05 – Oppskriften på et lykkelig ekteskap

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

 Amazing Facts

Som du sikkert vet ender nesten halvparten av alle ekteskap i skilsmisse, og i kjølvanneOppskriften på et lykkelig ekteskapt av dette etterlater det seg bitre ektemaker og frustrerte barn. Ikke la dette skje med deg! Enten ekteskapet ditt går igjennom store vansker eller opplever ekteskapelig lykke, eller om du ikke er gift enda, men vurderer det, finnes det her noen gode og utprøvde råd for at ekteskapet ditt skal vare. De kommer rett fra Gud, Han som skapte og ordinerte ekteskapet! Hvis du har prøvd alt annet, hvorfor ikke gi Gud en sjanse? Følg rådene i dette heftet, og du kan sikre hjemmet ditt.

 

Sytten regler fra Bibelen for et lykkelig ekteskap

 

1. Etabler ditt eget private hjem.

threshold

Etabler ditt eget hjem selv om det bare blir en ett-roms leilighet.

“Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin hustru, og de skal være ett kjød.” 1 Mos 2,24.

Guds forskrift er klar. Et gift par må forlate far og mor og etablere sitt eget hjem, selv om økonomien bare holder til en ett-roms leilighet. Mann og kone skal i felleskap ta slike beslutninger. Så skal de begge informere sine respektive foreldre. De må opptre bestemt, uansett hvem som protesterer. Tusenvis av ekteskap ville vært reddet om dette rådet var blitt fulgt.

 

2. Fortsett kurtisen.

 “Og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for: Kjærligheten dekker over en mengde synder.” 1 Pet 4,8. “Hennes mann priser henne.” Ordsp 31,28. “Men hun som er gift har omsorg for …hvordan hun kan være til behag for ektemannen.” 1 Kor 7,34. “Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre … vær fremst i dette å vise de andre ære!” Rom 12,10.

 

Glem aldri at det er Gud selv som har forent dere i ekteskapet.

Glem aldri at det er Gud selv som har forent dere i ekteskapet.

Fortsett (eller kanskje gjenopplive) den gode kurtisen i ditt ekteskap. Lykkelige ekteskap er ikke noe som bare skjer; det må utvikles. Ikke ta hverandre for gitt, for da vil ensformigheten ødelegge ekteskapet ditt. La kjærligheten vokse ved å uttrykke kjærlighet til hverandre, ellers vil den dø ut og dere vil gli fra hverandre. Kjærlighet og lykke kan ikke finnes ved å søke den for egen del, men er tilgjengelig for å kunne gis til andre. Bruk så mye tid som mulig med å gjøre ting sammen, hvis dere ønsker å fungere godt sammen. Ikke overse høfligheten, oppmuntringen og de kjærlige handlingene. Overrask hverandre med små gaver eller tjenester. Prøv å overgå hverandre med kjærlighet. Forvent ikke mer av ekteskapet ditt en du er villig til å investere i det. Skilsmisse i seg selv er ikke det som ødelegger flest ekteskap, men det gjør derimot mangel på kjærlighet. Gir du den en sjanse, vil kjærligheten alltid vinne.

 

 3. Husk at Gud forente dere i ekteskapet.

Mann gir sin kone blomster

Overrask hverandre med små gaver.

 “Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, … Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.” Matt 19,5.6.

Har kjærligheten nesten forsvunnet fra ditt hjem? Djevelen (den beryktede ekteskapsplyndreren) er ansvarlig for dette. Ikke glem at det var Gud selv som forente dere i ekteskapet, og Hans hensikt er at dere skal forbli gifte og lykkelige. Han vil bringe lykke og kjærlighet inn i livene deres, hvis dere vil adlyde Hans himmelske lover (de 10 bud). “For Gud er alt mulig.” Matt 19,26. Fortvil ikke. Gud som kan plassere kjærlighet for en brutal spedalsk i hjertet til en misjonær, kan lett gi dere kjærlighet til hverandre, hvis dere tillater det.

 

  4. Vokt på sinnet — ikke la tankene lede deg til fall.

 “For slik som han tenker i sin sjel, slik er han.” Ordsp 23,7. “Du skal ikke begjære din nestes hustru.” 2 Mos 20,17. “Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det.” Ordsp 4,23. “For øvrig, brødre, de ting som er sanne, … sømmelige, … rettferdige, … rene, … verd å elske, … tales vel om, … et ærbart liv, … noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!” Fil 4,8.

utro

Urene tanker kan ødelegge ekteskapet ditt.

Et syndig tankeliv vil ødelegge ekteskapet ditt. Djevelen vil fange deg i tanker som disse: “Ekteskapet vårt var en feiltagelse.” “Hun forstår meg ikke.” “Jeg tåler snart ikke mer av dette.” “Vi kan alltid skille oss hvis det viser seg nødvendig.” “Jeg drar hjem til mor.” “Han smilte til den kvinnen.” Slutt å tenke som dette, ellers vil ekteskapet ditt snart være historie, fordi dine tanker og følelser styrer dine handlinger. Unngå å se, si, lese eller høre noe som (eller ha forbindelse med noen som) foreslår noen form for umoral eller utroskap. Ukontrollerte tanker er som en bil som står i fri i en bakke. Alt kan skje, og resultatet er alltid katastrofalt.

 

5. La aldri solen gå ned over deres vrede.

 “Blir dere vrede, så synd ikke!* La ikke solen gå ned over deres vrede.” Ef 4,26. “Bekjenn overtredelsene for hverandre.” Jak 5,16. “Jeg glemmer det som er bak.” Fil 3,13. “Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.” Ef 4,32.

Å forbli sint og oppfarende over sårende og urettferdige beskyldninger (små eller store) er ytterst risikabelt. Uten at de blir hurtig løst, vil endatil små problem, på en overbevisende måte, feste seg i sinnet og skape negative holdninger som påvirker hele din livsfilosofi. Dette er grunnen til at Gud sier at du skal la vreden fare før du går til sengs. Vær raus nok til å tilgi og til oppriktig å si: “jeg er lei meg.” Tross alt er ingen perfekt, og dere er begge på samme laget, så vær ærlig nok til oppriktig å innrømme et feiltrinn når du begår ett. I tillegg så er det å få skværet opp, en veldig takknemlig erfaring, og som på en kraftfull måte drar ektemakene tettere sammen. Dette er hva Gud foreslår, og det virker!

 

 6. Be sammen.

Be høyt for hverandre.

Be høyt for hverandre.

 “Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.” Matt 26,41. “Be for hverandre.” Jak 5,16. “Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som gir alle, rikelig.” Jak 1,5.

Be høyt for hverandre! Det er en vidunderlig regel som overgår all fantasi. Knel ned foran Gud og be Ham om ekte kjærlighet for hverandre, for tilgivelse, styrke, visdom — for svar på problemer. Gud har gitt en personlig garanti for at Han vil svare. Den bedende er ikke automatisk kurert for alle sine feil, men han vil ha et hjerte som ønsker å gjøre rett. Ingen familie går i oppløsning mens de oppriktig ber Gud om hjelp.

 

 7. La Kristus være midtpunktet i hjemmet ditt.

“Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.” Sal 127,1. “Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett.” Ordsp 3,6. “Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.” Fil 4,7.

Dette er den viktigste regelen. Den dekker faktisk alle de andre. Sett Kristus først! Den store hemmeligheten med sann lykke i ekteskapet er ikke diplomati, strategi og en utrettelig innsats for å overvinne problemer, men samfunn med Kristus. Hjerter som er fylt av Kristi kjærlighet kan aldri komme langt fra hverandre. Med Kristus i hjemmet vil ekteskapet bli en suksess. Evangeliet er kuren for alle ekteskap som er fylt med hat, bitterhet og skuffelser. Det forhindrer tusenvis av skilsmisser ved på en mirakuløs måte å gjenopprette kjærlighet og lykke. Det vil redde ekteskapet ditt også, hvis du ønsker det.

 

8. Bli enige om at skilsmisse ikke er løsningen.

 “Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.” Matt 19,6. “Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet.” Matt 19,9. “Den kvinnen som har en ektemann, er ved loven bundet til sin ektemann så lenge han lever.” Rom 7,2.

ekteskap

Tilgivelse er alltid bedre enn skilsmisse.

Bibelen er klar. Ekteskapsbåndene er ment å være uoppløselige og uforgjengelige. Skilsmisse er tillatt bare ved utroskap. Men selv ikke da er det pålagt som et krav, men bare som en tillatelse. Tilgivelse er alltid bedre enn skilsmisse, også ved et seksuelt svik. Ekteskapet er livslangt. Gud innrettet det slik da Han viet det første paret i Eden. Tanker om skilsmisse som en løsning vil ødelegge et hvilket som helst ekteskap. Det er grunnen til at Jesus så bort fra dette. Skilsmisse er alltid destruktivt og nesten aldri en løsning på problemet. I stedet skaper den langt større problem og burde derfor aldri vurderes. Et sønderbrutt, frustrert, ulykkelig liv som er snudd på hodet vil nesten alltid være følgen av en skilsmisse. Ja, endatil suksess i livet generelt kan bli hindret. Gud innstiftet ekteskapet for å beskytte menneskenes renhet, lykke og sosiale behov, og heve deres fysiske, mentale og moralske natur. Dette løftet er ett av de mest høytidelige og bindende avtaler som mennesker kan inngå. Å ta lett på dette løftet resulterer i at man fjerner seg fra Guds støtte og velsignelser.

 

 9. Gud beskriver hva kjærlighet er; la det være ditt daglige mål å nå opp til dette.

 “Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.” 1 Kor 13,4-7.

Vennligst repeter og vurder skriftstedene over. Dette er Guds beskrivelse av sann kjærlighet. Når du opp til dette? Kjærlighet er ikke en sentimental impuls, men et hellig prinsipp som involverer hver fase og handling i livet. Med ekte kjærlighet vil ikke ekteskapet ditt havarere. Uten den, vil det ikke lykkes.

 

 10. Hold familiekretsen tett sammensveiset.

 “Du skal ikke drive hor.” 2 Mos 20,14. “Hennes manns hjerte stoler på henne, … Hun gjør ham godt og ikke ondt alle sitt livs dager.” Ordsp 31,11.12. “Fordi Herren har vært vitne mellom deg og din ungdoms hustru, henne som du har vært utro mot, enda hun er din ektefelle og din hustru ved ektepakten.” Mal 2,14. “Så de skal bevare deg fra den onde kvinne, … Du skal ikke begjære hennes skjønnhet i ditt hjerte, og la henne ikke fange deg med sine blinkende øyne! For en kvinne som er en skjøge, tyner en mann … Kan en mann hente ild opp i fanget uten at hans klær blir brent? Eller kan en mann gå på glødende kull uten at hans føtter blir svidd? Slik skjer det med den som går inn til sin nestes hustru. Ingen som rører henne, forblir uten skyld.” Ordsp 6,24-29.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Med ekte kjærlighet vil ikke ekteskapet havarere.

Familiens intime detaljer må aldri bli delt med noen andre, heller ikke foreldre. Det er en stor synd og en tragedie å bryte denne Gudgitte regelen. En tredje person som sympatiserer eller lytter til klager, er et redskap for djevelen til å skape splittelse i hjertene til en mann og hans hustru. Løs deres familieproblemer hjemme. Ingen andre (foruten pastoren eller ekteskapsrådgiveren deres) skal være involvert. Vær alltid oppriktig, og ha aldri hemmeligheter for hverandre. Fortell aldri en vits på bekostning av din ektemakes følelser. Forsvar hverandre med kraft, og konsekvent utelukk alle inntrengere. Og når det gjelder utroskap (på tross av hva noen ekteskapsrådgivere sier), skader det alltid deg og alle andre som er involvert. Gud, som kjenner våre tanker, kropp og emosjonelle natur (og som vet hva som hjelper eller skader oss) sier: “Du skal ikke.” Og når Han sier: “Skal ikke”, er det best å adlyde. De som ignorerer Hans påbud, vil måtte ta straffen for det. Så er du involvert i en flørt, bryt ut av den umiddelbart, ellers vil dette henge over deg resten av livet.

 

 11. Husk at kritikk og irriterende masing ødelegger kjærligheten.

 “Dere ektemenn, elsk deres hustruer og vær ikke bitre mot dem!” Kol 3,19. “Det er bedre å bo i ødemarken enn med en trettekjær og arg kvinne.” Ordsp 21,19. “Stadig takdrypp på en regnværsdag og en trettekjær kvinne ligner hverandre.” Ordsp 27,15. “Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke planken i ditt eget øye?” Matt 7,3. “Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst.” 1 Kor 13,4.

gjør lykkelig

Prøv å gjøre partneren din lykkelig fremfor god.

Slutt å kritisere, mase og lete etter feil. Ektemaken din kan ha mange feil, men irriterende masing vil ikke hjelpe. Ikke forvent fullkommenhet, for da vil du bare bli bitter. Overse feil, og se etter de gode tingene. Ikke prøv å reformere, kontrollere eller tvinge din partner, da vil du ødelegge kjærligheten. Bare Gud kan endre mennesker. Godt humør, et glad hjerte, godhet, tålmodighet og ømhet vil få to-tredjeparter av ekteskapsproblemene til å forsvinne. Prøv heller å gjøre ektemaken din lykkelig fremfor god, og godheten vil da komme av seg selv. Hemmeligheten til et lykkelig ekteskap er ikke å ha den rette partneren, men heller å være den rette partner.

 

 12. Ikke overdriv, men vær moderat.

“Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet.” 1 Kor 9,25. “Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget.” 1 Kor 13,5. “Enten dere da spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære.” 1 Kor 10,31. “Men jeg legger tvang på mitt legeme og holder det i trelldom.” 1 Kor 9,27. “Om noen ikke vil arbeide, skal han heller ikke spise.” 2 Tess 3,10. “Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet.” Hebr 13,4. “Og still heller ikke lemmene deres fram … til tjeneste for synden, men still … lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten.” Rom 6,13.

lek sammen

Lær å le og ha det godt sammen.

Overdrivelser vil forderve ekteskapet ditt. Og det samme er tilfelle for understimulering. Arbeid, kjærlighet, hvile, trim, lek, tilbedelse, måltid og sosialt samvær må være vel avstemt i et ekteskap, ellers vil noe briste. Overarbeid og mangel på søvn, korrekt mat eller trim gjør en person kritisk, intolerant og negativ. Konstant overspising er en dårlig egenskap som styrker den onde naturen og tåkelegger samvittigheten. Seksuell utnyttelse ødelegger kjærligheten for hellige ting og svekker vitaliteten. Ekteskapet gir ingen rett til seksuelt fråtseri. Ydmykende, forvrengte eller løsslupne sexhandlinger ødelegger kjærligheten og respekten for hverandre. Et moderat seksualliv er anbefalt av Bibelen (1 Kor 7,3-7). Sosial kontakt med andre er helt vesentlig. Ekte lykke kan ikke oppnås i isolasjon. Vi må lære å le, ta vare på de gode stundene og nyte et sunt samvær. Å overdrive er risikabelt. Overdrivelser eller understimulering i alle ting svekker hjernen, kroppen, samvittigheten og evnen til å elske og respektere hverandre. Ikke la mangel på måtehold ødelegge ekteskapet ditt.

 

 13. Respekter hverandres personlige rettigheter og privatliv.

 “Kjærligheten er tålmodig, … er ikke misunnelig. … oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, … gleder seg ikke over urett, … Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.” 1 Kor 13,4-7. “Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broderkjærlighet, vær fremst i dette å vise de andre ære!” Rom 12,10.

stjele penger

Fingre ikke med hverandres lommebøker eller personlige eiendeler uten tillatelse.

Enhver ektemake har en Gudgitt rett til å ha et visst personlig privatliv uten å behøve å forklare dette. Ikke prøv å snike i hverandres lommebøker eller vesker, personlige brev, eller andre private eiendeler, uten tillatelse. Retten til privatliv og ro når en er opptatt, må respekteres. Din ektemake har endog rett til å begå feil, og er berettiget til en “fridag” uten å bli utsatt for et tredjegradsforhør. Ektefeller eier ikke hverandre og skal aldri forsøke å tvinge hverandre til å endre personlighet. Bare Gud kan utføre slike forandringer, og vi skal alle personlig stå til ansvar for Ham i en slik sak (Rom 14,12). Fullkommen fortrolighet og tillit til hverandre — ikke noe kontrollfriking på hverandre — er absolutt nødvendig for en harmonisk lykke. Bruk mindre tid på å kontrollere din ektemake og mer tid til å tilfredsstille ham eller henne. Dette gjør underverker.

 

 14. Bestem deg for å snakke mykt og vennlig.

krangel

Harde, sinte ord knuser din ektemakes ønske om å føye deg.

 “Et mildt svar vender harmen bort, men et sårende ord vekker vrede.” Ordsp 15,1. “Nyt livet med den hustruen du elsker.” Pred 9,9. “Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.” 1 Kor 13,11.

Pålegg deg selv å snakke mykt og vennlig til din ektemake. Å møte angrep med taushet, kan ofte være den beste måten å roe ned gemyttene på. Avgjørelser tatt når en er sint, trøtt eller motløs er upålitelige uansett, så det er best å roe seg ned og la sinnet kjølne. Og når du så snakker, la det alltid være ømt og kjærlig. Harde ord, fylt med harme, vil knuse din ektemakes ønske om å være imøtekommende.

 

 15. Vær ren, ærbar, ryddig og pliktoppfyllende.

 “På samme måte vil jeg også at kvinnene smykker seg med sømmelig klesdrakt.” 1 Tim 2,9. “Hun … og med flid arbeider hun med sine hender. Hun står opp mens det ennå er natt, og sørger for mat til sitt husfolk. Hun våker over de veiene hennes husfolk går, og brød som er vunnet i latskap, spiser hun ikke.” Ordsp 31,13.15.27. “Rens dere.” Jes 52,11. “Alt må skje på en sømmelig måte og med orden.” 1 Kor 14,40. “Men den som ikke sørger for … dem som er i hans eget hus, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.” 1 Tim 5,8. “Så dere ikke blir sløve.” Hebr 6,12.

Latskap, rot, møkk og forsømmelser er djevelens våpen for å ødelegge respekten og kjærligheten for hverandre, og derved bryte ned ekteskapet deres. En pen, enkel og ren klesdrakt som er kledelig, er nødvendig for både ektemann og kone. Måltidene skal være sunne, tiltalende og servert i tide. Hjemmet skal være rent og ordentlig, fordi dette bringer harmoni, ro og tilfredshet til alle. En lat og udugelig ektemann som ikke underholder sin familie, er en forbannelse for familien og en fornærmelse mot Gud. Slurv i noen av disse tilsynelatende små detaljene ødelegger tusenvis av hjem.

 

 16. Diskuter ting og rådslå sammen.

 “Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. … søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt.” 1 Kor 13,4.5. “Den som ringeakter rettledning, forakter sin egen sjel.” Ordsp 15,32. “Ser du en mann som er vis i egne øyne? Det er mer håp for en dåre enn for ham.” Ordsp 26,12.

samtale

Diskuter og bli enige i pengespørsmål. Diskutere ting sammen vil avverge mange tabber som ellers kan knekke ekteskapet.

Få ting vil styrke ekteskapet deres mer enn å rådslå sammen vedrørende alle viktige beslutninger. Skifte jobb, kjøpe et hjem, en bil, en båt, møbler, klær (i hvert fall de store tingene), og alle andre ting som krever penger, involverer både ektemann og kone, og begges meninger skal tas i betraktning. Å diskutere tingene gjennom vil forhindre mange tabber som ellers kunne ført til et havarert ekteskap. Hvis det etter lange diskusjoner og oppriktig bønn fortsatt er uenighet, skal hustruen slutte seg til mannens avgjørelse. Skriften er klar på dette. (Se Ef 5,22-24.)

 

17. Vær fornuftig vedrørende økonomien.

“Kjærligheten er ikke misunnelig, … Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget.” 1 Kor 13,4.5. “Gud elsker en glad giver.” 2 Kor 9,7.

penger

Diskuter og bli enig i pengespørsmål.

Alle eiendeler og inntekter i et ekteskap burde være “vårt”, ikke “dine” og “mine”. Hustruer som ikke jobber utenfor hjemmet bør regelmessig få penger til husholdningsvarer, klær og andre budsjetterte ting. Dette skal gis av et glad hjerte og ikke motstrebende under protest. Både hustruen og ektemannen bør begge ha en liten jevnstor sum (hvis mulig) som de kan bruke som de ønsker, uten å måtte stå til rette for den andre. En gnien ektemann vil ofte føre til at konen blir en provosert sløser, på samme måte som at en uøkonomisk ektemann ofte fører til en gjerrig kone. Å vise tillit til din partners administrasjonsferdigheter vil normalt sett gjøre ham eller henne mer strukturert.

 

 17. Ber du at hjemmet ditt skal være et sted hvor himmelens engler gleder seg til å besøke?

 Ditt svar:_ ___________________________