Uke 11

I himmelen med Jesus

«Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.» Ef 2,4-6.

Som Gud oppreiste Kristus fra de døde for at han skulle bringe liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet, og på den måten frelse sitt folk fra deres synder, slik har Kristus oppreist falne mennesker til åndelig liv, gitt dem del i sitt liv og fylt deres hjerter med håp og glede.

Kristus gav seg selv for å forløse menneskene for at alle som tror på ham skal få evig liv. De som forstår å vurdere dette store offer, får fra Frelseren den mest dyrebare av alle gaver – et rent hjerte. De får en erfaring som er mer verdifull enn gull, sølv eller edelstener. De er sammen med: ham «i himmelen i Kristus Jesus» og opplever i samfunnet med ham den glede og fred som bare han kan gi. De elsker ham av hele sitt hjerte og sinn, av sin sjel og sin styrke, fordi de forstår at de er hans blodkjøpte arv. Deres åndelige syn fordunkles ikke av verdslig innstilling eller verdslige mål. De er ett med Kristus slik som han er ett med Faderen.

”Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra an urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk som med iver gjør gode gjerninger.» Tit 2, 14. Hans offer var så fullstendig at gjennom virkningen av hans nåde kan hver enkelt nå fullkommenhetens norm. Om dem som tar imot hans nåde og følger hans eksempel, vil det bli skrevet i Livets bok: «Fullkommen i ham, uten flekk eller rynke.»

”Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far . . . som har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.» Ef 1; 3. Hva mer kan. vi be om som ikke er innbefattet i denne barmhjertige og over all måte rikelige forsikring? Gjennom Kristi fortjeneste er vi blitt velsignet med all åndelig velsignelse «i himmelen med ham». Det er vår forrett å komme nær til Gud, og ånde inn atmosfæren av hans nærvær. . . . Ikke noe annet enn det å bli i Kristi nærhet vil gi fred, frigjørelse, mot og kraft.

 

Fra andaktsboken «Lys fra det høye,»  av Ellen G. White.