebukadnesars mektige Babylon, og så sa han: «Du er hodet av gull». 
Det edleste av metallene var brukt som symbol på Babylon som kong Nebukadnesar hersket over.

Og Babylon var virkelig et gullrike. Ruinene i dag taler sitt tydelige språk om Babylons ufattelige rikdommer og storslåtte prakt. Det er som om historieskriverne overgår hverandre i å beskrive Babylons hengende hager, gullkledde avgudsbilder, skjønne templer og store palasser. 

Hovedstaden var omgitt av en mektig mur. Den var 117 m høy og 27 m bred. Et firspann med hester kunne snu oppå den. De hengende hager som ble regnet som et av verdens sju underverker, gjorde at byen kunne tåle en mangeårig beleiring. Nebukadnesar trodde sikkert, som vår tids diktatorer, at hans rike skulle bestå gjennom lange tider. Vi husker f.eks. Hitlers ord om det tyske tusenårsrike.

På en av søylene i Babylon har man funnet denne inskripsjonen: «Måtte du stå evinnelig!» Men hva sa profeten?

La oss lese: «Men etter deg skal det oppstå et annet rike, ringere enn ditt, og så et tredje rike, av kobber, som skal herske over hele jorden. Deretter skal det komme et fjerde rike, som skal være sterkt som jern. Likesom jernet knuser og sønderslår alt, så skal dette riket, som knusende jern, slå i stykker og knuse alle de andre rikene» (Daniel 2:39-40).

Brystet og armene av sølv betød at etter Babylon skulle det komme et annet rike – ringere enn Babylon, slo Daniel fast.

Det medo-persiske riket overtok herredømmet da Babylon falt i 538 f. Kr., ca. 65 år etter at profetien var uttalt. Medo-Persia var like stort eller til og med større, men kunne ikke måle seg med Babylon i rikdom og luksus. Medo-Persia hadde heller ikke den forholdsvis høye kultur og sivilisasjon som gullriket Babylon hadde. På mer enn én måte var det et ringere rike, på samme måte som sølv er ringere enn gull.

Men heller ikke «sølvriket» Medo-Persia skulle bestå. Det hadde makten i ca. 200 år. Buken og hoftene av kobber betød at et tredje rike skulle komme. Dets storhet fremgår av profetens ord om at det skulle herske over hele jorden.

Det greske verdensriket som fulgte, kjennetegnes også på dets veldige utstrekning. Under Aleksander den store ble herredømmet utvidet til ikke bare å omfatte Makedonia, Grekenland, Det persiske rike og Egypt. Keiser Aleksanders makt strakk seg til og med helt til India. Det greske eller hellenske riket ble det største og mektigste opp til sin tid.

Men heller ikke Aleksanders drømmer om et bestående gresk verdensrike skulle oppfylles. Vi leste at benene av jern symboliserte et fjerde rike – sterkt som jern. Det skulle knuse og sønderslå de andre rikene.

Det er ingen tvil om at den fjerde makten er den som historieskriveren Gibbon så betegnende kaller «jernriket Rom».

LegsToFeet1Romerrikets historie oppfyller den korte, men likevel klare beskrivelse i Daniels profeti. Gjennom hard og ubønnhørlig krig ble land etter land knust inntil Rom sto som ubestridt seierherre ved Middelhavet og i Vest-Europa. Ved begynnelsen av den kristne æra sto romerske legioner bak uttrykket «Pax Romana» – romersk fred. Rom ble større og sterkere enn noen av sine forgjengere. Det ble som profetien sa, jernriket som knuste og sønderslo til
det selv hadde makten.

Men Daniel gikk videre i sine forutsigelser: «Men når du så at føttene og tærne var dels av pottemakerleire, dels av jern, så betyr det at riket skal være et delt rike. Det skal ha noe av jernets styrke i seg, ettersom du så at jern var blandet med leiren. Og det at tærne på føttene var dels av jern, dels av leire, det betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del svakt» (Daniel 2:41-42).

Ifølge disse tekstene, symboliserer føttene av jern og leire delingen av Romerriket. Det skulle ikke som de andre, følges av et nytt verdensrike, men spaltes opp i deler som ikke henger sammen, liksom jern og leire ikke kan blandes. Slik gikk det også. Umoral og luksus undergravde Rom innenfra, og utenfra splittet folkevandringen det store Romerriket. Siden fremsto Europa, delt opp i en rekke sterke og svake nasjoner. Slik som profeten sa det skulle gå, slik vitner historien at det også gikk. Men hva skjer videre? Sier profetien noe om det?
.
Et splittet Europa

Vi leser: «Og når du så at jernet var blandet med leire, så betyr det at de skal blande seg med hverandre ved giftermål. Men de vil likevel ikke holde sammen, likesom jern ikke blander seg med leire» (Daniel 2:43).

Dette er en svært bemerkelsesverdig del av profetien. Den har også en spesiell betydning i våre dager. Her står det at man prøver å få føttene og tærne (Europa) til å henge sammen ved hjelp av giftermål. Men det skal ikke lykkes. De skal «likevel ikke holde sammen», sier profetien.

Man har virkelig forsøkt å knytte rikene i Europa sammen ved ekteskapsinngåelser, som profetien forutsa. Før den første verdenskrig ble kong Christian IX av Danmark og dronning Victoria av England kalt «besteforeldre» til de kronede herskere i Europa. De var knyttet sammen gjennom ekteskap. Men Bibelen sa at de likevel ikke skulle holde sammen.

Den første verdenskrig beviste sannheten i disse ordene.

hitler1Keisere, diktatorer og herskere har prøvd å tilrane seg verdensherredømmet. Det er nok å nevne navn som Karl den store, Ludvig XIV, Napoleon, keiser Wilhelm, Adolf Hitler.

Det så ut som om det skulle lykkes for dem å samle Europa under ett styre, men profetien sto i veien. De skal «likevel ikke holde sammen». Det er Guds urokkelige ord om nasjonenes skjebne i Europa. Vår egen tid viser på en forbausende detaljert måte hvordan profetien er oppfylt og oppfylles.

Men hva skal skje videre? La oss lese: «Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet» (Daniel 2:44).

Legg merke til ordene: «I disse kongers dager». Etter at Rom er delt, og etter at man forgjeves har forsøkt å samle Europa til ett; da skal himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges.

stone1«Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender. Og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. – Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den» (Daniel 2:45).

Hittil har alt som profetien forutså, gått i oppfyllelse. De fire store verdensrikene fremsto og gikk til grunne som Daniel sa. De var Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Rom. Det siste ble delt i svake og sterke nasjoner. Noen har prøvd å samle dem, men forgjeves. Guds ord sa jo at de i lengden ikke skulle holde sammen.

Det neste som skal skje er at den siste delen av drømmen oppfylles. En stein som ikke var revet løs av mennesker, knuste hele bildet. Og steinen ble til et fjell som fylte hele jorden. 

Det betyr at Guds rike skal opprettes. Det er det neste verdensrike, og det skal opprettes i disse dager – i vår tid. Like sikkert som hele profetien ellers er oppfylt, vil også den siste delen oppfylles.

Jesus Kristus kommer som Kongenes konge og Herrenes herre. Hans rike skal stå fast i all evighet. Det riket ønsker jeg å tilhøre. Hva med deg?

Alf Lohne

 

P 01 Årtusenenes mann

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

 Lekse 1
Det mektige Babylonske Årtusenenes mannriket var overdådig og prangende, men allikevel så funderte kong Nebukadnesar fra sin kongelige seng på rikets fremtid. Hvor lenge ville denne gylne æraen vare, og hvordan ville det gå med hans mektige imperium når han var borte? Med disse turbulente spørsmålene i tankene falt han endelig i søvn. 
Den natten fremstod en livaktig statue av en mann, sammensatt av flere metaller, i et panorama av farger som var ulikt alt annet som han hadde erfart. Med ett byks var han ute av sengen og mens det dekorerte sengeteppet ble slengt til side ropte han til livvaktene sine: ”Tilkall alle magikere og astrologer umiddelbart. Jeg må få vite tydningen av denne drømmen!” Kongens vise menn ble kommandert ut og ført frem for den frustrerte monarken, og kongen sa til dem: «Jeg har hatt en drøm. Jeg er urolig til sinns og ønsker å forstå drømmen.» Dan 2,3. En av de falske profetene utbrøt umiddelbart: «Fortell tjenerne dine drømmen, så skal vi fortelle
deg tydningen.» Men som det så ofte skjer med drømmer, så hadde detaljene allerede blitt ganske tåkelagt i Nebukadnesar’s sinn.Disse mennene hadde hevdet at de hadde guddommelig innsikt, men kongen var begynt å dra i tvil deres evner i så måte. Følgende ville være den perfekte test: «Hvis dere forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere få rike gaver og stor ære av meg,» sa kongen til sine rådgivere, «men hvis dere ikke forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere hugges i biter, og husene deres skal legges i grus!»Magikerne og astrologene hadde ikke noe annet valg enn å innrømme at de var maktesløse i å tyde kongens drøm uten først å ha hørt denne. Rasende over disse hyklerne befalte kongen at alle Babylons vismenn skulle samles for å henrettes. Imidlertid hadde
Herren fortsatt en person i Babylon som kunne forklare drømmen om den gigantiske årtusenets statue.
 
1. Hvorfor ga Gud den babylonske kongen denne drømmen?

1. Hvorfor ga Gud den babylonske kongen denne drømmen?

Dan 2,28 Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter, og Han har gjort kjent for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager.

Svar:  ____________________

 

Merk:   I denne drømmen om statuen av forskjellige metaller åpenbarte Gud fremtiden gjennom de kommende årtusener, og viste fremvekst og fall av alle verdensriker som ville ha direkte påvirkning for Hans folk.

2. Når kongens rådgivere sviktet i å åpenbare og forklare drømmen, hva var da Nebukadnesars befaling?

2. Når kongens rådgivere sviktet i å åpenbare og forklare drømmen, hva var da Nebukadnesars befaling?

Dan 2,12 På grunn av dette ble kongen … Han gav befaling om å utrydde alle de vise mennene i Babylon.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Babylons astrologer og magikere hevdet å ha overnaturlige krefter, men når de ikke kunne åpenbare drømmen for kongen, viste de seg som kraftløse hyklere. Hvis kongen hadde husket drømmen, ville de ganske enkelt ha produsert en oppdiktet tydning. I sinne befalte Nebukadnesar at alle vismennene skulle drepes — til og med de som ikke var tilstede. Blant de som ikke var tilstede ved det første møtet med kongen, var en gudfryktig fange med navnet Daniel, som nylig hadde blitt opplært til tjeneste for kongen.

3. Når Daniel fikk høre om dødsdekretet, hva ba han da kongen om, og hva fortalte han sine venner?

3. Når Daniel fikk høre om dødsdekretet, hva ba han da kongen om, og hva fortalte han sine venner?

Dan 2,16 Så gikk Daniel inn og bad kongen om å gi ham tid, så han kunne forklare tydingen for kongen.Dan 2,17-18. Deretter gikk Daniel til huset sitt og gjorde beslutningen kjent for vennene sine, Hananja, Misjael og Asarja, for at de skulle søke barmhjertighet fra himmelens Gud når det gjaldt denne hemmeligheten.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Daniel ba kongen om litt tid og lovte at han ville åpenbare drømmen og dens tydning. Kongen, som fortsatt var desperat etter å få vite betydningen av sin drøm, imøtekom Daniels bønn. Så henvendte han og vennene hans seg til den eneste Kilden som kunne åpenbare kongens drøm. De bad til himmelens Gud.

4. Når Herren åpenbarte drømmen for Daniel, til hvem ga da Daniel ære og pris?

4. Når Herren åpenbarte drømmen for Daniel, til hvem ga da Daniel ære og pris?

Dan 2,23.23 Jeg takker og priser Deg, mine fedres Gud. … Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Tilblivelse og fall av verdensriker kan se ut som menneskers verk, men Daniels bønn og lovprising åpenbarer tydelig en sentral guddommelig inngripen. Ingenting skjer som Gud ikke allerede er klar over, og har tillatt. Noen ganger forstår vi kanskje ikke hva som skjer i verden i dag, eller hvorfor, men det er en trøst at Gud fortsatt styrer. Bare Daniel kunne åpenbare drømmen for kongen, men han gir tydelig æren til Han som har åpenbart drømmen for ham — himmelens Gud.

5. Hvilke to objekter var det Daniel sa at kongen hadde sett i sin drøm?

5. Hvilke to objekter var det Daniel sa at kongen hadde sett i sin drøm?

Dan 2,31 Du så, konge, og se! Det var en stor billedstøtte!

Dan 2,34 Mens du så på dette, ble en stein slått løs, men ikke av hender.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det første som kongen så var en stor statue laget av følgende materialer:

1. Hodet var av gull.
2. Brystet og armene var av sølv.
3. Magen og lårene var av bronse.
4. Leggene var av jern.
5. Føttene var av jern og leire.

Deretter så kongen en stein som hadde blitt revet løs uten hender. På dette tidspunktet, utenfor enhver tvil, satt kong Nebukadnesar som trollbundet på kanten av sin trone. Daniel hadde gjenfortalt drømmen nøyaktig slik som Gud hadde åpenbart for ham. Nå ventet kongen i spenning på å få høre tydningen. Daniel gikk over til å legge frem tydningen slik som Herren hadde åpenbart det for ham, og vi
gjør vel i å motta den slik som Han har åpenbart. Den eneste sikre måten å tolke Bibelen og profetier på, er å la Bibelen forklare seg selv.

6. Hva representerer hodet av gull?

6. Hva representerer hodet av gull?

Dan 2,38. Du er dette hodet av gull.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Kongen ble ansett som rikets overhode. Dette er grunnen til at Nebukadnesar representerte Babylon, imperiet som profetien begynner med. Neo-Babylon regjerte verden fra 612 – 539 f.Kr. som et av de mektigste riker i oldtiden — ett som tydelig kunne bli beskrevet som hodet av gull. Legg merke til at profetien starter på Daniels tid.

7. Ville det Babylonske riket være evigvarende?

7. Ville det Babylonske riket være evigvarende?

Dan 2,39. Men etter deg skal det oppstå et annet rike, dårligere enn ditt.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Babylons regjering ville ikke vare i all tid. Suksessrike kongedømmer underlagt Babylon ville regjere etter hvert. Akkurat slik som sølv er lavere rangert enn gull, slik ville kongedømmene som fulgte etter Babylon være mindre glansfulle. Ledet av Kyros i 539 f.Kr., inntok Medo-Persia Babylon og forvandlet den til ruiner. Mederne og Perserne var verdensherskere fra 539 – 331 f.Kr. I deres regjeringstid måtte all skatt betales i sølv.

8. Hvilket metall representerer kongeriket som etterfølger Medo-Persia?

8. Hvilket metall representerer kongeriket som etterfølger Medo-Persia?

Dan 2,39 Så skal det komme et tredje rike, som er av bronse. Det skal herske over hele jorden.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det greske bronseriket inntok herredømmet når Aleksander den store beseiret mederne og perserne i slaget om Arbela i 331 f.Kr., og grekerne beholdt makten til omkring 168 f.Kr. Greske soldater ble kalt ”bronsebelagt” fordi deres rustninger var av bronse. Legg merke til hvordan de etterfølgende metaller i statuen er av redusert verdi, men allikevel av større varighet enn de tidligere.

9. Hvilket metall representerer det fjerde kongeriket?

9. Hvilket metall representerer det fjerde kongeriket?

Dan 2,40 Det fjerde riket … skal være sterkt som jern.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det romerske jernriket beseiret grekerne i 168 f.Kr. og hersket over verden inntil romerne ble beseiret av østgoterne i 476 e.Kr. Romerriket er det riket som regjerte når Jesus Kristus ble født. Legg merke til hvordan Daniel forutsa 1.000 år av verdenshistorien med eksakt nøyaktighet. Tilblivelse og fall av de fire verdensrikene — Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Rom — er tydelig forutsagt i Bibelen, og bekreftet av historien.

10. Hva ville skje etter det romerske imperiets fall?

10. Hva ville skje etter det romerske imperiets fall?

Dan 2,41.42 Slik skal riket være delt. … På samme måten som tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, slik skal riket dels være sterkt og dels skrøpelig.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Når det romerske riket begynte å smuldre bort i 476 e.Kr., så ble den ikke overtatt av en annen verdensmakt. Isteden hærtok barbariske makter det romerske riket og delte det — akkurat slik som Daniel hadde forutsagt. 10 av disse stammene utviklet seg til det moderne Europa. Det var østgoterne, visigoterne, frankerne, vandalene, alemannerne, sueverne, anglo-sakserne, herulerne, lombardene og
burgunderne. Syv av disse eksisterer fortsatt i Europa. For eksempel ble anglosakserne til England, frankerne ble Frankrike, alemannerne ble Tyskland, og lombardene ble Italia.

11. Ville disse rikene noen gang lykkes i å forenes?

11. Ville disse rikene noen gang lykkes i å forenes?

Dan 2,43 Slik du så jernet blandet med leire, slik skal de blande seg ved menneskers sæd. Men de skal ikke henge fast til hverandre, slik jernet ikke blander seg med leire.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Gjennom giftermål, allianser og traktater har mennesker ikke lykkes med å forene det europeiske kontinentet. Gjennom historien har ledere som Karl den store, Napoleon, Keiser Wilhelm, Mussolini, og Hitler kjempet for å bygge et nytt Europeisk rike; men disse Skriftens ord har stoppet hver eneste som har forsøkt å bli verdenshersker. Åpenbaringen kapitel 13 forteller oss at det vil bli gjort et nytt forsøk på å etablere en verdensreligion, men Daniels profetier presiserer klart at verden vil forbli politisk delt resten av denne jordens historie.

12. Hvem vil opprette det endelige riket?

12. Hvem vil opprette det endelige riket?

Dan 2,44. I disse kongenes dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri i evighet skal bli ødelagt.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det neste store universelle kongedømme vil bli det himmelske riket som er beskrevet i Matt 25,31-34.

13. Hva gjør steinen med de andre verdensrikene?

13. Hva gjør steinen med de andre verdensrikene?

Dan 2,34.35 Mens du så på dette, ble en stein slått løs, men ikke av hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem i småbiter. … Steinen som hadde truffet billedstøtten, ble til et stort fjell og fylte hele jorden.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Steinen som ble revet løs «uten menneskehender» representerer Guds rike. Det vil ikke bli en samling av jordiske riker, men en fullstendig erstatning (Åp 21,1). Skriften erklærer at når Jesus Kristus returnerer til jorden, så vil Han fullstendig utslette alle jordiske riker og opprette et evigvarende rike (Dan 2,44). Hvilke oppløftende nyheter! Jesus Kristus kommer igjen! Hele historien går mot dette klimakset, når Guds Sønn skal returnere som Majestet for å opprette sitt evigvarende rettferdighetsrike.

Kong Nebukadnesar kan ha trodd at han beseiret den sanne Gud når han inntok Jerusalem og plyndret tempelet (Dan 1,1.2), Men han ble hurtig vist at Gud er hersker over alt. Menneskelige begivenheter er underlagt Hans kontroll, og til sist vil Han vinne konflikten. Babylon, Medo- Persia, Grekenland, Rom og de 10 delene av det romerske riket kan ha søkt å tilrane seg guddommelig autoritet og utrydde Guds folk, men alle jordiske riker vil til slutt bli tilintetgjort ved Jesu komme. Takk Gud, Han vil vinne den store konflikten!

14. Etter å ha hørt Daniels tydning av drømmen, hva sa da Nebukadnesar om Herren?

14. Etter å ha hørt Daniels tydning av drømmen, hva sa da Nebukadnesar om Herren?

Dan 2,47 Kongen talte til Daniel og sa: «Sannelig, din Gud er gudenes Gud, kongenes Herre og en som åpenbarer hemmeligheter, siden du kunne åpenbare denne hemmeligheten.»

Svar:  ____________________

 

Merk:   Etter å ha sett at Gud hadde fullstendig kontroll over verdenssituasjonen, sannet Nebukadnesar at den Gud som Daniel tjente var over alle de hedenske gudene i Babylon. Hvor hurtig endret ikke situasjonen seg! Daniel og vennene hans, fordi de var trofaste mot Gud, ble opphøyd til posisjoner som fremstående ledere i riket (Dan 2,48.49). Gud ærer alltid de som ærer Ham (1 Sam 2,30).

15. I det du ser at Gud har full kontroll over de jordiske begivenhetene, er du da villig til å gi Ham full kontroll over livet ditt?

Svar:  ____________________

 

Tillegg

Tillegg

Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier

Gull = Babylon
Hodet av gull representerer Babylon, som var den herskende verdensmakt fra 612-539 f.Kr..

Sølv = Medo-Persia
Brystet av sølv representerte Medo-Persia, den regjerende verdensmakt fra 539-331 f.Kr..

Bronse = Grekenland
Lårene av bronse representerte Grekenland, den dominante verdensmakt fra 331-168 f.Kr.

Jern = Rom
Leggene av jern representerte Rom, som hadde verdensherredømmet fra 168 f.Kr.-476 e.Kr.

Jern og leire = Det delte riket
Føttene som var delvis av jern og delvis leire representerte et rike som ikke ville holde sammen. Ingen enkeltmakt har regjert verden siden 476 e.Kr., og den vil forbli delt inntil Kristi gjenkomst.

Stein =Kristi evige rike, Hans verden, og Hans lov

P 06 Kongens lov

Lesson 6

EtterKongens lov at Darius, kongen av Medo-Persia hadde inntatt Babylon, henrettet han alle de babylonske regjeringsmedlemmene unntatt en. Den heldige var Daniel, en sann Guds tjener. Sytti år tidligere hadde han blitt ført fra Judea til Babylon som fange, og ble der pålagt å tjene som rådgiver for de babylonske kongene. Daniel ble kjent over hele riket som en som innehadde ”en enestående ånd”. Dan 5,12; 6,4.

Ikke bare sparte kong Darius Daniel, men han ”planla å sette ham over hele kongeriket.” Dan 6,4. Når de Medo-Persiske embetsmennene forstod at kongen planla å forfremme en gammel hebraisk fange til å styre over dem, ble de sjalu og rasende. Dermed planla de å lure Darius til å signere en lov som proklamerte at enhver som de neste 30 dagene tilba noen gud eller mennesker annet enn kongen, ville bli kastet i løvehulen (Dan 6,8).

Tilsynelatende visste disse mennene at Daniel var trofast i sitt bønneliv og fast bestemt på å adlyde Guds lov, som forbyr tilbedelse av andre guder. (2 Mos 20,3-5).

Akkurat som de hadde forventet, tok disse embetsmennene Daniel i å be til sin Gud gjennom det åpne vinduet. Når kong Darius oppdaget at han var blitt lurt, og at hans gamle venn var på vei til løvehulen, prøvde han på alle mulige måter å forhindre at Daniel ble dømt av den idiotiske loven som han hadde signert. Men loven kunne ikke endres. Daniel ble kastet i løvehulen, og Gud belønnet hans trofasthet med å sende en engel som lukket løvens gap (Dan 6,23).

Profetiene forteller oss at i de siste dager så vil Guds folk bli tvunget til å ta en lignende beslutning vedrørende hvilken konge og hvilken lov de vil adlyde.

1. Kan Guds lov bli opphevet eller annulert?1. Kan Guds lov bli opphevet eller annulert?

Luk 16,17 Men før skal det skje at himmel og jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort.

Sal 89,35 Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre.

Sal 111,7.8 Alle Hans forskrifter er sanne. De holdes oppe for all evighet.

Mal 3,6 For Jeg er Herren, Jeg forandrer Meg ikke.

Svar:  ____________________

Merk:

   Under ingen omstendigheter kan Guds ti-budslov noen gang bli endret eller opphevet. Den er like varig som Gud selv. Tre ganger i Bibelen ser vi at jordiske konger (Herodes, Ahasverus og Darius) laget lover som de senere ønsket å endre, men ikke kunne. Hvis lovene til svake, ubesluttsomme konger var uforanderlige, hvordan kan da noen tro at Guds evige lov — skrevet i stein av Hans egen finger — kunne bli endret? Se på disse sammenligningene mellom Gud og Hans lov.

 

Karakteristikk: Gud er: Loven er:
GOD Luk 18,19 Rom 7,12
HELLIG Jes 5,16 Rom 7,12
RETTFERDIG 5 Mos 32,4 Rom 7,12
PERFEKT Matt 5,48 Salm 19,7
KJÆRLIGHET 1 Joh 4,8 Rom 13,10
RETTFERDIG 2 Mos 9,27 Salm 19,9
SANN 5 Mos 32,4 Salm 119,142.151
PURE 1 Joh 3,3 Salm 19,8
ÅNDELIG Joh 4,24 Rom 7,14
UFORANDERLIG Mal 3,6 Matt 5,18
EVIG 1 Mos 21,33 Salm 111,7.8

 

Guds lov kan ikke bli endret fordi den reflekterer Hans karakter. Ordene i Skriften som beskriver Gud, beskriver også Hans lov. Guds lov er Hans karakter, beskrevet i ord. Det er like umulig å forandre Guds lov, som det er å forandre Gud selv.

2. Hva er synd ifølge Bibelen?2. Hva er synd ifølge Bibelen?

1 Joh 3,4 Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd.

Rom 3,20 For ved loven kommer erkjennelse av synd.

Svar:  ____________________

Merk:

   Djevelen hater loven fordi den gjør oss oppmerksom på at vi trenger en Frelser fra synden. Rom 4,15 sier: «Men der det ikke er noen lov, der er det heller ingen overtredelse.» Loven kan ikke frelse noen, men den viser oss Guds fullkommenhet og vår ufullkommenhet.

3. Hvilken lov refererer 1 Joh 3,4 til?3. Hvilken lov refererer 1 Joh 3,4 til?

Rom 7,7 Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.

Svar:  ____________________

Merk:

   Det er Guds ti-budslov som sier: «Du skal ikke begjære.» Å bryte Guds ti-budslov som Han skrev med sin egen finger (2 Mos 31,18; 32,16), er synd. Enhver synd som er mulig å begå av mennesker er fordømt av minst ett av Guds ti bud. Det er derfor Guds lov er betegnet som «uten grenser» (Sal 119,96) og «fullkommen» (Sal 19,8). «Dette gjelder alle mennesker» Fork 12,13. Når vi er blitt klar over vår synd, så ser vi etter en Frelser. Derfor hater djevelen loven, fordi den får oss til å søke frelse og tilgivelse hos Jesus.

4. Holdt Jesus de ti bud?4. Holdt Jesus de ti bud?

Joh 15,10 Jeg har holdt Min Fars bud

Svar:  ____________________

Merk:

   Jesus holdt de ti budene som ett eksempel for oss (1 Pet 2,21).

5. Hvor mange mennesker har syndet?5. Hvor mange mennesker har syndet?

Rom 3,23 For alle har syndet og har mistet Guds ære.

Svar:  ____________________

6. Hva er resultatet av å leve i synd?6. Hva er resultatet av å leve i synd?

Rom 6,23 For syndens lønn er døden.

Svar:  ____________________

Merk:

   Hvis Guds lov kunne endres, så ville det ikke være nødvendig for Jesus å dø på korset. Det faktum at Jesus betalte boten for synden og døde er et bevis på at loven er uforanderlig.

7. Noen sier at de ti bud ikke er bindende for de kristne som l7. Noen sier at de ti bud ikke er bindende for de kristne som lever i den nytestamentlige tiden. Hva sier Jesus om dette?ever i den nytestamentlige tiden. Hva sier Jesus om dette?

Matt 19,17 Men hvis du vil gå inn til livet, så hold budene!

Joh 14,15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.

Åp 22,14 Salige er de som gjør Hans bud.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud.

Svar:  ____________________

Merk:

   Det Nye Testamentet sier rett ut at Guds folk vil holde Hans bud. Alle vet at verden i dag er i store vanskeligheter fordi så mange ikke lenger føler at det er viktig å holde Guds lov. Bibelen taler om våre dager ved å si: «Tiden er inne for Herren til å gripe inn, for de har satt Din lov til side.» Sal 119,126.

8. Hvordan er det mulig å holde budene?8. Hvordan er det mulig å holde budene?

Rom 8,3.4 Det gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn … fordømte synden i kjødet,for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss.

Fil 1,6 Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

Fil 4,13 Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.

Svar:  ____________________

Merk:

   Når en person er født på ny, så kommer Jesus Kristus ved sin Hellige Ånd inn i personens liv og på mirakuløst vis gjør lydighet mulig.

9.Hva er den gamle pakten, og hvorfor feilet den?9.Hva er den gamle pakten, og hvorfor feilet den?

5 Mos 4,13 Han kunngjorde dere Sin pakt, som Han bød dere å holde, De Ti Ord, og Han skrev dem på to steintavler.

Hebr 8,8 For Han klandrer dem når Han sier til dem: «Se, de dager kommer, sier Herren, da Jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.»

Svar:  ____________________

Merk:

   Feilen med den gamle pakten lå hos folket, ikke hos Gud eller Hans lov.

Sal19,8 Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.

10. På hvilken lov er den nye pakten basert?10. På hvilken lov er den nye pakten basert?

Hebr 8,10 For dette er pakten Jeg vil opprette … sier Herren. Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter.

Svar:  ____________________

Merk:

   De to paktene var avtaler mellom Gud og Hans folk. Den gamle pakten misslyktes fordi den var etablert på folkets falske løfter og gjerninger.

2 Mos 24,7: «Alt det Herren har talt, vil vi gjøre etter og lyde.»

Den nye pakten lykkes fordi det er Guds lov skrevet i hjertet og etablert på Jesu løfter og Hans mirakuløse kraft i den omventes liv.

Hebr 8,10: «Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter.»

Personens natur er fullstendig endret, så det å gjøre Guds vilje er en stor glede. Merk at den nye pakten er basert på den samme loven, men den er skrevet et annet sted (i hjertet) og etablert på bedre løfter (Guds).

11. Blir ikke det å holde Guds bud uvesentlig når en ved tro lever under nåden?11. Blir ikke det å holde Guds bud uvesentlig når en ved tro lever under nåden?

Rom 6,15 Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under lov, men under nåde? På ingen måte!

Rom 3,31 Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven.

Svar:  ____________________

Merk:

   De som har fått Jesu tilgivelse for brudd på Hans lov er dobbelt så pliktig til å adlyde Hans lov. De som får del i Hans tilgivelse er ivrigere enn andre etter å følge Jesus.

12. Blir mennesker frelst ved å holde loven?12. Blir mennesker frelst ved å holde loven?

Ef 2,8.9 For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.

Svar:  ____________________

Merk:

   Ingen er frelst ved å holde loven. Alle er frelst ved Guds mirakuløse nåde. Imidlertid vil de som er frelst, eller forvandlet av Jesu nåde, ønske å adlyde Hans lov som et uttrykk for deres kjærlighet og takknemlighet til Ham.

Joh 14,15 «Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.»

13. Hva motiverer en person til å adlyde Guds lov?13. Hva motiverer en person til å adlyde Guds lov?

Rom 13,10 Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse.

Matt 22,37-39 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte , og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.

1 Joh 5,3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud.

Svar:  ____________________

Merk:

   Kjærlighet er en storslagen motivator. De fire første budene har å gjøre med mitt forhold til Gud. Når jeg elsker Ham så er det å adlyde disse budene en sann glede. De seks siste budene inneholder mitt forhold til mennesker. Hvis jeg virkelig elsker mennesker så vil jeg ikke gjøre noe som vil skade dem.

14. Kan jeg være en sann kristen uten å holde alle Hans ti bud?14. Kan jeg være en sann kristen uten å holde alle Hans ti bud?

1 Joh 2,3.4 På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud. Den som sier: «Jeg har lært Ham å kjenne,» og ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

Svar:  ____________________

15. Er noen av Det Gamle Testamentets lover ikke lenger bindenede for de kristne?15. Er noen av Det Gamle Testamentets lover ikke lenger bindenede for de kristne?

Ef 2,15 Dette gjorde Han da Han i Sitt kjød avskaffet … budenes lov som er i forskriftene.

Svar:  ____________________

Merk:

   De forordningene som regulerte presteskapet og offersystemene har blitt avskaffet fordi de pekte frem mot Kristus (Kol 2,13-17). Han oppfylte dem som det sanne Guds lam.

16. Hvem er det djevelen spesielt hater?16. Hvem er det djevelen spesielt hater?

Åp 12,17 Og dragen (djevelen) ble rasende på kvinnen, (menigheten) og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, (de trofaste i endetiden) dem som holder Guds bud og Jesu Kristi vitnesbyrd.

Svar:  ____________________

Merk:

   Satan er rasende på Guds endetidsmenighet som adlyder Guds bud og lærer folk at det er en guddommelig kraft som forvandler mennesker fra syndere til hellige.

17.Hva er noen av de vidunderlige fordelene ved å holde Guds lov?17.Hva er noen av de vidunderlige fordelene ved å holde Guds lov?

Joh 15,11 Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.

Ordsp 29,18 Men salig er den som følger loven.

Sal 119,165 De som elsker Din lov, har stor fred, og det er ingenting som får dem til å snuble.

Svar:  ____________________

Merk:

   Lykke, glede, fred, og et mye rikere liv er resultatet for de som adlyder Guds lov. Ikke noe å undres over at David sa at Guds bud er mer ønskelig enn gull (Sal 19,11).

18. Ønsker du å ha et kjærlig forhold til Jesus som så vil lede deg til å bli ett av H18. Ønsker du å ha et kjærlig forhold til Jesus som så vil lede deg til å bli ett av Hans glade og lydige barn?ans glade og lydige barn?

Svar:  ____________________

 

TILLEGG

Parallels Between Bible Characters and Jesus
Mange av Bibelens helter er eksempler og modeller av Jesus. Moses, Josef, David og Salomo var alle mennesker som, på noen punkter i sine liv, fremstilte og pekte mot livet og tjenesten til Kristus. Likheten mellom deres erfaringer var ment å hjelpe verden med å identifisere Jesus som Guds Sønn. Daniels erfaring med loven og løvene er et eksempel på en slik åndelig parallell. Legg merke til følgende likheter:

• Lederne i Medo-Persia ønsket å fjerne Daniel fra sin høye posisjon fordi de var sjalu på hans nære forhold til kongen. Dan 6,4 sier: «Kongen planla å sette ham over hele kongeriket.» På samme måte ønsket lederne i Jerusalem å bli kvitt Jesus fordi de var sjalu på Hans nære forhold til universets Konge (Joh 5,18-20).

• De Medo-Persiske embetsmennene fulgte Daniel rundt i et forsøk på å fange ham i å gjøre eller si noe galt (Dan 6,5). De religiøse lederne på Jesu tid sendte spioner for å følge Jesus, i det de håpet på å fange Ham i å gjøre eller si noe galt (Luk 20,19.20).

• Daniels fiender kunne ikke finne noe galt med ham, så de satte opp en felle for å oppnå sine hensikter (Dan 6,6-10). Det samme gjorde ypperstepresten og de skriftlærde da de sendte Judas Iskariot ut for å legge en felle for Jesus (Luk 22,2-6). Imidlertid erklærte Pilatus at han ikke fant noen feil ved Jesus (Joh 19,4).

• Etter at Daniel var kastet i løvehulen, ble en stein plassert over inngangen og forseilet med både kongens og embetsmennenes
signetringer (Dan 6,17.18). Jesus ble også plassert i en grav som hadde en stor stein foran åpningen og som var forseglet av styresmaktene (Matt 27,58-60.65.66).

• Både Daniel og Jesus vare uskyldige og slapp levende fra deres jordiske fengsel (Dan 6,24; Mark 16,5.6).

Se om du kan finne andre paralleller mellom livene til Bibelske personer og livet til Jesus!

P 07 Mursteiner uten halm

Lesson 7

Mursteiner uten halmFør Moses kom frem for kongen i Egypt for å be om frihet for Israels barn, så møtte han og broren Aron de undertrykte lederne for Israel. I løpet av dette møtet oppfordret Moses og Aron folket til å innvie seg til Herren, og de fortalte dem at Gud, med mektig hånd, ville frelse dem fra slaveriet.

Israelittene hadde arbeidet syv dager i uken for å kunne utføre det tunge arbeidet for egypterne. Etter dette møtet med Moses bestemte de seg for å begynne å hvile igjen hver syvende dag. Dette er grunnen til at den rasende faraoen senere sa til Moses og Aron: «Dere lar dem hvile fra tvangsarbeidet.» 2 Mos 5,5. (Det hebraiske ordet for «hvile» brukt her er «shabath.» Det betyr «for å holde
sabbat.»)

Den sinte kongen visste at han måtte gjøre noe drastisk for å holde denne nasjonen av slaver under kontroll, og bestemte derfor å tynge dem ned med arbeid for å presse både Gud og tilbedelse ut av deres tanker. Han sa: «Dere skal ikke lenger gi folket halm til å
lage murstein av, slik som før. La dem selv gå og sanke halm! Dere skal kreve det samme antall murstein av dem som de laget før. Dere skal ikke slå av på det.» 2 Mos 5,7.8.

Som på Moses tid er nå Gud i ferd med å gjøre store ting for sitt folk. Snart vil de bli utfridd fra syndens slaveri og reise til det himmelske Kanaan. Og igjen prøver Gud å føre tankene til sitt folk mot viktigheten av sabbatshvilen.

 

1. Laget Gud sabbatshvilen bare for Israelittene?1. Laget Gud sabbatshvilen bare for Israelittene?

Mark 2,27 Og Han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld..

Svar:  ____________________
Merk:

   Når Jesus sier at sabbaten ble til for menneskets skyld, så betyr ordet «mennesket» hele «menneskeheten» — for alle folk, til alle tider, overalt.

2. Når etablerte Gud sabbaten?2. Når etablerte Gud sabbaten?

1 Mos 2,1.3 Slik ble himmelen og jorden og hele deres hær fullført. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Gud hadde skapt og formet.

Svar:  ____________________
 Merk:

   Sabbaten ble etablert ved slutten av skapelsesuken.

 

3. Hvilken dag i uken er sabbat?3. Hvilken dag i uken er sabbat?

1 Mos 2,2.3 På den sjuende dagen fullendte Gud Sitt verk, det Han hadde gjort, og på den sjuende dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Han hadde gjort. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den.

Svar:  ____________________
Merk:

   Tre ganger i 1 Mosebok kapitel 2 sier Gud at Han helliget den syvende dagen som avslutning på skapelsesuken. Når Han “helliget” den så betyr det at “Han satte den til side for hellig bruk”. Gud skapte sabbaten som en 24-timers tidsperiode, fordi tid er nødvendig for å oppnå et ekte kjærlighetsforhold til Jesus. Djevelen, i likhet med farao i Egypt, ønsker å oppholde oss med så mye arbeid at vi ikke tenker på Gud. Fordi Gud visste hvor opptatt mennesker i endetiden ville være, satte Gud tilside 24 spesielle timer ukentlig for å bruke sammen med sitt folk for å bli kjent med dem. Han har gjort denne ukentlige avtalen med deg. Ikke utebli fra møtene med Ham.

4. Hvordan har Gud demonstrert viktigheten av sin hellige dag sabbaten?4. Hvordan har Gud demonstrert viktigheten av sin hellige dag sabbaten?

2 Mos 20,8-11 Husk på hviledagen så du holder den hellig … Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Svar:  ____________________
Merk:

   2 Mos 20,8-11 er det fjerde budet i Guds lov. Ved å gjøre sabbaten til et av Hans ti bud, demonstrerte Han dens viktighet. Vers 10 sier: “sabbat for Herren din Gud.” Bare det fjerde budet begynner med ordet “husk”, som indikerer at Gud visste at menneskene ville glemme dette. Brudd på Guds ti-budslov er synd (1 Joh 3,4). Jesus døde for å frelse sitt folk fra deres synder, eller lovbrudd (Matt 1,21).

5. Hvilke to verdifulle ting sier Gud at sabbaten er et tegn på?5. Hvilke to verdifulle ting sier Gud at sabbaten er et tegn på?

2 Mos 31,17 Den (sabbaten) er et tegn mellom Meg og Israels barn til evig tid. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden.

Esek 20,12 Jeg gav dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem.

Svar:  ____________________
Merk:

   Gud sier at sabbaten er et tegn, eller merke, på Hans makt som Skaper og Gjenløser. I Åp 14,6-14, gir Gud tre viktige budskap som skal bli forkynt «for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk.» Vers 6. Det første budskapet finner vi i vers 7: «Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!» Denne appellen om å vende tilbake til sann tilbedelse er tatt direkte fra det fjerde budet: «For på seks dager dannet Herre himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen.» 2 Mos 20,11.

6. Hvilken dag holdt Jesus hellig?6. Hvilken dag holdt Jesus hellig?

Luk 4,16 Så kom Han til Nasaret, hvor Han hadde vokst opp. Og som Han hadde for vane, gikk Han i synagogen på sabbatsdagen, og Han stod fram for å lese.

Svar:  ____________________
Merk:

   Jesus er vårt eksempel (1 Pet 2,21) i alt, inkludert sabbatshelligholdelse, som var Hans tradisjon. En «tradisjon» er en regelmessig vane. Kristne skal følge Hans eksempel (1 Joh 2,6).

7. Hvilken vane hadde Paulus på sabbaten?7. Hvilken vane hadde Paulus på sabbaten?

Apg 17,2 Paulus gikk inn til dem, slik han pleide, og på tre sabbater samtalte han med dem ut fra Skriftene.

Apg 18,4 Og hver sabbat samtalte han i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.

Svar:  ____________________
Merk:

   Paulus hadde også for vane å holde syvendedags sabbaten hellig.

8. Hadde apostlene også møte med hedningene på sabbaten?8. Hadde apostlene også møte med hedningene på sabbaten?

Apg 13,42 Da så jødene gikk ut av synagogen, bad hedningene inntrengende om at disse ord måtte bli forkynt for dem neste sabbat.

Svar:  ____________________
Merk:

   Ved en annen anledning møttes disiplene på sabbaten ved elvebredden med en gruppe hedenske kvinner, fordi byen ikke hadde noen synagoge (Apg 16,13).

9. Mente Jesus at Hans folk skulle holde sabbaten etter at Han døde f9. Mente Jesus at Hans folk skulle holde sabbaten etter at Han døde for deres synder?or deres synder?

Matt 24,20 Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.

Svar:  ____________________
Merk:

   Jesus forkynner her Jerusalems fall, som Han visste ville finne sted i året 70 e.Kr. (omtrent 40 år senere). Men Han sa at de skulle be om at de ikke måtte flykte fra den invaderende hæren på sabbaten. Det er tydelig at Jesus forventet at Hans folk skulle holde sabbaten hellig lenge etter sin død.

10. Lærer Bibelen at Hans endetidsfolk også ville holde Hans syvendedags 10. Lærer Bibelen at Hans endetidsfolk også ville holde Hans syvendedags sabbat hellig?sabbat hellig?

Åp 12,17 Og dragen (djevelen) ble rasende på kvinnen (menigheten), og han gikk for å føre krig mot de andre (resten) av hennes ætt (barn), dem som holder Guds bud.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.

Åp 22,14 Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.

Svar:  ____________________
Merk:

   Skriftstedene ovenfor refererer helt klart til Guds endetidsmenighet, og hvert sitat bekrefter tydelig at Guds endetidsmenighet holder Guds bud, som selvfølgelig inkluderer det fjerde budet, sabbaten.

11. Vil alle de frelste i himmelen holde sabbaten?11. Vil alle de frelste i himmelen holde sabbaten?

Jes 66,22.23 For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og deres navn bli stående. Det skal skje: Fra den … ene sabbat til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren.

Svar:  ____________________
Merk:

   Bibelen sier at alle de frelste gjennom alle tider vil sammen holde Guds sabbat i himmelen og på den nye jord.

12. Kan vi være sikre på at den nåværende syvende dagen i uken (lørdag12. Kan vi være sikre på at den nåværende syvende dagen i uken (lørdag) er den samme sabbaten som Jesus holdt hellig?) er den samme sabbaten som Jesus holdt hellig?

Luk 23,54-24,1 Den dagen var forberedelsesdagen, og sabbaten nærmet seg. … Så vendte de tilbake og gjorde i stand krydder og velduftende oljer. De hvilte på sabbaten slik budet sier. Men på den første dagen i uken, … kom kvinnene til graven.

Svar:  ____________________
Merk:

   Jesus ble korsfestet på fredag (beredelsesdagen), dagen før sabbaten (Mark 15,42). Jesus hvilte i graven på sabbaten, i harmoni med loven (Luk 23,56), for så å oppstå på den første dagen — dagen etter sabbaten (Mark 16,1-6). Kristne verden over feirer fortsatt denne dagen som påskesøndag. Bibelen viser tydelig at sabbaten var dagen etter fredag og dagen før søndag. Det er lett å identifisere denne ukedagen på hvilken som helst kalender. (Se tillegget kalt «Hva ordlisten sier» og «Har ikke kalenderen blitt forandret?»)

13. Tillater Gud at noen endrer Hans hellige dag?13. Tillater Gud at noen endrer Hans hellige dag?

Ordsp 30,5.6 Alt Guds ord er rent. … legg ikke noe til Hans ord, så Han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner.

Svar:  ____________________
Merk:

   Rett før Gud gav de ti bud, som beskrevet i 5 Mosebok kapitel 5, så advarte Han tydelig at ingen skulle «legge til» eller «trekke fra» noe fra dem. (5 Mos 4,2). Derimot skulle de ble holdt nøyaktig slik som Han ga dem. Gud velsignet sin sabbat (2 Mos 20,11), og når Han velsigner noe, så er det velsignet for alltid (1 Krøn 17,27). Gud sier: «Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre.» Sal 89,35. Villfarne menn innrømmer at de har endret Guds hellige sabbat til søndag. Gud vil ikke akseptere menneskers lære så lenge Han har gitt oss Bibelen som vår veileder.

 

14. Når begynner og ender sabbaten?14. Når begynner og ender sabbaten?

3 Mos 23,32 Fra den ene kvelden til den andre, skal dere holde deres sabbat.

Mark 1,32 Om kvelden, da solen var gått ned.

Svar:  ____________________
Merk:

   Sabbaten starter ved solnedgang fredag og ender ved solnedgang lørdag.

15. Hvilken dag er Herrens dag i Åpenbaringen 1,10?15. Hvilken dag er Herrens dag i Åpenbaringen 1,10?

2 Mos 20,10 Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.

Jes 58,13 Hvis du vender din fot bort fra sabbaten, så du ikke gjør etter ditt eget velbehag på Min hellige dag.

Mark 2,28 Derfor er Menneskesønnen også Herre over sabbaten.

Svar:  ____________________
Merk:

   I både Det Gamle og Det Nye Testamentet kaller Gud sabbaten Herrens dag. Han advarer bestemt at folk må vokte seg fra å synde ved overtredelse av Hans hellige sabbat (Jes 58,1.13). Gud erklærer at Hans hellige sabbat gjelder alle mennesker (Jes 56,2-7) Bibelen refererer aldri til søndag som Herrens dag. Den er ganske enkelt en av ukens seks virkedager (Esek 46,1). Det er alt den noen gang har vært.

16. Hvilke velsignelser er knyttet til sabbatsbudet?16. Hvilke velsignelser er knyttet til sabbatsbudet?

Matt 11,28 Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!

2 Mos 33,14 Mitt Åsyn skal gå med deg, og Jeg skal føre deg til hvile.

Hebr 4,5 Komme inn til Min hvile.

Svar:  ____________________
Merk:

   Hvert og ett av de ti bud har en åndelig betydning. Noen kristne legalister fokuserer på lovens bokstav, og overser det åndelige ved loven. Jesus ønsker at vi skal gjøre begge deler for å opprettholde balansen (Matt 5,21.22.27.28). Bibelen bruker ofte ordet «hvile» som referanse til frelsen. Hebr 4,1.4.9.10 sier at de som virkelig har blitt ført til «hvilens» forvandling, og som adlyder i Kristus, vil holde syvendedags sabbaten som et symbol på den kristne hvilen.

17. Fordi Jesus har gitt sabbaten som et tegn på sin17. Fordi Jesus har gitt sabbaten som et tegn på sin makt til å skape og helliggjøre, ønsker da du å begynne med å motta denne hellige dagens velsignelser ved å holde den til Hans ære? makt til å skape og helliggjøre, ønsker da du å begynne med å motta denne hellige dagens velsignelser ved å holde den til Hans ære?

Svar:  ____________________

 

TILLEGG

Hva ordlisten sier
Slå opp de følgende opptegnelser i nesten enhver ordliste, og legg merke til hva du finner:

Lørdag (substantiv) den syvende og siste dagen i uken (i Norge og noen øvrige land i Europa ble lørdag endret til den sjette dagen i uken og søndag innsatt som den syvende fra 1. januar 1972, men dette har ikke endret ukedagenes rekkefølge). De aller fleste land i verden har fortsatt lørdag som den syvende og siste ukedagen.

Syvende-dags (adjektiv) om den syvende dagen (lørdag).

Søndag den første dagen i uka.

Den første dagen søndag.

Har ikke kalenderen blitt forandret?
Kalenderen ble endret en gang i oktober 1582, men den endret ikke rekkefølgen på den ukentlige syklusen. Ti datoer ble utelatt fra
kalenderen etter 4. oktober 1582. Det som ville ha blitt fredag den 5. ble fredag den 15. Det skjematiske oppsettet under vil hjelpe deg til å synliggjøre endringen. Du vil se at den ikke endret rekkefølgen på ukedagene.

OKTOBER 1582

Søn. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lør.
  1 2 3 4 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

06 – Skrevet på steintavler!

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

 Skrevet på steintavler!

For århundrer siden skrev Gud sine lover i stein, og de er fortsatt gyldige den dag i dag! Det er et faktum at brudd på ethvert av Guds 10 bud, alltid vil medføre negative konsekvenser. Mens kriminaliteten øker i byene våre, er det da ikke naturlig at for å få et stabilt og trygt samfunn må vi lyde landets lover? Det samme prinsippet er også gjeldende for Guds lov, de 10 bud. De er ikke kalt de 10 forslagene, 10 anbefalingene eller de 10 store teoriene. Siden så mye står på spill, bør du ta noen minutter for seriøst å vurdere ditt ansvar vedrørende dette. 

1. Var det virkelig Gud selv som skrev de ti bud?“Og tavlene var Guds arbeid.”

“Da Herren var ferdig med å tale til ham på Sinai-fjellet, gav Han Moses Vitnesbyrdets to tavler, steintavlene som var skrevet med Guds finger.” “Tavlene var Guds verk, og skriften var Guds skrift, inngravert på tavlene.” 2 Mos 31,18; 32,16.

Ja, Himmelens mektige Gud skrev de ti bud på steintavlene med sin egen finger.

2. Hva er Guds definisjon på synd?

Gud sier at synd er lovbrudd.

“Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet.” 1 Joh 3,4.

Synd er å bryte Guds ti-budslov. Og siden Guds lov er perfekt (Sal 19,8), dekker den enhver tenkelig synd. Det er umulig å utføre en synd som ikke er et brudd på minst ett av Guds bud. “Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker.” Fork12,13. Ingenting er utelatt.

3. Hvorfor gav Gud oss de ti bud?

Lykke følger de som holder Hans bud.

«Men salig er den som følger loven.” Ordsp 29,18. “Glem ikke min lov, men la ditt hjerte ta vare på mine bud. For mange levedager og et langt liv og fred skal de gi deg i tillegg.” Ordsp 3,1.2.

A. Som en rettesnor for et rikt og lykkelig liv.
Gud skapte oss for at vi skulle glede oss over lykke, fred, et langt liv, tilfredshet, prestasjoner og alle de andre store velsignelsene vi lengter etter. Guds lov er et veikart som peker ut den rette stien som vi må vandre på for å finne denne enestående lykken. “For ved loven kommer erkjennelse av synd.” Rom 3,20. “Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.” Rom 7,7.

B. For å vise meg forskjellen på rett og galt.
Guds lov er som et speil (Jak 1,23-25). Den peker på det som er galt i livet mitt, på samme måte som et speil reflekterer flekkene i ansiktet mitt. Den eneste muligheten en person har til å få vite om han synder, er å nøye sjekke sitt liv opp mot Guds lov. Håpet for denne forvirrede og fallende generasjonen finnes i Guds ti-budslov. Den presiserer hvor grensene går.

“Herren befalte oss å holde alle disse lovene, … så det alltid skulle gå oss vel.” 5 Mos 6,24. “Hold meg oppe, så skal jeg bli frelst, og jeg skal alltid ha Dine forskrifter for øye. Du forkaster alle som farer vill fra Dine forskrifter.” Sal 119,117.118.

C. For å beskytte meg mot farer og tragedier.
Guds lov er som et kraftig bur i en dyrehage, som beskytter oss mot uregjerlige og farlige dyr. Den beskytter oss mot urenhet, falskhet, mord, avgudsdyrkelse, tyveri og mange andre onder som ødelegger livet og harmonien. Alle lover beskytter, og Guds lov er ikke noe unntak.

Merk spesielt: De evige prinsippene av Guds lov er skrevet dypt i enhver persons natur, av Gud som skapte oss. Skriften kan være svak og utydelig, men den er fortsatt der. Det betyr selvfølgelig at du ikke kan finne sann fred, uten at du er villig til å leve i harmoni med din innerste natur, hvor Gud har nedlagt disse prinsippene. Vi ble skapt til å leve i harmoni med dem. Derfor, når vi velger å ignorere budene, er resultatet alltid nervøsitet, uro og tragedie — akkurat slik som det å ignorere trafikkreglene vil føre til alvorlige problemer.

4. Hvorfor er Guds lov ytterst viktig for meg personlig?

Loven beskytter oss mot djevelen som buret beskytter oss mot løven i dyrehagen.

“Tal da slik, og gjør slik, som de som skal bli dømt etter frihetens lov.” Jak 2,12.

Fordi de ti bud er den standarden Gud vurderer sitt folk opp mot i den himmelske rettssak. Holder du mål? Dette blir en sak som gjelder liv eller død.

 

5. Kan Guds lov (de ti bud) noen gang bli forandret eller avskaffet?

«Men før skal det skje at himmel Korset er et konkret bevis på at loven er uforanderlig.og jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort.” Luk 16,17. “Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke f
orandre.” Sal 89,35. “Alle Hans forskrifter er sanne. De holdes oppe for all evighet.” Sal 111,7.8.

 

Absolutt ikke! Bibelen er veldig klar på dette. Hvis loven kunne forandres, ville Gud umiddelbart ha gjort dette etter at Adam og Eva syndet, istedenfor å sende Sin egen Sønn i døden for å betale for lovbruddet til de skyldige. Men dette var umulig, fordi de ti bud ikke er lover i den forstand at de er regler og forordninger som er foranderlige. Derimot åpenbarer de prinsippene i Guds hellige karakter som alltid vil stå fast så lenge Gud eksisterer.

Legg merke til tabellen over hvor Gud og Hans lov har de samme karaktertrekk. Forstår du hva dette betyr? De ti bud er Guds nedskrevne karaktertrekk — nedskrevet slik at vi kan forstå det. Det er like umulig å forandre Guds lov som det er å dra Gud ut av himmelen, for så å endre Ham. Jesus kom for å vise oss hvordan loven (som er målet for et hellig liv) så ut i menneskelig skikkelse. Guds karakter kan aldri forandres. Heller ikke Hans lov, for det er Hans karakter uttrykt på menneskelig språk.

  GUD ER LOVEN ER
GOD LUK 18,19 1 TIM 1,8
HELLIG JES 5,16 ROM 7,12
FULLKOMMEN MATT 5,48 SAL 19,8
REN 1 JOH 3,2.3 SAL 19,9
RETTFERDIG 5 MOS 32,4 ROM 7,12
SANNHET JOH 3,33 SAL 19:10
ÅNDELIG 1 KOR 10,4 ROM 7,14
RETTFERDIGHET JER 23,6 SAL 119,172
TROFAST 1 KOR 1,9 SAL 119,86
KJÆRLIGHET 1 JOH 4,8 ROM 13,10
UFORANDERLIG JAK 1,17 MATT 5,18
EVIG 1 MOS 21,33 SAL 111,7.8

 6. Avskaffet Jesus Guds lov da Han var her på jorden?

Jesus er loven personifisert. Når Han bor i hjertet blir det en glede å holde loven.

“Tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven … Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. … Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt.” Matt 5,17.18.

Nei, absolutt ikke! Jesus spesifiserte at Han ikke var kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle (eller holde) den. Istedenfor å avskaffe loven forsterket Han den (Jes 42,21) som en perfekt rettleder for en rettferdig livsstil. For eksempel pekte Jesus på at “du skal ikke slå i hjel” og fordømmer sinne “uten grunn” (Matt 5,21.22) og hat (1 Joh 3,15), og at lyst er hor (Matt 5,27,28). Han sier: “Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.” Joh 14,15.

 

 7. Vil mennesker som med overlegg fortsetter å bryte, om så bare ett av Guds bud, bli frelst?

"Loven

“For syndens lønn er døden.” Rom 6,23. “For å legge landet øde. Han skal ødelegge synderne der.” Jes 13,9. “For den som holder hele loven, men snubler på ett punkt, er blitt skyldig i hele loven.” Jak 2,10.

Nei! De vil gå fortapt. De ti bud er anvisningene vi må bruke for å finne veien til Gud og et hellig liv. Hvis jeg ignorerer om så bare ett av budene, ignorerer jeg deler av det guddommelige forbildet. Selv om bare ett ledd i kjeden er brutt, er hele målet tapt. Bibelen sier at hvis vi åpent bryter ett av Guds bud så synder vi (Jak 4,17), fordi vi har avvist Hans vilje for oss. Bare de som gjør Hans vilje kan komme inn i Guds rike. Syndere vil gå fortapt.

8. Kan noen bli frelst ved å holde loven?

Jesu frelse er presis like virkelig som en gave mottatt på en spesiell helligdag eller fødselsdag. Den er fri, spesielt laget for oss av Jesus.

“Siden intet kjød blir rettferdiggjort for Ham av lovgjerninger.” Rom 3,20. “For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.” Ef 2,8.9.

Nei! Svaret er klinkende klart. Ingen kan bli frelst ved å holde loven. Frelse kommer bare gjennom nåde, som en fri gave fra Jesus Kristus, og vi mottar gaven ved tro, ikke av gjerninger. Loven tjenestegjør bare som et speil for å vise oss synden i vårt liv. Renselse og tilgivelse fra den synden kommer bare gjennom Kristus.

9. Hvorfor er da loven så vesentlig for å perfeksjonere en kristen?

"Vår

“Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker.” Pred 12,13. “For ved loven kommer erkjennelse av synd.” Rom 3,20.

Fordi det perfekte eksempel eller “den fulle tjeneste”, for en kristen livsstil er beskrevet i Guds lov. Akkurat som en 6 år gammel gutt som målte seg selv ut ifra sine egne lengdemål, for deretter å fortelle sin mor at han var 12 fot høy, så er heller ikke vår egen standard til å stole på. Jeg kan ikke vite om jeg er en synder uten at jeg nøye sammenligner meg med den perfekte standarden som er Guds lov. Millioner som har drevet ut onde ånder, profetert og gjort mange under i Jesu navn vil gå fortapt (Matt 7,21.23) fordi de ikke brydde seg med å sjekke livene sine opp mot Guds lov. Følgelig tror de at de er rettferdige og frelst, mens de isteden er syndige og fortapt. “Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud.” 1 Joh 2,3.

10. Hva er det som gjør en sann kristen i stand til å følge lovens eksempel?

Med Jesus boende i hjertet, er den mørke fortiden erstattet med Hans seirende liv.

“Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter.” Hebr 8,10. “Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.” Fil 4,13. “Gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn … for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss.” Rom 8,3.4.

Ikke bare tilgir Kristus angrende syndere, men Han gjenskaper Guds bilde i dem. Han bringer dem i harmoni med Sin lov ved Den Hellige Ånds kraft som bor i oss. “Du skal ikke” blir da en lovnad om at den kristne ikke vil stjele, lyve, drepe etc., fordi Jesus bor i vårt indre og har kontrollen. Gud kunne ikke endre Sin lov, men gjennom Jesus kom Han med en hellig forordning som endrer synderen slik at han kan holde loven.

11. Men er ikke den troende kristne som lever under nåden fri fra å holde loven?

“For synd (brudd på Guds lov — 1 Joh 3,4) skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under lov, men under nåden. Hva da? skal vi synde (bryte loven), siden vi ikke er under lov, men under nåde? På ingen måte!” Rom 6,14.15. “Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven.” Rom 3,31.

Nei! Skriften lærer det motsatte. Nåde er som guvernørens benådning av en fange. Den tilgir, men gir ham ikke frihet til å bryte en eneste en av landets lover. Den tilgitte personen, som lever under nåden, har en dobbel så stor grunn til å holde loven. En person som nekter å holde Guds lov, og som hevder at han lever under nåden, tar feil. I virkeligheten har han falt ut av nåden.

12. Er Guds ti bud bekreftet i Det Nye Testamentet?
JA, OG DET VELDIG TYDELIG. SE NØYE PÅ FØLGENDE OPPSETT.

GUDS LOV I DET NYE TESTAMENTE GUDS LOV I DET GAMLE TESTAMENTE
1. “Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.” Matt 4,10. 1. “Du skal ikke ha andre guder enn Meg.” 2 Mos 20,3.
2. “Dere barn! Hold dere borte fra avgudene!” 1 Joh 5,21. “Siden vi altså er Guds slekt, burde vi ikke tenke at Guddommen er lik gull eller sølv eller stein, noe som er formet av menneskets kunst og påfunn.” Apg 17,29. 2. “Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden. Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg, og som viser miskunnhet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud.” 2 Mos 20,4-6.
3. “Slik at Guds navn og læren ikke blir spottet.” 1 Tim 6,1. 3. “Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn.” 2 Mos 20,7.
4. “For Han har et sted talt om den sjuende dagen på denne måten: Og Gud hvilte fra alle Sine gjerninger på den sjuende dagen. Derfor gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk. For den som er kommet inn til Hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra Sine.” Hebr 4,4.9.10. 4. “Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8-11.
5. “Hedre din far og din mor.” Matt 19,19. 5. “Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.” 2 Mos 20,12.
6. “Du skal ikke slå i hjel.” Rom 13,9. 6. “Du skal ikke slå i hjel.” 2 Mos 20,13.
7. “Du skal ikke drive hor.” Matt 19,18. 7. “Du skal ikke drive hor.” 2 Mos 20,14.
8. “Du skal ikke stjele.” Rom 13,9. 8. “Du skal ikke stjele.” 2 Mos 20,15.
9. “Legg derfor bort løgnen og hver av dere skal tale sannhet med sin neste.” Ef 4,25 9. “Du skal ikke avlegge falskt vidnesbyrd mot din neste.” 2 Mos 20,16.
10. “Du skal ikke begjære.” Rom 7,7. 10. “Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til.” 2 Mos 20,17.

 13. Er Guds lov og Moses’ lov den samme?

Nei, de er ikke det samme. Studer nøye følgende notater og sammenlign.

Seremonielle offer og rituelle handlinger pekte fremover mot Jesu offer.

Merk: Loven til Moses var en midlertidig seremoniell lov i Det Gamle Testamente. Den regulerte presteskapet, offertjenesten, ritualene, mat- og drikkeofrene etc., der alt pekte frem mot korset. Denne loven var lagt til, ”for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løftet gjaldt” og den ætten var Kristus (Gal 3,16.19). Ritualene og seremoniene i Moseloven pekte frem mot Kristi offer. Da Han døde, så ble denne loven avskaffet. Men Guds ti bud ”de er grunnfestet for all tid, for evighet”. Sal 111,8. At det er snakk om to lover kommer klinkende klart frem i Dan 9,10.11.

Merk spesielt: Vær oppmerksom på at Guds lov har eksistert minst like lenge som synden har eksistert. Bibelen sier at: “hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse.” Rom 4,15. Så Guds ti-budslov har eksistert fra begynnelsen. Menneskene brøt denne loven (syndet — 1 Joh 3,4). På grunn av synden (eller brudd på Guds lov), ble Moseloven gitt (eller “lagt til” — Gal 3,16.19) til Kristus skulle komme og dø. To separate lover er involvert: Guds lov og Moses’ lov.

MOSELOVEN GUDS LOV
Kalt “Moseloven” (Luk 2,22). Kalt “Guds lov” (Jes 5,24)
Kalt “den lov som kom med bud og forskrifter “ (Ef 2,15) Kalt “den kongelige lov” (Jak 2,8)
Skrevet av Moses i en bok (2 Krøn 35,12) Skrevet av Gud på stein (2 Mos 31,18; 32,16)
Plassert ved siden av arken (5 Mos 31,26) Plassert i arken (2 Mos 40:20)
Opphørte på korset (Ef 2,15) Varer evig (Luk 16,17)
Lagt til på grunn av synden (Gal 3,19) Peker på synd (Rom 7,7; 3,20)
Gikk oss imot (Kol 2,14) Ikke tunge (1 Joh 5,3)
Dømmer ingen (Kol 2,14-16) Dømmer alle mennesker (Jak 2,10-12)
Kjødelig (Hebr 7,16) Åndelig (Rom 7,14)
Gjorde ikke noe fullkomment (Hebr 7,19) Er fullkommen (Salm 19,8)

“Og dragen var vred på kvinnen (den sanne menighet).”

“Og dragen var vred på kvinnen (den sanne menighet).”

14. Hva føler djevelen for menneskene som lever livene sine i pakt med Guds ti bud?

“Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud.” Åp 12,17. “Her er de helliges tålmodighet. … de som holder fast på Guds bud.” Åp 14,12.

Svar:   Djevelen hater de menneskene som opphøyer Guds lov fordi denne loven er en mal på et rettferdig liv. Og hvis du ønsker å følge det eksempelet som er nedlagt i Guds lov, vil du umiddelbart bli utsatt for djevelens vrede og raseri. Det er ikke noe å undre seg over at djevelen bittert hater og motarbeider alle som opphøyer Guds lov. Men det er sjokkerende og forbløffende å høre religiøse ledere benekte gyldigheten av de ti bud, mens de på samme tid opphøyer menneskelige tradisjoner. Det var ikke noe rart i at Jesus sa: “Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.” Matt 15,3.9. Og David sa: “Det er tid for Herren å gripe inn; de har brutt din lov.” Sal 119,126. Kristne må våkne opp og gjeninnsette Guds lov til den rettmessige opphøyde posisjon som den har. Det er dårskap av denne udisiplinerte generasjonen å anta at de ustraffet kan bryte den levende Guds lov.

 

15. Tror du det er vesentlig at kristne må adlyde Guds ti bud?

Svar:

 

07 – Den glemte dagen i vår historie

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Visste du at det er en veldig viktig dag som nesten alle har glemt? DetDen glemte dagen i vår historie er forbløffende at bare et fåtall er klar over den, fordi det er en av
de mest betydningsfulle dager i menneskehetens historie! Det er ikke bare en historisk dag, men en dag for både nåtiden og fremtiden. Videre kan det som hendte på denne glemte dagen ha en betydelig påvirkning av livet ditt. Ønsker du å få vite flere historiske fakta vedrørende denne glemte dagen? Da skal du nøye studere dette studiehefte.

 

Når Jesus var her på jorden tilba Han på sabbaten.

 

1. På hvilken dag brukte Jesus å tilbe?

”Så kom Han til Nasaret, hvor Han hadde vokst opp. Og som Han hadde for vane, gikk Han i synagogen på sabbatsdagen, og Han stod fram for å lese.” Luk 4,16.

Jesu sedvane var å tilbe på sabbaten.

 

2. Men hvilken ukedag er sabbat?

Den syvende dagen i uken (lørdag) er sabbat.

”Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.” 2 Mos 20,10. “Da sabbaten var over, … Meget tidlig om morgenen, da solen hadde stått opp på den første dag i uken, kom de til graven.” Mark 16,1.2.

Sabbaten er ikke den første dagen i uken (søndag), som mange tror, men den syvende dagen (lørdag). Legg merke til fra skriftstedet over at sabbaten er den dagen som kommer rett før den første dagen i uken.

 

3. Av hvem og hvor ble sabbaten til?

Gud skapte sabbaten ved skapelsen.

“I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.” “På den sjuende dagen fullendte Gud Sitt verk, det Han hadde gjort, og på den sjuende dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Han hadde gjort. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Gud hadde skapt og formet.” 1 Mos 1,1; 2,2.3.

Gud innstiftet sabbaten ved skapelsen. Han hvilte på sabbaten og velsignet og helliget den (satte den til side for hellig bruk).

 

4. Hva er det Gud sier om sabbatshelligholdelse i de ti bud, som Han skrev med Sin egen finger?

Gud skrev sabbatsbudet med Sin egen finger.

“Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8-11. “Så overgav Herren de to steintavlene til meg. På dem var det skrevet med Guds finger, og på dem stod alle de ordene som Herren hadde talt til dere på fjellet, midt ut fra ilden, på den dagen dere var samlet.” 5 Mos 9,10.

I det fjerde budet av de 10 befaler Herren oss å overholde den syvende- dags sabbaten som Hans hellige dag. Gud visste at menneskene ville glemme Hans sabbatsdag, så Han begynte dette budet med ordet husk. Han har aldri befalt en eneste en, noen gang, noe sted, å holde noen annen dag som en ukentlig helligdag.

 

Jesus sier at det er lettere for himmelen å forsvinne enn det er å endre Guds lov.

 

5. Men har ikke de ti bud blitt endret?

Jesus sier: “Men før skal det skje at himmel og jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort.” Luk 16,17. Gud sier: “Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre.” Sal 89,35. Merk at de ti bud kom fra Hans lepper. 2 Mos 20,1 sier: “Gud talte alle disse ordene og sa:”… [de ti bud fulgte i versene 2-17].

Nei, absolutt ikke! Det er i høyeste grad umulig for noen av Guds morallover noen gang å bli endret. Alle de ti budene er fremdeles gyldige.

 

6. Holdt apostlene sabbaten?

Paulus og de andre apostlene holdt Guds syvende-dags sabbat hellig.

Paulus og de andre apostlene holdt Guds syvende-dags sabbat hellig.

“Paulus gikk inn til dem, slik han pleide, og på tre sabbater samtalte han med dem ut fra Skriftene,” Apg 17,2. “Paulus og hans følge … gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg.” Apg 13,13.14. “På sabbatsdagen gikk vi ut av byen til elvebredden, hvor det pleide å være bønn. Og vi satte oss ned og talte til kvinnene som møttes der.” Apg 16,13. “Og hver sabbat samtalte han (Paulus) i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.” Apg 18,4.

Ja, apostelgjerningene gjør det klart at Paulus og den første menighet holdt sabbaten.

 

7. Tilba også hedningene på sabbaten?

Apostlene lærte hedningene å holde sabbaten hellig.

Apostlene lærte hedningene å holde sabbaten hellig.

Gud befalte det:
“Salig er det menneske … som holder sabbaten, og ikke vanhelliger den.” “Også de fremmede som holder seg til Herren, … hver den som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og som holder fast på Min pakt, dem skal Jeg føre til Mitt hellige berg, og la dem glede seg i Mitt bønnehus. … For Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.” Jes 56,2.6.7.

Apostlene lærte det:
“Da så jødene gikk ut av synagogen, ba hedningene inntrengende om at disse ord måtte bli forkynt for dem neste sabbat.” “På sabbaten etter kom nesten hele byen sammen for å høre Guds ord.” Apg 13,42.44. “Og hver sabbat samtalte han i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.” Apg 18,4.

Apostlene i den tidlige nytestamentlige menighet både adlød Guds sabbatsbud og lærte de omvendte hedningene å gjøre det samme. Ikke en eneste gang refererer de til søndag som en helligdag.

 

8. Men ble ikke sabbaten endret til søndag ved Kristi død eller oppstandelse?

Sabbaten ble ikke endret til søndag ved Jesu oppstandelse.

Sabbaten ble ikke endret til søndag ved Jesu oppstandelse.

Nei, det finnes ikke den fjerneste antydning om at sabbaten ble endret ved Kristi død eller oppstandelse. Bibelen lærer faktisk det motsatte. Studer nøye de følgende beviser:

A. Gud velsignet sabbaten. “Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,11. “Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den.” 1 Mos 2,3.

B. Kristus forventet at Hans folk fortsatt skulle holde sabbaten i år 70 e.Kr. da Jerusalem ble ødelagt. Fullt vitende om at Jerusalem ville bli ødelagt av romerne i år 70 e.Kr., varslet Jesus sine etterfølgere om dette ved å si: “Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.” Matt 24,20. Jesus gjorde det klart at Hans intensjon var at sabbaten fortsatt var gyldig 40 år etter Hans oppstandelse. Faktisk finnes det ikke den minste antydning noen plass i Skriften at Jesus, Hans Far, eller apostlene noen gang (ved noe tidspunkt, eller ved noen omstendigheter) endret den hellige syvende-dags sabbat til noen annen dag.

C. Kvinnene som kom til graven for å salve Kristi døde legeme, holdt sabbaten. “Men Jesus … utåndet … det var beredelses-dagen, det er dagen før sabbaten” (Mark 15,37.42), som nå er kalt langfredag.Kvinnene forberedte krydder og salver for å salve Hans legeme. “Så vendte de tilbake og gjorde i stand krydder og velduftende oljer. De hvilte på sabbaten slik budet sier.” Luk 23,56. “Og da sabbaten var til ende” (Mark 16,1) “meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven” (Mark 16,2). “Han var oppstanden tidlig den første dag i uken” (vers 9), vanligvis kalt 1. påskedag eller søndag. Legg merke til at sabbaten i henhold til Bibelen var dagen før oppstandelsen som skjedde på søndag 1. påskedag, og dagen før søndag kaller vi nå lørdag.

D. Kristi etterfølger, Lukas, skrev to av bøkene i Bibelen — Lukas- evangeliet og Apostelgjerningene. Han sier at i Lukas-evangeliet skrev han hele Jesu lære (Apg 1,1-3). Men han nevner ikke med ett ord søndagshelligholdelse eller noen endring av sabbaten.

 

9. Noen sier at sabbaten vil bli holdt på Guds nye jord. Er dette riktig?

Alle i Guds evige rike vil holde sabbaten hellig.

“For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og deres navn bli stående. Det skal skje: Fra den ene nymåne til den andre og fra den ene sabbat til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren.” Jes 66,22.23.

Ja, Bibelen sier at alle de frelste fra alle tidsaldre vil holde sabbaten på den nye jord.

 

10. Men er ikke søndag Herrens dag?

Herrens dag er sabbat, ikke søndag.

“Kaller sabbaten en stor glede, Herrens hellige dag for ærefull.” Jes 58,13. “For Menneskesønnen er herre også over sabbaten.” Matt 12,8.

Bibelen snakker om “Herrens dag” i Åp 1,10, så Herren har en spesiell dag. Men ikke noe vers i Skriften refererer til søndag som Herrens dag. Derimot identifiserer Bibelen sabbaten som Herrens dag. Den eneste dagen som noen gang er velsignet av Herren, eller krevd av Ham som Hans hellige dag, er den syvende-dags sabbat.

 

11. Burde jeg ikke holde søndagen hellig for å ære Kristi oppstandelse?

Jesus foreskrev dåp – ikke søndaghelligholdelse – til ære for Hans oppstandelse

“Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.” Rom 6,3-6.

Nei! Ikke mer enn du ville holdt fredag til minne om Hans korsfestelse. Kristus opprettet forordningen med dåpen til ære for Hans død, begravelse og oppstandelse. Bibelen har aldri foreslått søndagshelligholdelse for å ære oppstandelsen (eller for noen annen grunn, for den saks skyld). Vi ærer Kristus ved å adlyde Ham (Joh 14,15) — ikke ved å bytte ut Hans lov med menneskebud.

 

12. Hvis søndagshelligholdelsen ikke er bibelsk, hvor kommer dette fra da?

Skakkjørte menn hadde den frekkheten å erstatte sabbaten med søndag.

“Han … skal sette seg fore å forandre tider og lov.” Dan 7,25. “Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.” “Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.” Matt 15,6.9. “Hennes prester gjør vold på Min lov.” “Hennes profeter pusser over dem med kalk, … De sier: Så sier Herren Gud, enda Herren ikke hadde talt.” Esek 22,26.28.

Villedede menn fra en historisk fortid annonserte at Guds hellige dag var endret fra sabbat til søndag. Gud forutsa at dette ville skje, og det skjedde. Feilen ble overgitt til vår intetanende generasjon som en evangelisk sannhet. Søndagshelligholdelse er en tradisjon fra uinspirerte menns brudd på Guds lov som fremholder sabbatshelligholdelse. Bare Gud kan gjøre en dag hellig. Gud velsignet sabbaten, og når Gud velsigner, kan ikke mennesker “omstøte det”. 4 Mos 23,20.

 

13. Men er det ikke risikabelt å tukle med Guds lov?

Å endre sabbaten til søndag er en krenkelse mot Gud fordi det er et forsøk på å endre Hans guddommelige lov.

“Dere skal ikke legge noe til det ord jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra, så dere kan holde Herren, deres Guds bud, dem jeg befaler dere.” 5 Mos 4,2. “Alt Guds ord er rent. … Legg ikke noe til Hans ord, så Han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner.” Ordsp 30,5.6.

Gud har spesifikt gitt forbud om å endre Hans lov ved å trekke fra eller legge til noe. Å fikle med Guds hellige lov på en eller annen måte er noe av det mest skremmende og farlige en person kan gjøre.

 

14. Men hvorfor skapte da Gud sabbaten?

Sabbaten er et tegn på Guds skaperkraft og makt til å frelse.

A. Tegn på skapelsen. “Husk på hviledagen så du holder den hellig.” “For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8.11.

B. Tegn på forsoning og helliggjørelse. “Jeg gav dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem.” Esek 20,12.

Gud gav oss sabbaten som et tosidig tegn: (1) Det er et tegn på at Han skapte verden på seks bokstavelige 24-timers døgn, og (2) det er også et tegn på Guds mektige kraft til å frelse og helliggjøre mennesker. Uten tvil vil hver kristen elske sabbaten som Guds dyrebare tegn på skapelse og forsoning. (2 Mos 31,13.17; Esek 20,12.20). Det er derimot en stor krenkelse mot Gud at menneskene tukler med Hans sabbat. I Jes 58,13.14 sier Gud at alle som vil bli velsignet må holde sin fot tilbake fra å tråkke ned Hans hellige sabbat.

 

15. Hvor viktig er sabbatshelligholdelse?

Brudd på ett av Guds bud, uansett hvilket, er synd.

“Synd er lovløshet.” 1 Joh 3,4. “For syndens lønn er døden.” Rom 6,23. “For den som holder hele loven, men snubler på ett punkt, er blitt skyldig i hele loven.” Jak 2,10. “Fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel, for at dere skulle følge i Hans fotspor.” 1 Pet 2,21. “Ble Han opphavsmann til evig frelse for alle dem som lyder Ham.” Hebr 5,9.

Dette er en sak som gjelder liv eller død. Sabbatshelligholdelse er nedfelt i det fjerde av Guds ti-budslov. Et bevisst brudd på hvilket som helst av de ti bud er synd. Kristne vil med glede følge Kristi eksempel i sabbatshelligholdelsen. Vår eneste sikkerhet er iherdig å studere Bibelen, “idet du rettelig lærer sannhetens ord”. 2 Tim 2,15. Vi må ha støtte i Skriften fra all kristen praksis som vi etterlever.

 

16. Hva føler Gud for religiøse ledere som ignorerer sabbaten?

Gud vil ikke unnskylde religiøse ledere som med vitende ignorerer sabbaten.

“Hennes prester gjør vold på Min lov, og de vanhelliger Mine helligdommer. De skiller ikke mellom hellig og vanhellig, … har lukket sine øyne for Mine sabbater, slik at Jeg blir vanhelliget iblant dem.” “Derfor utøser jeg Min vrede over dem.” Esek 22,26.31.

Ved å lukke sine øyne for Guds sanne sabbat, krenker religiøse ledere himmelens Gud. Gud svarer med straff for sånne falske hyrder. Millioner har blitt ført på avveie i denne saken. Gud kan ikke ta lett på det. Jesus fordømte fariseerne for å late som om de elsket Gud mens de satte til side ett av Guds ti bud for sine vedtekters skyld (Mark 7,7-13).

 

17. Vil sabbatshelligholdelse virkelig berøre meg personlig?

Enhver som kommer inn i himmelen og spiser av livets tre vil holde sabbaten hellig.

“Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.” Joh 14,15. “Framfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for seg selv.” Rom 14,12. “Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd.” Jak 4,17. “Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.” Åp 22,14. “Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.” Åp 14,12.

Ja, på alle måter, sabbaten er din sabbat. Gud laget den for deg, og hvis du elsker Ham, vil du holde den, fordi den er ett av Hans bud. Kjærlighet uten å holde loven er ikke noen kjærlighet i det hele tatt (1 Joh 2,4). Du må ta et valg. Du kan ikke unngå det. Ingen kan frita deg. Du må selv stå til ansvar for Gud i denne svært viktige saken. Gud ber deg om å elske og adlyde Ham nå!

 

18. Er du villig til å følge Jesu befaling og eksempel i å holde sabbaten?

Svar:

 

11 – Er djevelen sjef i Helvete?

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Nåvel?Har Gud virkelig djevelen på lønningslista – er han sjefenEr djevelen sjef i Helvete i helvete som måler ut straffen til de fortapte? Nesten hele verden har et særdeles ubibelsk syn på helvete, og du skylder deg selv å få vite hva Bibelen virkelig sier vedrørende dette. Ikke bli lurt, fordi det du tror angående helvete vil helt sikkert påvirke din mening om Guds karakter! Bruk noen ledige stunder på å komme til bunns i de forbløffende sannhetene du virkelig trenger i disse siste dager!

 

1. Hvor mange fortapte sjeler blir straffet i helvete i dag?

Legal knowledge

De ugudelige vil ikke bli straffet før etter dommen.

“Like så sant vet Herren hvordan Han skal utfri de gudfryktige fra fristelser og holde de urettferdige under straff i forvaring til dommens dag,” 2 Pet 2,9.

Det finnes ikke en eneste sjel i ildsjøen i dag. Bibelen sier at Gud holder de ugudelige i varetekt til de blir straffet på dommens dag.

 

2. Når vil syndere bli kastet i ildsjøen?

REV20

Syndere vil bli kastet i ildsjøen ved verdens ende – ikke når de dør.

“Slik skal det være ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. ” Matt 13,40-42. “Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.” Joh 12,48.

Syndere vil bli kastet i ildsjøen på dommens dag ved verdens ende — ikke når de dør. Gud vil ikke straffe en person i ilden før hans sak er prøvd og avgjort i retten ved denne verdens ende. Ei heller ville Gud straffe en morder som døde for 5.000 år siden, 5.000 år lenger enn en som dør i dag, og fortjener straff for den samme synden. (1 Mos 18,25).

 

 

3. Hvor er syndere (som har dødd) nå?

kirkegård

Alle som har dødd, både gode og onde, venter i graven på oppstandelsen. 

“For den timen kommer da alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.” Joh 5,28.29. “Den onde skånes på undergangens dag.” “Men også han føres til gravstedet, det holdes vakt over graven.” Job 21,30.32.

Bibelen er helt spesifikk. Både de ugudelige og de rettferdige “sover” i graven inntil oppstandelsens dag. (Se lekse #10 for mer informasjon vedrørende dødens tilstand.)

 

4. Hva er det endelige resultatet av synd?

0613244

Jesus døde for å frelse oss fra våre synder. De som ikke aksepterer denne frelsesgaven vil dø evig.

“For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.” Rom 6,23. “Og synden, når den er blitt fullmoden, føder død.” Jak 1,15. “For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Joh 3,16.

Syndens lønn (eller straff) er døden, ikke evig liv i helvetes ild. De ugudelige “går fortapt”, eller mottar “døden”. De rettferdige mottar “evig liv”.

 

5. Hva vil skje med de ugudelige i ildsjøen?

Ildkjøen

De ugudelige er ikke udødelige. Bibelen sier at de vil gå fortapt, brenne opp og bli tilintetgjort.

”Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnere skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død.” Åp 21,8.

De ugudelige dør den annen død i ildsjøen. Hvis de ugudelige skulle leve i evig tortur i ildsjøen, måtte de være udødelige. Men det er umulig, fordi Bibelen sier at bare Gud er udødelig. 1 Tim 6,16. Da Adam og Eva ble drevet ut av Edens hage, ble en engel satt til å vokte livets tre slik at syndere ikke skulle spise av frukten og leve evig. 1 Mos 3,22-24. Læren om at syndere er udødelige har sitt opphav fra Satan og er fullstendig galt. Gud forhindret dette da synden fikk innpass på jorden ved å vokte livets tre.

Bibelen er klar — de ugudelige blir tilintetgjort.
Bibelen sier at de ugudelige lider “døden” (Rom 6,23), “føres unna” (Job 21,30), “skal forsvinne” (Sal 37,20), satt i “brann” (Mal 4,1), “skal tilintetgjøres alle sammen” (Sal 37,38), vil “gå til grunne” (Sal 37,20), “skal utryddes” (Sal 37,9). Gud vil “ødelegge” dem (Sal 145,20), og “ild skal fortære dem”. (Sal 21,10). Merk at alle disse referansene gjør det klart at de ugudelige dør og blir tilintetgjort. De lever ikke evig i pine.

 

6. Når og hvordan vil helvetes ild bli tent?

Ild fra himmelen

Ved verdens ende vil ild falle fra himmelen og fortære de ugudelige.

“Slik skal det være ved denne tidens ende.: Menneskesønnen skal … kaste dem i ildovnen.” Matt 13,40-42. “De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede staden. Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem.” Åp 20,9. “Om den rettferdige får lønn på jorden, hvor mye mer da den ugudelige og synderen!” Ordsp 11,31.

Ved verdens ende vil Gud selv tenne denne ilden. Når den hellige byen kommer ned fra Gud i himmelen (Åp 21,2), forsøker de ugudelige å innta den. Da vil Gud la det regne ild fra himmelen og ned på jorden, og den vil fortære de ugudelige. Denne ilden er den bibelske helvetesilden.

 

7. Hvor stor og hvor varm blir denne ilden?

jorden i flamme

Helvete vil være hele verden som blir satt i brann. Ildens omkrets vil bli ca. 40.250 km, og varmen så intens at alt på jorden brenner opp. 

“Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.” 2 Pet 3,10.

Ildsjøen vil bli akkurat så stor som jorden fordi det er jorden som brenner. Denne ilden vil bli så varm at den smelter jorden og brenner opp alt det som finnes der. Den atmosfæriske himmelen vil eksplodere og forsvinne med et stort brak.

 

8. Hvor lenge vil de ugudelige lide i ilden?

rettferdig dommer

Jesus vil kreve en rettferdig behandling av de ugudelige. Graden av straff vil bli rettferdig og i henhold til gjerningene deres, akkurat slik Han har lovt.

“Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” Åp 22,12. “Og da skal Han lønne enhver etter hans gjerning.” Matt 16,27. “Den tjeneren som kjente sin herres vilje og ikke … handlet etter hans vilje, skal bli slått med mange slag. Men den som ikke kjente til den, men likevel gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. For hver den som mye er gitt, av ham skal mye kreves. Og den som er betrodd mye, han skal bes om enda mer.” Luk 12,47.48.

Bibelen sier ikke noe om hvor lang tid tilintetgjørelsen i ildsjøen tar før de ugudelige dør. Imidlertid presiserer Gud at alle vil bli straffet i henhold til deres hadlinger. Dette betyr at noen vil få større straff enn andre, basert på deres gjerninger.

 

 

 

9. Vil ilden til slutt dø ut?

0613101

Gud vil gjenskape en ny verden hvor det ikke vil finnes det minste spor av denne verdens ondskap.

“Se, de er bare som halm, ilden skal brenne dem opp. De kan ikke engang fri seg selv ut fra flammens makt. Dette er ikke noe kullstykke til å varme seg på, eller noen ild til å sitte foran.” Jes 47,14. “Og jeg så en ny himmel og en ny jord.” “Åp 21,4 Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.” Åp 21,1.4.

Ja, sannelig, Bibelen presiserer at ilden vil slukke og at “det er ingen glør å varme seg ved, ingen ild å sitte omkring.” Bibelen lærer også at i Guds nye rike vil “de første ting” være borte. Helvete, som er blant de første ting, er også inkludert, så vi har Guds lovnad for at det vil opphøre og eksistere.

Er Gud en mishandler?
Hvis Gud torturerer sine fiender i et brennende torturkammer gjennom alle evigheter, ville Han være mer ondskapsfull og hjerteløs enn de verste krigsbarbarer. Et evig brennende helvete ville være et helvete for Gud også, som endog elsker den frykteligste synder.

 

10. Hva vil bli tilbake når ilden slukner?

aske

Ilden vil brenne til bare asken er tilbake. Endog benene vil være fullstendig fortært. 

“For se, dagen kommer, brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren igjen.” “Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter på den dagen Jeg gjør dette, sier hærskarenes Herre.” Mal 4,1.3.

Merk at verset ikke sier at de ugudelige ikke vil brenne som asbest, som mange tror i dag, men heller som halm, og hverken rot eller gren blir tilbake. Utrykket hverken “rot eller gren” presiserer fullstendig tilintetgjørelse. Ikke annet enn aske vil være tilbake når ilden slukner. I Sal 37,10.20 sier Bibelen at de ugudelige vil gå opp i røyk og bli fullstendig utslettet.

 

11. Vil de ugudelige bli kastet legemlig i helvete hvor både sjel og legeme blir tilintetgjort?

“For det er bedre for deg at ett av lemmene dine går tapt, enn at hele legemet ditt blir kastet i helvete.” Matt 5,30. “Frykt heller Ham som er i stand til å ødelegge både sjelen og legemet i helvete.” Matt 10,28. “Den sjel som synder, skal dø.” Esek 18,20.

Ja. Virkelige, levende mennesker blir legemlig kastet i ildsjøen hvor både legeme og sjel

ildsjøen

Ilden som faller fra himmelen for å ødelegge de ugudelige, tilintetgjør både kropp og sjel, inkludert djevelen og alle hans engler.

blir fortært. Ilden fra Gud i himmelen vil falle på virkelige mennesker som blir utslettet for evig og alltid.

 

12. Vil djevelen ha kommandoen over ildsjøen?

“Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel.” Åp 20,10. “Jeg gjør deg til aske på jorden for øynene på alle som ser deg. … og for evig skal du ikke være mer.” Esek 28,18.19.

Absolutt ikke! Djevelen blir kastet på ilden, hvor han blir forvandlet til aske. Ordet “helvete” er oversatt fra flere forskjellige ord med varierende betydning, som indikert under:

 

13. Har ordet “helvete” slik som det er brukt i Bibelen alltid referanse til et brennende torturkammer?

Nei, ordet helvete er brukt 54 ganger i Bibelen, og bare i 12 tilfeller refererer det til et “brennende sted.”

Ordet «helvete» er oversatt fra flere forskjellige ord med varierende betydning, som inkludert under:
I DET GAMLE TESTAMENTE
31 ganger fra “Sheol”, som betyr “graven”.

I DET NYE TESTAMENTE
10 ganger fra “Hades”, som betyr “graven”.
12 ganger fra “Gehenna”, som betyr “det brennende sted”.
1 gang fra “Tartarus”, som betyr “et mørkets sted”.

54 GANGER TOTALT

Merk: Det greske ordet “Gehenna” (nevnt over) er en omskriving av det Hebraiske “Ge-Hinnom”, som betyr “Hinnomdalen”. Denne dalen, som ligger direkte syd og vest av Jerusalem, var en plass hvor døde dyr, søppel og annet avfall ble dumpet. Her brente ilden konstant, slik den gjør på moderne renovasjonsmottak. Bibelen bruker “Gehenna” eller “Hinnomdalen” som et symbol på ilden som vil utslette de fortapte ved verdens ende. Ilden i Gehenna var ikke evig. Ellers ville den fortsatt brent sydvest av Jerusalem i dag. Heller ikke ildsjøen vil vare evig.

 

14. Hva er Guds virkelige hensikt med ildsjøen?

nye jord 2

Å tilintetgjøre synd, syndere og Satan er den eneste måten å gjøre universet trygt for evigheten.

“Gå bort …, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler.” Matt 25.41. “Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i ildsjøen.” Åp 20,15. “Det er bare en liten stund, så er ikke den ugudelige der mer.” “Herrens fiender … skal bli til røyk og svinne bort.” Sal 37,10.20.

Guds hensikt er at ildsjøen skal ødelegge djevelen og all synd og syndere og sikre verden for evigheten. En eneste synder, hvis han ble latt tilbake på denne planeten, ville være som et dødelig virus, som for alltid ville true universet. Det er Guds plan å skille ut synden og utslette den for all fremtid.

Et evig helvete ville forevige synden
Et evig brennende helvete ville bevare synden og gjøre utslettelsen av den umulig. Et evig brennende helvete er ikke en del av Guds store plan. En slik forferdelig teori er en ærekrenkelse mot Guds hellige navn og kjærlige karakter. Djevelen fryder seg ved å se vår kjære Skaper beskrevet som et tyrannisk monster, og kun djevelen har fordel av en slik fremstilling.

Evig helvete, en menneskeskapt teori
Teorien om det “evige brennende helvete” har ikke sin opprinnelse fra Bibelen, men fra villfarne mennesker som ble (muligens uforvarende) ledet av djevelen. Og for øvrig vil ingen komme til himmelen fordi de frykter helvete. Mennesker blir frelst fordi de elsker og adlyder Kristus.

 

15. Er ikke det å utslette syndere fremmed for Guds karakter?

jesus gråter

Jesus vil bli svært trist når Han må ødelegge de Han har dødd for å frelse.

“Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i det at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø?” Esek 33,11. “For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.” Luk 9,56. “For Herren skal reise seg … så Han kan gjøre Sin gjerning, Sin fryktelige gjerning, og utføre Sitt verk, Sitt fremmede verk.” Jes 28,21.

Jo, Gud har alltid arbeidet for å frelse mennesker heller enn å utslette. Det å utslette de ugudelige i ildsjøen er så fremmed for Guds natur at Bibelen kaller det Hans “underlige gjerning”. Tilintetgjørelsen av de ugudelige vil smerte Gud langt over vår forstand. Han arbeider iherdig for å frelse hver eneste sjel! Men hvis noen forakter Hans kjærlighet og klamrer seg til synden, har ikke Gud noe annet valg enn å tilintetgjøre synderen sammen med hans synder, når Han på den ytterste dag renser universet for den fryktelige og ondskapsfulle synden.

 

16. Hva betyr Guds kunngjøring vedrørende helvete for jorden og Hans folk?

0609120

Etter at alle syndere er tilintetgjort, vil Gud skape en fantastisk ny jord for Sitt folk, hvor de for alltid vil leve harmonisk og fredelig, fylt av glede og kjærlighet. Synd vil aldri mer oppstå.

“Han skal gjøre ende på det. Trengselen skal ikke oppstå for andre gang.” Nah 1,9. “For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte.” Jes 65,17. “Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.” Åp 21,3.4.

Etter at ildsjøen slukner, vil Gud skape en ny jord og gjenopprette den for Sitt folk — med alle de skjønnheter og herligheter som var i Eden før syndefallet. Syndens grusomheter og fortiden vil være glemt. Smerte, død, tragedier, bedrøvelse, tårer, sykdom, motgang, sorg og all synd vil for alltid bli fjernet.

Synden vil ikke gjenoppstå
Gud lovte at synd aldri mer skal gjenoppstå. Hans folk vil være fylt med fullkommen fred, kjærlighet, glede og tilfredshet. Deres liv i perfekt lykke vil bli langt mer gledesfylt og strålende enn hva ord kan beskrive. Den virkelige tragedien ligger i å gå glipp av himmelen. Den personen som avviser dette praktfulle kongeriket, har gjort livets tristeste valg.

 

17. Er du takknemlig over å se at Gud ikke straffer de ugudelige i ildsjøen i all evighet?

 Ditt svar:_ ________________________________________________________