04 – Gigantbyen i universet

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Fact

Gigantbyen i universetSnakk  om en stor by! New York, Tokyo og London er ingenting i sammenligning! Bare vent til du innser de forbløffende fakta om denne gigantbyen som kan reise gjennom rommet. Dette er fakta, ikke science fiction! Innholdet i dette studiet vil fylle deg med glede og spenning samtidig som det gir håp for fremtiden.

1. Hvem er arkitekten og byggherren av denne byen i universet?

“Derfor skammer ikke Gud seg over å bli kalt deres Gud, for Han har gjort staden i stand for dem.” Hebr 11,16.

Bibelen sier at Gud bygger en stor by for Sitt folk. Og denne byen er så virkelig og bokstavelig som hvilken som helst annen by du kjenner.

 

orion

Et sted i universet befinner Guds fantastiske by seg.

2. Hvor er den gigantbyen som Gud ferdigstiller?

“Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.” Åp 21,2. “Herre min Gud…Må Du høre … På det stedet der Du bor, i himmelen.” 1 Kong 8,28-30.

Denne store byen som er under bygging, er for tiden et sted ute i universet, i himmelen der hvor Gud bor.

 

3. Hvordan beskriver Skriften denne forbløffende byen ute i rommet?

new jerusalem6(A) STØRRELSE

“Og staden ligger i en firkant, og dens lengde er så stor som bredden. Og han målte staden med røret: tolv tusen stadier; lengden og bredden og høyden på den er like.” Åp 21,16. Byen er perfekt firkantet. Omkretsen er 12.000 stadier, eller 2.220 km (1 stadie er ca 185 m). Hver side er 555 km.

(B) NAVN

Byen er kalt “det nye Jerusalem” i Åp 21,2.

(C) MURENE

Åp 21,17. “Og han målte dens mur: hundre og fire og firti alen … Og dens mur var bygget av jaspis.” Åp 21,17.18. En mur på 144 alen, eller 65 m høy (en alen er ca 45 cm), omgir byen. Murene er bygd av massiv jaspis, med en skjønnhet og stråleglans som er ubeskrivelig. Tenk på det! Nær 20 etasjer høy i massiv jaspis!

new jerusalem gates(D) PORTENE

“Den hadde tolv porter … Mot øst var tre porter, mot nord tre porter, mot syd tre porter, mot vest tre porter. Og de tolv porter var tolv perler; hver av portene var av én perle.” Åp 21,12.13.21. Byen har 12 porter, tre på hver side, hver laget av en enkelt perle.

(E) GRUNNSTEINER

“Og muren rundt Staden hadde tolv grunnsteiner. Stadens mur var smykket med alle slags kostbare steiner. Den første grunnsteinen var jaspis, den andre safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd, den femte sardonyks, den sjette sarder, den sjuende krysolitt, den åttende beryll, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyasint og den tolvte ametyst.” Åp 21,14.19.20.

0603056(F) GATER

“Og Stadens gate var av rent gull, som gjennomsiktig glass.” Åp 21,21.

(G) UTSEENDE

“Den hellige stad … gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Den hadde Guds herlighet, og dens lys var som den kosteligste sten, som krystallklar jaspis. Lengden og bredden og høyden på den er like.” Åp 21,2.11.16. Byen, med alle dens edelsteiner, gull og glitrende skjønnhet, vil bli opplyst av Guds herlighet. I dens svimlende og majestetiske renhet er den sammenlignet med “en brud som er pyntet for sin brudgom”.

 

4. Hvilken enestående egenskap i denne byen sikrer innbyggerne evig styrke og  ungdommelighet?

livets tre“Midt i Stadens gate, og på begge sider av elven, vokser livets tre som bærer tolv frukter; hvert tre gir sin frukt hver måned. Bladene på treet er til legedom for folkeslagene.” Åp 22,2. “Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig.” 1 Mos 3,22.

Livets tre som bærer 12 slags frukter (og står midt i byen Åp 2,7), bringer evig liv til alle som spiser av den. Også bladene vil inneha fantastisk nærende egenskaper. Dette treet vil frembringe sin avling hver måned.

 

5. Er det sant at denne fantastiske byen vil stige ned til denne jorden?

new jerusalem2Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.” Åp 21,2. “Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.” Matt 5,5. “Om den rettferdige får lønn på jorden.” Ordsp 11,31.

Ja, denne majestetiske hellige byen vil komme ned til denne jorden for å bli hovedstaden på den nye jord. Alle rettferdige vil ha et hjem i denne byen.

 

6. Hva vil skje med synden og syndere?

“For se, dagen kommer, brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren igjen.” Mal 4,1. “Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem.” Åp 20,9. “Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.” 2 Pet 3,10. “Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter.” Mal 4,3. “Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.” 2 Pet 3,13.

Gud vil utrydde all synd og syndere med ild. Denne brannen vil smelte jorden og forvandle den til aske. Så vil Gud lage en perfekt ny jord, og den hellige byen vil bli dens hovedstad. Her vil de rettferdige leve i glede, fred og hellighet i all evighet. Gud lover at synd aldri mer skal oppstå. Se Nah 1,9. (For mer informasjon om helvete, se studie 11.)

 

7. Hvilke styrkende og gledelige løfter kommer Gud med til de menneskene som kommer inn i Hans nye kongerike?

A. Herren, i egen person, vil bo hos dem (Åp 21,3).

0607052

B. De vil aldri kjede seg. Der vil for alltid være glede (Sal 16,11).

C. Der vil aldri mer være død, smerte, tårer, sorg, sykdom, hospital, operasjoner, tragedier, skuffelser, problemer, sult eller tørst (Åp 21,4; Jes 33,24; Åp 22,3; Jes 65,23; Åp 7,16).

D. De vil aldri bli trette (Jes 40,31).

E. Hver frelste person vil være fysisk perfekt på alle måter. Den døve vil høre, den blinde vil se, den stumme vil synge og den lamme vil være i stand til å løpe. (Jes 35,5.6; Fil 3,21).

F. Sjalusi, frykt, hat, løgn, misunnelse, urenhet, kynisme, uanstendighet, bekymring og ondskap vil for alltid være fjernet fra Guds rike (Åp 21,8.27; 22,15). Menneskene vil ikke lenger være belemret med bekymringer og ansvar som driver dem til vanvidd. Nervøse sammenbrudd vil ikke finne sted. Tid vil bli uten ende, og denne verdens stress og tidsfrister vil for alltid være borte.

 

8. Hvordan vil den nye jorden avvike fra vår jord?

A. Store sjøer som vi kjenner dem i dag vil være borte (Åp 21,1).

Hav og sjøer dekker trekvart av jordens overflate i dag. Slik vil det ikke være i Guds nye kongerike. Hele verden vil bli en enorm hage med en uovertruffen skjønnhet, ispedd sjøer, elver og fjell (Åp 22,1; Apg 3,20.21).

B. Ørkener vil bli forvandlet til hager (Jes 35,1.2).

C. Alle dyr vil være tamme. Ingen vil skade noen annen, og et lite barn vil lede dem (Jes 11,6-9; 65,25).

D. Ingen forbannelse vil være der (Åp 22,3).

E. Ingen vold av noe slag (Jes 60,18). Dette utelukker kriminalitet, stormer, oversvømmelse, jordskjelv, tornadoer, skader, etc.

F. Ikke noe vanhellig vil bli funnet på den nye jord (Åp 21,27). Der vil ikke være sigarettstumper, tobakksaus, drankere, barer, alkoholholdige drikker, bordeller, uanstendige bilder, eller hvilken som helst annen ondskap eller urenhet.

 

9. Vil der være barn i Guds rike, og hvis så, vil de da vokse opp?

0613101Torgene i staden skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene.” Sak 8,5. “Og dere skal gå fremover, og vokse opp som gjøkalver.” Mal 4,2. (Engelske KJV).

Svar: Ja, der vil være mange gutter og piker i den hellige byen (Jes 11,6-9), og disse barna vil vokse opp (Mal 4,2). Vi har blitt sterkt degenerert angående høyde, intellekt og vitalitet siden Adam, men alt dette vil bli gjenopprettet (Apg 3,20.21).

 

10. Når de frelste er forent med sine kjære i himmelen, vil de da kjenne hverandre?

Da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut er kjent.” 1 Kor 13,12.Resurrection

Bibelen er klar på at de rettferdiges kjære som har dødd, vil stå opp for å bli gjenforent med de rettferdige som er i live i Guds rike (Jes 26,19; Jer 31,15-17; 1 Kor 15,51-55; 1 Tess 4,13-18). Og Skriften lærer også at menneskene i Guds nye rike vil kjenne hverandre, akkurat som menneskene kjenner hverandre på jorden i dag.

 

11. Vil menneskene i himmelen være virkelige, formet av kjøtt og ben?

“Mens de fortalte om alt dette, stod Jesus Selv midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere! Men de ble forskrekket og fylt av frykt, og trodde at de så en ånd. Han sa til dem: Hvorfor er dere forvirret? Og hvorfor oppstår tvilende tanker i deres hjerte? Se hendene og føttene Mine, at det er Jeg. Ta på Meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at Jeg har.” “Men da de fortsatt ikke kunne tro på grunn av glede og undring, sa Han til dem: Har dere noe mat her? Så gav de Ham et stykke av en stekt fisk og noe av en honningkake. Han tok det og spiste det rett foran dem.” “Han førte dem ut like til Betania, og … Mens Han velsignet dem, skjedde det at Han ble skilt fra dem og løftet opp til himmelen.” Luk 24,36-39.41-43.50.51. “Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.” Apg 1,11. “Herren Jesus Kristus … skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme så det blir likedannet med Hans herlighetslegeme.” Fil 3,20.21.

 

0614222Etter sin oppstandelse beviste Jesus overfor sine disipler at Han var av kjøtt og ben ved å la dem berøre Ham, og ved å spise. Den samme Jesus av kjøtt og ben steg opp til sin Far, og vil derfra komme tilbake til jorden. De rettferdige vil bli gitt legemer, akkurat likt det Jesus har, og vil bli virkelige mennesker for evig og alltid. Forskjellen er at den himmelske kroppen ikke vil være gjenstand for død, forfall eller degenerering. Myten om at de frelste i himmelen vil være spøkelser som svever omkring på tåkeskyer, og ikke gjør annet enn å spille på harper, har ingen som helst støtte i Skriften. Jesus døde ikke på korset for å skaffe til veie en så banal og betydningsløs fremtid for dem som aksepterer Hans kjærlighet og edelt følger i Hans fotspor. De fleste mennesker har ingen interesse av en sådan evig eksistens, og har derfor liten eller ingen interesse av å komme inn i Guds himmelske rike, men velger det allikevel på grunn av frykten for helvete. Hvis bare menneskene overalt kunne lære sannheten om Guds hellige by og om den nye jord, ville millioner begynne å forstå Hans kjærlighet og vende seg til Ham av hele sitt hjerte. En person som går glipp av Guds rike har gjort livets største tabbe.

 

12. Hvordan vil de rettferdige tilbringe tiden sin i himmelen?

“De skal bygge hus og bo i dem. De skal plante vingårder og spise frukten av dem. De skal ikke bygge og en annen bo. De skal ikke plante og en annen ete. … I mange dager skal Mine utvalgte til fulle nyte frukten av sine henders gjerninger.” Jes 65,21.22.

De rettferdige vil bygge sine egne hjem på den nye jord. (Alle vil også ha en embetsbolig i byen som Kristus har bygget Joh 14,1-3). De vil plante vingårder og spise av frukten de høster. Bibelen er klar. Virkelige mennesker gjør virkelige ting i himmelen, og de vil fullkomment nyte det hele.

 

13. Hvilke andre spennende aktiviteter vil de frelste ta del i?

0613101A. Synge og spille himmelsk musikk (Jes 35,10; 51,11; Sal 87,7; Åp 14,2.3).

B. Tilbe foran Guds trone hver sabbat (Jes 66,22.23).

C. Glede seg over blomster og trær som aldri visner (Esek 47,12; Jes 35,1.2).

D. Dra på besøk til kjære, patriarker, profeter, etc. (Matt 8,11; Åp 7,9-17).

E. Studere himmelens dyrerike (Jes 11,6-9; 65,25).

F. Reise og utforske, uten noen gang å bli trett (Jes 40,31).

G. Lytte til Guds sang (Sef 3,17).

H. Få virkeliggjort de største og kjæreste ambisjoner (Sal 37,3.4; Jes 65,24).

I. Den største gleden av de alle, privilegiet av å være som Jesus, reise sammen med Ham, og se Ham ansikt til ansikt (Åp 14,4; 22,4; 21,3; 1 Joh 3,2).

 

14. Kan et fattig menneskelig språk virkelig beskrive herligheten i det himmelske hjemmet?

new jerusalem2Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham.” 1 Kor 2,9.

Selv ikke i sin villeste fantasi kan menneskehjertet fatte storheten i Guds evige rike. Alt det Adam mistet vil bli gjenopprettet (Apg 3,20.21).

 

15. Blir kongedømmet klargjort for meg personlig?

“Og hver den som vil, skal ta livets vann for intet!” Åp 22,17. “Til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i himmelen for dere,” 1 Pet 1,4. “Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.” Joh 14,2.

Det er klargjort for deg personlig. Invitasjonen fra Herren er personlig til deg. Hvis du avslår, min venn, har du ingen andre å klandre enn deg selv.

 

16. Hvordan kan jeg være sikker på å få en plass i dette store og praktfulle kongerike?

0611012“Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham.” Åp 3,20. “Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.” Åp 22,14. “Ikke alle som sier til Meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje.” Matt 7,21. “Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn.” Joh 1,12. “Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.” 1 Joh 1,7.

Bibelen gjør det klart. Det er enkelt. Gi ditt liv til Kristus for å bli renset fra synd. Når du gjør det, gir Han deg også kraft til å gjøre Hans vilje og holde Hans bud. Dette betyr selvfølgelig at du vil begynne å leve som Kristus og derfor seire over all synd. “Den som seirer, skal arve alle ting.” Åp 21,7. Kort fortalt, en person er forberedt for himmelen når han har himmelen i hjertet.

 

17. Har du besluttet å akseptere Jesu offer og å leve sammen med Ham i all evighet i Hans himmelske rike?

Ditt svar: ________________________________________________________