02 – Skapte Gud djevelen?

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

De fleste mennesker i verden blir bedrSkapte Gud djevelen?att av en ond intelligent person som er tilbøyelig til å ødelegge deres liv – en strålende mesterhjerne kalt djevelen, eller Satan. Men denne mørkets prins er mye mer enn du tror… mange sier han bare er en underfundig mystisk figur, men Bibelen sier at han er veldig virkelig, og han forfører familier, menigheter, ja enda til hele nasjoner inn i nød og elendighet. Her er Bibelens forbløffende fakta om denne mørkets prins, og hvordan du kan overvinne ham.

 

1. Hvem var opphavet til synden?

Synden oppstod hos Satan som også er kalt djevelen.

Synden oppstod hos Satan som også er kalt djevelen.

“Djevelen har syndet fra begynnelsen.” 1 Joh 3,8. “Den gamle slange, han som kalles djevelen eller Satan.” Åp12,9.

Satan, også kalt djevelen, er opphavet til synden. Uten Skriften ville ondskapens opphav forblitt et mysterium.

Satan bodde i himmelen når han syndet, og hans navn var Lucifer som betyr “morgenstjerne.”

Satan bodde i himmelen når han syndet, og hans navn var Lucifer som betyr “morgenstjerne.”

2. Hva var Satans navn før han syndet? Hvor bodde han på den tiden?

“Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, Lucifer, (engelske King James oversettelse) du morgenrødens sønn!” Jesaja 14,12. Da sa Han (Jesus) til dem: “Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.” Lukas 10,18. “Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du vandret blant glødende steiner.” Esekiel 28,14.

Navnet hans var Lucifer, og han bodde i himmelen. Lucifer er symbolisert av kongen i Babylon i Jesaja 14 og som kongen av Tyrus i Esekiel 28.

 

3. Hva var opprinnelsen til Lucifer? Hvilke ansvar og posisjon var han i besittelse av? Hvordan beskriver Bibelen ham?

“Den daLucifer var en himmelsk engel skapt av Gud. Han var perfekt i sin visdom og skjønnhet der han stod foran Guds trone.gen du ble skapt.” Esek 28,13. “Du var en salvet kjerub med dekkende vinger.” Esek 28,14. “Du var seglet på det fullendte, full av visdom og fullkommen i skjønnhet … du dekket deg med alle slags edelsteiner … “dine trommer og fløiter var i fullt arbeid hos dig; den dag du blev skapt, stod de rede” ( DNB1930)… Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg.” Esek 28,12-15.

Lucifer var skapt av Gud, slik som de øvrige englene. (Efeserne 3:9). Lucifer var en kjerub med “dekkende vinger”, en opphøyd engel. En mektig engel står på venstre side av Guds trone og en annen på den høyre side. (Salm 99,1). Lucifer var en av de ledende opphøyde englene. Lucifers skjønnhet var fullkommen og spektakulær. Hans visdom var perfekt, og glansen fra ham gav ærefrykt. Esekiel 28,13 ser ut til å indikere at stemmen hans var spesielt klargjort for at han skulle bli en fremragende musiker. Noen tror at han ledet englekoret.

 

4. Hva hendte i Lucifers liv som førte til at han syndet? Hvilken blasfemisk synd var det han falt for?

0609165“Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet.” Esek 28,17. “For det er du som har sagt i ditt hjerte: “… høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone … jeg vil bli lik Den Høyeste. ”Jes 14,13.14.

Stolthet, sjalusi, misnøye og selvopphøyelse vokste frem i livet hans. Lucifer besluttet å forsøke å fjerne Gud for deretter å kreve at alle skulle tilbe ham. Det var et svik av verste sort.

Merk: Hvorfor er tilbedelse så viktig? Tilbedelse er sakens kjerne i den pågående kampen mellom Gud og Satan. Mennesker var skapt til å være lykkelige og tilfredse bare når de eksklusivt tilber Gud. Ikke engang himmelens feilfrie engler skal tilbedes.

(Åp. 22,8.9). Satan søkte tilbedelse i begynnelsen. Århundrer senere, da han fristet Jesus i ørkenen, var tilbedelse fortsatt kjernen i fristelsene. (Matt 4,8-11). I disse siste dager kaller Gud alle mennesker til å tilbe Ham. (Åp 14,6.7). Dette gjør Satan så rasende at han prøver å tvinge folk til å tilbe ham, hvis ikke blir de drept. (Åp 13,15).

Alle tilber noen eller noe: makt, prestisje, mat, fornøyelser, rikdom, egne vurderinger, etc.

Gud sier: “Du skal ikke ha andre guder foruten meg.” (2. Mos 20,3). Og hvis vi ikke tilber bare Ham, så vil Han regne oss som motstandere.

(Matt 12,30). Denne nyheten er sjokkerende, men sann. Hvis noe eller noen andre enn Gud har førsteplassen i mitt liv, tilber og støtter jeg, muligens uvitende, men allikevel Satan. Har Gud førsteplassen i mitt liv, eller opphøyer jeg ubevisst Satan? Er ikke dette et alvorlig spørsmål vi må stille oss selv?

 

5. Hva hendte i himmelen som en konsekvens av Lucifers opprør?kaste ut2

“Og det brøt ut krig i himmelen, Mikael og englene han skjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet, men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.” Åp 12,7-9.

Lucifer vant tilliten til en tredjedel av englene (Åp 12,3.4) i et opprør i himmelen. Gud hadde ikke noe annet valg enn å kaste ut Lucifer og englene hans. Dette var den største kamp som noen gang, så langt, har vært kjempet. Lucifers mål var å overta Guds trone, selv om han måtte drepe for det (Joh 8,44). Etter å ha blitt ekskludert fra himmelen, ble Lucifer gitt navnet Satan (motstander) og djevel (baktaler), og englene hans ble kalt demoner.

 

6. Hvor er Satans hovedkvarter nå? Hvordan forholder han seg til menneskene?

“Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren og sa: Fra å flakke omkring på jorden.” Job 2,2. “Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens og havets innbyggere! For djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, for han vet at han har en kort tid.” Åp 12,12. “Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.” 1 Pet 5,8.

Stikk i strid med populære meninger er jorden Satans hovedkvarter, og ikke helvete som mange tror. Gud gav Adam og Eva herredømme over jorden (1 Mos 1,26). Da de syndet, overgav de råderetten til Satan (Rom6,16), og som da ble jordens hersker, eller prins (Joh 12,31). Satan bærer et inderlig hat til menneskene som er skapt i Guds bilde. Han kan ikke røre Gud. I stede er hans hatefulle bitterhet rettet mot det folket som er Guds barn. Han er en hatsk og ondskapsfull morder, hvis mål er å ødelegge deg, og på den måten såre Gud.

 

7. Når Gud skapte Adam og Eva,hva var da den ene tingen Han forbød dem å gjøre? Hva ville straffen bli for ulydighet?

0606219“Men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.” 1 Mos 2,17.

De skulle ikke spise av treet til kunnskap om godt og ondt. Straffen for å spise av dette treet ville være døden.

 

8. Hvilket medium brukte Satan for å bedra Eva? Hvilke løgner var det Satan fortalte henne?

“Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Da sa slangen til kvinnen: Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.” 1 Mos 3,1.4.5.

Satan brukte en slange, det viseste og mest tiltrekkende dyret som Gud hadde skapt, til å forføre Eva. Noen tror at slangen originalt hadde vinger og kunne fly (Jesaja 14,29; 30,6). Husk at den krøp ikke før Gud forbannet den (1 Mos 3,14). Satans løgn var: (1) du vil ikke dø, og (2) å spise frukten vil gjøre deg klokere. Satan som introduserte løgnen (Joh 8,44), mikset sannhet inn i løgnene han fortalte til Eva. Løgner som inneholder noe sannhet er de mest effektive av alle. Det var sant at de ville lære å kjenne ondskap etter at de syndet. I sin kjærlighet hadde Gud holdt tilbake fra dem kunnskapen om hjerteattakk, sorg, lidelse, smerte og død. Satan, som han fremstår i dag, gjorde kunnskapen om det onde attraktiv. Satan fortalte løgner for å forvrenge Guds karakter, fordi han visste at ingen ville snu seg bort fra slik en kjærlig Gud, uten at de misforstod Hans karakter.

 

9. Var virkelig det å spise en frukt så ille? Hvorfor ble Adam og Eva fjernet fra hagen?

0606224“Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd.” Jak 4,17 “Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet.” 1 Joh 3,4 “Den som gjør synd, er av djevelen.” 1 Joh 3,8. “Så sa Herren Gud: Se, mennesket er blitt som en av Oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig. Så drev Han mennesket ut, og Han satte kjeruber øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle retninger, for å vokte veien til livets tre.” 1 Mos 3,22.24.

Ja, å spise av den frukten var synd fordi det var en direkte forkastelse av et av Guds få krav. Det var et åpent opprør mot Guds lov og Hans autoritet. Ved å avvise ett av Guds bud, allierte Adam og Eva seg med Satan, Guds fiende, og brakte dermed inn en full splittelse mellom dem og Gud. (Jesaja 59,2). Satan håpet at paret ville spise av livets tre, og dermed bli udødelige syndere. Men Gud fjernet dem fra hagen for å unngå en slik tragedie.

 

10. Hvilke forbløffende fakta åpenbarer Bibelen angående Satans metoder til å skade, bedra, ta motet fra og ødelegge menneskeheten?

Satan bruker hver tenkelig innfallsvinkel til å forføre og ødelegge mennesker. Hans demoner kan fremstå som rettferdig mennesker, endog prester. Og Satan vil fremstå som en strålende lysets engel med kraft til å la endog ild falle ned fra himmelen. Han vil etterligne Jesus. Men du har blitt advart, så ikke la deg lure av det. Når Jesus kommer, vil hvert øye se Ham. (Åp 1,7). Han vil være i skyen og ikke røre ved jorden i det hele tatt. (1 Tess 4,17).

BIBELEN SIER AT SATAN:

Forfører/forfølger

Åp 12,9.13

Siterer/feilsiterer Bibelen

Matt 4,5.6

Anklager/morder

Åp 12,10; Joh 8,44

Fanger/oppsluker

2 Tim 2,26; 1 Peter 5,8

Kriger mot Guds folk

Åp 12,17

Binder/foråder

Luke 13,16; Joh 13,2.21

Fengsler

Åp 2,10

Besetter/hindrer

Luk 22,3-5; 1 Tess 2,18

Gjør tegn og under/lyver

Åp 16,13.14; Joh 8,44

Fremstår som en lysets engel

2 Kor 11,13-15

Forårsaker sykdom / volder smerte

Job 2,7

Hans demoner skaper seg om til apostler

2 Kor 11,13-15

Baktaler

«Djevel” betyr “baktaler”

Får ild til å falle ned fra himmelen.

Åp 13,13

11. Hvor kraftig og effektive er Satans fristelser og strategier?

Han overbeviste: en tredjepart av englene (Åp 12,3-9); Adam og Eva (1 Mos 3); alle unntatt 8 mennesker på Noahs tid (1 Pet 3,20). Han vil få de fortapte til å føle seg frelst (Matt 7,21-23). Nesten hele verden vil følge ham (Åp 13,3). Få vil bli frelst (Matt 7,14; 22,14).

Satans suksess er så sjokkerende høy at det er nesten ikke til å tro. Han forførte en tredjepart av englene. I Noahs dager ble alle unntatt 8 mennesker forført. Før Jesus kommer igjen nå, vil Satan fremstå i en engels skikkelse og utgi seg for å være Kristus. Hans villedende manifestasjon vil være så sterk at vår eneste sikkerhet ligger i å nekte å gå og se ham (Matt 24,23-26). Hvis du konsekvent nekter å se og høre, vil Jesus beskytte deg fra dette bedraget (Joh 10,29).

 

12. Når og hvor vil djevelen få sin straff? Hva vil den straffen gå ut på?

“Som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, slik skal det fire from heavenvære ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel.” Matt 13,40-42. “Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profeten er. Og de skal pines dag og natt i all evighet.” Åp 20,10. “Da skal Han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler.” Matt 25,41. “Du vanhelliget dine helligdommer ved dine mange misgjerninger, ved at du drev handel på urett vis. Derfor henter Jeg fram ild fra din midte. Den skal fortære deg, Jeg gjør deg til aske på jorden for øynene på alle som ser deg. Alle som kjente deg blant folkene, er forskrekket over deg. Du er blitt til redsler, og for evig skal du ikke være mer.” Esek 28,18.19.

Ved verdens ende vil djevelen bli kastet i ildsjøen her på jorden. Ilden vil fortære Satan, forvandle ham til aske, og gjøre slutt på hans eksistens for evig og alltid. Ilden vil også fortære alle syndere. I dette endelige oppgjøret vil ikke en eneste sjel som er på Guds side omkomme. Heller ikke vil en eneste av de som følger Satan overleve.

Merk: Det er ikke mulig i tilstrekkelig grad å beskrive sorgen og lidelsen som Faderen og Sønnen vil føle ved tilintetgjørelsen av Satan. Han var nærmere dem enn noen annen skapningen varm, personlig venn. Å tilintetgjøre ham og de millioner som har fulgt ham, vil påføre Faderen og Sønnen mer smerte enn hva ilden vil påføre noen av de som blir tilintetgjort.

 

13. Hva er det som for alltid vil gjøreslutt på den forferdelige synden? Vil den noen gang gjenoppstå?

“Så sant Jeg lever, sier Herren, for Meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud.” Rom 14,11. (Se også Fil2,10.11; Jesaja 45,23.) “Trengselen skal ikke oppstå for andre gang.” Nah 1,9.

To avgjørende begivenheter vil gjøre en slutt på problemet synd, og er som følger: Først vil alle skapninger i himmelen og på jorden, inkludert djevelen og hans engler, av egen fri vilje knele ned og offentlig bekjenne at Gud er sannferdig, ærlig og rettferdig. Ingen spørsmål vil være ubesvart. Alle syndere vil åpent erkjenne at de er fortapt på grunn av deres avvisende holdning til Guds kjærlighet og frelse. De vil innrømme at rettferdigheten krever at de må dø.De vil alle erklære at de fortjener evig død.

Dernest vil universet bli renset for all synd ved den totale og endelige tilintetgjørelsen av synden, syndere og djevelen og hans engler. Gud er klar på dette punktet: Synd vil aldri mer forderve Guds univers.

 

14. Hvem garanterer for en endelig og total utryddelse av synden fra universet?

“I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre 0608018djevelens gjerninger til intet.” 1 Joh 3,8. “Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk Han Selv del i det på samme måten, for at Han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt – det er djevelen -,” Hebr 2,14.

Gjennom sitt liv, død og oppstandelse har Jesus garantert for en Jesus gjorde utryddelsen total utryddelse av synden.

 

15. Hvilke følelser har Gud Faderen for mennesker?

“For Faderen selv elsker dere.” Joh 16,27. (Se også Joh 3,16; 17,22.23.)gods love

Faderen elsker mennesker like høyt som Sønnen gjør. Jesu hovedmål i livet var å demonstrere Faderens karakter i sitt eget liv, slik at menneskene skulle få vite hvor kjærlig, varm og omsorgsfull Faderen virkelig er. (Joh 5,19).

Satan forvrenger Faderen.

Satan gir en uriktig fremstilling av Faderen som ufølsom, fjern, streng, hard og utilgjengelig (djevelens egen karakter). Han til og med stempler sine egne onde katastrofale handlinger som “Guds verk”. Jesus kom for å renvaske Faderens navn og demonstrere at vår himmelske Far elsker oss mer enn en mor elsker sitt barn (Jesaja 49,15).

Faderen kan knapt vente.

For at menneskene skal eie en ekstremlykke har vår himmelske Far gjort i stand et fantastisk evig hjem for dem. Våre drømmer her kan ikke sammenlignes med det Han har gjort i stand! Han kan knapt vente med å ønske velkommen sitt folk på den glade hjemkomstdagen som ligger rett foran oss. La oss få ut evangeliet! Nedtellingen har alt begynt.

 

16. Er du glad for å vite at Gud Faderen elsker deg like mye som Jesus gjør?

Svar: