Hvem er vi?

Kjære leser!

Bibelen er verdens mest solgte bok. 6 – 8 milliarder bibler har vært solgt gjennom tidene. Ironisk nok er den også verdens mest stjålne bok, og det på tross av at det åttende budet sier: «Du skal ikke stjele.» Hvis du har problemer med å tro at dette budet er det åttende, kan du gå inn å lese om hvordan de 10 bud er blitt endret.

FORMÅLET: JESULIV.ORG er laget for å imøtekomme den stadig sterkere sekulære innflytelsen som nærmest tvinger oss inn i et spor som drar oss bort fra Jesus Kristus. Utviklingen kan snus, men det er du som må gjøre valget. Gjennom websiden kan du bli bedre kjent med vår alles Frelser.
«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Apgj. 4:12

Gjennom «jesuliv.org» får du tilgang til en mengde bibelstudier og annet nyttig informasjon. Studiene lar Bibelen tale for seg selv gjennom forskjellige temaer. Et utvalg av bibeltekster er benyttet for å belyse temaene best mulig, dog uten å ville rive noe ut av sin sammenheng. Derfor er det viktig at du selv slår opp i Bibelen for å lese tekstene i sin helhet. Hvis du skulle finne noe som du mener ikke harmonerer, setter jeg pris på å høre fra deg.

ANSVARLIG: Ansvarlig for denne websiden er oss, Knut og Irene Størkersen, og vi tilhører Skotselv Syvendedags Adventistkirken. På vår menighets webside finner du mye nyttig informasjon. Vi er knyttet til en menighet og en forsamling men et forankret fellesskap i troen på Jesus Kristus og Hans ord. For tiden tjener vi som distriktets bønnekoordinatorer.

KONTAKT: Ta gjerne kontakt med oss. Har du spørsmål, tanker, kommentarer, kan du gjerne benytte bloggen vår. Du kan også sende oss epost gjennom kontakt oss.

Må Gud rikelig velsigne deg med innsikt. Bruk bønn til å samtale med Gud. Han vil veilede deg til den hele og fulle sannhet når du ber Ham. «Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen!» Åp 22:21

Med vennlig hilsen
Knut og Irene