P 04 Den opprørske prinsen

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

 

Lekse 4

Den opprørske prinsenAbsalom var den flotteste og den mest utspekulerte og ambisiøse sønnen som David hadde. Bibelen sier: ”I hele Israel var det ingen som ble hyllet så mye som Absalom, som også var en vakker mann. Fra isse til fotsåle fantes det ikke noe lyte på ham.” 2 Sam 14,25.Men denne bestemte unge prinsen ønsket mer en bare folkets beundring for sitt flotte utseende. Han ønsket makt og farens trone. Han ønsket å bli Israels konge—uansett pris. Først drepte Absalom sin eldre bror Amnon, etter at Amnon hadde forgrepet seg på sin halv-søster Tamar. Amnon var Davids førstefødte sønn og arving til tronen. Så, etter at Absalom hadde vunnet tilbake farens tillit, begynte han å så tvil i hele riket om farens lederskap, dømmekraft, og rettferdighet. ”Slik stjal Absalom hjertene til Israels menn.” 2 Sam 15,6.Tilslutt slo hans onde plan ut i fullt opprør, da Absalom forsøkte å myrde sin egen far og kuppe kongeriket. David og hans trofaste menn ble tvunget til å flykte fra Jerusalem. Men etter en hard kamp noen dager etter sikret David seg tronen på nytt, og den forfengelige prinsen Absalom ble drept.En trist historie, men dette var ikke den første kongelige familiefeiden. For lenge siden, i et annet stort kongerike, ledet en lignende hendelse til det mest tragiske opprøret gjennom alle tider. Kongeriket var himmelen!

1. Hva var navnet til den opprørske prinsen i himmelen, og hva gjorde han opprør mot?

Jes 14,12 Å, at du er falt ned fra himmelen, du (Lucifer), strålende stjern1. Hva var navnet til den opprørske prinsen i himmelen, og hva gjorde han opprør mot?e, morgenrødens sønn!Jes 14,13.14 For det er du som har sagt i ditt hjerte: … jeg vil bli lik Den Høyeste.Esek 28,17 Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet.

Svar:  ____________________

Merk:   Lucifer var den mektigste og vakreste av Guds skapninger. Han var den øverste av alle englene, og ledet etter all sannsynlighet det himmelske kor. Men han tillot at hans skjønnhet fylte ham med stolthet. (Se tillegget «Satan symbolisert ved kongene i Tyrus og Babylon.»)

2. Skapte Gud en djevel da Han skapte Lucifer?2. Skapte Gud en djevel da Han skapte Lucifer?

Esek 28,15 Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble
funnet misgjerning i deg.

Svar:  ____________________

Merk:   Gud skapte en perfekt engel, som ved egen frie vilje valgte å bli en djevel. Det kan være vanskelig å forstå, men hvis vi hadde kjent Lucifer før hans fall ville vi ha elsket ham. Vi vet ikke nøyaktig hvor lenge, men Lucifer kan ha tjent Gud i lang tid før han begynte å dyrke stoltheten og bitterheten. Herren kunne ha skapt alle sine skapninger som roboter, men en robot kan ikke elske. Sann kjærlighet må være villig til å ta en risiko. Det er derfor foreldre velger å få barn, vel vitende om at noen ganger kan de velge å være ulydige. Gud tillot Satan å gjennomføre sitt opprør av forskjellige grunner. For det første, for alltid å slå fast at Gud skapte sine skapninger med frihet til å velge. For det andre, hvis Gud hadde tilintetgjort Lucifer umiddelbart etter at han begynte å spre tvil om Guds kjærlighet og styresett, så ville alle de andre intelligente skapningene for alltid sittet igjen med ubesvarte spørsmål. De kunne ha tenkt: «Kanskje Lucifer hadde rett?» Derfor ble Lucifer gitt adgang til å demonstrere de forferdelige resultatene av synden. Og til slutt, Gud ønsker ikke at Hans skapninger skal adlyde Ham kun fordi de ellers ville bli straffet. Han ønsker at vi skal adlyde ut fra kjærlighetens prinsipper, fremfor å adlyde av frykt.

3. Hva hendte til slutt?

3. Hva hendte til slutt?

Åp 12,7 Og det brøt ut krig i himmelen, Mikael og englene hans kjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet.

Svar:  ____________________

Merk:Omsider ble Lucifer og de englene som fulgte ham kastet ut av himmelen.

4. Hvilke mektige vesen arbeider under Satans kommando?

4. Hvilke mektige vesen arbeider under Satans kommando?

Åp 12,4 Og halen hans drog med seg en tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem ned på jorden.Åp 12,9 Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.

Svar:  ____________________

Merk:   Satan er så utspekulert at han var i stand til å forføre en tredjedel av himmelens engler i opprøret mot Gud. Under navnene «djevler» og «demoner» utfører nå disse falne englene Satans plan. I historien om Absalom, så ser vi at også han gjorde svært lite av sitt eget skitne arbeid. Absalom beordret sine tjenere til å utføre sin vilje.

2 Sam 13,28 Absalom hadde befalt tjenerne sine og sagt: «Følg med når Amnon blir lystig til sinns av vinen. …, skal dere drepe ham. Frykt ikke! Har jeg ikke befalt dere?2 Sam 14,30 Da sa han til tjenerne sine: «Se, åkeren til Joab er like ved siden av min. … Gå og sett fyr på den!»

5. Hvilke metoder bruker Satan i sitt arbeid?

5. Hvilke metoder bruker Satan i sitt arbeid?

Åp 12,9 Satan, han som forfører hele verden.Mark 1,13 Og Han var der i ødemarken i førti dager og ble fristet av Satan.Åp 16,14 For de er demoners ånder som gjør tegn.Åp 12,10 For anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned.Joh 8,44 Han var en morder fra begynnelsen … for han er en løgner og løgnens far.

Svar:  ____________________

Merk:   På et område har Satan en fordel fremfor Gud i kampen mellom det gode og det onde. Gud bruker bare sannhet, mens Satan bruker både sannhet og løgn i varierende kombinasjoner, for å kunne fremstille sin sak på beste måte. (Se tillegget «Forvent det uventede.»)

6. Når er djevelen farligst?6. Når er djevelen farligst?

2 Kor 11,14. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel.

Svar:  ____________________

Merk:   Akkurat som djevelen lot Absalom som om han elsket folket og bare ville deres beste, for så å kunne forføre dem. 2 Sam 15,5.6 Slik skjedde det at hver gang det var noen som nærmet seg og falt på kne for ham, så pleide han å rekke ut hånden, gripe tak i ham og kysse ham. På denne måten oppførte Absalom seg overfor hele Israel som kom til kongen for å få dom. Slik stjal Absalom hjertene til Israels menn. Satan er farligst når han fremstår som en åndelig person som jobber innenfor menigheten. (Se tillegget ”En intelligent engel.”)

7. Kjenner Satan Bibelen?

7. Kjenner Satan Bibelen?

Matt 4,5.6 Da tok djevelen … og sa til Ham: «Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg ned! For det står skrevet: Han skal gi Sine engler befaling om deg.»

Svar:  ____________________

Merk:   Djevelen er en ekspert på å sitere og forvrenge Bibelen med den hensikt å forføre folk. Derfor er det av største betydning at Guds folk kjenner Skriften og derved kan unngå å bli forført.

8. Hvem på jorden er det djevelen hater mest?8. Hvem på jorden er det djevelen hater mest?

Åp 12,17 Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd.

Svar:  ____________________

9. Hvil9. Hvilke to livsfarlige dyr bruker Bibelen for å illustrere Satan?ke to livsfarlige dyr bruker Bibelen for å illustrere Satan?

1 Pet 5,8 Vær edrue, vær årvåkne! For
deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.Åp 12,9 Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan.

Svar:  ____________________

Merk:   Både løver og slanger bruker list og avledning for å fange byttet sitt. Akkurat som djevelen kaster de seg plutselig over byttet på en brutal og likegyldig måte, uten å ense de lidelsene som de da blir ansvarlige for.

10. Hva er den eneste måten å seire over Satan på?

10. Hva er den eneste måten å seire over Satan på?

Jak 4,7.8 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere.

Svar:  ____________________

Merk:   Den beste måten å komme nærmere Gud på er gjennom bønn og bibelstudium.

11. Hvordan bekjempet Jesus djevelens angrep?

11. Hvordan bekjempet Jesus djevelens angrep?

Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: «Bort med deg,* Satan! For det står skrevet.»Ef 6,17 Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.Hebr 4,12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd.

Svar:  ____________________

Merk:   Vår eneste sikkerhet mot Satans listige forførelser er å gjøre seg godt kjent med Guds Ord slik at det hindrer oss i å synde. Den samme metoden som Jesus brukte for å nedkjempe djevelen er også tilgjengelig for oss i dag.

Sal 119,11 I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg.Ef 6,11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep.

12. Hvordan vil Satans undergang ligne på Absaloms fall?12. Hvordan vil Satans undergang ligne på Absaloms fall?

2 Sam 18,17 De tok Absalom og kastet ham i en veldig stor grøft i skogen.Jes 14,15 Men til dødsriket skal du føres ned, lengst nede i avgrunnens dyp.

Svar:  ____________________
13. Vil Satan noengang gjenoppstå for å friste Guds folk?

13. Vil Satan noengang gjenoppstå for å friste Guds folk?

Esek 28,19 Du er blitt til redsler, og for evig skal du ikke være mer.Nah 1,9 Trengselen skal ikke oppstå for andre gang.

Svar:  ____________________
14. Hvordan føles det for Gud å tilintetgjøre de ugudelige?

14. Hvordan føles det for Gud å tilintetgjøre de ugudelige?

Esek 33,11 Si da til dem: Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i det at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø, Israels hus?

Svar:  ____________________

Merk:   Det smerter Gud å måtte ødelegge de ugudelige. Faktisk så kaller Bibelen denne ødeleggelsen av de ugudelige for Hans «fremmede verk» fordi den er fremmed for Hans kjærlige natur (Se Jes 28,21).

15.Hvordan reagerte David da han fikk vite at hans opprørske sønn Absalom hadde blitt drept?

15.Hvordan reagerte David da han fikk vite at hans opprørske sønn Absalom hadde blitt drept?

2 Sam18,33 Da ble kongen dypt grepet, og han gikk opp på rommet over porten og gråt. Mens han gikk, sa han: «Min sønn Absalom, min sønn, min sønn Absalom, om bare jeg hadde vært død i ditt sted! Absalom, min sønn, min sønn!»

Svar:  ____________________

16. Ønsker du å velge å elske og tjene Ham?16. Ønsker du å velge å elske og tjene Ham?

Dette rørende eksempelet åpenbarer hvordan vår himmelske Far føler vedrørende sine fortapte barn. Ikke bare var Han villig til å dø i vårt sted; Han gikk ett skritt lenger — Han ga oss sitt største offer, sin Sønn! Gud ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Han søker desperat å frelse deg. Derfor døde Jesus i ditt sted. Mesteparten av verden har forent seg med Satan i opprøret mot himmelens Gud.

Svar:  ____________________
TILLEGG:
Satan symbolisert ved kongene i Tyrus og Babylon
I Jes 14,14-15 bruker Bibelen kongen i Babylon som symbol på Satan, og i Esek 28,11-19 symboliserer Satan kongen av Tyrus. I begge disse tilfeller vet vi at symbolikken går lenger enn til noen jordisk konge, fordi Guds beskrivelse av personen ikke samsvarer med noe dødelig menneske. Legg merke til måten Lucifer (nå kalt Satan) er beskrevet i de følgende skriftsteder:• falt fra himmelen (Jes 14,12)• var full av visdom og perfekt i skjønnhet (Esek 28,12)• hadde vært i Eden (vers 13)• kostelige steiner dekket ham (vers 13)• en salvet kjerub med dekkende vinger (vers 14)• var på Guds hellige berg (vers 14)• var fullkommen i sin ferd (vers 15)Siden kongene av Babylon og Tyrus fremviste den samme politikken og led den samme destruktive skjebnen som Satans rike vil gjøre, så brukte Gud dem til å symbolisere Satan. I realiteten er alle bibelske autoriteter enige i denne symbolikken. Dessuten har Bibelen mange andre referanser til Lucifer (se Luk 4,5.6; 10,18; Joh 8,44; 2 Pet 2,4; 1 Joh 3,8; Judas 6; Åp 12,7-9), men uten Esek 28 og Jes 14, så ville vi ikke hatt det komplette bildet.
Forvent det uventede
Mange forventer at Satan åpent skal fremstå som Guds fiende i endetiden, men dette er ikke riktig. Satan er virkelig Guds bitreste fiende, men hans strategi er å late som om han er rettferdig (Matt 24,24). Han kan fremstå som en strålende engel (2 Kor 11,13-15) og søke menneskers tilbedelse (Åp 13,12). Skriften er klar på at hans guddommelige utseende vil være så overbevisende at «hele verden» undrer seg og følger etter dyret (Åp 13,3). Snakk om tragedie! Satan vil etterligne Kristus så godt at nær sagt hele verden følger ham, mens de tror at de følger Kristus. Vil du bli forført? Ikke hvis du gir akt på Bibelens advarsler.
En intelligent engel
Satan er tilfreds med at mennesker beskriver ham som et stygt rødt vesen med flaggermusvinger, delvis menneske og delvis dyr, med splittede hover og lang hale, bærende på en høygaffel mens han fyrer i helvete. Ingenting er lenger borte fra sannheten en dette. En slik beskrivelse kommer fra gresk mytologi. Det finnes ikke antydning til slikt nonsens i Skriften. Bibelen beskriver Satan som en intelligent og meget attraktiv engel med en overnaturlig evne til å kommunisere. Han er også meget godt kjent med Skriften (Matt 4, 5-6). Djevelen er en selvutnevnt fiende av Gud, og hans mål er å sverte Guds karakter og tilrane seg Hans trone. Satan hater også deg og dine kjære, og har planer om å ødelegge deg. Denne serien vil hjelpe deg til å forstå planene hans og forhindre dem. Bare legg livet ditt trygt i Guds hender og be oppriktig om veiledning.